Aug. 30, 2019

Poem

НЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ ЗДРАВЕТО И МИРЪТ ДА СТАВАТ ЖЕРТВА! Отворено писмо на Матиас Рат - доктор по медицина, до хората по целия свят!

“Като лекар и учен, който е имал привилегията да съдейства за открития, които правят възможно премахването на сърдечно-съдовите заболявания по естествен път и за спасяването на милиони хора, аз изложих моите тревоги в открито писмо, публикувано във вестник “Ню Йорк Таймс”на 28 февруари 2003 година.
Аз издигам своя глас от името на милиони хора, лишени от правото на информация относно възможността за запазване на здравето с естествени средства, която представлява заплаха за инвестициите във фармацевтичния бизнес с патентовани лекарства, възлизащ на трилиони долари.”


Д-р Матиас Рат е лекар и учен, който пръв направи открития за естествения контрол на сърдечно-съдовите заболявания и рака. Той е член на Ню-Йоркската академия на науките и на други известни научни организации. Преди 10 години покойният вече д-р Линус Полинг, лауреат на Нобелова награда за химия и за мир, заяви: ”Вашите открития са толкова важни за милиони хора, че представляват заплаха за цели индустрии. Възможно е един ден дори да се водят войни, за да се предотврати широкият прием на тези открития. Тогава е времето, когато трябва да се противопоставите!” – Това време настъпи!


УРОЦИ ОТ ИСТОРИЯТА
Човечеството понастоящем изживява напредък - един от най-големите в неговата история. Днес две от всеки три болести биха могли да бъдат премахнати до голяма степен, ако наличните до момента познания в областта на естественото, не подлежащо на патентоване здраве се приложат на практика в системата на здравеопазването.
Преди повече от 400 години в историята се извършва подобен качествен скок. През Средновековието 80% от хората, обитаващи Европа, са били неграмотни. Откритието на печатарската преса и преводът на Библията на говорими езици дали възможност на милиони обикновени хора да се научат да четат и да пишат.


Ефективно, безопасно и достъпно здравеопазванеПрофилактика и премахване на болестите вместо лечение на симптомите
Осемдесет процента от фармацевтичните продукти, които се предписват на пациентите в момента, са с недоказана ефективност – в най-добрия случай те облекчават симптомите, без да засягат основната причина за болестта. В бъдеще системите за здравеопазване би трябвало да се фокусират върху профилактиката, лечението на основните причини за заболяването и евентуалното премахване на болестите.
Здравите клетки в организма са предпоставка за добро здраве
Здравето и заболяването на човешкото тяло се определят на ниво клетки. Главната причина за смущения във функциите на клетките е недостатъчното приемане на хранителни вещества, които са от съществено значение за оптималния клетъчен метаболизъм, като приемането им в оптимална дневна доза е предпоставка за запазване на здравето. Това ново разбиране за същността на здравето на клетките може да се обобщи в три принципа:
Принцип # 1 за запазване на здравето на клетките: Осигуряване на достатъчно
енергия за клетките
За поддържане на клетъчния енергиен метаболизъм се изискват основни хранителни вещества. Осигуряването на оптимални количества от тези хранителни вещества е предпоставка за предотвратяване на появата на нарушения в сърдечния ритъм (енергийна недостатъчност в миокардните клетки, която е важна за нормалния сърдечен ритъм), сърдечна недостатъчност (енергийна недостатъчност в миокардните клетки, която е важна за свиването на сърдечния мускул и изпомпването на кръвта) и други подобни състояния.
Принцип # 2 за запазване на здравето на клетките: Оптимална стабилност на
съединителната тъкан в меките тъкани
Около половината от протеините в човешкото тяло се състоят от колаген, еластин и други молекули на съединителната тъкан. Тяхното образуване се регулира от витамин С и аминокиселините лизин и пролин, които са основните изграждащи блокове на тези протеини. Човешкото тяло не произвежда нито витамин С, нито лизин и затова през целия живот е зависимо от набавянето на тези хранителни вещества в оптимално количество. Прилагането на това

основно познание в практиката ще намали значително появата на най-често срещаните здравословни проблеми в наши дни, като миокардния инфаркт, инсулта, рака и много други заболявания.
Принцип # 3 за запазване на здравето на клетките: Оптимална стабилност на
съединителната тъкан в костната тъкан
Стабилността на скелетната система и на нашите зъби се определя от оптималното образуване на молекули колаген (улеснявано от витамин С, лизин и пролин) и приемането на основни минерали (като калций и магнезий) и микроелементи в подходящи количества. Системното прилагане на това познание в практиката служи за превантивна мярка срещу възникването на широкоразпространени болести, като остеопороза (на костите), кариес (на зъбите) и парадонтоза (на венците).
Независимата здравна информация и образование са ключ към здравето
Макар че се намираме в началото на третото хилядолетие, все още е слабо известен фактът, че човешкото тяло не произвежда само витамин С и лизин - две ключови хранителни вещества, които определят здравето или болестното състояние на човека. Това е резултат от непрекъснатите усилия на фармацевтичната индустрия да прикрива тази информация. Разпространяването на основна здравна информация от детски години до напреднала възраст е основата за една нова система за опазване на здравето.
Задълбоченото проучване на възможността за запазване на здравето с естествени
средства е крайъгълен камък на една нова система за опазване на здравето
Понастоящем изследванията в областта на медицината се диктуват от цените на акциите на фармацевтичните компании, а не от здравните нужди на хората. Прилагането на принципите за запазване на здравето с естествени средства и здравето на клетките води до икономия на милиарди разходи за здравеопазване. Тези спестени милиарди би следвало да се реинвестират в по-нататъшни проучвания на възможностите за запазване на здравето с естествени средства. Факт е, че и много други болести са свързани с недостатъчност на основни хранителни вещества в клетките. Въвеждането на програми за задълбочено проучване на възможностите за запазване на

здравето с естествени средства като част от обществената политика до голяма степен би ускорило премахването на болестите.
Въвеждане на научните принципи по отношение на здравето на клетките
Всяка година милиони хора в цял свят умират от болести, които биха могли да бъдат предотвратени или контролирани с естествени средства. Въвеждането на научните принципи по отношение на здравето на клетките в здравната политика би спасило живота на милиони хора и би спестило милиарди долари на обществените и частните здравноосигурителни фондове. Тези долари биха могли да се използват след това за решаване на други основни нужди на обществото.
Да се избират политици, които защитават правото на хората да запазят здравето си с
естествени средства
Политиците, които продължават да подкрепят законодателство, ограничаващо разпространяването на информация за запазването на здравето с естествени средства, на практика застрашават здравето и живота на своите избиратели. От политиците, които създават пречки пред възможностите за запазване на здравето с естествени средства, вместо да ги подкрепят, трябва да се търси отговорност. Всяко правителство е отговорно за защитата на живота на своите граждани и за поощряването на мерки за ефективно и безопасно здравеопазване в своята страна, което води до икономия на средства.
Да се забрани фармацевтичната индустрия - “бизнеса с болестите”, а не
разпространяването на информация за запазването на здравето с естествени средства
За да защитят своя възлизащ на милиарди долари пазар на лекарства, които до голяма степен са неефективни, фармацевтичните компании се опитват да се преборят с най-силната си конкуренция – тази на ефективните, безопасни и достъпни основни хранителни вещества. В този смисъл лобито на фармацевтичната индустрия се бори срещу Комисията на ООН “Кодекс Алиментариус” (стандарти за храните), както и срещу много други национални и международни политически институции. Поддържането и разширяването на обсега на заболяванията, като база за растеж на инвестициите в “бизнеса с болестите”, следва да бъде забранено от закона.