Aug. 15, 2019

Poem

Значение на консумацията на вода
От неорганичните съединения, които изграждат нашия организъм, най-голямо значение има водата.
При възрастните хора тя заема 65-70%, в ембрионалното състояние този процент е 95%, а в неонаталния период – 74%, което означава, че с напредване на възрастта количеството на водата постепенно намалява. Впрочем то не е еднакво и в отделните органи. Най-малко вода се съдържа в зъбния емайл – само 1%, но има органи, които се състоят почти изцяло от вода. Нейното съдържание в очната ябълка например е 99%. Останалите органи се намират между тези две крайности, например мозъкът съдържа 78% вода, сърцето – 77%, черният дроб – 84%, мускулите – 70%.
Количеството на водата в организма се дели на три главни области: на циркулационна, вътрешноклетъчна и извънклетъчна течност.
Водата има най-разнообразна роля в организма:
Помага за абсорбцията на хранителните вещества;
Пренася хранителните вещества до клетките;
Разгражда и отстранява излишните продукти, възникнали при процеса на обмяната на веществата;
Регулира нивото на електроните и протоните в клетките;
В процеса на изпаряване на потта допринася за регулиране на телесната температура;
Прави ставите ни по-гъвкави;
Влиза в състава на еластичната обвивка, която предпазва виталните органи и т.н.
Поради тази причина следователно е много важно както количеството, така и качеството на внесената вода. Дневно би трябвало да се приема около 2,5 - 3,5 литра вода. Това се налага, тъй като чрез изпаряване през кожата (например докато се спортува) се губи приблизително 500 ml вода (а при по-високи температури дори няколко пъти повече). Освен това чрез урината се отделят още 1 500 ml, а при нормални изпражнения – приблизително 150 ml (при разстройство, също е по-голямо). И още, количеството водна пара, отстранена в процеса на дишане, е равно приблизително на 350 ml вода.
Това прави общо 2 500 ml, което трябва да бъде компенсирано заради хомеостазата на организма. Освен това трябва да имаме предвид и количеството вода, предназначена за детоксикация на организма, за която е необходимо най-малко още един литър. Следователно, ако не изпием това количество, отстраняването на отровите няма да бъде пълно.
Повечето хора впрочем изпиват едва една малка част от това количество. Много неправилен и вреден е навикът на някои хора да приемат по-малко количество течности, за да се изпотяват колкото се може по-малко или за да се отбиват по-рядко в тоалетната. Организмът има нужда от непрекъснато обновяване на запасите от вода. Често срещана грешка е да се пие вода едва при появата на чувство за жажда, а всъщност чувството за жажда е вече сигнал, с който организмът бие тревога, че е сериозно обезводнен. Друг проблем представлява неравномерното приемане на вода, тъй като организмът не е в състояние да акумулира по-голямо количество. Внесената наведнъж в по-голям обем вода може да разтвори и измие лесноразтворимите минерали (натрий, калий) от организма. Затова е целесъобразно да бъде консумирана равномерно.
Изпитата вода преминава през целия организъм. Използването на йонизирана, алкална вода се различава съществено от внасянето на минерална или чешмяна вода между другото и защото в много по-малка степен обременява организма чрез процеса на осмоза. Абсорбцията й започва след няколко минути и до 30 минути вече се появява позив за уриниране. Впрочем тъй като и количеството на излишъка на изхвърлената вода може да се увеличи, в началото трябва често да се ходи в тоалетната, но организмът бързо ще се приспособи към възникналата ситуация и в процеса на очистване тези интервали ще се увеличат. Освен това йонизираната алкална вода притежава и антиоксидантно действие и алкализира много добре организма, който е често обременен от консумацията на храни и напитки с киселинен характер.
При използване на йонизирана алкална вода трябва да знаем, че не можем да очакваме значителни промени за ден-два. Както споменахме по-горе, човек изхвърля 2,5 литра вода на ден (урина, изпарения, пот и т.н.), затова съвсем спокойно може да приема по 2 литра.
Нека редовно да си осигуряваме течности чрез използване на чиста, йонизирана алкална вода без вредни вещества!