May. 6, 2019

Poem

АЗОТНИЯТ ОКСИД – МОЛЕКУЛА НА ЖИВОТА
Какво все пак представлява азотният оксид?
Как той ни въздейства и какъв е неговият произход?
Азотният оксид (NO) помага да се съхрани, защити и възстанови всяка клетка на организма. Това е смело твърдение, но факт е, че той е една от най-важните молекули в човешкия живот, и без съмнение, едно от важните открития на века. Учените знаеха, че азотният оксид се произвежда от бактерии, но никой не разбираше значението му за по-висшите животни. Това откритие предизвика истинска сензация в края на 1980 година.
През 1992 година, списанието “Наука” нарече азотния оксид – Молекула на годината. През 1998 година трима учени: Робърт Фърчгот, Луис Игнарро и Ферид Мурад получиха Нобелова награда по медицина за откритието им на сигналните свойства на азотния оксид. Появяването на нова научна литература за азотния оксид расте бързо и до сега (2006г.) са публикувани повече от 70 000 научни статии, които разглеждат различни аспекти на азотния оксид и неговата роля при лечението на пациентите. Най-важното обаче е, че той подобрява здравето на милиони хора в целия свят.
Повечето хора дори не са чували за азотния оксид. Това не е двуазотният окис (райски газ), който се използва като упойка. Това не е и азотната киселина, която се използва при производството на взривни вещества. Това не е и азотния диоксид, който е основна съставка на азотната киселина и е токсичен газ с неприятна миризма, замърсител на въздуха и компонент на киселинния дъжд. Въпреки че азотният оксид е проста молекула, състояща се от един атом азот и един атом кислород, учените и изследователите в цял свят са удивени от безкрайният списък от функции, които той изпълнява в организма на човека.
Доктор Соломон Шнайдер, шеф на катедрата за изследвания в областта на невробиологията в медицинският институт “Джон Хопкинс” е направил следното изказване: “В течение на 25 годишни изследвания, аз не съм виждал молекула с такива обширни въздействия върху нормалните и върху нарушените функции на организма”.
КАК ВЪЗДЕЙСТВА АЗОТНИЯТ ОКИС НА ОРГАНИЗМА?
Въпреки че азотният окис е много реактивен газ, той представлява най-важната “сигнална” или молекула с “новинки” в организма. И въпреки че тя има много кратка продължителност (животът й е няколко секунди), тя инициира процеси, ангажиращи в себе си огромно множество физиологически функции, които регулират кръвообращението, възпалението, способността за обучение и паметта, храносмилането и ЕРЕКЦИЯТА.
Една от основните функции на азотния окис се явява управлението на кръвното налягане по пътя на отпускане и/или разширяването на кръвоносните съдове, като подобрява кръвотока и помага да се предотврати тромбозата. Това е от огромно значение за лечението на сърдечно-съдовите заболявания.
Азотния оксид – това е мощен инструмент за импотентни пациенти дотолкова, доколкото той може да инициира и да поддържа ерекцията, разширявайки кръвоносните съдове. Обширни изследвания са показали, че NO е жизнено важен и за имунната система. Той се бори и унищожава бактерии, вируси, гъби, паразити и ракови клетки, като спира тяхната способност да се размножават. Той също действа и като медиатор, предавайки съобщения между нервните клетки.
Непрекъснато се разграничават и идентифицират все повече и повече роли на азотния оксид, но изследванията в областта на потенциалното клинично значение на NO се намират все още в начален стадий. Изглежда обаче, че възможностите ще се окажат безгранични.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Азотният оксид действително е важна и трудолюбива молекула!
КАКЪВ Е ПРОИЗХОДЪТ НА АЗОТНИЯ ОКСИД?
Позволете да ви разкажа накратко за това, откъде се е появила тази молекула. Азотният оксид се получава принципно от L-аргинина – една от аминокиселините. Незаменими аминокиселини са тези, които организма не може да ги произвежда от други вещества, а трябва да се приемат с храната. За да се освободи азотния оксид от Л-аргинина са необходими различни ферменти и кислород. Биохимичният процес зависи от действието на едно семейство ферменти наречени NOS, които преобразуват Л-аргинина в друга аминокиселина, Л-цитрулин, формирайки в този процес азотен оксид.
Още един факт: Л-аргининът има и други задачи в организма заедно с производството на азотен окис. Неговата главна роля е обмяната на веществата за нарастване на мускулите. Други негови функции включват детоксикация на амоняка (страничен продукт при производство на енергия) в организма и стимулация на освобождаването на някои хормони, включително хормон на растежа и инсулин.

Азотният оксид предотвратява възникването на заболявания на сърцето. Сърдечните пристъпи се случват тогава, когато кръвта не може нормално да циркулира през коронарните артерии на сърцето, водейки до загиване на части от сърдечния мускул, като те престават да функционират и/или се затварят при недостиг на кислород. Това става частично при стесняване на артериите от отлагане на холестерин. АЗОТНИЯТ ОКСИД ПОМАГА ЗА ПОНИЖАВАНЕТО НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Високото кръвно налягане, или хипертония, означава, че сърцето трябва да изпомпва кръвта през запушените съдове с голямо налягане. Високото кръвно налягане – това е честа причина и фактор на риска за инсулта, сърдечните заболявания включително и инфаркт на миокарда и бъбречната недостатъчност.

АЗОТНИЯТ ОКСИД И СЕКСУАЛНАТА ФУНКЦИЯ

Една от най-горещите теми за азотния оксид и неговата функция в организма е свързана със сексуалното здраве. Изследванията показват, че у пушачите, у болните от атеросклероза, високо кръвно налягане или диабет може би има по-малко азотен окис, което може да доведе до импотентност. Започвайки от времето на откритието, че азотния окис разширява и кръвоносните съдове на пениса, помагайки с това да се инициира и поддържа ерекцията, фармацевтичните компании стремително започнаха да разработват лекарства, използвайки този факт, този механизъм, който такива лекарства като Виагра, Левитра и Циалис помагат на милиони мъже с еректилна дисфункция или импотенция да удължат ефекта на вазодилатацията на азотния окис. Обаче приемането на L-аргинин помага да се достигне до сексуалното здраве без странични ефекти и без тези лекарства.

АЗОТНИЯТ ОКСИД ПОДОБРЯВА ФЕРТИЛНОСТТА (ПЛОДОВИТОСТТА)

Азотният оксид притежава в сексуалната сфера и друго благоприятно въздействие – тази функция е свързана с фертилността. Когато сперматозоид достигне до яйцеклетката, той освобождава азотен оксид, унищожавайки по такъв начин другите сперматозоиди и препятствайки конкуриращите сперматозоиди да влязат в яйцеклетката. Азотният оксид също поддържа женската фертилност, помагайки на яйчниците да бъдат здрави и да се удължи репродуктивната възраст.

АЗОТНИЯТ ОКСИД И НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО

В клетките на вашето тяло се намират малки елементи – митохондрии, където храната и кислорода се превръщат в енергия. Тези микроскопични части на клетката фактически се явяват главните енергостанции на организма. Освен това, произвеждайки по-голямата част от цялата енергия те регулират обмяната на веществата в клетката, в митохондриите се изгарят мазнините: както поетите с храната, така и натрупаните в организма. Изследванията показват, че азотният окис не само стимулира образуването на нови митохондрии, но така също увеличава всяка митохондрия. Това помага да се изгарят още повече мазнини и затова ви помага да отслабнете.

АЗОТНИЯТ ОКИС И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
Знаете ли защо се чувствате толкова добре след една хубава разходка? Това е така, защото се активира производството на азотен окис във вашия организъм. Физическото натоварване увеличава образуването на азотен окис, а това повишава вашата енергия. По такъв начин, физическата активност и ползването на L-аргинина за увеличаване на количеството на азотния оксид представлява една прекрасна комбинация!

АЗОТНИЯТ ОКИС НАМАЛЯВА ВЪЗПАЛЕНИЕТО

Съществуват огромно число хора по целия свят, които страдат от различни възпалителни заболявания. Данните само за САЩ са следните:
Артрит (всички типове) – 70 милиона човека
Алергии – 39 милиона човека
Астма – 17 милиона човека
Сърдечно-съдови заболявания – 60 милиона човека
Азотният оксид подтиска възпалението в кръвоносните съдове, блокирайки възпалението, което се образува в повредените ендотелни клетки. Ако тези клетки се повредят или не функционират, намалява производството на азотен окис, което води до обостряне на възпалението и повреда на тъканите на организма – възниква един омагьосан кръг. Оттук нататък има само една малка крачка до възникването на много други възпалителни заболявания от които страда нашето общество днес: хипертония, затлъстяване, висок холестерин, диабет, артрит, туберкулоза на кожата и много други. За милиони хора, които страдат от възпалителни процеси, повишаването на нивото на азотния оксид, може да стане изключително полезно.

Азотният оксид предотвратява възникването на заболявания на сърцето. Сърдечните пристъпи се случват тогава, когато кръвта не може нормално да циркулира през коронарните артерии на сърцето, водейки до загиване на части от сърдечния мускул, като те престават да функционират и/или се затварят при недостиг на кислород. Това става частично при стесняване на артериите от отлагане на холестерин. АЗОТНИЯТ ОКСИД ПОМАГА ЗА ПОНИЖАВАНЕТО НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Високото кръвно налягане, или хипертония, означава, че сърцето трябва да изпомпва кръвта през запушените съдове с голямо налягане. Високото кръвно налягане – това е честа причина и фактор на риска за инсулта, сърдечните заболявания включително и инфаркт на миокарда и бъбречната недостатъчност.

Още един факт: Л-аргининът има и други задачи в организма заедно с производството на азотен окис. Неговата главна роля е обмяната на веществата за нарастване на мускулите. Други негови функции включват детоксикация на амоняка (страничен продукт при производство на енергия) в организма и стимулация на освобождаването на някои хормони, включително хормон на растежа и инсулин.