Aug. 20, 2019

Poem

Думата диета идва от гръцки и означава начин на живот

В момента, в който произнесем думата диета, стомашните ни мускули се свиват и в съзнанието ни се пораждат множество неприятни асоциации: контрол, ограничения, претегляне, лишаване, глад, болка, грижа. За нещастие обикновено свързваме диетата с чувство за вина и дискомфорт. Мислим за спазването на диета като за нещо, което правим, когато искаме да отслабнем. Дуата диета идва от гръцки и означава начин на живот. Това включва поддържане на всеки елемент от съществуването ни. Първоначалната концепция за диета не е свързана само с тялото ни, но и със здравето на ума и духа ни.
Как тогава нашите собствени идеи са стигнали толкова далече от основния замисъл? Отговорът може да е в средата, която ни заобикаля, както и в това, което ядем. Мечтата на модерната технология беше да направи живота ни по-лесен, да ни даде повече спокойствие и време за почивка. За нещастие се случи точно обратното. Чудесата на съвремието доведоха със себе си неочаквани проблеми, които въздействаха върху всеки аспект от живота ни. Средствата за придвижване, комуникационните системи и производствените технологии продължават да ни променят по обезпокояващ и дезориентиращ начин. Тъй като скоростта на тяхното развитие непрекъснато се увеличава, естественият свят и човечеството не могат да се приспособят достатъчно бързо, за да бъдат в крак с промените. Това внася огромно напрежение в равновесието на жизнените ни системи.
Високото равнище на стреса, непълноценната диета, съставена от нездравословни бързи ястия, малкото физически упражнения, лошият живот и несъобразените работни условия, както и замърсяването на природата водят телата и умовете ни към критично състояние. Ние бързо губим контрола върху живота си и спешно се нуждаем от връщане на властта и отговорността за нашето съществуване.
За да можем да задоволим хранителните си нужди, трябва да скъсаме с вредните си навици и мисловни модели. Нужно е да осъзнаем своята индивидуалност, да увеличим амбицията си и да възобновим творческата си енергия. Ако непрекъснато се определяме като самоходни бъчви или постоянно мислим и говорим за диети (като се безпокоим за целулита или любовните си дръжки), само ще подсилим маниакалното си поведение, което води до преяждане. Когато се съсредоточаваме върху недостатъците си, ние понижаваме самочувствието си, а точно чрез уважение към самите себе си ще се превърнем в здрави хора. Трябва да се опитаме да мислим положително и да си изградим начин на живот, който да подхранва и поддържа съществуването ни на всички негови равнища. След това ще сме много по-подготвени да заменим тъмнината и болестите със светлина и здраве.
Съвременната диета трябва да бъде вярна на гръцката идея, а не да бъде изолирана част от здравословната ни програма. Ястията и водата може да са основният източник на енергия за физическите ни тела, но се нуждаем и от други форми на храна. Душите ни имат нужда от храната на любовта, а духът ни се храни със светлина и въздух. Ако получаваме достатъчно свеж въздух, любов, естествена светлина, чиста вода и енергийна храна, тези космически елементи ще се съчетаят и ще съставят цялостна диета. Така ще постигнем нов начин на живот, който да ни дари с добро здраве, дълголетие и спокойствие на ума и духа.
Колкото по-скоро признаем, че болестта е краен резултат от дисхармонията на цялостната система от тяло, душа и ум, толкова по-скоро ще подобрим качеството на живота си. Трябва отново да се научим да се съсредоточаваме върху изграждането на добро здраве, вместо върху лекуването на болестите. Това е основата на холистичното здраве, което включва цялостния ни начин на живот. Само когато постигнем спокойствие на ума и сме във връзка с любящата си душа, ще имаме здрави тела. За да можем да изградим нов начин на живот, който отговаря на нуждите ни, трябва да се научим да гледаме на себе си по друг начин.
Като изучаваме космическите сили, които ни обграждат, ние ще обърнем внимание на космическите сили в самите нас. Всеки човек е огледален образ на Вселената, т. е. микрокосмос, който отразява макрокосмоса. Варианти на тази теза съществуват в много религии. Библията също защитава становището, че човекът е създаден по образ и подобие на Бога. Както нашият живот не е изолиран от Вселената, така и телата ни не могат да бъдат разделени на индивидуално функциониращи части.