Aug. 6, 2019

Poem



СЪДЕБЕН ИСК

срещу геноцида и другите престъпления

срещу човечеството,

извършени във връзка с

фармацевтичния “бизнес с болестите”

и неотдавнашната война против Ирак



Този съдебен иск е връчен на

Международния наказателен съд

от Матиас Рат - доктор по медицина, и други хора

от името на народите от целия свят

Хага, 14 юни 2003 г.





До прокурора на

Международния наказателен съд

Сенатор Луис Морено-Окампо

За предаване в Международния съд

Маанвег 174

NL-2516 AB Хага


РЕЗЮМЕ

Този съдебен иск представя пред Международния съд на ООН (ICC – International Court of Justice) най-големите престъпления, извършени в цялата човешка история. Обвиняемите се обвиняват в нараняване и причиняване на смърт на милиони хора чрез “бизнес с болестите”, военни престъпления и други престъпления против човечеството. Тези престъпления попадат под юрисдикцията на Международния наказателен съд.



Обвиняемите знаят, че на тях ще им бъде потърсена сметка за тези престъпления и поради това са предприели глобална кампания за подкопаване на пълномощията на ICC с цел да поставят себе си над международното право и да продължат своите престъпления във вреда на цялото човечество.



Ето защо настоящият иск трябва да се разгледа от ICC в изключително спешен порядък. Нещо повече, всеки истински човек и всяко правителство се призовават с настоящето да се присъединят към този иск с цел веднъж завинаги да се сложи край на тези престъпления.






ВЪВЕДЕНИЕ


Картелът

Обвиненията, представени в този съдебен иск, са свързани с две основни сфери на престъпност:

• Геноцид и други престъпления срещу човечеството, извършени във връзка с фармацевтичния бизнес с болестите.


• Военни престъпления и агресия и други престъпления срещу човечеството, извършени във връзка с неотдавнашната война срещу Ирак и международната ескалация към световна война.



Тези две сфери на престъпност са свързани пряко с един фактор: Те са предприети от името и в интерес на едни и същи корпоративни инвестиционни групировки и техните политически поддръжници. За да се установят доказателствата и се докажат общите мотиви на обвиняемите, се налага да се направи един кратък исторически преглед.



През целия 20-и век фармацевтичната промишленост беше изграждана и

организирана с цел контрол върху системите за здравеопазване в света чрез систематична подмяна на естествените и не подлежащи на патентоване терапии с подлежащи на патентоване и, следователно, доходоносни синтетични лекарства. Промишлеността не се развиваше по естествен път. Напротив, това бяха инвестиционни решения, вземани от шепа богати и безскрупулни предприемачи. Те съзнателно определиха човешкото тяло като свой пазар, за да генерират по-големи богатства.



Движещата сила на тази инвестиционна промишленост беше Рокфелер

Груп. В края на 19 и началото на 20 век те вече контролираха над 90% от фармацевтичния бизнес в Съединените щати и търсеха нови възможности за глобални инвестиции. Друга инвестиционна групировка, действаща в същата сфера, се сформира около финансовата групировка на Ротшилд.



Картелът и Втората световна война

След “Стандарт ойл” на Рокфелер (днес ЕКСОН) вторият по големина фармацевтичен/нефтохимически корпоративен конгломерат през първата половина на 20 век е конгломератът ИГ Фарбен в Германия. Този корпоративен конгломерат е единственият най-важен фактор за политическото издигане на Хитлер във властта и съвместното с него завоюване на Европа и на света. Фактически Втората световна война е


една агресивна война, планирана, започната и водена от планиращите органи на ИГ Фарбен. ИГ Фарбен е основен акционер на ИГ Аушвиц - най-голямото промишлено предприятие на този химически картел извън Германия. Голяма част от богатството на този картел е изградено върху кръвта и страданията на поробените работници, включително тези от концентрационния лагер Аушвиц. ИГ Фарбен издига и използва безскрупулните политически управници на Германия като инструменти на своя стремеж към икономическо превъзходство над Европа и останалия свят.



ИГ Фарбен е най-големият акционер в Рокфелеровия “Стандарт ойл” и обратно. Победата на съюзническите войски над нацистка Германия по онова време прекратява плановете на ИГ Фарбен да стане водещ фармацевтичен и нефтохимически конгломерат в света. В същото време “Стандарт ойл” и другите фармацевтични/нефтохимически корпорации на Рокфелеровия консорциум се превръщат в контролираща група в тази промишленост и си остават такава и досега.



На Нюрнбергския военен трибунал през 1947 г. срещу ръководителите на картела ИГ Фарбен е повдигнато обвинение и някои от тях са признати за виновни и са осъдени за извършени престъпления против човечеството, включително масови убийства, грабеж и други престъпления. Освен това, Нюрнбергският военен трибунал раздробява картела ИГ Фарбен на дъщерни компании – Хьохст, Байер и БАСФ. Сега всяка от тези компании е по-голяма от някогашната компания-майка ИГ Фарбен.



Днес Съединените американски щати и Великобритания са водещите страни в износа на фармацевтични продукти в света. Фактически две от всеки три лекарства, предлагани на световния пазар днес, са произведени от корпорации на тези две страни.


Основи на фармацевтичния бизнес

Обвиняемите са отговорни за смъртта на стотици милиони хора, които продължават да умират от сърдечно-съдови заболявания, рак и други болести, които можеха да бъдат избегнати и в значителна степен ликвидирани отдавна.

Тази преждевременна смърт на милиони хора не е резултат на случайност или небрежност. Тя е преднамерена и систематично организирана по поръчение на фармацевтичната промишленост и на нейните инвеститори с единствената цел да се разшири световният пазар на лекарства, който е на стойност трилиони долари.



Пазарът на фармацевтичната промишленост е човешкото тяло и доходите на инвеститорите от него зависят от продължаването и разширяването на болестите. Неговите печалби зависят от подлежащите на патентоване лекарства, които превръщат тази промишленост в най-печелившата промишленост на планетата Земя.



Обратно, профилактиката и унищожаването на всяка болест значително намалява или изцяло ликвидира пазарите за фармацевтични препарати. Поради това фармацевтичните корпорации системно пречат на профилактиката и изкореняването на болестите.



За извършване на тези престъпления фармацевтичните корпорации използват цял лабиринт от извършители и съучастници в науката, в медицината, средствата за масова информация и политиката. Лобисти и бивши ръководители на фармацевтичната промишленост манипулират и дори ръководят правителствата на нe един народ. От десетилетия законодателствата на не една страна са подложени на опорочаване и злоупотреба в угода на този мултитрилионен “бизнес с болестите”, като по този начин се подлагат на риск здравето и животът на стотици милиони невинни пациенти и хора.


Предварително условие за развитието на фармацевтичната промишленост като успешен инвестиционен бизнес е отстраняването на конкуренцията на безопасните и естествени терапии, тъй като те не подлежат на патентоване и печалбите от тях са малки. Освен това, поради своята важна роля в клетъчния метаболизъм тези естествени терапии могат ефективно да предотвратяват и да премахват болестите.



В резултат от системното елиминиране на естествените здравни терапии фармацевтичната промишленост взе връх в системите за здравеопазване в повечето страни по света и постави милиони хора и почти цели народи в зависимост от своя инвестиционен бизнес.





Фармацевтичната промишленост като бизнес на организираната

измама



Фармацевтичната промишленост предлага “здраве” на милиони пациенти – но не доставя стоката. Вместо нея доставя продукти, които единствено смекчават симптомите, съдействайки същевременно на прикритата болест като предварително условия за своя бъдещ бизнес. За прикриване на измамата тази промишленост харчи двойно повече пари, отколкото за изследване на бъдещи терапии.



Организираната измама е причината, поради която този инвестиционен

бизнес може да съществува вече почти един век зад стратегически поставената димна завеса на “благодетел” на човечеството. Престъпните практики на тази промишленост държат като заложници живота на 6 милиарда души и икономиките на повечето страни по света.


Разобличаване на фармацевтичния “бизнес с болестите”



През последното десетилетие аз се опитвах да демаскирам организираното мошеничество на тази най-голяма инвестиционна промишленост на земята. Аз бях човекът, посочил самата фармацевтична промишленост - и нейния характер на инвестиционна промишленост, нуждаеща се от увеличаване на болестите – да като най-голямото препятствие пред подобряването на здравето на хората на нашата планета.



Като учен, аз имах привилегията да открия истинската причина за сърдечно-съдовите заболявания и други хронични болести. Заедно с моите колеги и други хора аз документирах ефективните природни и неподлежащи на патентоване алтернативи на фармацевтичния “бизнес с болестите”. Откриването на естествените молекули, които оптимизират клетъчния метаболизъм, дава възможност на човечеството да предотвратява и до голяма степен да изкорени повечето от днешните най-разпространени заболявания, включително сърдечно-съдовите заболявания, рака и много други.



Скритата причина за сегашната международна криза и за агресивната война срещу Ирак

В момента има четири основни фактора, които заплашват оцеляването на фармацевтичната промишленост и, следователно, самата основа на дългосрочната инвестиционна промишленост, която носи стотици трилиони долари:
1. Неразрешими правни конфликти, водещи до лавина от групови съдебни искове срещу много фармацевтични корпорации за некачественa продукция.

2. Неразрешими научни конфликти, дължащи се на пробивите в областта на естествените, не подлежащи на патентоване терапии, които, като пазар, ефективно и широко изкореняват болестите


3. Неразрешими етични конфликти, водещи до загуба на доверие в целия фармацевтичен бизнес поради факта, че неговите прекомерни патентни такси ограничават достъпа до лекарства за повечето хора и поради риска от преждевременна смърт за милиони.

4. Неразрешими корпоративни конфликти. Демаскиране на фармацевтичния бизнес модел като организирана измама.



От десетилетия фармацевтичният картел се стреми всячески да защити глобалния си бизнес с патентовани лекарства и да забрани разпространението на конкурентни, неподлежащи на патентоване здравни алтернативи. Той полага тези усилия на международно равнище чрез проникване в Европейския парламент и злоупотреби със Световната здравна организация и другите организации на Обединените нации. Сега, когато най-голямата инвестиционна промишленост на планетата Земя е разобличена като един организиран мошенически бизнес, преследван от десетки хиляди съдебни искове за търсене на отговорност, незабавното приемане на глобални закони за защита на промишлеността стават неотложна мярка за скриване на тези престъпления и за циментиране на непрекъснатия контрол на инвестиционния “бизнес с болестите” върху човешкото здраве навсякъде по света.



Тези широкообхватни защитни закони за бизнеса с организираната измама подразбират орязване на гражданските права и други драстични мерки, които не могат да бъдат приложени в мирно време. Прилагането на тези мерки изисква ескалация на една международна криза, серия от военни конфликти, които са предумишлен фактор за използване на оръжия за масово поразяване и разпалване на световна война. Само тогава в света би се създала психологическа обстановка, позволяваща отмяна на гражданските права, въвеждане на военновременни закони и глобално прилагане на защитни закони, които да позволят на обвиняемите да продължат своя “бизнес с болестите” и другите престъпления.


В такава обстановка фармацевтичната промишленост стана единственият голям корпоративен донор за избора на Джордж Буш с цел оказване на пряко влияние върху най-могъщия политически и военен център в света. С избирането на Джордж Буш инвестиционната групировка на Рокфелер доби пряк достъп до Белия дом, Пентагона и политическите решения, вземани там. Подобно влияние оказва групировката Ротшилд върху правителството на Тони Блеър във Великобритания.



Затова не беше изненада, че двете най-големи страни-износителки на фармацевтични продукти - Съединените американски щати и Великобритания, оглавиха сегашната международна криза и станаха подстрекатели на войната срещу Ирак. Съмнителната необходимост от тази война беше представена на народите на Америка, Великобритания и света под фалшивия предлог за глобална борба с “тероризма”, отстраняване на лошите правителства и кръстоносен поход срещу разпространението на оръжията за масово поразяване.



Затова същите групи с корпоративни интереси и същите техни политически поддръжници, които са отговорни за смъртта на милиони хора – жертви на продължаващия бизнес с болестите, сега са отговорни и за излишния риск за живота на десетки хиляди невинни хора в Ирак, и за смъртта на млади войници от Америка, Великобритания и други страни. Те са отговорни за започването и воденето на агресивната война срещу Ирак без международен мандат. Те са отговорни за поробване, разоряване и други престъпления, които се извършват понастоящем в окупиран Ирак.



Ако тези заинтересувани групи и техните политически поддръжници не бъдат подведени незабавно под отговорност за тези престъпления, те са склонни да продължат ескалацията на международната криза с максимален риск от война с използване на оръжия за масово поразяване.


В тази критична и историческа обстановка аз предлагам тези престъпления против човечеството, тези военни престъпления и престъпленията агресия и геноцид на вниманието на прокурора на Международния наказателен съд и го приканвам да предприеме незабавни действия за предотвратяване на бъдещи престъпления и на най-голямото бедствие - една световна война.



Всяка отделна личност, правителство, корпорация или организация от всяко кътче в света, които са пострадали от тези престъпления или желаят да прекратят тези престъпления, се призовават да се присъединят към този иск.



ОБВИНЕНИЯ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Обвиненията в този иск се отнасят до престъпления в две основни сфери:

• Престъпления, извършени от фармацевтичния “бизнес с болести”, включително престъпленията геноцид и други престъпления против човечеството.

• Престъпления, свързани с войната от 2003 г. против Ирак и международната ескалация към световна война, включително военни престъпления и агресия, както и други престъпления против човечеството.



Тези две сфери са пряко свързани, тъй като те са извършени в името и в полза на същите корпоративни инвестиционни групировки и техните политически поддръжници. Обвиняемите се обвиняват в най-сериозни престъпления, извършени срещу цялото човечество и поради това са обект на международно съдебно дирене.


1. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ БИЗНЕС С БОЛЕСТИТЕ



1.1 Престъпление геноцид

Обвиняемите са виновни в престъплението геноцид, за който те

подлежат на съдебно дирене съгласно Член 6 от Статута на ICC. Това включва, но не се ограничава със следните конкретни престъпления:



1.1.1 Геноцид чрез убийство (Член 6а)


1.1.2 Геноцид чрез предизвикване на сериозни телесни

и умствени увреждания (Член 6b)


1.1.3 Геноцид чрез предумишлено създаване на условия

за живот, водещи до физическо унищожаване (Член 6с)




1.2 Престъпления против човечеството

Обвиняемите са виновни за престъплението “геноцид”, за което те подлежат на съдебно преследване съгласно Член 7 от Статута на ІСС. Това включва, но не се ограничава със следните конкретни престъпления:



1.2.1 Престъпление против човечеството “убийство” (Член 7а)


1.2.2 Престъпление против човечеството “изтребление” (Член 7b)



1.2.3 Престъпление против човечеството “поробване” (Член 7с)




1.2.4 Престъпление срещу човечеството “тежко нарушаване на физическата свобода”


1.2.5 Престъпление против човечеството чрез други

нехуманни действия



(Член 7е)




(Член 7 k)






ОБОБЩЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ОБВИНЕНИЯТА ВЪВ

ВРЪЗКА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ “БИЗНЕС С БОЛЕСТИТЕ” (ОБВИНЕНИЯ 1.1. – 1.2)



1. Обвиняемите преднамерено и систематично поддържат сърдечно-съдовите болести, включително високо кръвно налягане, инфаркти, диабетични усложнения и други болести, ракa, инфекциозните болести, включително СПИН, остеопорозата и много други най-често срещани съвременни болести, за които се признава, че до голяма степен могат да се предотвратяват с естествени средства. Обвиняемите преднамерено са причинили излишни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.



2. Обвиняемите систематично и преднамерено не допускат изкореняването на сърдечно-съдовите заболявания, рака и другите болести чрез възпрепятстване и блокиране на разпространяването на животоспасяваща информация за ползата от естествените неподлежащи на патентоване терапии за здравето. По такъв начин


обвиняемите са причинили преднамерено по-нататъшни излишни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.



3. Обвиняемите преднамерено и систематично са разпространявали съществуващите болести и са създавали нови болести чрез производство и предлагане на пазара на фармацевтични продукти, облекчаващи краткосрочно облекчаване симптомите, но имащи известни и пагубни дългосрочни странични ефекти. По такъв начин обвиняемите са причинили преднамерено излишни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.



Подробностите са дадени в раздела с доказателствата по-долу.



2. КОНКРЕТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С

ВОЙНАТА ПРОТИВ ИРАК И СЕГАШНАТА МЕЖДУНАРОДНА КРИЗА

2.1 Престъплението “геноцид”

Обвиняемите са виновни в престъплението “геноцид”, за който те подлежат на съдебно преследване съгласно Член 6 от статута на ІСС. Съгласно термините в този статут геноцид означава всяко едно от действията, извършени с намерение да се унищожат - изцяло или частично - национални, етнически, расови или религиозни групи. Това включва, но не се ограничава със следните конкретни обвинения в престъпление:



2.1.1 Геноцид чрез убийство (Член 6а)



2.1.2 Геноцид чрез предизвикване на сериозни

телесни и умствени повреди (Член 6b)




2.1.3 Геноцид чрез предумишлено създаване на условия

за живот, водещи до физическо унищожаване (Член 6с)




2.2 Престъпления против човечеството

Съгласно термините на Член 7 на Римския статут престъпление против човечеството означава всяко от следните действия, когато е извършено като част от умишлено нападение, съпроводено от широки или систематични атаки, насочени срещу гражданско население. Това включва, но не се ограничава със следните конкретни обвинения в престъпление:



2.2.1 Престъпление против човечеството “убийство” (Член 7а)



2.2.2 Престъпление против човечеството “изтребление” (Член 7b)



2.2.3 Престъпление против човечеството “поробване” (Член 7с)



2.2.4 Престъпление против човечеството “депортиране или

насилствено преместване на населението” (Член 7d)


2.2.5 Престъпление срещу човечеството “затвор или друго

тежко нарушаване на физическата свобода” (Член 7е)


2.2.6 Престъпление против човечеството с други нехуманни действия от подобен характер, които умишлено причиняват големи страдания или сериозно телесно увреждане или вреда на психическото или физическото
здраве. (Член 7 k)





2.3 Военни престъпления

Съгласно термините в Член 8 от Римския статут “военни престъпления” означава тежки нарушения на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (Женевска конвенция за отношението към военнопленниците, Женевска конвенция за защита на гражданските лица по време на война). Следователно, според термините в Статута военните престъпления включват, но без да се ограничават до:



2.3.1 Военно престъпление “преднамерено убийство” (Член 8)(2)(а)(i)

2.3.2 Военно престъпление “мъчение” (Член 8)(2)(а)(ii-1)

2.3.3 Военно престъпление “нечовешко отношение” (Член 8)(2)(а)(ii-2)

2.3.4 Военно престъпление “включване в биологични експерименти” (Член
8)(2)(а)(ii-3)


2.3.5 Военно престъпление “умишлено причиняване на големи страдания” (Член
8)(2)(а)(iii)


2.3.6 Военно престъпление “разрушаване и присвояване на


имущество” (Член 8)(2)(а)(iv)


2.3.7 Военно престъпление “отказ на честен съдебен процес” (Член 8)(2)(а)(vi )

2.3.8 Военно престъпление “незаконна депортация и преместване” (Член
8)(2)(а)(vii ) -1)


2.3.9 Военно престъпление “незаконно затваряне” Член 8)(2)(а)(viii )-2)

2.3.10 Военно престъпление “вземане на заложници” Член 8)(2)(а)(viii )

2.3.11 Военно престъпление “нападение на цивилни”

Член 8)(2)(b)(i)

2.3.12 Военно престъпление “нападение на цивилни обекти” Член 8)(2)(b)(ii)

2.3.13 Военно престъпление “прекомерни смърт, нараняване и щети при инциденти” Член
8)(2)(b)(iv)


2.3.14 Военно престъпление “нападение срещу незащитени места” Член 8)(2)(b)(v)

2.3.15 Военно престъпление “убийство или нараняване на

лице

извън боя” Член 8)(2)(b)(vi)


2.3.16 Военно престъпление “осакатяване” Член 8)(2)(b)(x)-1)

2.3.17 Военно престъпление “унищожаване или завладяване на
собственост на противника” Член 8)(2)(b)(xiii)




2.3.18 Военно престъпление “лишаване от права на хора от националността на противника” Член
8)(2)(b)(xiv)


2.3.19 Военно престъпление “използване на отрови и отровни оръжия” Член
8)(2)(b)(xvii)


2.3.20 Военно престъпление “използване на забранени


куршуми”

2.3.21

Член 8)(2)(b)(xix)

Военно престъпление “оскърбяване на личното


достойнство” Член 8)(2)(b)(xxi)


2.3.22 Военно престъпление “използване на глад като метод за война” Член
8)(2)(b)(xxv)



2.3.23 Военно престъпление “убийство” Член 8)(2)(c)(i) –1)

2.3.24 Военно престъпление “жестоко отношение” Член 8)(2)(c)(i)-3)



ОБОБЩЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ОБВИНЕНИЯТА В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АГРЕСИВНАТА ВОЙНА СРЕЩУ ИРАК И СЕГАШНАТА МЕЖДУНАРОДНА КРИЗА (ОБВИНЕНИЯ 2.1.1 – 2.3.24)



1. Обвиняемите преднамерено започнаха агресивна война срещу Ирак без никакъв мандат от международното право.


2. Обвиняемите преднамерено ескалират международната кризисна обстановка, включително чрез водене на психологическа война и фактически военни действия. Целта на тази стратегия на ескалация е да се създаде международно извънредно положение, което да позволи отмяната на гражданските права в световен мащаб -включително установяването на отиващо далеч протекционистко законодателство. Част от тази стратегия е агресивната война срещу Ирак под предлог, че това е световна борба против "тероризма" и “кръстоносен поход” срещу разпространението на оръжията за масово поразяване.



3. По време на агресивната война срещу народа на Ирак обвиняемите преднамерено са извършили престъпленията “геноцид”, “убийство”, “осакатяване и други сериозни физически и психически щети”.



4. По време на агресията и след нея обвиняемите преднамерено са извършили престъплението “унищожаване и завладяване на публична и частна собственост”. Ирак притежава вторите по големина в света нефтени ресурси и тези ресурси се ограбват от обвиняемите за лична изгода.



Подробностите са документирани в раздел “Доказателства” по-долу.



ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕЦЕДЕНТ ЗА ТОЗИ ИСК



Военният трибунал в Нюрнберг срещу ръководителите на фармацевтичния и нефтохимически картел ИГ Фарбен.

Преди повече от половин век пред военния трибунал в Нюрнберг бяха изправени ръководителите на корпорацията ИГ Фарбен - най-големия фармацевтичен и нефтохимически картел в Европа от преди световната война. Трибуналът в Нюрнберг изправи пред правосъдието виновниците


за Втората световна война и създаде прецедент за международно преследване за военни престъпления, като основа за Международния съд в Хага.



Неизвестен на повечето днешни хора, Военният трибунал в Нюрнберг

осъди не само политическите и военните водачи, но и ръководителите на корпорациите, довели Хитлер на власт. Този Военен трибунал обвини 24 администратори и ръководители от ИГ Фарбен. Главният обвинител от САЩ Телфорд Тейлър заяви в своята първа реч: “Обвинителният акт обвинява тези високоотговорни хора в това, че наложиха на човечеството най-опустошителната и катастрофална война в човешката история. Той ги обвинява в масово поробване, грабеж и убийства. Това са ужасни обвинения”.



И той продължи: “Именно тези обвинени корпоративни ръководители, а не душевно болните нацисти са главните военнопрестъпници. Ако техните престъпления не бъдат извадени на бял свят и не бъдат наказани, в бъдеще те ще извършат и по-големи престъпления, отколкото е извърши Хитлер”.



През 1947 г. на ръководителите на ИГ Фарбен бяха предявени следните главни обвинения:

• Обвинение 1: планиране и водене на агресивна война и завладяване на други страни, довели до безпрецедентна разруха в целия свят, до смъртта на милиони хора и продължаващи страдания на милиони други.



• Обвинение 2: депортиране, ограбване и мародерство на публична и частна собственост в окупираните страни с цел упражняване на постоянен икономически контрол върху тези страни и други тежки престъпления


• Обвинение 3: поробване, злоупотреба, тероризиране, мъчения и убийства на милиони хора.



Сега, половин век по-късно, обвиненията в този съдебен иск са поразително сходни:

• Планиране и водене на агресивна война срещу Ирак под предлог за борба с международния тероризъм и разпространението на оръжия за масово поразяване, в резултат на което огромни райони от страната са опустошени, загинаха хиляди хора, а стотици хиляди бяха ранени.

• Ограбване и мародерство на публична и частна собственост в стремежа към икономическата власт и контрол на цели региони от света чрез ескалиране на международната криза. Като оправдание за тази агресивна война обвиняемите преднамерено извеждаха напред опасността от употреба на оръжия за масово поразяване, включително ядрени, химически и биологични оръжия.

• Геноцид чрез убийство, чрез причиняване на сериозни телесни повреди и налагане на условия за живот, водещи до физическо унищожаване и престъпления против човечеството чрез убийства и други нечовешки действия.



ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Доказателствата за обвиненията, изнесени в този съдебен иск, също са свързани с две основни сфери на престъпления:

• Доказателства за геноцид и други престъпления против човечеството, извършени във връзка с фармацевтичния бизнес с болестите;

• Доказателства за военни престъпления и агресия и други престъпления срещу човечеството, извършени във връзка с войната срещу Ирак и ескалацията на международната криза до световна война.




1. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГЕНОЦИД И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ БИЗНЕС С БОЛЕСТИТЕ

Представени са конкретни доказателства, че обвиняемите са виновни

за преднамерено поддържане и увеличаване на болестите, целенасочено предизвикване на нови болести, както и разширяване на използването на вече регистрирани за дадена болест лекарства за колкото може повече други болести.



За постигането на тези цели обвиняемите са създали, прилагали, ръководили и организирали стратегическа бизнес схема за измама в глобален мащаб, която по своя икономически размах е ненадмината в човешката история.



1.1 Преднамерено разпространяване на болести

Конкретното доказателство, представено по-долу, е че повечето широко разпространени съвременни болести преднамерено се поддържат и увеличават от обвиняемите въпреки факта, че тези болести биха могли да се предотвратяват ефективно и до голяма степен да се изкоренят, като бъде спасен животът на милиони хора.



1.1.1 Коронарна болест на сърцето

Основна причина за заболяването на коронарната артерия е

структурното отслабване и влошената функция на артериалната стена, която – подобно на скорбута – се развива в резултат на продължителен недостиг на витамини и други основни хранителни вещества.



Обратно, фармацевтичните подходи за предотвратяване и лечение на сърдечно-съдовите заболявания преднамерено игнорират тази


причина и се съсредоточават по-скоро върху лечение на симптомите, като намаляване на нивата на холестерола в кръвта.



Докато преднамерено избягват лечението на болестта, за която се предлагат на пазара, отрицателните странични ефекти на фармацевтичните продукти причиняват нови болести. В световен мащаб ежегодният смъртен данък на сърдечно-съдовите заболявания в резултат на тези предумишлени престъпления надвишава 12 милиона живота ежегодно.



2.1 Високо кръвно налягане

Основна причина за високото кръвно налягане е повишеното напрежение на артериалната стена, което се дължи на недостига на основни хранителни вещества в клетките на гладката мускулатура на артериите, което води до стесняване на диаметъра на артериите и повишаване на кръвното налягане. Съществуват множество клинични изследвания , които документират ползата от неподлежащи на патентоване микронутриенти, в частност аминокиселината аргинин и магнезий. Те коригират основния недостатък на милионите клетки на съдовите стени и по този начин отпускат стените на кръвоносните съдове, увеличават диаметъра на кръвоносните съдове и помагат за нормализиране на високото кръвно налягане.



Фармацевтичните лекарства, продавани за лечение на високото кръвно налягане преднамерено са фокусирани върху лечението на симптомите. Например бета-блокерите намаляват пулса на сърцето, а диуретиците намаляват обема на кръвта. Тези фармацевтични лекарства умишлено избягват коригирането на “спазмите” на стените на кръвоносните съдове като основна причина за високото кръвно налягане. Така, докато избягват лечението на болестта, тези фармацевтични лекарства имат дълготрайни влошаващи странични


ефекти, които потенциално причиняват редица нови заболявания – и по този начин създават нов пазар за лекарства.



Като пряк резултат от тези действия на обвиняемите в световен мащаб остават нелекувани няколко стотици милиони пациенти, а смъртният данък нараства ежедневно.



1.1.3 Инфаркт

Основна причина за сърдечния инфаркт е липсата на клетъчни биокатализатори, някои витамини, минерали, карнитин, коензимът Q10 и други носители на биоенергия в милионите клетки на сърдечния мускул. Това води до влошена изпомпваща функция на сърцето и натрупването на вода в тялото.



Обратно, фармацевтичните подходи за лечение на инфаркта умишлено пренебрегват този факт и се съсредоточават върху симптомите. Диуретиците, предлагани за лечение на инфаркти, не само отстраняват водата, натрупана в тялото, но заедно с това отмиват витамините, минералите и другите водоразтворими биоенергетични носители. По такъв начин фармацевтичните лекарства, предлагани за лечение на инфаркта, влошават болестта и са причина за кратката средна продължителност на живота при пациенти с инфаркт, които се лекуват с диуретици.



Докато преднамерено избягват да лекуват болестта, тези фармацевтични лекарства отмиват основни нутриенти от тялото, като по този начин подсилват основната причина за болестта. В световен мащаб остават нелекувани над сто милиона пациенти с инфаркт и могат да умрат преждевременно като пряк резултат от тези действия на обвиняемите.


1.1.4 Сърдечна аритмия

Основната причина за сърдечната аритмия е липсата на микро нутриенти, витамини, минерали, убихинони други биоенергийни носители в милионите електрически мускулни клетки на сърцето. Резултатът е влошено генериране или управление на електрическите импулси, необходими за нормалния пулс. Едно неотдавнашно двойно сляпо плацебо-контролирано изследване еднозначно доказва, че терапевтичното използване на микро хранителните вещества е ефективен, безопасен и достъпен начин за коригиране именно на това състояние на здравето, което е причина за аритмията.
Обратно на тези резултати, фармацевтичните подходи за лечението на аритмията преднамерено пренебрегват този факт и вместо това се насочват към симптомите. Предлаганите на пазара лекарства против аритмия често влошават нейното протичане и причиняват спиране на сърцето и преждевременна смърт на пациентите.
Преди едно десетилетие авторът Томас Мур в своята книга “Смъртоносна медицина” документира факта, че дори само една нова категория лекарства против аритмията в САЩ е причинила повече смъртни случаи, отколкото са убитите американци във войната във Виетнам. Като пряка последица от действията на обвиняемите над сто милиона пациенти със сърдечна аритмия по света остават без лечение и процентът на тези жертви расте ежедневно.



1.1.5 Рак

До неотдавна ракът се смяташе като смъртна присъда. Последните изследвания в областта на запазване на здравето с естествени средства и клетъчната медицина основно промениха това схващане. Сега е очевидно, че за терапията и на тази болест обвиняемите умишлено пренебрегват и изключват медицинските изследвания с неподлежащи на патентоване терапии в полза на неефективните лекарства, които позволяват съществуването на раковата епидемия


като един от техните най-доходни пазари. Поради изключителната важност на престъпленията, извършени от обвиняемите във връзка с раковата епидемия, те ще бъдат разгледани тук по-подробно.

Научен факт е, че всички ракови заболявания се разпространяват по един и същ механизъм – изработват ензими, които разлагат колагена (колагеназа, металопротеиназа). Терапевтичното използване на естествената аминокиселина лизин – особено в съчетание с други неподлежащи на патентоване микронутриенти – може да блокира тези ензими и по този начин да предотврати разпространението на раковите клетки. Всички видове рак, изследвани досега, реагират на този лечебен метод, включително ракът на гърдата, ракът на простатата, ракът на белите дробове, ракът на кожата, фибробластома, синовиалният рак и т.н.
Единствената причина този пробив в медицината да не е изследван

по-нататък и да не се прилага при лечението на пациенти с ракови заболявания е фактът, че тези вещества не подлежат на патентоване и следователно имат нисък марж на печалбата. По-същественото тук е, че ефективното лечение на всяка болест неминуемо води до нейното изкореняване и до унищожаването на мултитрилионния пазар на лекарствените средства.

Предлагането на лекарствени средства на пазара за раково болни пациенти е особено измамно и злонамерено. Като се използва прикриващия термин “химиотерапия” под предлог, че това представлява лечение на рака, върху пациентите се прилагат токсични вещества, включително деривати на иприта. Фактът, че тези токсични вещества също така унищожават милиони здрави клетки в тялото, нарочно се заобикаля.
Знаейки този факт, преднамерено са отчетени следните последствия: Първо, ракът ще продължи да бъде една световна епидемия, която представлява икономическата основа за един непрекъснат бизнес с болестта, възлизащ на трилиони долари. Второ, системното прилагане на токсични вещества върху


пациентите с ракови заболявания под формата химиотерапия причинява епидемия от нови болести при такива пациенти.

В резултат на тази стратегия пазарът на фармацевтични продукти за лечение на опасните странични ефекти на тези лекарства – включително инфекции, възпаления, кръвотечения, увреждания на вътрешните органи и др. – става дори по-голям, отколкото пазарът на самите химиотерапевтични средства. Така, обвиняемите прилагат своята организирана схема за измама и във вреда на стотици милиони раково болни пациенти с една единствена цел: своето финансово забогатяване.



1.1.6 СПИН и други инфекциозни заболявания

Подобна схема на предумишлена измама се прилага за лечението на една от най-смъртоносните епидемии в човешката история - СПИН. Вече 10 години всички научни изследвания показват, че витамин С е в състояние да намали размножаването на вируса ХИВ с над 99%. Този факт е известен на обвиняемите от повече от едно десетилетие.
Преднамерено игнорирайки и заобикаляйки този безопасен и достъпен начин на лечение, който не подлежи на патентоване, обвиняемите разработиха патентовани лекарства против СПИН с тежки странични ефекти и - поради техните огромни патентни хонорари – те останаха недостъпни за огромното мнозинство от хората по света. По такъв начин, чрез прилагане на своята престъпна схема на работа, обвиняемите са виновни за излагането на риск на живота и причиняването на смъртта на стотици милиони хора в Африка, Южна Америка, Азия и всички останали райони по света.
По подобен начин те бойкотираха информацията, че единствената и най-важна мярка за засилване на имунитета срещу инфекциозните болести е оптималното приемане на витамини В6, В12, фолиева киселина и някои други основни хранителни вещества. Научен факт е, че тези биокатализатори на клетъчния метаболизъм увеличават


производството на левкоцити, които представляват главното защитно средство на тялото против всяка инфекция. Чрез систематично възпрепятстване на разпространението на тази информация, особено сред стотиците милиони деца и възрастни в развиващите се страни, фармацевтичната промишленост преднамерено подлага на риск живота на стотици милиони хора в тези региони на света. Всички обвиняеми знаят, че в тези региони трудно някой може да си позволи лекарствено лечение и че тези хора съответно ще умрат.
Възпрепятстването на тази животоспасяваща информация относно естествените, неподлежащи на патентоване алтернативи за предпазване и борба с инфекциозните болести не само води до смъртта на милиони хора, но също така и до разруха на икономиките на много развиващи се страни. Пряк резултат от това е драматичното задълбочаване на вече съществуващия дисбаланс в сегашната световна икономика. Тези страни нарочно биват въвлечени в конфликт, който само могат да загубят.



1.1.7 Други болести

По подобен начин и други дегенеративни, възпалителни, инфекциозни заболявания и много други от най-разпространените днес болести продължават да съществуват като здравословни проблеми само защото обвиняемите са ги определили като такива и ги защитават като пазари за своя престъпен “бизнес с болестите”.


1.2 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ПАЗАРНИ СХЕМИ НА ОБВИНЯЕМИТЕ



1.2.1 Преднамерено разпространяване на болести и причиняване на нови болести на пациентите с цел разширяване на пазарите на фармацевтичните продукти
За разширяване на своите пазари обвиняемите умишлено произвеждат и изнасят на пазара долупосочените групи лекарства, въпреки техните известни вредни странични ефекти. По един престъпен начин обвиняемите преднамерено предизвикват нови болести под предлог, че се борят със съществуващите. Фактът, че тези нови болести, причинени от страничните ефекти на тези лекарства излизат на повърхността след много години се използва като допълнително прикритие за тази схема за измама:

Лекарства за намаляване на холестерола, особено статини и фибрати, се предлагат масово на пазара за предпазване от сърдечносъдови заболявания. За тези лекарства е известно, че предизвикват рак в дози, които се предписват понастоящем на милиони пациенти в целия свят.

Химиоторапевтичните лекарства се предлагат като се твърди, че лекуват рак. В действителност те причиняват редица тежки странични ефекти, най-честите от които са образуването на нови ракови заболявания. Цялата престъпна схема за маркетинг около химиотерапията работи само защото обвиняемите представят рака като смъртна присъда - дори, ако пациентът на химиотерапевтично лечение оцелее в рамките на няколко месеца се представя от обвиняемите като успех.
Аспиринът се предлага масово под фалшивия претекст, че предпазва от инфаркти и инсулти, въпреки факта, че продължителната употреба на това лекарство унищожава колагена и по този начин постепенно увеличава риска от инфаркти и инсулти, както и от други болести, като язва на стомаха и стомашно-чревни кръвоизливи.


Противовъзпалителните лекарства се използват за лечение на болки и възпаления, напр. при артрити. Много от тези лекарства, обаче, разрушават съединителната тъкан като например ставите. При продължително използване тези лекарства по-скоро влошават здравните проблеми, отколкото да ги лекуват.

Калциевите антагонисти се предлагат масово на пазара под предлог, че лекуват високо кръвно налягане и предотвратяват инфаркти, въпреки факта, че при дълговременното приемане на тези лекарства се увеличава броя на инфарктите, инсултите и други заболявания.

Естрогенът и другите хормонални препарати се предлагат масово под фалшивия предлог, че предотвратяват остеопорозата и сърдечните болести, при положение, че е известно, че продължителната употреба на тези препарати причинява рак при повече от 30% от жените, които го вземат. Особено често срещани форми на рак, причинени от тези препарати са хормонално зависимите видове рак, като рак на гърдата и на матката.
Транквилизатори и антидепресанти. Друг механизъм, чрез който обвиняемите систематично разширяват пазарите си е умишленото създаване на зависимости с цел да се увеличи продажбата на лекарства. Редица транквилизатори и антидепресанти, включително широко разпространеният диазепам (Валиум) са известни с това, че създават зависимост и вредни привички. С цел разширяване на своите продажби в целия свят на тези създаващи зависимост лекарства, обвиняемите дори ги възхваляват пред обществото в реклами, заемащи цели страници.
Други лекарства. Тъй като възможността за патентоване е предварително условие за фармацевтичния инвестиционен бизнес, лекарствените средства най-често представляват синтетични молекули и поради това са отровни за човешкото тяло. При почти всички други лекарства е валиден същия принцип на бизнес с измама – кратковременно облекчаване на симптомите, като едновременно с това се причиняват вреди и постепенно се генерират нови болести като основа за нови пазари на лекарства.




1.3 Разширяване на пазарите на лекарства към нови болести

При извършването на своите престъпления обвиняемите преднамерено разширяват своя съществуващ пазар на лекарствени продукти чрез изобретяване на нови състояния на здравето, за които те препоръчват лекарство, което по-рано е било препоръчвано за друго заболяване. Като първо доказателство тук са представени следните примери:
Твърди се, че таблетките за главоболие предотвратяват сърдечни заболявания. Аспиринът беше разработен като таблетка за облекчаване на главоболие и други болки, а сега се предлага масово и се препоръчва от обвиняемите за продължителна употреба, дори от здрави лица, уж за предпазване и лечение на сърдечни заболявания и други тежки състояния.

Антибиотиците уж лекували коронарна болест на сърцето. С цел разширяване на световния пазар за своите антибиотични препарати, обвиняемите създават и разпространяват така наречената “бактериална теория” за инфарктите в световен мащаб. Без никакви клинични доказателства, че хламидия или други бактерии причиняват атеросклероза или инфаркт, обвиняемите престъпно насърчават общото използване на антибиотици, даже от здрави хора, под фалшивия предлог, че по този начин се предотвратяват инфаркти.

Това са само няколко примера от практиката на обвиняемите при

систематичното разширяване на използването на техните лекарства за други болести. Всъщност тази пазарна схема не е изключение, а правило. Списъкът на престъпленията, извършени в този контекст, трябва да се допълни и завърши при по-нататъшното разследване.


1.4 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМНО ИНФИЛТРИРАНЕ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВОТО С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Обвиняемите систематично и преднамерено са проникнали в медицинския и здравния сектор на повечето страни в света, за да създадат финансови и други зависимости с цел да провеждат своя “бизнес с болестите” и да извършват други престъпления. Медицинските изследвания не се провеждат с основната цел да се намери най-ефективното, най-безопасното и най-достъпното лечение на една болест, а с цел да се определят болестите с най-големи пазари и да се достигне най-високата печалба на този пазар от производителите на лекарствата. Като част от тази стратегия през последните десетилетия обвиняемите системно са отстранявали от учебните програми на медицинските училища знанието за ефективни, но неподлежащи на патентоване естествени терапии. Те преднамерено създават поколения от лекари с малко или никакви познания за ползата от животоспасяващото значение на тези естествени терапии. Същевременно терапевтичното обучение в медицинските училища се завладява от новосъздадени катедри, наречени фармакология. По този начин, през десетилетията, поколения от лекари са напускали медицинските училища на практика като обучен персонал от продавачи за фармацевтичния “бизнес с болестите”. С цел да се скрие тази стратегия, патентованите лекарства се представят като “научни” и дори се кръщават “етични лекарства”, докато неподлежащите на патентоване естествени терапии се дискредитират като “ненаучни”.
По подобен начин обвиняемите систематично и преднамерено са проникнали в средствата за масова информация по целия свят и създавайки финансови и други зависимости, разпространяват заблуждаваща и фалшива информация с цел да скрият своята престъпна практика и да стимулират своя “бизнес с болестите”, за да извършват други престъпления.

Обвиняемите преднамерено и системно са злоупотребявали със

законодателните и политическите системи на повечето страни в


света, за да прокарват закони, да установяват правила и да насърчават други мерки с цел да разширят своите продажби на неефективни и опасни, но доходоносни лекарствени продукти. Обвиняемите злоупотребяват със своето политическо влияние за налагане на законодателство, което ще им позволи да си присвоят трилиони долари под прикритието на “здравни осигуровки” и други обществени и частни здравни фондове. Чрез прокарване на своя измамнически “бизнес с болестите” те са взели тези пари от хората, корпорациите и правителствата от целия свят чрез искания за плащане на неефективни и вредни терапии. По този начин обвиняемите си гарантират огромни печалби от фармацевтичната промишленост и причиняват ненужни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.
Обвиняемите преднамерено и системно са прониквали в и са

злоупотребявали с Европейския парламент и други регионални и международни органи, включително Организацията на обединените нации, Световната здравна организация (WHO), Организацията по храненето и селското стопанство (FAO) и други национални и международни политически органи, за да извършват своите престъпления против човечеството.





1.5 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМНО ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ, НО НЕПАТЕНТОВАНИ ЗДРАВНИ МЕРКИ
За да защитят своя изкуствен инвестиционен "бизнес с болестите" обвиняемите се опитват стратегически да прекъснат достъпа на хората по света до непатентовани естествени терапии. За постигането на тази цел обвиняемите използват няколко стратегически мерки:

1. Възпрепятстване на разпространението на животоспасяваща информация за непатентованите естествени терапии. Обвиняемите преднамерено и системно задържат и блокират


основна здравна информация за милиони хора, че човешкото тяло не произвежда свой собствен витамин С (аскорбинова киселина). Поради липсата на това познание почти цялото човечество страда от недостиг на витамин С и е предразположено към сърдечносъдови и други болести. По подобен начин обвиняемите систематично и целенасочено блокират и задържат от милиони хора основната здравна информация, че човешкото тяло не произвежда естествената аминокиселина лизин. Поради незнанието на този факт почти цялото човечество страда от недостиг на лизин и е предразположено към рак и други болести. По такъв начин обвиняемите преднамерено причиняват допълнително ненужни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.
2. Публично дискредитиране на непатентованите естествени терапии.

Обвиняемите преднамерено и систематично са заблуждавали обществото чрез лъжлива, подвеждаща и изфабрикувана информация, дискредитираща непатентованите медицински терапии с цел да защитят и да разширят своя “бизнес с болестите”, основаващ се на патентованите препарати и за да извършат други престъпления. По такъв начин обвиняемите преднамерено причиняват допълнително ненужни страдания и преждевременна смърт на стотици милиони хора.

3. Обявяване за незаконна здравна информация, свързана с непатентованите естествени терапии. Обвиняемите преднамерено са злоупотребявали със своето политическо влияние, опитвайки се да приложат законодателство на национално и международно равнище, което по същество да постави извън закона разпространението на превантивна и терапевтична информация, свързана с непатентованите естествени терапии. В същото време това законодателство се опитва да установи своеволно ниски “горни граници” за количествата на тези естествени и безопасни терапии, една стъпка, целяща да забрани тяхното използване като естествени терапевтични вещества. Чрез злоупотреба с комисията Codex


Alimentarius на ООН (комисия по разработване на продоволствените стандарти – б.пр.), обвиняемите дори се опитват да установят такива закони за всички страни-членки на ООН – а това значи в целия свят.

1.5.1 Сега, когато всички мирновременни средства за защита на

фармацевтичния “бизнес с болестите” пропаднаха, обвиняемите се придържат към друга стратегия. Те преднамерено ескалират международна криза, включително и войни, с цел да създадат психологически и законови предпоставки, които ще позволят незабавно и глобално прилагане на протекционистките закони и ще циментират продължаването на техния “бизнес с болестите” и другите престъпления, в които те са обвинени.



2. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГЕНОЦИД, ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С АГРЕСИВНАТА ВОЙНА ПРОТИВ ИРАК

Обвиняемите са извършили престъплението преднамерено ескалиране на международна криза, включително агресивни войни, към война, която включва използване на оръжия за масово поразяване.

Обвиняемите постоянно злоупотребяват с трагедията от 11 септември с цел да развиват един международен сценарий за нарастване на кризата, който те в крайна сметка използват за оправдание на своята агресивна война.

Докато обвиняемите максимализират психологическия фактор на тази трагедия, те същевременно блокират официалното разследване на фактическите събития и на причините за 11 септември. Белият дом е този, който всъщност блокира създаването на една независима комисия повече от година.

По този начин, макар че фактите за трагедията не са изцяло разкрити пред обществото, със събитията от 11 септември се злоупотребява, като още от първия момент те служат за оправдание на международната кризисна обстановка.


Макар че не бяха разкрити никакви убедителни улики за 11 септември, те злоупотребиха с трагедията, за да завладеят Афганистан. Военното завладяване на Афганистан беше последвано от разграбване на неговите природни ресурси от обвиняемите в техен финансов интерес.

По подобен начин обвиняемите използваха този предлог, за да завладеят следващата страна, Ирак. Под прикритието на борбата с разпространението на оръжията за масово поразяване обвиняемите се опитаха да принудят световната общност към агресивна война срещу Ирак.

Въпреки факта, че мнозинството от страните в Съвета за сигурност на ООН, огромното мнозинство от страните-членки на ООН и преобладаващото световно обществено мнение се противопоставиха на войната, обвиняемите все пак предприеха своето нападение.

Войната, планирана, започната и водена от обвиняемите, беше война без какъвто и да било международен мандат и следователно представлява акт на агресия и престъпление против човечеството. Ако обвиняемите не бъдат изправени пред правосъдието за това престъпление, цялата система на международното право, както е създадена след Втората световна война за защита на човечеството от унищожение, ще се срути.

Поради липсата на някакъв международен мандат единственото оправдание, оставащо за обвиняемите, предприели този престъпен акт, беше да изфабрикуват претекст – тяхното уж търсене на оръжия за масово поразяване в Ирак. Днес целият свят знае, че това също беше измама.
По време на агресивната война срещу Ирак десетки хиляди иракчани - без разлика между военни и цивилни – бяха избити. Убийства от такъв мащаб по време на война без международен мандат съставлява престъплението геноцид.


Освен това стотици хиляди невинни хора – в това число и много деца - бяха ранени, осакатени или пострадали физически или психически в резултат на престъпните действия на обвиняемите.

Нещо повече, обвиняемите целенасочено и систематично завладяваха петролните полета и другите природни ресурси на Ирак с цел да ги експлоатират за собствено обогатяване. За прикриване на техните престъпления обвиняемите разпространяват фалшиви оправдания, че овладяването на петролните ресурси от тях ще бъде в интерес и в полза на иракския народ.
С окупацията на Ирак и с присвояването на неговите ресурси в агресивната война обвиняемите извършиха също и престъплението ограбване и присвояване на собствеността на противника.

Обвиняемите систематично съдействат за това нарастване на кризата за по-нататъшно орязване на гражданските права чрез така наречените “антитерористични” закони. За да заблудят хората при извършването на своите престъпления, на тези закони бяха дадени заблуждаващи наименования, напр. “Закон за защита на Отечеството”, “Патриотичен закон”, като по този начин принуждават към политическа поддръжка за отмяната на гражданските права.
Докато систематично организират тази ескалация, обвиняемите също така преднамерено злоупотребяват с отвличане на вниманието на медиите и правят първите си стъпки, опитвайки се да въведат протекционистки закони в интерес на фармацевтичния картел. Напълно неизвестна на Конгреса на САЩ в този момент, в Закона за защита на Отечеството беше вкарана клауза, даваща имунитет на производителите на лекарства срещу съдебно преследване за некачествени продукти.
Това е само един кратък обзор на военните престъпления и престъпленията против човечеството, извършени от обвиняемите и тяхната стратегия за продължаване на злоупотребата с тези военни престъпления с престъпления от по-голям мащаб, които да циментират техния глобален “бизнес с болестите”.


В хода на по-нататъшното разследване на тези военни престъпления всички налични ресурси трябва да се използват за изправяне на обвиняемите пред правосъдието. Това включва в частност цялата налична информация на Организацията на Обединените нации, оръжейните инспектори на ООН, документацията за военните престъпления от иракски и международни източници и всички останали разполагаеми ресурси.
Хората по света ще поискат да бъдат част от този процес и да предоставят документи за тези военни престъпления с цел да се ускори процеса на правосъдие.



ОБВИНЯЕМИТЕ

Обвиняеми са следните лица от корпоративния, военния и политическия сектор на различни страни:

1. Джордж Уокър Буш, президент на САЩ. Той е главният политически изпълнител на интересите на фармацевтичния / нефтохимическия картел. Той е главният политически изпълнител на военните престъпления против Ирак и другите престъпления по този съдебен иск.

2. Антъни Чарлз Линтън ("Тони") Блеър, министър-председател на Обединеното кралство Великобритания. Той е политически ръководител и изпълнител както самостоятелно, така и като съучастник на Джордж Буш в извършването на престъпленията, изброени в съдебния иск.

3. Ричард Брюс ("Дик") Чейни, вицепрезидент на САЩ. Чейни беше главен изпълнителен директор на доставчика на услуги в петролния сектор - Haliburton & Company от Далас, Тексас. След завладяването на Ирак Haliburton стана основната компания за икономическото ограбване на Ирак под предлог за възстановяване.

4. Доналд Ръмсфелд, министър на отбраната. Ръмсфелд беше главен изпълнителен директор на няколко биотехнологически и фармацевтични компании, между които фармацевтичния концерн


G.D.Searle, днес част от Pharmacia. От няколко десетилетия той играе ролята на стратегически организатор на фармацевтичния “бизнес с болестите”. Получил е няколко награди от фармацевтичната промишленост. Заедно с Джордж У. Буш Доналд Ръмсфелд беше един от основните подстрекатели на агресивната война срещу Ирак.
5. Джон Ашкрофт, министър на правосъдието на САЩ. Той е един от стратезите на така наречения Закон за защита на Отечеството, един от организационните инструменти, с които обвиняемите систематично орязват гражданските права в САЩ. Той е отговорен за протекционисткото законодателство, което по същество дава имунитет на фармацевтичната промишленост от търсене на отговорност за техните престъпления в САЩ.

6. Том Рич, секретар по националната сигурност, съучастник на Джон

Ашкрофт в циментирането на политическия и икономическия контрол на обвиняемите с цел продължаване на техния безскрупулен бизнес с болестите и други престъпления чрез систематично орязване на гражданските права в САЩ.

7. Кондолиза Райс, съветник по националната сигурност на САЩ. Тя е бивш директор на нефтохимическия концерн Chevron и беше оръдие за предизвикване на агресивната война от обвиняемите.



Във фармацевтичния сектор са обвинени следните компании:

1. Pfizer Inc, главният изпълнителен директор д-р Хенри Маккинъл,

другите ръководители и съвета на директорите.

2. Merck & Co, Ink., главният изпълнителен директор Реймънд В. Гилмартин, другите ръководители и съвета на директорите.

3. GlaxoSmithKline PLC, главният изпълнителен директор д-р Жан-Пиер Гарние, другите ръководители и съвета на директорите.

4. Novartis AG, главният изпълнителен директор д-р Дениъл Вазела, другите ръководители и съвета на директорите.


5. Amgen Inc., главният изпълнителен директор Кевин Шеърър, другите ръководители и съвета на директорите.

6. Astra Zeneca, главният изпълнителен директор сър Том Маккилъп, другите ръководители и съвета на директорите.

7. Ely Lilly and Company, главният изпълнителен директор Сидни

Торъл, другите ръководители и съвета на директорите.

8. Abbot Laboratories, главният изпълнителен директор Майлс Д. Уайт, другите ръководители и съвета на директорите.

9. Други фармацевтични компании, техните изпълнителни директори и съвети на директорите, които поддържат и насърчават инвестиционния “бизнес с болестите” и други престъпления.



В нефтохимическия сектор се обвиняват следните корпорации и техните ръководители:

1. ExxonMobil Corporation, главният изпълнителен директор Лай Р. Реймънд, другите ръководители и съвета на директорите.

2. British Petroleum (BP), главният изпълнителен директор лорд Браун ъв Мадингли, FREng, другите ръководители и съвета на директорите.

3. Chevron Texaco Corp., главният изпълнителен директор Дейвид О’Райли, другите ръководители и съвета на директорите.

4. Други нефтохимически компании, които се облагодетелстват от ограбването и мародерството в агресивната война срещу Ирак.



Финансовите групировки зад тези многонационални компании:

1. The Rockfeller Financial Group и всички членове на семейство Рокфелер в облагодетелстване от извършените престъпления.

2. The Rothschild Group и всички нейни членове, които се облагодетелстват финансово от извършените престъпления.


3. The JP Morgan Group и всички нейни членове, които се облагодетелстват финансово от тези престъпления.

4. Тристранната комисия и нейните членове, един орган, създаден от Дейвид Рокфелер за координиране на интересите на тази инвестиционна групировка в трите региона на света – САЩ, Европа и Япония – и оттам наименованието “тристранна”, включително членовете на тази комисия поотделно, които са виновни за съучастие в тези престъпления или се облагодетелстват финансово от тях.
5. Членовете на другите корпоративни лобита и групи по интереси, за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.

6. J. P. Morgan Chase Bank, нейния главен изпълнителен директор

Уилям Б. Харисън младши, другите ръководители и съвета на директорите.

7. Други финансови институции, техните изпълнителни директори, съвети на директорите и акционери, и други, за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.

8. Политиците, както и националните и международните политически органи, за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.
9. Военни лица, които са участвали или за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.

10. Ръководители, отговарящи за ефекта на фармацевтичните средства върху здравето, за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че преднамерено и систематично са


участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.

11. Членове на средствата за масова информация и други, за които в хода на по-нататъшното разследване бъде установено, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.
12 Всички други отделни лица, организации или органи, за които в хода на по-нататъшното разследване се установи, че са участвали в извършването на тези престъпления или са се облагодетелствали финансово от тях.


МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИЯ СЪДЕБЕН ИСК

Освен Римския статут на Международния съд на ООН, към тежките обвинения в този съдебен иск са приложими и следните международни договори и декларации:

1. Хартата на Организацията на обединените нации

2. Декларацията за човешките права от 8 декември 1948 г.

3. Женевската конвенция за човешките права от 12 август 1949 г.

4. Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 12 януари 1951 г.

5. Конвенцията за неприложимост на статутните ограничения за военни престъпления и престъпления против човечеството от 1968г.

6. Принципи на международното сътрудничество в разкриването, арестуването, екстрадирането и наказването на лица, виновни за извършване на военни престъпления и престъпления против човечеството от 1973 г.


ЮРИСДИКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД НАД ОБВИНЕНИТЕ

Обвиняемите са извършили описаните по-горе престъпления съзнателно, преднамерено и в пълно съзнание за всички обстоятелства, съпътстващи техните действия.

Изложените тук престъпления са извършени против цялото човечество. МНС в Хага е съд, регламентиран от международното право, свързано с тези неотложни въпроси.

Нещо повече, МНС беше създаден след Втората световна война и Нюрнбергския трибунал с цел предотвратяване на друга трагедия – може би световна война.

1. Право за разследване на длъжностни лица

Обвиняемите могат както да бъдат осъдени, така и да бъдат наказани от Международния наказателен съд.

Статутът се прилага еднакво към всички лица, без разлика на служебното положение. В частност официална длъжност, като държавен глава или ръководител на правителство, член на правителство или парламент, избран представител или правителствен служител по никакъв начин не се изключват от наказателна отговорност съгласно Статута на МНС, нито сами по себе си създават основание за намаляване на присъдата (Член 27, параграф 1 от Статута).

Имунитети или специални процедурни правила, които могат да са свързани с официалната длъжност на едно лице, независимо дали това е според националното или международното право, също не могат да възпрепятстват съда от упражняване на неговата юрисдикция над такива лица (Член 27, параграф 2 от Статута).



2. Изключване от наказателна отговорност

Никой от обвиняемите не може да иска освобождаване от наказателна отговорност на основанията, посочени в Член 31 на Статута.


Обвиняемите са действали с пълно съзнание за незаконността на своите действия. Следователно, всички твърдения в обратен смисъл нямат законно основание.

Също така нямат законно основание каквито и да са усилия на обвиняемите да оправдават престъпленията си с обратна сила чрез формиране на “коалиции” от мнения с други страни.



3. Компетенция за налагане на наказания на членове на правителството на САЩ и на граждани на САЩ

Дори онези от обвиняемите, които притежават гражданство на Съединените американски щати, не могат да претендират за имунитет от наказателно преследване пред Международния наказателен съд само защото Съединените американски щати, за разлика от 90 други страни от целия свят (т.е. почти половината от членовете на Организацията на обединените нации) не са измежду страните, подписали Римския статут.
Обвиняемите от доста време обмислят планове да се опитат и да избегнат компетенцията за налагане на наказания от Международния наказателен съд. Това обаче не изключва обвиняемите от юрисдикцията на Международния наказателен съд, тъй като самото извършване на престъпления, включени в действията, подлежащи на разглеждане пред МНС, съставлява право за налагане на наказание съгласно условията на Статута.

Няма значение дали обвиняемият принадлежи към определена

страна-членка, тъй като Международният наказателен съд има юрисдикция върху физически лица, а не върху държави и определя лична отговорност и углавно-правно задължение за понасяне на наказание (Член 25, параграфи 1 и 2 от Статута).

Статутът на МНС прави излишни опитите на администрацията на САЩ да принуждава малките държави към двустранни “договори за имунитет”.


В допълнение, Съветът за сигурност на ООН реши, че правителството на САЩ и следователно мнозинството от обвиняемите не могат и не трябва да решават за себе си дали Международния наказателен съд може или не може да предприема действия срещу тях.

Това решение беше взето на достатъчно основание: Човек може да си представи какво би се случило, ако на основните лица, обвинени от Нюрнбергския трибунал, беше позволено да избират дали трябва да застанат пред Трибунала.

По тези причини обвиняемите, даже ако те са граждани на Съединените американски щати, остават обект на компетенциите за налагане на наказания на Международния наказателен съд.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЖАЛБА

Посочените лица трябва да бъдат обвинени пред Международния наказателен съд, изхождайки от валидните основания, посочени в този съдебен иск.

Разследването на личните отговорности на обвиняемите трябва да се предприеме и продължи от Прокурора на Международния наказателен съд.

Тези разследвания ще бъдат също така продължени и засилени от наша страна, страната на хората от целия свят.

Обвиняемите трябва да бъдат осъдени на следните основания:

• познаване и предумишлено нарушаване на човешкото право на мир;


• познаване живот;

• познаване

здраве.

и предумишлено



и предумишлено

нарушаване



нарушаване

на човешкото право на



на човешкото право на


Съдебният иск ще бъде актуализиран и допълван като система с постоянно развитие и ревизиране, докато започне окончателно съдебен процес срещу обвиняемите.


Този съдебен иск разглежда най-големите престъпления, извършвани в цялата човешка история. Всеки ден отлагане на официалното разглеждане на делото пред Международния наказателен съд против обвиняемите се плаща с живота на милиони хора в целия свят, а светът приближава към следващата световна война. Не трябва да има отлагане.
Както заяви прокурорът от САЩ на Военния трибунал в Нюрнберг срещу ръководителите на химическия и нефтохимически картел I.G. Farben: “Ако престъпленията, извършени от обвиняемите, не бъдат осветлени и ако не им бъде потърсена отговорност, те ще нанесат дори по-големи щети в бъдеще”.

Ние призоваваме всеки човек и всяко правителство в света да се обединят зад обвиненията. Дошло е време за действие.



Хага, Холандия

14 юни 2003 г.



От името на хората от целия свят

Матиас Рат, доктор по медицина


Матиас Рат, доктор по медицина

Здравна фондация д-р Рат

Muzenstraat WB Den Haag

Холандия