Aug. 15, 2019

Poem

В нашия забързан свят защитата на клетките ни изисква специално внимание.

Около нас дебнат различни опасности, голяма част от тях свързани с цивилизацията. Да помислим само, колко често сме изложени на смог, цигарен дим, различни химикали или стрес. Дори не сме споменали слънчевите лъчи, които, при определени обстоятелства, също могат да увредят клетките.
Що се отнася до защитата на нашите клетки, един от най-честите въпроси днес е антиоксидантната защита. Чуваме много за нея, тя е обект на редица научни изследвания и дебати.
Е д и н от най-големите парадокси в живота е ролята на кислорода в него. От една страна, животът на земята е невъзможен без него; от друга страна, обаче, поради неговата извънредно висока реактивност,той отключва поредица от вредни процеси.
Думата антиоксидант, както показва името, означава “срещу оксидация (окисление)”. Т. нар. оксидативни процеси се осъществяват в нашето тяло във всеки един момент. Те са жизнено необходими за неговото функциониране. Същевременно, обаче, се образуват свободни радикали. Свободните радикали са високо реактивни частици, съдържащи свободен електрон. Тъй като електроните обикновено съществуват по двойки, свободните радикали непрекъснато търсят електрони. Поради тяхната нестабилност те отнемат електрони от съседните молекули, като същевременно ги окисляват, увреждайки клетките и тъканите. Тъй като влизат много лесно в химическа реакция, те могат да „откраднат” електрони практически отвсякъде. Главната вреда от свободните радикали не е самото им съществуване, а фактът, че молекулите, от които те „крадат” електрони, също стават нестабилни и на свой ред започват „да търсят чифт” за техния свободен електрон. По такъв начин свободните радикали отключват поредица от сложни и непредвидими реакции, при които се увреждат клетъчните стени, самите клетки, дори нуклеиновите киселини (ДНК).
Трябва да отбележим, че макар да говорим повече за вредните свойства на свободните радикали, те имат и полезни ефекти за някои процеси в организма. Например, те играят важна роля в адекватната имунна защита, тъй като нашите фагоцити използват т. нар. супероксидни свободни радикали при разрушаването на патогенни микроорганизми.
Нашият организъм има много начини да се защити от свободните радикали, например чрез ниско налягане на кислорода в тъканите, или като произвежда антиоксидантни ензими. При нормални обстоятелства съществува равновесие между антиоксидантната защита и свободните радикали. Когато равновесието се отклони по посока на свободните радикали се развива т. нар. оксидативен стрес. Натрупването на свободни радикали може да постави начало на развитието на редица заболявания. Същевременно то е в пряка връзка със скоростта на стареенето.
Нашият забързан свят също има своя принос в образуването на свободни радикали. Почти всеки негативен фактор на цивилизацията, включително споменатите смог, химикали, стрес и вредна UV-ра- диация, провокира формирането на свободни радикали. За елиминирането на натрупаните свободни радикали нашето тяло се нуждае от по-големи количества антиоксиданти. Очевидно е, че колкото повече сме изложени на такива въздействия, толкова повече се нуждаем от антиоксидантна защита.
Как можем да получим антиоксиданти?
Преди всичко се препоръчва консумация на храна, богата на антиоксиданти, но съществуват няколко висококачествени антиоксидантни хранителни добавки, съдържащи ценните активни съставки в концентриран вид. ФЛП предлага много антиоксидантни формули, чрез които отлично се подсилва антиоксидантната защита на клетките срещу вредното действие на свободните радикали.