Колкото повече знаете, толкова по-малко ще се страхувате.
“Напълно е възможно да имаме повече, отколкото имаме сега, най-малко поради това, че може да стъпим на едно стъпало по-високо, отколкото сме сега”
Джим Рон
Всеки сам е капитан на своя живот, и само той може да решава и да дава заповеди за промяна на платната.
Купувай продукция за себе си и за хората около вас;
Разказвай всеки ден на хората за възможностите на ниско инвестиционния бизнес и им помагай да правят първите си крачки;
Ако някога решите да се откажете от бизнеса, преди да го направите се обадете на своя спонсор и си определете среща. Ако не си промените решението след разговора с него, тогава напускайте смело.
Днес пред нас се разкриват големи перспективи и нови хоризонти. Днес е невъзможно сам човек да постигне голям успех. Известната пословица “Сам войник армия не прави” днес е по-актуална от всякога. Настъпи времето на екипната работа и екипното взаимодействие. Вие знаете, че в моя екип има много лидери. Тези хора съзнателно видяха целта и постигат своите успехи. Основната цел е да се помага на другите.
Днес ние живеем в XXI век – векът на информацията. Прогресът сега зависи от бързото намиране на правилната информация, възприемането й, обработката и ефективното й използване на практика.
Информацията е най-важният фактор за постигане на успех. Тя е най-скъпият и търсеният продукт в съвременния свят. Колкото сме повече информирани, толкова по-правилни ще бъдат решенията ни. Има такава поговорка “Който владее информацията, владее и света”. Ако целта ви е да бъдете финансово свободен човек, ще ви бъде нужна подходяща възможност.
Светът в който живеем, се подчинява на вечните закони на природата – законът за земното притегляне и привличане, законът за съхранение на енергията и други. Ключът към тях се нарича ТВОЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ.
“Ако се усмихваш на живота, и той винаги ще ти се усмихва.”
Денят се започва с упражнение – 3 минути да се усмихваш. Спомни си приятните моменти от живота. След това си спомни твоята мечта. Колкото по-ясно, толкова по-добре.
Съдбата ни е в собствените ни ръце, и зависи от нашите решения и действия. Те от своя страна са следствие от начина ни на мислене. Тоест, както мислим, така и постъпваме.
Средностатистическият човек може да задържи вниманието си върху една тема неповече от петнадесет минути. След това възприемането на информацията се влошава. В този смисъл, когато ти даваш информацията за тридесет минути, то половината от нея се губи или не се възприема качествено.
Информацията трябва да се дава дозирано, в правилна последователност. Трябва да задавате контролни въпроси и постоянно да наблюдавате реакцията на събеседника си, за да разберете, доколко той възприема това, което му казвате.
Следващата тема е свързана с четирите потока на парите или основните начини, по които хората обикновено заработваха парите си – чрез наемен труд, предприемачество, бизнес и инвестиране.
Предприемачите и бизнесмените са различни категории. Предприемачите са хората, които работят за себе си, на свободна професия и успехите им зависят от тяхната лична активност и ефективност. Те, както и наемните работници, получават пари само когато работят. Това означава, че доходите им са ограничени от времето и личните им способности и качества.
Бизнесмените и инвеститорите получават доходите си чрез изградените от тях мрежи за разпространение на продукция или услуги. Именно изграждането на мрежи позволява на бизнеса им да се развива. Това може да са мрежи от магазини, кафета или ресторанти, бензиностанции и т.н. в една от своите книги Робърт Кийосаки пише, че “...една от най-мощните думи в света на бизнеса е думата “МРЕЖА”. Най-богатите хора в света търсят или изграждат мрежи, а всички останали си търсят работа и изграждат кариера.
“Животът има следното свойство: когато отказвате да приемате всичко, освен най-доброто, то с вас се случва именно най-доброто”.
У. Съмърсет Моъм
Една от първите цели на успешния бизнес е получаване на печалба, която позволява ефективното му развитие и служи като оценка на резултатите от нашите действия. Парите са много важно нещо в съвременния живот. В определена степен те представляват средство и показател за реализацията на човека. Другите хора оценяват успехите ни по нивото на доходите, които сме постигнали. Поговорката “Като си умен, къде са ти парите?” в днешно време е съвсем актуална.
Резултата от вашата предприемаческа дейност трябва да направи живота ви по-добър, по –интересен и по-интензивен. Затова е важно още сега да разберете какво е пасивен, какво е заработен доход и каква е разликата между тях.
Заработен доход – това е доходът, който получавате само тогава, когато работите.
Пасивен доход – това е доходът, който получавате без да работите:
пенсията – твърде малък и не подобрява живота ни;
авторските права – получавате процент от някоя създадена от вас ценност – присъщо за певци, композитори, писатели;
лихвите от вложените от вас в банката пари – необходимост от начален капитал.
МЛМ
Размерът на печалбата зависи от обема на продажбите на продукцията или услугите, които предлага фирмата.
Съществуват два различни начина за придвижване на стоките (услугите) до крайния потребител.
Пътят на продукцията от производителя към потребителя се нарича маркетинг. Ето как изглежда клсическата схема на маркетинга:
ПРОИЗВОДИТЕЛ - ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО - ПОСРЕДНИЦИ - ПОТРЕБИТЕЛИ
По този начин продукцията стига до потребителя, който заплаща всичките разходи по маркетинга, логистиката и рекламата, както и цялата верига от посредници, които също начисляват печалба за себе си. Рекламата е двигател на продажбите. Посредниците са нужни, защото за производителя е много по-изгодно да продаде на едро цялата си продукция и да получи печалбата веднага.
Другият начин за разпространение на продуктите, чрез който спестените пари за реклама и посредници се дават на така наречените бизнеспартньори или дистрибутори, е мрежовата компания.
Тук схемата е опростена:
ПРОИЗВОДИТЕЛ - ДИСТРИБУТОР - КЛИЕНТ
Как ще ви се сторят следните предложения:
Уважаеми клиенти, готови сме да ви направим над 25 % отстъпка за цялата ни продукция. Затова е нужно просто да се регистрирате в системата ни и да получите регистрационни карти. Такова предложение идва единствено от мрежовите компании. По този начин те си осигуряват постоянните и сигурни дори и в глобална криза клиенти.
А какво ще кажете, ако ви кажат:
“....ще ви плащаме процент като комисионна от сумата на покупките на тези клиенти, които пазаруваха в нашия магазин благодарение на вашите препоръки”.
Никога няма да ви го кажат в магазините, защото разходите са им твърде големи за търговски посредници, заеми, наеми, ток, вода, реклама, заплати, транспорт и други, но това ще ви го кажат в мрежовите компании, защото там тези разходи ако ги има са сведени до минимум.
Какви са ползите от МЛМ:
това са клиентите, които получават качествена продукция с добра отстъпка от двадесет и повече процента. Допълнителните бонуси са символ на доброто обслужване;
Компанията производител получава голямо количество постоянни клиенти. Чрез своите препоръки, постоянно разпространяват информацията за продуктите и възможността, която предлага фирмата.
Доходът на много от успешните дистрибутори в тези компании надвишава десетки хиляди долара месечно. Ако търсите начини за бързо забогатяване, този бизнес не е за вас. Но ако сте готови да работите допълнително в извънработно време в продължение на 2-4 години за да станете преуспяващи и осигурени хора, то тогава този бизнес е точно за вас.
Не са изключение случаите, когато учители, домакини или пенсионери от мрежовия бизнес постигат пет цифрени месечни доходи. това е възможно благодарение на изграждането на мрежа от клиенти.
Благодарение на системата за обучение и простите ни методи на работа, правилното изграждане на бизнеса се предава от човек на човек. Това позволява след известно време бизнесът ви да продължи да се развива без ваше участие, но вие продължавате да получавте доходи от него. Тези доходи се наричат пасивни, защото вие ги получавате, дори и да не участвате активно в генерирането им.
Компанията ще продължи да ви плаща, защото тя оценява това, което сте направили за нея. Вие сте открили и привлекли нови бизнес партньори и сте ги обучили на това, как да разширяват мрежата от клиенти. По този начин те увеличават продажбата и печалбата на компанията. За това тя продължава да дели с вас част от печалбата си.
Можете сами да направите сравнителен анализ и да определим кой вид предприемаческа дейност е най-достъпна, изгодна и безрискова за средностатистическия човек.

Мрежовият маркетинг, наричан още мултилевъл маркетинг (МЛМ), е метод за обмен на информация между хората, водещ продукта от производителя до потребителя. При мрежовия маркетинг (ММ) печелите бонуси, когато другите опитат продукта, препоръчан от вас. ММ ви предлага да изградите собствен бизнес и да генерирате доходи при почасова или пълна заетост с гъвкаво работно време.

Много компании предлагат мрежов бизнес, но са малко тези, които са изградени върху принципите на дългогодишния опит, стабилността, честността и справедливостта. Форевър Ливинг Продъктс работи в областта на мрежовия маркетинг повече 37 години и е доказала качеството на продуктите си и успеха на маркетинговия си план. Компанията работи в 158 страни по цял свят, в които работят над 10 милиона собственици на Форевър бизнес.

Какво е мулти левъл маркетинг
МЛМ или Multi Level Marketing е познат още и като Network Marketing или Мрежова продажба.
Тези понятия описват икономически механизъм за дистрибутиране на стоки и услуги. Същността му се състои в скъсяването на пътя между производител и краен клиент, като спестените средства биват разпределяни между разпространителите на стоката (услугата).
Историята на този вид разпространение на стоки води началото си от края на миналия век, когато в САЩ широка популярност придобива каталожната търговия. Поради големите разстояния и невъзможността за разкриване на вериги от добре заредени магазини, фермерите получават възможност да пазаруват по каталог, като асортиментът в каталога по нищо не се различава от добре заредените градски магазини.
Така възниква тъй наречената директна продажба. Пестят се средства от създаването на много на брой добре заредени складове и магазини. Достатъчен е един голям централен склад, от който биват експедирани само заявените от каталога продукти. По този начин се увеличава и гъвкавостта, тъй като няма нужда да бъдат създавани буферни запаси от стоки във всички складове. Появява се и една разновидност на каталожната продажба - търговски пътник, една доста досадна форма на директна търговия (в днешно време малко изменена и за съжаление често срещана по улиците на българските градове).
През четиридесетте години на нашия век (според някои източници още през 20-те), каталожната търговия търпи развитие, като прераства в мрежова. Мрежовата търговия се различава от директната по това, че всеки дистрибутор (дилър, представител, агент, продавач - различните компании ползуват свои термини) може да увеличи доходите си, ако мотивира и обучи нови дистрибутори и по този начин увеличи оборота на компанията. Съществуват мнения, че мрежовата "продажба" е позната на човечеството вече над 2000 години - всяка религия в същността си е мрежова "продажба", но не на стоки, а на идеи. А какво представляват съвременните партии и съюзи - това е разпространяване на възгледи и идеи сред група от хора, като те от своя страна разпространяват идеите сред свои близки и познати т.е. пак се използва принципът на МЛМ.
Поради липсата на изчислителна техника, която би могла да поеме поддръжката на огромни бази с данни, мрежовият маркетинг е едностепенен т.е. компанията наема дистрибутори, а те от своя страна могат да наемат други. Малко по-късно, през 70-80-те години, развитието на компютърните технологии спомага и за разцвета на мрежовия маркетинг, т.е. маркетинг без ограничение на степените (нивата). Това означава, че всеки следващ дистрибутор има същите права и шансове, както и всеки предишен и никой не ограничава броя дистрибутори и нива под него. Тук е мястото много дебело да подчертаем, че в истинския мрежови маркетинг пари не се изплащат до безкрайност! Мрежата може да бъде безкрайна (теоретично разбира се) но процент от оборота се изплаща само до определено ниво. Ако някоя компания твърди, че изплаща процент от абсолютно всяко ниво до последното, то това е първият признак, че става въпрос за финансова пирамида.
В началото на 21 век мрежовият маркетинг се доказа като един от най-прогресивните способи за разпространение на стоки:
По прогнози на Stanford Research и Wall Street Jornal до 65% от целия световен стокооборот на нашето столетие ще се извърши чрез системата на Мрежовия Маркетинг.
Стокооборотът на MLM - индустрията в САЩ е 36 милиарда долара за година.
Всяка седмица 50 000 американци и 300 000 човека по целия свят стават независими дистрибутори.
Успехът на Мрежовия маркетинг се обяснява с това, че в него е заложен принципът на преките продажби, които се явяват най- ефективния метод за разпространение на продукцията днес и необикновенно високите доходи на независимите дистрибутори:
Благодарение съкращението на разходите за реклама, наеми на складове, посредници и липса на обслужващ персонал, MLM -компаниите изплащат повече от 50% от своята печалба като комисион на независимите дистрибутори.
По световна статистика, средните годишни доходи на независимия дистрибутор превишават средната работна заплата два пъти.
20% от всички милионери в света са заработили състоянието си работейки в MLM.
Нито един друг вид бизнес не може да предложи такъв потенциал. За успех в Мрежовия бизнес не е нужно да имаш висше образование, професионален опит или специални бизнес умения. Да достигне финансова независимост в Мрежовия маркетинг може всеки. Всичко което е необходимо - това е желание за работа и умение да следваш пътя към поставената цел.


Защо си струва да си част от МЛМ система?
• не трябва да инвестираш много пари, за да започнеш собствен бизнес
• можеш да развиваш собствена дейност на произволно място и в избрано от теб време - в цялата страна 
• имаш лесен достъп до продуктите
• разполагаш с много разнообразни рекламни материали 
• ползваш презентации, семинари и обучения - така получаваш нужната информация за продуктите, програмите, промоциите, материалите, маркетинговите инструменти и разширяваш своите бизнес контакти
• като Сътрудник и Спонсор получаваш допълнителни възможности за печалба чрез специални мотивиращи програми
• ясно установени нива на премии в маркетинговия план и реално и много изгодно заплащане за постигнатите резултати
Всичко, което трябва да можете да правите, е да имате желание за работа, да сте комуникативни, да бъдете открит и общителен човек, да имате ясни цели, да сте готови да се учите и променяте.
В днешно време все повече хора търсят алтернативни начини за осигуряване на приходи и Директните продажби са идеално средство за това. Този вид бизнес е за всички хора, които ценят личната си свобода, свободното време със семейството и приятелите. За да работите в мрежов маркетинг не е важна възрастта, образованието, пола, националността или вероизповеданието.
Принципите на мрежовия маркетинг позволяват да печелите не само от продажбата на стоки и услуги, но и от изграждането на собствена мрежа от сътрудници. Всеки независим сътрудник може да регистрира други независими сътрудници, като по този начин той става техен спонсор, а те са част от неговата мрежа.
Печалбата се формира от следните компоненти:
- Печалба от директните продажби - се формира от разликата на която сътрудника закупува стоката от фирмата и цената на която продава на крайния клиент.
- Печалба от груповите продажби -компонента, който различава традиционната търговия от мрежовите продажби. Този вид печалба се формира от груповия оборот, формиран от сътрудниците, които вие сте регистрирали.
 
 
 

МЛМ компаниите – бизнесът на XXI век?
Последиците на тежката икономическа криза, започнала през 2008 година, доведоха до мащабните обществени протести. Търсенето на изход е от на пръв поглед безизходната ситуация, отчаянието и бедността достигнаха колосални размери, целенасоченото смачкване на малкия и среден бизнес, което отне надеждите на много хора за истинско свободно и достойно съществуване.
Как при такива тежки условия на трудовия пазар бихме могли да подобрим стандарта си на живот и да станем господари на своя ден?
Възможността сами да определят графика си, да избират колегите и партньорите, с които да работят, да управляват свой собствен бизнес, да пътуват по света, да имат активни и пасивни доходи, да развиват личността си, е нещо, за което мечтаят все повече хора. МЛМ компаниите ( Multi-level-marketing) дават шанс на своите членове да изградят свой собствен бизнес. Робърт Кийосаки, един от най-влиятелните инвеститори и предприемачи на нашето съвремие, споделя идеите си за предприемачеството, бизнес образованието, финансовата и инвестиционна култура в книгата си „Бизнесът на 21-ви век.“ Съвместно с Доналд Тръмп, той разглежда идеята за уникалните предимства на мрежовия маркетинг.
На първо място, мрежовият маркетинг е за хората, решени да променят живота си, хората, които искат да излязат от квадранта на наемния работник, или на дребния бизнес. МЛМ компаниите предлагат опитни лидери, изградена система, безкрайна възможност за растеж и шанс да си част от една общност със сходни интереси и цели. Същността на мрежовия маркетинг е парите, които големите компании отделят за реклама по медиите, за продуктова такса в големите вериги, за няколко нива посредници да преминат в ръцете на високо мотивираните директни консултанти. Новорегистрираните могат да извършват директни продажби и да печелят отстъпка и едновременно с това, да преминат в бизнес сектора и да изграждат лидерски групи, като вземат процент от обема на всички продажби, реализирани от техните екипи.
На второ място, мрежовият маркетинг изисква много малка първоначална инвестиция и малък или никакъв риск. Обикновено тази инвестиция се състои от такса за регистрация към съответната компания и средства за каталози и мостри. При дисциплинирано и отговорно отношение към бизнеса тези пари се възстановяват много бързо. При всеки друг предприемачески проект няма да имате такава гаранция за възвръщаемост и размерът на изискуемия първоначален капитал ще е значителен. Има голям набор от МЛМ компании, между които човек може да избира. Всяка от тях следва свой бизнес план, предлага свои продукти и услуги, разполага с обучени лидери, готови да ви предадат своите знания и умения, защото успешният лидер в МЛМ е този, който може да бъде повторен(копиран) от своя екип. Това, което се изисква е вашата лична мотивация, желанието да отделите време, да положите усилия, да научите това, което ще Ви помогне да израствате.
Голямо предимство на МЛМ компаниите е, че всеки може да се включи. Няма значение какво образование, възраст, пол или финансов ресурс има стартиращият в мрежовия маркетинг. Ключово е умението да се общува(споделя), да се усъвършенстват бизнес познанията и доброто познаване на продуктовата гама. Освен това, всеки нов регистриран и кандидат за такъв, трябва да е наясно, че се изисква търпение и последователност. Обикновено директните продажби започват като допълнителен доход и при успешните лидери се превръщат в основно занимание.
В България горенаписаното важи с още по-голяма сила, защото чрез включването си в МЛМ структура, Вие заобикаляте чудовищната вътрешнофирмена задлъжнялост, избягвате сблъсъка с тромавата държавна администрация, не се налага да се вторачвате в произволно тълкуваното ни законодателство. МЛМ компанията отговаря за доставчиците, продуктите, опаковките, сертификацията, администрацията, дистрибуцията, данъчната система, рекламните материали, а Вие просто изграждате своя екип в рамките на голяма международна структура.
Както самият Кийосаки пише в книгата си за МЛМ: “Чарът на бизнеса на 21-ви век се състои в това, че всички основи на бизнеса вече са положени за теб, и ти имаш на разположение опитни лидери, посветени на задачата да те водят към успеха.“

За приоритетите
Приоритет №1 – Да станеш това, което може да излезе от теб
Главната загуба на човека е в разкъсването на връзката между душата и разума. 
Истински успехи в бизнеса, науката, изкуството, спорта и дори личния живот постигат само единици. Всички са свикнали с това положение и на никого не му хрумва, че то е ненормално.
Нека да задам въпроса:
Какво ти е нужно за да попаднеш сред тези избраници?
И веднага ще отговоря:
Ти имаш всичко, което е необходимо. Остава само да се възползваш от него. Способен си на всичко, но никой все още не ти го е казал.
Това твърдение сигурно ще предизвика съмнения. Но нали не се съмняваш, когато ти внушават, че не ти достигат способности, възможности, че не си достоен, че другите са къде-къде по-добри.
Лесно приемате на доверие твърдения, издигащи висока стена по пътя на вашата цел.
Бъдете сигурни, че сте достойни за всичко най-добро и сте способни да постигнете всичко, което желаете.
Именно този факт, че сте достойни за най-доброто и сте способни на всичко, СЕ КРИЕ МНОГО ГРИЖЛИВО ОТ ВАС.
Внушават ви, че е наивно да вярвате в неограничените си възможности.
Събудете се и се отървете от тази измама!
Играта ще тръгне по вашите правила, ако осъзнато се възползвате от правата си. Животът ви е само един – сега! Не е ли време да изтръскате купчината твърди убеждения, които могат да се окажат лъжливи, а вие дори да не разберете?
Животът ви ще мине, всички възможности ще бъдат изчерпани, а благата на този чудесен живот ще бъдат за други, но не и за вас.
Само вие можете да решите да се възползвате или не - от своите права. Ако си позволите да имате, ще ви се случи. Започнете с това-повярвайте в неограничените възможности на душата си и насочете разума си към нея. Лъжливите убеждения ви пречат да го сторите. Едно такова убеждение е следното: “Най-трудно от всичко е да победите себе си” или “Най-трудно от всичко е да се борите със себе си”.
През целия ни живот се опитват да ни внушат, че успехът, богатството и славата са отредени за избраници. В училище, в работата, на състезания, конкурси и различни атестации, постоянно ни внушават, че сме далеч от съвършенството, че другите са по-добри и по-достойни.
Който не е повярвал в това, получава и успех и богатство, и слава в излишък. Колко е просто! Само едно не е просто – да се повярва, че всеки от нас заслужава и е способен да го постигне. Но вие действително ще успеете да повярвате, ако имате такова намерение.

 

Приоритет №2 – Полза за другите от резултатите на вашето творчество /маркетинг – в нашия случай нетуърк-маркетинг/
Този приоритет съм го разглеждал подробно на други места, затова тук искам само още малко да се спра на така наречените “специалисти”.
Моето отношение и постоянно “внимание” са породени от това, че специалистът е потребител до фанатизъм.
Какво получава специалистът, когато постъпи на работа? Вероятно: бюро, стол, компютър и телефон. Добре, ако всичко това той си го има в къщи, защо му е да ходи на работа? Защото той няма да знае какво да прави. На него му е нужен човек, който да му поставя задачи и строго да следи за тяхното изпълнение. А по-нататък? По- нататък този специалист трябва да донесе печалба, като малка част от нея, той ще получи като заплата. За какво специалистът/потребителят/ преотстъпва лъвския дял от печалбата, донесена от него? Само за това, че не той, а този който поставя задачата носи и съответната отговорност. Задачата, все едно ще бъде изпълнена. Ако един специалист не се справи, ще дойде друг или ще се опита по друг начин. Затова са необходими хора, които могат да действат гъвкаво, в зависимост от ситуацията. Именно против това негодува потребителя/специалиста/. Той смята, че предприемачът/мениджъра/ е длъжен ясно да поставя целите/задачите/, като трябва да осигури и ресурсите за това, а по-нататък – каквото стане. Специалистът не желае да отговаря за резултатите. Предприемачът трябва да отговаря за всичко. Пак стигаме до липсата на зрелост и до нежеланието за поемане на отговорност.
Специалистът не разбира, че парите винаги не стигат и всеки проблем може да се реши и по-икономично. Да, могат да се направят икономии!
Но това е вече творческа задача.
Защо, мислите, отделям толкова внимание на този голям /95%/ социален и психологичен проблем? Защото това е основното, с което ще се сблъскват начинаещите предприемачи /дистрибутори/, ако те започнат да търсят съвети от специалисти. Всеки такъв разговор ще отнема от енергията на начинаещия предприемач и ще го демотивира. Той трябва да разчита на себе си, да бъде силен, да може да мисли и да бъде творец. Това е много по-трудно да се направи, отколкото да се каже. Това е дори много по-трудно, отколкото ви се струва. 
Трудно е, но е възможно!
Какво е творчество?
Творчество – това е преходът от потребление на чужди творчески продукти към създаването на свои. Тоест, това е преходът от потребител към предприемач/творец/. В нашия бизнес началото на този преход се бележи от попълването на съглашението наречено дистрибуторски договор. Това начало може да си остане само начало, ако потребителят се уплаши от отговорността и от творческия процес.
Предприемач – това е човек, който е престанал да бъде потребител и е започнал да твори сам.
Промяната, която претърпява човек, превръщайки се от потребител в творец трудно може да се сравни с нещо. Тя е необратима. Потребител и творец, това са хора от различни планети. Те говорят различни езици и имат различен манталитет. За съжаление 95% от хората са потребители. Те критикуват творчеството на другите без да имат свое. Дори преди време имаше такива специалисти – “критици”, сега нещо не ги виждам. Този, който е постигнал нещо сам в живота се отнася с уважение към творците, дори това да е само един положителен резултат, един клиент повече, или един положителен навик.
Този, който се опитва да премине от потребление към творчество, изпитва известни творчески затруднения. Начинаещият творец е още много неуверен в себе си и търси поддръжка от околните, а при нас околните – са неговите спонсори.
Не дай си боже да попадне на някой “специалист”.
Най-опасният съвет е – да се обърне към специалист.

 

Приоритет №3 – Непрекъснато увеличаване на доходите /да обезпечиш ефективността на приоритет №1 – да печелиш повече, много повече, отколкото харчиш/.
Главната част от това е развитието.
Развитието – това е внедряване на новото, което ще рече ВНАСЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ.
Няма значение в какъв аспект – духовен или материален. Хората се боят от новото, от измененията. Не ги искат и ги възпрепятстват. При нас развитието е пряка последица не само от разрастване на мрежите, но преди всичко от промяната на мисленето и мирогледа, а от там и на действията на хората от мрежите. Затова трябва да се започне с убежденията. Много добре е известна разликата между работата по принуда и по собствена воля. Така, че развитието започва с убеждаването на себе си и на другите, че вашите изменения трябва да се внедрят в живота.
Способността да убеждаваш, това е една от най-ценните и едновременно, една от най-редките човешки способности.
Кой е способен на това? Само този, който е обяснил на събеседника си неговите изгоди и е говорил преди всичко за тях. За да можеш да говориш убедително за изгодите на събеседника си е необходимо действително да се грижиш за тях, а не само да даваш такъв вид. Хубавото в случая е, че грижата за просперитета на твоите сътрудници се явява и грижа за себе си.
Няма друг такъв бизнес, при който да е в сила принципа “Аз печеля – ти печелиш”.
С какво започва уважението към себе си? Самоуважението започва от постигнатото, от делата. Творчеството винаги го повишава, така че наслаждавайте се и на него и на себе си.

Ето няколко въпроса, които можете да зададете на вашите сътрудници. Те са невинни, не-агресивни въпроси. Тези въпроси ще помогнат на потенциалните ви сътрудници да направят съзнателно решение за това, което е най-доброто за живота им.
Опитайте някои от тях, за да видите дали някой пасва на вашия стил.
1. Какво ще се случи, ако не се присъедините към нашия бизнес? Разбира се, отговорът е: “Нищо”. Но не отговаряй ти на този въпрос. Нека ТЕ мислено отговорят на този въпрос за себе си. Те вероятно ще си мислят: “Животът ще бъде същия. Утре ще изглежда точно като днес. Събуждам се рано, пътувам до работа, връщам се късно, набързо вечеря, гледам няколко минути телевизия и трябва да лягам, за да стана отново рано. Да, ние ще вървим в този ред отново и отново – докато ние станем твърде стари, за да работим “. Не е много красива картина, нали? Е, ако потенциалните сътрудници предпочетат да оставят всичко същото, ако те решат да отхвърлят вашето предложение. . . това е добре. Те вземат решение. И това е всичко, което искаме.

2. Ако не започнете свой собствен бизнес сега, можете ли да виждате себе си винаги да работи за някой друг?

3. Какво мислите ще се случи следващата година, ако решите да не правите никакви промени през тази година?

4. Смятате ли, че някога ще се промени вашата рутинна работа (пет дни в седмицата, две седмици на почивка всяка година)?

5. Виждам, че сте един вид стресиран от риска да промените ежедневието си. Защо просто не се отпуснете и да се наслаждавайте на живота си, какъвто е?

6. Вие не трябва да вземете решение за стартиране на собствен бизнес тази вечер. Вместо това, вие може просто да вземе решение да не започнете свой собствен бизнес и да запазите настоящата си работа.

7. Знаеш ли, може да си мислиш: “Моето ежедневие не е толкова лошо. Може би аз ще продължавам да живея по този начин.” И това е също добро решение. Смятате ли, че може да бъде най-доброто за вас?

Всички тези въпроси напомнят на нашите потенциални дистрибутори, че болката от техните проблеми няма да си отиде с отлагане на решението.
Така, че не е лесно за тях.
Напомнете им, че трябва да направят съзнателно решение за тяхното бъдеще.

И не забравяйте, тази техника е на отхвърлянето.
Ние не зависим от изхода.
Ние не сме отговорни за решенията, които те правят в живота си.
Ние сме длъжни да дадем на нашите потенциални дистрибутори право на избор.

Останалото зависи от тях.

Замисляли ли сте се, кой може да е вашият мотивиращ фактор да се включите в Мрежовия маркетинг?
Нека ви покажа основните причини, поради които хората го правят:
Допълнителен доход;
Финансова свобода;
Да имате свой бизнес;
Да имате повече свободно време;
Да можете да се развивате като личност;
Да помагате на другите;
Да се ​​запознаете с нови хора;
По-ранно пенсиониране;
Да изградите и оставите наследството след себе си.
Включете се в списъка и открийте Вашата основна причина да започнете бизнес в индустрията Мрежов маркетинг.

 

 

СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА НА ПАСИВНИЯ ДОХОД
Първи принцип – УМНОЖАВАНЕ
„Умножаване“ означава просто способността да копирате или умножавате системата или стратегиите, от които изкарвате пари.
Чудесно е, ако сте лекар, водопроводчик, адвокат или счетоводител, само дето тези професии не се поддават на умножаване. Великият хирург не притежава свобода, тъй като не може да се „умножи“. Хирурзите наистина са добре платени, но престанат ли да оперират, парите секват. Единствено великият дубликатор, този, който умножава системите и стратегиите, може да се радва на значително пасивно богатство.
Някои от най-големите дубликатори са изградили империи на свободата. Сред тях са бизнесмени в областта на музиката, киното, софтуера, мрежовия маркетинг, финансите и други. Те могат да си позволят едномесечна ваканция. Да седнат и да се отпуснат. Да се пенсионират още утре. /Но обикновено не го правят, тъй като вършат нещо, което им доставя огромно удоволствие./ И бизнесът на всички тях е свързан с умножаване.
Ето и правилото, по което ще се ориентирате дали вашият бизнес се умножава. Това ще ви донесе ли пари, ако не работите? Ако отговорът е „не“, значи системата ви не се дублира. Ако е „да“, притежавате потенциал за богатство и свобода. Но умножаването е само началото.
Втори принцип – СИСТЕМА
Няма пасивно богатство без система. Не е нужно да я измисляте, а само да я използвате.
Музикантът може да сътвори песен веднъж и да я умножава толкова пъти, колкото желае, но ако не съществуваше система за музикално разпространение, той нямаше да има този пасивен доход.
Притежаването на акции е също система за умножаване. Можете да умножите купената от вас акция. Компанията, в която инвестирате, е вашата система. Колкото по-добра е системата, толкова по-значителни доходи ще получавате.
Мрежовият маркетинг също е система. И собствениците на компанията, и независимите й представители могат да участват в изграждането на пасивното богатство, известно като „структура на продажбите на много нива“. Продажбите подлежат на умножаване.
А ето няколко примера за системи, които не се умножават: да опитваш всяка възможност, която ти се представи, или да инвестираш в закупуването на акции и след това да решиш, че е време да продаваш, или да се присъединиш към компания за мрежов маркетинг и да опитваш да правиш всичко сам. Това се нарича „загуба на време и енергия“.
Пасивното богатство е непостижимо без система.
Трети принцип – ЛОСТ И ОПОРНА ТОЧКА
Изпитвали ли сте някога притеснение, че работите с пълна пара, а като се огледате виждате как други, които очевидно не полагат такива усилия като вас, изкарват повече пари?
Ето защо:
За тях работят или техните пари, или репутацията им, или други хора. Това се нарича „принципът на опорната точка и лоста“.
Когато някоя филмова звезда се прочуе, благодарение на своята репутация тя започва да печели повече пари за същото време. Използвайте принципа на лоста в една система и нещата стават дори още по-добри.
Така например, ако разполагате с много пари, можете да ги използвате като лост, като ги инвестирате в системи, благодарение на които те ще се увеличат още повече. Нека системата работи за вас! Именно поради тази причина се казва, че „парите при пари отиват“.
Но какво да правим, ако нямаме нито пари, нито слава? В такъв случай е наложително да направим така, че да използваме най-прогресивните системи за пасивен доход. Не използваме ли принципа на лоста, какъвто и бизнес да започнем, ще бъде равносилно на намиране на нова работа. А аз знам, че вие не желаете нова работа. В противен случай сега нямаше да четете тези редове.
Не се налага да наемате хора. Стотици хора продават книгата на автора на написаното, но той не е наел нито един от тях. Хората в организацията на работещия в мрежовия маркетинг са независими страни в договор.
И така, както виждате, ако други хора във вашата организация използват системата за умножаване, вие сте на път към пасивното богатство. Но все още имате да учите.
Четвърти принцип – ДИСЦИПЛИНА
Пасивното богатство не идва мигновено – за това е нужна дисциплина. Много често се случва човек да се доближи съвсем до истинското пасивно богатство, но вниманието му да бъде привлечено от друга възможност и да реши да започне всичко отначало.
Ако пишете книга, трябва да я довършите. Ако изграждате организация в мрежовия маркетинг, не можете да изпълнявате две програми или непрекъснато да прескачате от една компания в друга. Трябва да се посветите за дълго.
Именно това е причината повечето хора да се провалят. Те откриват система за умножаване, но не й остават верни достатъчно дълго. Или избраната компания/система не е достатъчно солидна, за да оцелее за дълъг период от време.
Следващият принцип обяснява защо е толкова важно да постоянстваме.
Пети принцип – ЕКСПОНЕНЦИАЛНО НАРАСТВАНЕ
Съществува една изключително въздействаща графика, която обяснява връзката между времето, доходите и усилията при изграждането на пасивен доход.
В началото ние изразходваме време и не получаваме почти нищо. Но с времето започваме да получаваме все повече и повече, без да увеличаваме усилията си. Да речем,. че всеки месец влагате в спестовната си книжка 500$. За да ги изкарате, вие сте вложили часове труд, но през следващия месец те ще ви донесат лихва от по-малко от 1%. Вашите припечелени с толкова труд 500$ ви носят за един месец едва 4$!
Какво става в мрежовия маркетинг? Хората, работили с една и съща компания дори само през свободното си време в продължение на повече от 5 години, обикновено се радват на значителни пасивни доходи. След една година обаче сумата съвсем не е впечатляваща/а може и да е/. Познавам хора, които през първите си две години в мрежовия маркетинг не изкарват нищо, за да започнат да печелят шестцифрени числа всяка година след третата. Това са пасивни шестцифрени числа!
Чували ли сте за прочули се само за една нощ рок-групи или актьори? Те ще ви кажат, че то им е струвало години на чакане и мизерстване. Същото се отнася и за пасивното богатство. Така не се забогатява бързо. Но все пак се забогатява!
Шести принцип – ЛИДЕРСТВО
За да имате пасивно богатство и да се радвате на свободата да живеете според своите мечти, трябва да рискувате, да вземате бързо решения и да вдъхновявате хората. С две думи, трябва да се превърнете в лидер.
Това не означава, че трябва да сте политик или генерал. Не е нужно да ходите на война, нито да изнасяте речи. Но трябва да изградите характера си.
Един много мъдър философ е казал: „преди да спечелиш един милион долара, трябва да станеш милионер“. Имал е предвид да развием е себе си съзнание на лидер. Трябва да придобием навици на милионер, за да спечелим един милион долара.
Не забравяйте, усилията ще ви се отплатят, но първо трябва да платите цената, плащана от всеки лидер.
Седми принцип – ПОДДЪРЖАНЕ
Да речем, че сте го постигнали. Изградили сте си пасивен доход. Всеки месец получавате чек, независимо дали работите. Е, истината е, че живеем в пълен с промени свят, и за поддържането дори на пасивните доходи са нужни известни усилия. Ако пасивният ви доход се базира върху солидна система за умножаване, няма да се иска кой знае какво от вас, но все пак трябва да държите нещата непрекъснато под око.
Повечето предприемачи правят в своя бизнес дребни промени на всяко тримесечие, за да останат на върха. Дистрибуторите с големи организации в мрежовия маркетинг продължават да посещават всички срещи и да записват нови членове. Но не така, както са го правили през първата си година.
Пасивният доход не ви освобождава от всякаква отговорност. Всъщност понякога той дори увеличава отговорността. Но чрез пасивния доход ние се превръщаме в лидери. Ние ръководим собствения си живот. Разполагаме с времето си и свободата си. И най-важното достигаме до възможността за самоактуализация.

 

А-Б на личния успех в МЛМ
МЛМ системата е почти уникална с това, че всъщност няма ограничения на приходите, които тя може да генерира. Но от друга страна, новият дистрибутор трябва да е наясно, че създаването на един проспериращ бизнес изисква сериозни и постоянни усилия. 
В повечето случаи един МЛМ-дистрибутор започва да реализира значителни печалби едва след 1-2 понякога дори 5 години работа, в зависимост от личностните му качества, от качеството на вложените от него усилия и от мотивацията на хората в неговия екип. 
Като се има предвид, че МЛМ организацията е отлична среда за развиване и усъвършенстване на личностните качества на всеки свой член, смело можем да кажем, че независимо от предварителната подготовка и умения, при сериозни, целенасочени и постоянни усилия, всеки МЛМ-дистрибутор може да изгради успешен и проспериращ МЛМ бизнес. 
На първо място успехът в МЛМ изисква : да бъдете обучаеми - да научите и да разбирате основните принципи на МЛМ. Усвоите ли тези принципи Вие сте изминали 25 % от пътя към успеха в МЛМ. Погрешно е схващането, че не е необходима специална квалификация, за да бъдеш успешен МЛМ маркетолог. Както във всяка професия, и тук знанията и уменията са важна част от успеха! Учете се от спонсора си. 
Дори да сте способен и талантлив, можете да пропуснете завинаги шанса си за голям успех в МЛМ,ако попаднете на слаб спонсор. В този случай търсете литература, четете, ходете на образователни семинари, учете се от успешните спонсори от по-високите нива на вашата МЛМ организация. Не позволявайте случайността да попаднете на слаб или неподходящ спонсор да ви отнеме правото на успех в МЛМ.; 
да се научите да обучавате привлечените от вас хора в мрежата - това ви гарантира изминаване на 75 % от пътя към големия успех в МЛМ; да се научите да обучавате привлечените от вас хора в мрежата както самите те да обучават привлечените от тях хора в мрежата. Когато усвоите тези умения вие сте изминали 100 % от пътя към успеха в МЛМ! Вие сте на ВЪРХА!

Едно нещо, което всеки МЛМ лидер знае, е, че неговият успех е пряко зависим от успеха на мъжете и жените в неговата организация. В този смисъл, за да бъдете успешни в МЛМ на първо място трябва да се научите вие самите да създавате други успешни в МЛМ, т.е. да се научите да се „умножавате”. Да се освободите от завистта и ревността към успеха на хората, които сте привлекли в МЛМ. Да се радвате и с всички сили да стимулирате техния успех, защото именно техният успех е основата на вашия собствен успех!

На второ място успехът изисква: 
знания и компетентност; 
добра репутация и авторитет; 
упоритост и увереност; 
енергичност и решителност; 
положително и оптимистично отношение; 
етика и др. 
Ето защо огромен брой хора, които мислят за МЛМ като за една схема „за бързо забогатяване”, ще бъдат разочаровани и ще се откажат още през първата година. 
Впрочем, едно полезно нещо, което трябва да знаете за парите. Те са само символ на покупателна способност. Сами по себе си те не могат да направят нищо. Така че когато работите, не се съсредоточавайте върху парите. Обърнете внимание на това, което искате да имате, да правите и да бъдете!

25 ДОБРИ ПРИЧИНИ

ЗА РАБОТА НА ПРИНЦИПА НА МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ


1. Незабавна възможност за допълнителни доходи, работа от къщи.

2. Гъвкавост, свободно разпределение на времето, ориентация към семейството, липса на трърдо работно време.

3. Почти никакви инвестиции, необходими за включване или пренебрежимо малки в сравнение с франчайзинг или изградане на собствен бизнес.

4. Никакви договорни задължения.

5. Работа като равноправен партньор, без шефове и началници.

6. Сами определяте маркетинговите и продажбени подходи, които ще използвате.

7. Занимание, предназначено за всеки. Не се изискват никакви специални професионални и училищни познания. Учи се в процеса на работа.

8. Конкретно заплащане според постигнатото.

9. Неораничена горна граница на доходите.

10. Равна възможност за доходи за мъже и жени.

11. Не се изисква да имате работници и служители. Работата със спонсорираните от вас сътрудници и техните сътрудници е решаваща.

12. Възможност за развитие на дейност в цял свят. Не съществуват регионални граници.

13. Осигурен в бъдещето бранш. Познанията от една МЛМ компания могат да бъдат прилагани и във всяка друга.

14. Широка гама от продукти, предлагащи се на принципа на Мрежовия Маркетинг. В днешно време на този принцип се предлагат от ежедневни консумативи до скъпи и луксозни стоки.

15. Не можете да бъдете уволнени никога, при условие, че спазвате правилата.

16. Без риск от необходимост да се грижите за продъкти на склад.

17. В повечето случаи не трябва да разполагате въобще с продукти, поради факта, че се явявате само посредници, а клиентите поръчват директно от фирмата.

18. Не сте задължени да купувате.

19. Осигуряване на старините чрез възможност за изграждане на голяма и работеща мрежа от сътрудници (пасивен доход).

20. Постигнато ниво, доходи и мрежа от сътрудници са наследими.

21. Признание и огромно удоволствие от работа с много нови хора, които не рядко водят и до нови и дългогодишни приятелски връзки.

22. Започва се с минимални разходи свързани със сметки за телефон, канцелария, пощенски разходи и др.

23. Можете да печелите много повече от вашия спонсор. В нормалния бизнес рядко можете да надминете заплащането на вашия шеф или пряк началник.

24. Работите – изключително и само за себе си, а не за вашия шеф. Правите само тези неща които и когато на вас ви харесават. Удоволствието идва с работата, което естествено изисква самодисциплина.

25. Не разполагате със свободно време и пари? Та това са най-добрите причини да стартирате веднага със свой независим и самостоятелен бизнес в МЛМ.

Причини против:
1. Обичате да ви експлоатират?
2. Ненавиждате възможността да печелите повече от средното?
3. Чувствате се прекалено глупав, за каквото и да е?
4. Или може би сте някак си особено мързелив, даже и за да поздравите някой с ръкостискане?
ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД: Пенсионирайте се незабавно!

 

СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Знаете ли какво е благосъстояние? 
Вероятно почти всички ще свържат въпроса с това да създадеш за себе си и семейството си живот без лишения и с всичко необходимо. За това естествено ще ти трябват много пари. Добре, да предположим, че си от малцината, които продават времето си добре и взимаш висока заплата. И нека предположим, че си постигнал висок стандарт на живот/да можеш да купуваш вещи и удоволствия/. Каква е обаче цената на това и колко време можеш да си го позволиш? Цената е равна на непрекъснатата надпревара с времето – за да можеш да докажеш, че точно ти си човека за тази работа или е равно на липса на свбода.
Там е работата, че истинското благосъстояние означава свобода. С други думи – да имаш достатъчно пари и достатъчно време да правиш каквото искаш, когато поискаш.
Виждаме, че във „формулата” на благосъстоянието участват две компоненти : свободно време и пари. Тези компоненти са обратно пропорционални при линейния доход/капанът – време за пари или работа на заплата/. Тоест, при линейния доход , колкото повече пари имаш – толкова свободното ти време е по-малко. Това ще рече, че истинско благосъстояние с работа на заплата не може да се постигне. Трябва да търсим доход при който двете компоненти са право пропорционални. Такъв доход е единствено остатъчният доход или още наричан експоненциален/на умножението или още на мултипликацията/ доход. При него могат да се мултиплицират или пари/инвестиции/, а ако нямаме пари трябва да мултиплицираме време. 
Всички сме повтаряли, че времето е пари и тази аксиома трябва да се осъзнае от всеки, който иска да постигне истинско благосъстояние. Ключът обаче, не е в създаването на повече време, защото това е невъзможно. Всеки от нас разполага с 24 часа в денонощието. Ключът е в максимално пълноценното използване на времето, с което всеки от нас разполага.
За щастие, днес съществува система за мултипликация, чрез която можеш да размениш малко от времето си за много пари, вместо линейната система, чрез която разменяш много от времето си за малко пари. И нещо, което е още по-важно, че тази проста система за многократно увеличаване на твоето време и усилия, може да се възпроизвежда лесно и буквално всеки може да изкопира.
Общоизвестна истина е, че хората вярват, че не могат да постигнат благосъстяние, но всъщност те могат – но не искат да повярват в това! И какво правим? Правим/копираме/,каквото правят повечето хора и като резултат получаваме каквото получават те.
Истината е, че никога няма да изградиш истинско благосъстояние, ако продължаваш да копираш системата „наемна работа”, създаваща доход, защото тя се базира на линейното нарастване, за разлика от системата, която води до мултиплициращо се нарастване и точно тя трябва да се копира.
Какво е мултипликация? Английската дума за мултипликация е „leverage”, която от своя страна води началото си от старата френска дума „lever”- лост. Или преведено това ще рече, че чрез правилно използване на силата на лоста, трудните задачи могат да се изпълнят по-ефективно и лесно. Да използваш силата на мултипликацията означава да бъдеш майстор-т.е. да постигаш многократни резултати, да бъдеш много по-високоефективен при незначителен разход на време.
Днес съществува начин човек със средни възможности да изкопира система за забогатяване при която да му се заплаща 1 000 пъти за нещо, направено веднъж, вместо да му плащат веднъж за извършеното 1000 пъти и истинският резултат е свобода и истинско благосъстояние. Джон Пол Гети е казал нещо, което е колкото просто-толкова и гениално:”Ако искаш да станеш богат, просто намери някого, който печели купища пари и прави, каквото прави той”, а аз бих добавил към купищата пари и неограничена свобода.
Има такава система, но истинският въпрос е: „Достатъчно прозорлив /събуден,осъзнат/ ли си, за да я видиш, мъдър ли си, за да я разбереш, постоянен ли си, за да се възползваш от нея, така че и ти заедно с други да успееш да последваш стъпките, които водят към благосъстояние?”
Тази система се нарича Мрежови маркетинг или МЛМ. Това е абсолютната система за копиране на пътя към благосъстоянието - защото е достъпна за всеки. Мрежовият маркетинг е лесен за възпроизвеждане система. Той е една достъпна идея, подобна на франчайзинга, но синергично свързана с идеята за експоненциалното нарастване, при който нищо не е оставено на случайността. За да успееш в Мрежовия маркетинг са ти необходими само три неща – мотивация, разбиране и действие подкрепени от голяма доза постоянство. Той се основава на обикновени хора, които постигат необикновени резултати, копирайки една доказала се система, а после обучават други как да постигнат същото.
Тайната, която се крие зад изграждането на голяма и печеливша мрежа от дистрибутори в Мрежовия маркетинг, е една и съща – нужно е само да се възползваш от вродените си подражателски способности, талант, който всеки човек притежава.
Истинското благосъстояние придава истинския смисъл на думата „СВОБОДА” пред „предприемачеството” - свободно предприемачество. А ТОВА ПРИЯТЕЛЮ МОЙ, ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЕКИ ДРУГ ДОВОД В ПОЛЗА НА НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЛЕДВАШ СИСТЕМА, КОЯТО СЪЗДАВА ИСТИНСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ!

 

Колкото повече знаете, толкова по-малко ще се страхувате.

“Напълно е възможно да имаме повече, отколкото имаме сега, най-малко поради това, че може да стъпим на едно стъпало по-високо, отколкото сме сега”
Джим Рон

Всеки сам е капитан на своя живот, и само той може да решава и да дава заповеди за промяна на платната.

Купувай продукция за себе си и за хората около вас;

Разказвай всеки ден на хората за възможностите на ниско инвестиционния бизнес и им помагай да правят първите си крачки;

Ако някога решите да се откажете от бизнеса, преди да го направите се обадете на своя спонсор и си определете среща. Ако не си промените решението след разговора с него, тогава напускайте смело.

Днес пред нас се разкриват големи перспективи и нови хоризонти. Днес е невъзможно сам човек да постигне голям успех. Известната пословица “Сам войник армия не прави” днес е по-актуална от всякога. Настъпи времето на екипната работа и екипното взаимодействие. Вие знаете, че в моя екип има много лидери. Тези хора съзнателно видяха целта и постигат своите успехи. Основната цел е да се помага на другите.

Днес ние живеем в XXI век – векът на информацията. Прогресът сега зависи от бързото намиране на правилната информация, възприемането й, обработката и ефективното й използване на практика.

Информацията е най-важният фактор за постигане на успех. Тя е най-скъпият и търсеният продукт в съвременния свят. Колкото сме повече информирани, толкова по-правилни ще бъдат решенията ни. Има такава поговорка “Който владее информацията, владее и света”. Ако целта ви е да бъдете финансово свободен човек, ще ви бъде нужна подходяща възможност.

Светът в който живеем, се подчинява на вечните закони на природата – законът за земното притегляне и привличане, законът за съхранение на енергията и други. Ключът към тях се нарича ТВОЯТ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ.

“Ако се усмихваш на живота, и той винаги ще ти се усмихва.”

Денят се започва с упражнение – 3 минути да се усмихваш. Спомни си приятните моменти от живота. След това си спомни твоята мечта. Колкото по-ясно, толкова по-добре.

Съдбата ни е в собствените ни ръце, и зависи от нашите решения и действия. Те от своя страна са следствие от начина ни на мислене. Тоест, както мислим, така и постъпваме.

Средностатистическият човек може да задържи вниманието си върху една тема неповече от петнадесет минути. След това възприемането на информацията се влошава. В този смисъл, когато ти даваш информацията за тридесет минути, то половината от нея се губи или не се възприема качествено.

Информацията трябва да се дава дозирано, в правилна последователност. Трябва да задавате контролни въпроси и постоянно да наблюдавате реакцията на събеседника си, за да разберете, доколко той възприема това, което му казвате.

Следващата тема е свързана с четирите потока на парите или основните начини, по които хората обикновено заработваха парите си – чрез наемен труд, предприемачество, бизнес и инвестиране.

Предприемачите и бизнесмените са различни категории. Предприемачите са хората, които работят за себе си, на свободна професия и успехите им зависят от тяхната лична активност и ефективност. Те, както и наемните работници, получават пари само когато работят. Това означава, че доходите им са ограничени от времето и личните им способности и качества.

Бизнесмените и инвеститорите получават доходите си чрез изградените от тях мрежи за разпространение на продукция или услуги. Именно изграждането на мрежи позволява на бизнеса им да се развива. Това може да са мрежи от магазини, кафета или ресторанти, бензиностанции и т.н. в една от своите книги Робърт Кийосаки пише, че “...една от най-мощните думи в света на бизнеса е думата “МРЕЖА”. Най-богатите хора в света търсят или изграждат мрежи, а всички останали си търсят работа и изграждат кариера.

“Животът има следното свойство: когато отказвате да приемате всичко, освен най-доброто, то с вас се случва именно най-доброто”.

У. Съмърсет Моъм

Една от първите цели на успешния бизнес е получаване на печалба, която позволява ефективното му развитие и служи като оценка на резултатите от нашите действия. Парите са много важно нещо в съвременния живот. В определена степен те представляват средство и показател за реализацията на човека. Другите хора оценяват успехите ни по нивото на доходите, които сме постигнали. Поговорката “Като си умен, къде са ти парите?” в днешно време е съвсем актуална.

Резултата от вашата предприемаческа дейност трябва да направи живота ви по-добър, по –интересен и по-интензивен. Затова е важно още сега да разберете какво е пасивен, какво е заработен доход и каква е разликата между тях.

Заработен доход – това е доходът, който получавате само тогава, когато работите.

Пасивен доход – това е доходът, който получавате без да работите:

пенсията – твърде малък и не подобрява живота ни;

авторските права – получавате процент от някоя създадена от вас ценност – присъщо за певци, композитори, писатели;

лихвите от вложените от вас в банката пари – необходимост от начален капитал.

МЛМ

Размерът на печалбата зависи от обема на продажбите на продукцията или услугите, които предлага фирмата.

Съществуват два различни начина за придвижване на стоките (услугите) до крайния потребител.

Пътят на продукцията от производителя към потребителя се нарича маркетинг. Ето как изглежда клсическата схема на маркетинга:

ПРОИЗВОДИТЕЛ - ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО - ПОСРЕДНИЦИ - ПОТРЕБИТЕЛИ

По този начин продукцията стига до потребителя, който заплаща всичките разходи по маркетинга, логистиката и рекламата, както и цялата верига от посредници, които също начисляват печалба за себе си. Рекламата е двигател на продажбите. Посредниците са нужни, защото за производителя е много по-изгодно да продаде на едро цялата си продукция и да получи печалбата веднага.

Другият начин за разпространение на продуктите, чрез който спестените пари за реклама и посредници се дават на така наречените бизнеспартньори или дистрибутори, е мрежовата компания.

Тук схемата е опростена:

ПРОИЗВОДИТЕЛ - ДИСТРИБУТОР - КЛИЕНТ

Как ще ви се сторят следните предложения:

Уважаеми клиенти, готови сме да ви направим над 25 % отстъпка за цялата ни продукция. Затова е нужно просто да се регистрирате в системата ни и да получите регистрационни карти. Такова предложение идва единствено от мрежовите компании. По този начин те си осигуряват постоянните и сигурни дори и в глобална криза клиенти.

А какво ще кажете, ако ви кажат:

“....ще ви плащаме процент като комисионна от сумата на покупките на тези клиенти, които пазаруваха в нашия магазин благодарение на вашите препоръки”.

Никога няма да ви го кажат в магазините, защото разходите са им твърде големи за търговски посредници, заеми, наеми, ток, вода, реклама, заплати, транспорт и други, но това ще ви го кажат в мрежовите компании, защото там тези разходи ако ги има са сведени до минимум.

Какви са ползите от МЛМ:

това са клиентите, които получават качествена продукция с добра отстъпка от двадесет и повече процента. Допълнителните бонуси са символ на доброто обслужване;

Компанията производител получава голямо количество постоянни клиенти. Чрез своите препоръки, постоянно разпространяват информацията за продуктите и възможността, която предлага фирмата.

Доходът на много от успешните дистрибутори в тези компании надвишава десетки хиляди долара месечно. Ако търсите начини за бързо забогатяване, този бизнес не е за вас. Но ако сте готови да работите допълнително в извънработно време в продължение на 2-4 години за да станете преуспяващи и осигурени хора, то тогава този бизнес е точно за вас.

Не са изключение случаите, когато учители, домакини или пенсионери от мрежовия бизнес постигат пет цифрени месечни доходи. това е възможно благодарение на изграждането на мрежа от клиенти.

Благодарение на системата за обучение и простите ни методи на работа, правилното изграждане на бизнеса се предава от човек на човек. Това позволява след известно време бизнесът ви да продължи да се развива без ваше участие, но вие продължавате да получавте доходи от него. Тези доходи се наричат пасивни, защото вие ги получавате, дори и да не участвате активно в генерирането им.

Компанията ще продължи да ви плаща, защото тя оценява това, което сте направили за нея. Вие сте открили и привлекли нови бизнес партньори и сте ги обучили на това, как да разширяват мрежата от клиенти. По този начин те увеличават продажбата и печалбата на компанията. За това тя продължава да дели с вас част от печалбата си.

Можете сами да направите сравнителен анализ и да определим кой вид предприемаческа дейност е най-достъпна, изгодна и безрискова за средностатистическия човек.

 

МОЖЕШ ДА ДОКАРАШ КОНЯ ДО ВОДАТА,НО НЕ МОЖЕШ ДА ГО НАКАРАШ ДА ПИЕ
Въпрос: 
Колко дистрибутори водят неквалифицирани кандидат дистрибутори на представяне на възможностите?
Отговор:
Много.

Ето един начин,по който може да бъде описана разликата между маркетинг и продажба.
Маркетинг означава:
Да правим подбор на квалифицирани кандидат дистрибутори.
Как да познаете квалифицираните кандидат дистрибутори?
-Те могат да си позволят възможността,която предлагате.
-Те имат ЖЕЛАНИЯ/не нужди/,които могат да бъдат изпълнени чрез възможността,която предлагате.
-Те имат време за възможността,която предлагате.
-Те са склонни и имат възможност да вземат решение относно бизнеса,който предлагате.

А сега,какво е продажба?
ПРОДАЖБА е презентацията,която продавач или търговец прави на КВАЛИФИЦИРАНИ и НЕКВАЛИФИЦИРАНИ кандидат дистрибутори.
Виждате,че добрият маркетинг е много по-важен от добрите умения да продавате. Ако сте добър в маркетинга/подбор на квалифицирани кандидат дистрибутори/,тогава и лоша презентация ще бъде наред. Квалифицираните кандидат дистрибутори искат това,което им представяте,даже и да не го правите толкова добре.
Уменията за продажба се НАДЦЕНЯВАТ МНОГОКРАТНО. Защо?
Независимо,колко добра и забавна е вашата презентация,НИЩО НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ,ако не е пред квалифицирани кандидат дистрибутори.

Много супер търговци си мислят,че могат да изградят мрежов бизнес,просто правейки презентации пред много хора. Това обаче не функционира.

И така ,как ще дефинираме добрия маркетинг?

Можеш да докараш коня до водата,но не можеш да го накараш да пие.Все пак,можеш да му сложиш малко сол в овеса.
И когато коня изяде овеса си ще ожаднее. Това е вече много квалифициран,пиещ вода кон. Това е добър маркетинг.
Можете да използвате същата техника,за да превърнете обикновените кандидат дистрибутори в квалифицирани. Ето как.
Вместо да му показвате лъскави брошури,защо не отделите малко време за вашия кандидат дистрибутор. Той може да е жаден, но да не знае още за това.

Може да му зададете такива въпроси например:
Ако продължиш да работиш сегашната си работа,какво ще постигнеш след шест месеца? Ще те повишат ли? Ще ти увеличат ли отпуската? Ще бъде ли работното ти място по сигурно?Ще имаш ли повече време за семейството си?
Какво увеличение на заплатата на заплатата очакваш през следващите шест месеца? А след една година?
Колко ще печелиш след една година? Ще ти стигат тези пари? Ще ти бъдат ли достатъчни,за да заделиш и нещо настрана в банковата си сметка?
Можеш ли да излизаш от работа,когато си пожелаеш?Можеш ли винаги да присъстваш например на футболните мачове на сина ти или на концертите на дъщеря ти?
След всичките години, през които си работил най-вероятно си изплатил всичките си задължения. Сега погледни спестяванията си. Какво е останало за теб? Заслужава ли си?
Искаш ли сутрин да се събуждаш,когато ти пожелаеш?
Имаш ли чувството,че искаш сам да си бъдеш началник? Сам да решаваш?
Ако парите не са важни за теб,тогава какво искаш да направиш с живота си?

Това е процес на създаване на искания и желания у вашия кандидат дистрибутор. Вие искате ИЗГАРЯЩО ЖЕЛАНИЕ у вашия кандидат дистрибутор ПРЕДИ да му представите възможностите. Така вашият кандидат дистрибутор ще търси нетърпеливо решения за своите искания и желания във вашето представяне на възможностите. Това е което искате…….жаден кандидат дистрибутор.

Тази техника можем да наречем: ДОБЪР МАРКЕТИНГ.

Сега си мислите сигурно: “Ако това е добър маркетинг,тогава какво е велик маркетинг? Какво правят великите дистрибутори,за да изградят бизнеса си?

Великите дистрибутори избират НАЙ-ДИРЕКТНИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА. Те гледат на спонсорирането и намирането на нови кандидат дистрибутори,казвайки си:
Защо да не доведем направо жаден кон до водата?
С други думи,великите дистрибутори избягват да заинтересуват и убеждават неквалифицирани кандидат дистрибутори.

Великите дистрибутори ще сложат сол в овеса,когато е необходимо.

Но истинската разлика е ,че великите дистрибутори активно търсят и отсяват кандидат дистрибутори,които вече са жадни.

Това е НАЙ-КЪСИЯТ път,за да спонсорирате ангажирани дистрибутори.

Намирането на “ЖАДНИ” кандидат дистрибутори е по-лесно,когато знаете,ЧЕ ЦЕЛТА ВИ Е ДА ТЪРСИТЕ ЖАДНИ ДИСТРИБУТОРИ.

Проблемът на много дистрибутори е ,че те нямат ясно дефинирана цел и те не търсят,или убеждават жадни дистрибутори.

Тези неориентирани дистрибутори никога не са имали цел в спонсорирането и приемат най-лесната цел:
Търсят всеки,който може да ги слуша.

Това означава,че те правят презентация на приятни и учтиви хора,които им позволяват да им направят презентация. Това е загуба на време и за двете страни. Ако целта ви не е фокусирана, то ВИЕ ЩЕ СЕ ОПИТВАТЕ ДА СПОНСОРИРАТЕ ВСЕКИ,КОЙТО ВИ ПОПАДНЕ.

Ето един пример защо фокусираната цел в спонсорирането ще ви помогне да намерите квалифицирани кандидат дистрибутори с изгарящо желание.
Да приемем ,че отивате в голямата сграда където работи приятелката ви,а вие се връщате от едномесечна командировка. Вие вероятно няма да видите никакви подробности от интериора.Вашият фокус изцяло ще бъде да се видите с приятелката си.
Ако фокусът ви е насочен към приятелката ви,
тогава по-голямата част от информацията,хората и възможностите,които срещате по пътя към вашето гадже остават невидяни или игнорирани. Вие пропускате много възможности и не успявате да се възползвате от многото шансове по пътя,защото сте абсолютно фокусиран върху това,час по-скоро да се видите с нея.
От една страна това е добре.
Ако допускате да се разсейвате от всичко, което виждате по пътя,тогава най-вероятно няма да стигнете никога до нея.
Но какво ще стане,ако изведнъж,спешно ви се допишка?
Да, имате спешна нужда от тоалетна. Но,…не знаете,къде е най-близката. А знаете,че около вас има достатъчно тоалетни,много възможности,но вие не обърнахте внимание къде са!
Защо не знаете,къде са?
Защото имахте ДРУГА ЦЕЛ,когато минавахте покрай тях и затова не забелязахте възможностите.
Виждате ли,първо трябва да имате цел и след това ще откривате безброй възможности,за да я осъществите. Ето защо ясно дефинираната,фокусирана цел е особено важна. Целта дава сигнали на съзнанието ви,кои възможности да забележи.

А какво,ако нямате фокусирана цел?

Тогава съзнанието ви няма да е фокусирано върху нищо. Вие просто ще блуждаете в живота, пропускайки милиони възможности да постигнете това което желаете.
Няма цел. Няма възприемане на възможности

Има цел. Възможностите започват да излизат със стотици.

Възможностите в живота са винаги тук. Вие просто се нуждаете от ясна цел,за да ги видите.
Ако знаехме ,че ще ни се доходи до тоалетната или поне предполагахме, то това ще промени нашето внимание. Ще ни мотивира да забелязваме тоалетните навсякъде откъдето минаваме,ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ.
Възможности има навсякъде. Ние просто трябва да ги забележим,а това означава:ЦЕЛИ.
Ако промените целта си? То и съзнанието ви започва да търси нови възможности,за да осъществи новата цел.
Поради това,че имате ясно дефинирана цел,вие виждате много възможности,как да я осъществите.
Възможностите са около нас.
Вашето съзнание ги забелязва сега,защото имате цел,която е нужно да бъде изпълнена.

СЕГА ОБРАТНО КЪМ ВЕЛИКИЯ МАРКЕТИНГ.
Великите дистрибутори ВИЖДАТ много квалифицирани кандидат дистрибутори,докато обикновените дистрибутори се измъчват да намерят и един единствен кандидат дистрибутор.
Къде е разликата?
Великите дистрибутори знаят точно,какъв тип кандидат дистрибутори търсят.
Обикновените дистрибутори са объркани. Те казват:
“Търся кандидат дистрибутори,които да ми помогнат да си изградя бизнеса”.
По-общо и не може да бъде казано.

Великите дистрибутори сигурно ще кажат:”Аз търся кандидат дистрибутор със следните качества”:
1. Обича да постига целите си и се чувства страхотно от това.
2. Иска да осигури семейството си и бита му.
3. Има желание да постигне повече, но е ограничен от нищожните възможности в работата си .
4. Има отлично излъчване и е обичан от хората около него.

Доста ясно ,нали?
Великият дистрибутор знае точно,какво търси…,така ,че великият дистрибутор може да разпознае знаците и възможностите,които ще му помогнат да постигне целта си и да намери нови,мотивирани кандидат дистрибутори.
Как търсят обикновените дистрибутори-кандидат дистрибутори.
Немърливо.
Тъй като обикновеният дистрибутор не знае точно,какво търси,той прави следните неща:
-Пуска обява в местния вестник и говори с непознати,които НЯМАТ ДОВЕРИЕ на обикновения дистрибутор и на възможностите,които той предлага.
-Пише писма до НЕПОЗНАТИ ХОРА,питайки ги,дали биха се включили в нещо,за което никога не са чували.
- Кани хора с ниска склонност към продажбите на представяне на възможностите и се надява като че с магическа пръчка,те да станат талантливи,слушайки лектора.
-За N-ти път се ОПИТВА да убеди отрицателно настроения си роднина.
-Раздава брошури и каталози на погребението на чичо си.
-Слага визитки под чистачките на паркираните автомобили.
-Лепи обяви по стълбове и спирки и се надява някой да прояви интерес.

Списъкът с неефективни дейности на обикновените дистрибутори може да продължи. Обикновените дистрибутори ще позволят на всяко дишащо и мърдащо същество да използва скъпоценното им време за презентации.
ВРЕМЕТО,КОЕТО ОТДЕЛЯТЕ ДА ПРЕДСТАВИТЕ БИЗНЕСА НА НЕКВАЛИФИЦИРАНИ КАНДИДАТ ДИСТРИБУТОРИ Е ВРЕМЕ,КОЕТО Е ОТКРАДНАТО ОТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВИ БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ.
И така,какво е най-важното във всичко това?

Великите дистрибутори намират коне,които ВЕЧЕ СА ЖАДНИ. Те не губят време да ги убеждават или да слагат сол в овеса им.

Как го правят? Те се съсредоточават върху определен тип хора. И тъй като имат ясна цел,не е трудно да открият тези квалифицирани кандидат дистрибутори.

Запомнете,възможностите са навсякъде. Вие само трябва да имате ясно дефинирана цел,за да ги откриете.

Основна цел-една бонус точка на личен код и ще откриете много възможности.
Основна цел- Месечна активност от 4 бонус точки с поне двама нови членове за развитие на мрежата и ще постигнете сигурен успех, защото мрежата ще ви копира.
ВНИМАНИЕ: Трябват ви само 15 активни /4 б.т./ членове на екипа ви и вие за два месеца сте МЕНИДЖЪР.
По материал на Том Шрайтер от 27.09.1996 год. Подбрал и обработил Д.Николов

Доколко вие мислите, че обичате това което правите?
Като изключим случая, когато можете да отговорите на този въпрос, вие не знаете кога сте прекратили търсенето на отговора му. И ако подобно на повечето хора, недооценявате това, имате склонността да преустановите търсенето доста рано. Вие спирате да го търсите, правейки каквото и да е, вероятно натрапено от вашите родители; или страстно желаейки да правите пари, или да достигнете до престиж и слава, или да не правите абсолютно нищо.
Обикновено човек, който се занимава с работата, която обича, смята че след времето отделено на нея има “свободно време” и него го посвещава на други неща и така си почива/от любимата работа/. Нима можеш да се изморяваш от любимо занимание? И сега вероятно ще ви шокирам. 
Аз имам работата, която обичам и не бих се занимавал с нищо друго. Само, че аз я работя през свободното си време, защото цялото ми време е свободно. Аз почивам, когато работя и работя когато почивам. Дори, когато заведа семейството си на почивка – аз пак работя. И това ме прави щастлив. Нима има друг такъв бизнес?
Всичко това означава, че цялото ми налично време мога да го използвам за работа и същевременно за почивка. Тоест няма разминаване между разума и душата. Всичко е като на игра и затова времето не се усеща/както при детските игри/. Аз възприемам времето като награда, а не като загуба. Обикновено хората приемат времето употребено за работа, като изгубено, като болка, която трябва да изтърпиш.
Аз смятам, че за да е щастлив човек, трябва да се занимава с нещо,което не само му доставя удоволствие, но и да го жадува - като любим човек.
Престижът – това е нещото, което не бива в никой случай да ви безпокои. Дори е по-добре да не го включвате в “играта”. Престижът-това е мнението на останалата част от света отвъд кръга на вашите приятели. Аз не казвам, че само приятелите трябва да бъдат единствената аудитория на вашата работа. На колкото повече хора се помогне, толкова по-добре. Само, че приятелите трябва да бъдат вашия компас.
Лесно е да се дават наставления. По-тежко е да се изпълняват, особено когато човек е млад. Престижът може да бъде мощен магнит, който така да изопачава вашите възгледи, че да ви харесва. Това ще доведе до това, че вие ще работите не това, което ви харесва и обичате, а това което сте предпочели заради престижа.
“Когато размишлявате за целта, не включвайте престижността. Бутнете целта от пиедестала на недостъпността. 
Когато размишлявате за целта, изключете средствата за постигането й.... Мислете само за своя комфорт.”
“Ако нямате определена цел и нищо не желаете, значи или имате ниска енергетика, или разумът ви окончателно е напъхал душата ви в калъф. В първия случай можете да повишите жизнения си тонус, като се захванете със здравето си. Доброто здраве предполага, че животът доставя удоволствие и ти се иска всичко и то веднага. Душата не може да не иска нищо, нали животът за нея е уникална възможност.
Във втория случай има само един изход – да се обикнете. Поставете се на първо място. Останалите няма да получат нищо добро от вас, ако собствената ви душа е изместена на втори план. Отдавайки се изцяло в служба на другите, дори на близки хора, а камо ли на махалата, безсмислено ще прахосате живота си. Той не ви е даден, за да служите на някого, а за да се реализирате като личност.
“Грижете се старателно за себе си, отнасяйте се към себе си със съучастие и внимание. Тогава душата ви ще се стопли и ще разпери крила.”
Престижът – това е остаряло понятие-идея. Ако вие се справяте достатъчно добре с работата си-вие създавате престиж. Тоест той е последица , а не причина. Много неща, които ние сега смятаме за престижни, не са били такива в началото. Затова правете това, което ви харесва и не се безпокойте за престижа. 
Престижът е особено опасен за честолюбивите и суетните. Затова добро правило е: да се избягват престижни задачи.
Ако вие еднакво силно желаете две неща, но едното от тях е по-престижно за вас, вероятно си струва да изберете другото.
Другата влиятелна сила, която може да отклони хората от пътя-това са парите. Те сами по себе си не са опасни. 
Опасността се появява, когато парите се съединят с престижа. 
Съветите на родителите за това, което касае парите, доста често са грешни. Много от родителите виждат децата си като доктори, инженери, банкери и т.н., докато техните отрочета мечтаят да пишат романи, да пеят или да странстват. Всички родители изведнъж стават консервативни, що се касае до техните деца. Те са по-склонни да мислят за рисковете, отколкото за наградите.

Двата пътя
Чували ли сте фразата “Не всички могат да се занимават с работа, която обичат”?
В тази фраза може да се открие и друг смисъл, който е верен. Всеки трябва да се устрои в живота, а да получаваш заплата за това, което обичаш е много трудно.
Има два пътя за достигането му:

1. Естественият път: постепенно увеличаване на квотата на работата, която обичате, за сметка на тази, която не ви привлича, докато се отдадете само на нея.
2. Пътят на двете работи: работейки това, което не ви привлича, за да осигурите пари, за да можете да се занимавате с това, което обичате.

Естественият път е най-разпространен. Той е най-характерен и за нашия бизнес. Започваш с МЛМ като парт-тайм и завършваш като фул-тайм. Недостатъкът на този път е, че е бавен и неопределен.
Пътят на двете работи има няколко варианта в зависимост от това, колко време ще ви трябва за заработката на основната сума. В единия случай-това е “дневната работа”, вие изработвате определено количество часове на едно място за това, да спечелите пари, а в свободното време се занимавате с това, което ви харесва. В този случай, можете да ходите и на втора работа, ако парите не ви стигат. При друг случай, вие работите нещо, което позволява да вземете достатъчно пари, така че да не се налага да работите за тях отново.
Този път не е толкова разпространен, защото изисква добре обмислен избор. Той също така е по-опасен. Животът става все по-скъп с течение на времето и вие ще трябва все повече време да отделяте за да сте адекватни. Освен това, всичко над което работите ви променя. Най-добре платените работи са и най-опасни, защото те изискват от вас пълно внимание.
Добрите страни на “пътят на двете работи” са в това, че той ви позволява да преодолявате препятствията по пътя.
Какъв път трябва да избере човек? Това зависи от това, колко сте уверени в това, какво искате да правите и доколко можете да следвате плана, колко риска ще можете да понесете и залога, който ще трябва да платите през живота си за това, което искате да правите. Ако вие сте уверени в основната област, в която желаете да работите, вероятно ще трябва да изберете естествения път. Но ако не знаете какво искате да работите, или просто не обичате реда, вие ще трябва да предпочетете “пътя на двете работи”, ако можете да понесете подобен риск.
Търсенето на работа, която да обичате е трудно нещо. Повечето хора очакват провал. Даже, ако преуспеете, голяма рядкост е да намерите свободата от работата, която ви харесва, преди 40 –ата си годишнина. 
Но ако знаете, че можете да обичате работата си, вие сте много близо до целта. Желая ви го!

 

ТРЯБВА ДА ПОВЯРВАТЕ ЗА ДА СЕ СЛУЧИ!!!

РОД НИКЪЛС

 

Една от основните причини, според мен, заради които хората се провалят в мрежовия маркетинг, е че не вярват. Не вярват в индустрията и в повечето случаи се притесняват да се занимават с мрежов маркетинг. Тази липса на вяра подхранва техния провал. Така че, какво е нивото на вашата вяра? Нека да направим малък тест:

 

 1. Когато работите струва ли ви се, че правите нещо не дотам редно?
 2. Когато някой ви попита какво работите, отклонявате ли въпроса му?
 3. Чувствали ли сте се неудобно, когато контактувате с някой за това, какво би могъл да си помисли?
 4. Крили ли сте факта, че работите в мрежовия маркетинг.
 5. Случвало ли ви се е да си мислите, че мрежовия маркетинг не е за вас?

 

Ако сте отговорили с „Да” на поне един тези въпроси, то означава, че трябва да поработите върху нивото на вашата вяра за да станете успешни.

 

Ето и малко статистика, която би трябвало да ви помогне да увеличите вашата вяра:

 

 • Мрежовия маркетинг съществува повече от 50 години и е законен бизнес във всичките 50 щата на САЩ и в повече от 125 страни.
 • Годишния оборот на мрежовия маркетинг е около $ 100 милиарда.
 • Дистрибуторите са около 40 милиона по целия свят /14 милиона в САЩ/
 • Всяка седмица 50 000 човека се присъединяват към мрежовия маркетинг.
 • Списанието „ Business Start-Ups” описва мрежовия маркетинг като една от 100 най-добри бизнес възможности в света.
 • Продуктите на Amway най-голямата мултилевъл компания в света беше поставена на 4 място по използвани продукти в домакинството и продукти за лична употреба. Само Proctor and Gamble, Colgate-Palmolive и S.C. Johnson & Son са заели предните три места.
 • В статия на списанието “Enterpreneur” беше публикувано, че „ хиляди хора годишно реализират доходи възлизащи на повече от 100 000 долара чрез мрежов маркетинг”

 

Сега нека да погледнем няколко прости факта, които описват важността на мрежовия маркетинг:

 

 • Вече няма сигурна работа. Както казва Денис Уейтли , светът в който живеем е вече свят на свободните агенти. Ако не се погрижите сами за себе си, никой друг не би го сторил.
 • Системата за социално осигуряване ни създава главоболия и не се знае дали ще имаме и стотинка полза от нея. Ако имаме някаква, то тя би била толкова малка, че ще живеем на ръба на бедността.
 • Американците спестяват средно 4% от техните доходи, а канадците 1,9%
 • Задълженията по кредитните карти на купувачите са големи през цялото време.
 • Науката и медицината удължават живота ни, но ние ставаме все по-болни с течение на времето. Разходите за здраве са непрекъснато високи и продължават драстично да се увеличават.
 • Данъците убиват едновременно както американските и канадските семейства, така и европейските, като принуждават двамата съпрузите да работят и да търсят даже и допълнителни възможности, за да свързват двата края.
 • Родителите работят повече часове и прекарват по-малко време със семействата си, което от своя страна е важен фактор в увеличаване на разводите, ранната бременност и алкохолната и наркотична зависимост при тинейджърите, бягствата.

 

Какво предлага мрежовия маркетинг като решение на тези въпроси?

 

 • Позитивна среда, в която да се работи.
 • Неограничен потенциал на доходите.
 • Усилия полагани от време на време могат да доведат до постоянен доход.
 • Работа от дома, тоест няма нужда да сте далеч от семейството.
 • Голяма бизнес възможност за семейството.
 • Съпрузите могат да мечтаят заедно и да работят за осъществяването на тези мечти.
 • Данъчни ползи.
 • В кратък период от време /2 до 5 години/ хората могат да подсигурят финансовото си бъдеще с допълнителен доход за дълъг период от време.
 • Страничния доход може да доведе до повече свободно време за семейството.
 • Мултилевъл компании, които предлагат продукти за здравето предлагат и решение на въпросите със здравните проблеми - по-здрави хора означава по-малко стрес върху организма.
 • Мрежовия маркетинг може да помогне на хората да контролират финансовото си състояние и да намалят финансовата си нестабилност.
 • Невероятна възможност за личностно израстване – комуникация, бизнес практика , преговори, бюджетиране, публични изяви, нови контакти, реклама, връзки с общественоста, маркетинг, продажби и др. Една от най-големите възможности за израстване, която съществува. Най-добрата част, е че вие печелите докато се учите и растете.

 

 

 

 

Имате само няколко начина за печелене на пари:

 

Добре, нека да помислим върху това реалистично. Имате само няколко начина за печелене на пари:

 

1. Работа – ще получавате само 25% от това, което сте изработили, защото това е процента, който компаниите могат да си позволят да ви платят. Освен това, независимо колко ценен мислите че сте, те ще ви понижат или ще ви заменят с нова технология при първа възможност. Когато остареете и няма да сте толкова продуктивен вече, ще намерят начин да ви пенсионират с много ниска пенсия. Те ви използват! Проучванията показват, че между 70% и 90% от американците мразят работата си.

 

Предработния стрес причинява по-голяма смъртност от сърдечни удари в понеделник отколкото през всеки друг ден от седмицата. (хората предпочитат да умрат пред това да отидат на работа)

 

2. Традиционния бизнес – можете да започнете или да си купите ваш собствен бизнес. Това от своя страна изисква много големи капиталовложения. Ще трябва да работите на пълен работен ден, което от своя страна означава да поемете голям финансов риск. Повечето от хората, които се занимават с традиционен бизнес не получават голяма печалба през първите няколко години. С нарастването на бизнеса започва да се усеща и нуждата от наемането и управлението на допълнителна работна ръка, което от своя страна влияе върху данъците и печалбата. Повече работна ръка означава по-голям офис, обзавеждане и техническо оборудване. Като цяло главоболията само нарастват с нарастването на бизнеса. Според статистиката 65% от традиционния бизнес фалира през първите 2 години и 85% през първите 5.

3. Франчайз – ако имате луди пари (приблизително около 75 000 долара са разходите по откриване на франчайз плюс инвестиции) можете да откриете франчайз. За Макдоналдс, най-успялата франчайз верига, ще ви трябват от около 250 000 до 500 000 долара за франчайз и около 2 милиона долара за инвестиции. Най-лошата част, е че всеки средностатистически франчайз, след 2 години в бизнеса, печели средно между 100 000 и 200 000 годишно. Това не са много пари за работа по 18 часа на ден и непрекъснато обучаване на персонал от тинейджъри. Успешните мрежовици могат да спечелят това за 2 години без да работят по 18 часа на ден и без да поемат огромен финансов риск.

4. Инвестиции – много хора са имали късмет на борсата, но разбира се трябва да имате пари и да сте готови да ги рискувате. По-малко рисковано е от хазарта, но не много. Плюс това, за да го направите както трябва, ще трябва или да се доверите на така наречените „финансови експерти” (повечето, от които живеят месец за месец с големи кредити точно както ние с вас) или ще трябва да прекарвате часове наред всеки ден в проучване на пазара за да вземете правилните решения.

5. Да ограбите банка – големи пари могат да се направят с внимателно планиране и с подходящия екип от хора. Както и да е, рискът е висок и перспективата е грозна – да делите тъмна килия с Големия Бизон или Лошата Берта.

6. Мрежов маркетинг – малки начални разходи, нисък риск, не е нужен опит, непрекъснато обучение и подкрепа, доказан вече бизнес и маркетингов план, в началото може да се работи на непълен работен ден, няма началници, няма работници, нисък стрес, данъчни предимства, неограничен потенциал на нарастване на доходите, свобода да разполагате с времето си както решите, лично израстване, пътувания и забавления.

 

Сега, след като имате този избор пред вас, какво ще изберете? Кой от тези бизнеси според вас ще изберат приятелите и семейството ви? Мрежовия маркетинг е най-добрият избор.

Според CNN, на всеки 11 секунди започва още един семеен бизнес от дома. Откакто, мрежовия маркетинг е най-добрият бизнес, който можеш да ръководиш от дома, съществуват милиони хора, които търсят това, което вие можете да им предложите. Ваша работа е да пресеете тези, които искат и тези, които не. След това покажете най-доброто, на което сте способни за да презентирате вашия бизнес и те да вземат компетентно решение.

 

Франчайзът беше последната еволюция на бизнеса. Мрежовия маркетинг е следващото ниво. В бъдеще ще има две класи хора, тези които са мрежовици и тези, които не са. В коя класа искате да сте?

 

Род Никълс е в мрежовия маркетинг от 1979 година като собственик на компания, дистрибутор, консултант, лектор и автор. Неговите книги „Успешния Мрежов Маркетинг на 21 век” и „Искате ли да копаете в моята златна мина?” са бестселъри.

 

 

МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ
Ролф Кип, Мениджър „Двоен Диамант“, собственик на Форевър бизнес №1 в света

Какво всъщност е мрежов маркетинг?
Той е един от най-динамичните, най-бързи, но и за съжаление често най-недоразбрани начини за продажба на продукти. С изключение на САЩ и Великобритания, в повечето страни мрежовият маркетинг не е утвърден като атрактивен метод за разпространение в съзнанието нито на икономистите, нито на хората от бизнеса, нито на потребителите. А всеки участва в мрежов маркетинг ежедневно, но без да го осъзнава и без да му се плаща за това.
Мрежовият маркетинг е една от най-динамичните форми на дистрибуция. Понастоящем по този канал се движат над 183 милиарда долара.
Три са начините продуктите да стигат до крайния потребител:
Продажби на дребно.
Директни продажби (Avon, Tupperware и др.)
Мрежов маркетинг.
В термина „мрежов маркетинг“ няма нищо потайно и той, въпреки странните клишета в някои страни, не е изобретение на сциентолозите. Понятието просто подсказва каква е системата за възнаграждаване на хората, които се грижат за разпространението на продуктите.

Умножение чрез препоръки
Мрежовият маркетинг на първо място представлява нормална търговия, при която независими предприемачи предлагат продукти или услуги директно на крайния клиент.
Но не бива да се бърка с традиционните директни продажби, структурираната дистрибуция, при която се продават финансови услуги, нито пък с нелегалните пирамидални схеми.
Мрежовият маркетинг възниква през 40-те години на ХХ в. в САЩ. Идеята му се основава върху нещо, което всички правим ежедневно, защото знаем, че личната препоръка е най-добрата реклама. Със сигурност ви се е случвало да похвалилите на приятелите си добър ресторант, или пък да се възползвате от нечия препоръка. А плащало ли ви се е за това? Не!
Мрежовият маркетинг е бизнесът на препоръките и в него получавате възнаграждение за тях, при това доста добро. В наше време върхови доходи се постигат единствено в продажбите, а не в администрацията или производството.

Възнаграждение за добри резултати
В мрежовия маркетинг не разменяте труд за твърде малко заплащане, а при него се забавлявате, работите с удоволствие, радвате се на дългосрочен финансов успех и на повече свободно време, като всичко това зависи единствено от личния ви ангажимент и отговорност. В този вид бизнес всеки получава компенсация според постигнатите резултати. Потенциалът за доходи е неограничен. В мрежовия маркетинг фокусът не е върху продажбите, въпреки че всички живеят от продажбата на продукти.
Мислите, че това е противоречие? Не! Ако искате да печелите добре, трябва да разберете основния принцип на мрежовия маркетинг и да сте безкомпромисни. Същността е, че мрежовикът умножава дейността си чрез работата на другите, което освен всичко останало включва и тяхната лична консумация на продукти. Предимство е, че това може да се прави по всяко време и навсякъде.

Идентифициране
Както във всеки друг бранш, в мрежовия маркетинг също се идентифицирате с продуктите, като ги използвате лично и препоръчвате на хората около себе си да правят същото. Именно тази препоръка е базовият принцип на мрежовия маркетинг. Така че бизнесът не е съсредоточен основно върху директните продажби.

Козметиката като пример
Ето един пример от областта на козметиката и продуктите за лична хигиена, които са особено подходящи за мрежов бизнес, защото всеки ги използва – без значение дали става дума за шампоан, крем или дезодорант. Затова този пазар е и един от най-големите в света. Да предположим, че приятел, колега, близък или познат ви предложи да опитате някакъв нов продукт. Той или тя го използва и съвсем естествено вие също проявявате любопитство, а след това установявате, че качеството и чистотата на козметичните продукти ги прави идеални за препоръчване. На свой ред казвате и на други хора, те също започват да ги използват и препоръчват. В този момент мрежовият маркетинг вече работи на пълни обороти. Хубавото е, че новите потребители просто се пренасочват от продуктите, които така или иначе купуват от магазина, т.е. няма нужда да правят допълнителни разходи. Ако козметиката е отлична, леснодостъпна и еднакво привлекателна и за жени, и за мъже, няма причина да не предпочетат да използват тези продукти и да разказват за тях и на другите.

Бонуси за препоръки
За това, че разказвате и умножавате усилията си, мрежовата компания ви плаща бонуси. Или с други думи – полагате основата за „големите пари“, като просто говорите на хората за тази интригуваща бизнес идея и градите собствена организация в рамките на мрежовата компания като независим търговски представител.
Възможността за изграждане на собствен бизнес е еднакво отворена за всеки, с когото говорите. На практика всички са равнопоставени.

Директни клиенти
Разбира се, не всеки, който използва продуктите, иска да стане представител на мрежовата компания и да говори за нея с хората около себе си. Такива хора се превръщат във ваши директни клиенти, на които продавате продукти с печалба. Директните продажби до голяма степен стават от само себе си. Те са „вторичен продукт“ от дейността ви по изграждане на бизнес структура.

 

Пасивни доходи
Също така е изключително интересно, че чрез мрежовия маркетинг можете да си осигурите пасивни доходи за старини. Именно възможността за пасивни доходи, която традиционната работа не може да предложи, в много случаи привлича предприемчивите хора да се захванат с интригуващия мрежов бизнес.

Видове сътрудници
В мрежовия маркетинг бизнесът с продукти се свързва с привличането на нови сътрудници от вече активен представител. Така се създават мрежи от партньори (именно затова се нарича „мрежов“). Възнаграждението на включилите се по-рано (т. нар. „горна линия“) зависи от дейността на хората в мрежата под тях (т. нар. „долна линия“). Има четири вида представители.
Клиенти на отстъпка – сътрудници, които се включват в мрежовия бизнес, за да купуват продукти за себе си на по-ниски цени.
Временно активни – работят за известен период от време, за да финансират почивка или специални екстри.
Почасови сътрудници, работещи за допълнителен доход като студенти, млади двойки или всеки, който иска редовно да печели по нещо отгоре.
Сериозни мрежовици, които искат да превърнат собствения си бизнес в кариера и основен източник на доходи.

Причини да станеш мрежовик
Мотивациите да се включиш в мрежовия бизнес са толкова разнообразни, колкото милионите хора, които работят в бранша в момента. Най-важната причина е големият потенциал за по-добри доходи, съчетан с възможността сам да контролираш живота си.
Ние лично работим почти изключително със сериозни мрежовици, които знаят собствената си цена и докъде искат да стигнат. Ако отношението ви към този бизнес е сериозно, не бива да гледате на мрежовите си занимания като на хоби, защото иначе и доходите ви няма да надскочат скромните „хоби-размери“.
Все пак дори онези, които успеят да се преборят с конкуренцията на конвенционалния бизнес, просто се озовават на върха на въртележката на хамстера. Посвещават твърде много часове на създаването на богатство. Който го постигне, не печели трайна свобода, а точно обратното – нужно му е да върти педалите още по-интензивно, за да се задържи на върха. Статистиката е красноречива – 40% прекарват по 60-70 часа седмично на работа, почти всеки пети човек работи по 70-80 часа. Три процента правят и по 80-90 часа.
Повечето хора работят за създаването богатство за някой друг. Започват 40-годишен професионален живот и всяка сутрин отиват на работа, там са от през целия ден и вечер се връщат у дома, напред-назад, напред-назад, като лъв в клетка. От време на време получават символична награда под формата на 14-дневна ваканция или малко голф. Въпреки че в Германия на заемащите ръководни позиции се полагат по 26-30 дни отпуска годишно, едва 19% се възползват изцяло от нея. И после се връщат във въртележката – 40 години напред-назад. А когато стигнат до пенсионна възраст, 38 от всеки 100 души вече не са живи, 31 получават значително по-малко от последната си година на работа и едва един се радва на финансова независимост. Проблемът е, че получавате добри доходи и заради тях оставате във въртележката и губите все повече от себе си и от живота си.
Дали се разпознавате в този пример? И вие ли сте един от онези, които не могат да напуснат работа, защото имат нужда от 1500-те евро (или каквото е вашето възнаграждение), които получавате? Чувствате ли се малко като лъв в клетка? Наистина ли искате да продължавате по този начин? Държите ли все така да подрязвате крилата на желанията си и да отлагате мечтите си година след година? Или предпочитате да запретнете ръкави и наистина да вземете живота си в собствените си ръце… в СОБСТВЕНИТЕ СИ ръце? Искате ли да направите първата крачка още сега?
С мрежовия маркетинг наистина имате възможност не само да постигнете върхови доходи, но и да спечелите повече свободно време – може би най-ценното нещо в наши дни.
Затова не е чудно, че в мрежовия маркетинг можем да открием представители на всички социални слоеве, възрастови групи и професии. Общият знаменател е стремежът към независимост, добър стил на живот и благоденствие.

Мрежовият маркетинг ви предоставя чудесна възможност да промените живота си, а решението дали ще го направите е изцяло ваше.


Пожелавам ви успех!

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ПО МЛМ – ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖИТЕ НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ- ФЛП БГ.

 

Голяма част от нашия бизнес представлява ОБУЧЕНИЕ,а голяма част от обучението представлява самообучение. Затова написването на едно такова ръководство се явява жизнено необходимо за развитието на бизнеса ни. От друга страна то ще обобщи всичко което съм научил за МЛМ и за работата във ФЛП. С други думи то ще е свързано преди всичко с бизнеса в съзнателно избраната отнас компания . По нататък подробно ще стане дума за това,но преди всичко ние трябва да се гордеем с това ,че сме членове на голямото семейство на ФЛП и всички кандидати трябва да го разбират още от първата среща с нас. Настоящето ръководство по МЛМ ще ви запознае с достатъчно теория , така , щото вие да сте сигурни, че ФЛП е компанията с изключителни достойнства по отношение на продуктите и компенсационната програма, фирмената политика и етика. От тук проумявайки че ФЛП е най-доброто като избор, вие сами ще изградите непресъхващият извор на вашата самомотивация.

МАЛКО МЛМ ИСТОРИЯ

През 1941 година Карл Ренборг-химик по образование, създава първата хранителна добавка ,която съдържала люцерна,магданоз, различни витамини и минерали. И за да продава този свой продукт, Ренборг създал компанията NutrliteProdukts,IncТази фирма съществува и сега като подразделение на корпорацията Amway. Но Ренборг е оставил своето име не толкова ,че по достойнство е оценил какво представлява храната за човека,колкото за това ,че е създал нещо ново което е променило качеството на живот на много хора по света.

До този момент, болшинството от хората разчитали единствено на така наречения линеен доход ,като заплата за положения труд. И колкото повече пари ти трябват,толкова повече трябва да се трудиш,което води до своеобразно робство.

Когато вашият доход е линеен,вие сте постоянно подчинен на нуждата,шефа си ,работното време и какво ли не още.

Именно затова най -богатите хора на този свят са се стремели да избягват линейния доход в своя живот,като са използвали своето принадлежащо само на тях време за разработката на нови стратегии,нов бизнес или да се наслаждават на живота ,осъществявайки мечтите си.

По този повод се е появила и добилата вече широка популярност, мисъл на Джон Пол Гети: “Аз бих предпочел да използвам по един процент от усилията на 100 човека,отколкото 100% от моите собствени усилия.”

Тук Гети явно е имал предвид ОСТАТЪЧНИЯ ДОХОД. Остатъчният доход ,това е доход,който продължава да ни обогатява след свършване на някаква работа,което може да продължи дори с години.

До К. Ренборг това нещо е било недостъпно за болшинството от потенциално заинтересованите.

Едва след появата на системата му на заплащане , много хора започнали да създават търговски мрежи,които са могли теоретически да носят доход,дори и след излизането от бизнеса. Тази система е открила пътя към финансовата свобода на милиони американци,а феномена е способствал за появяването на МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ. На такъв принцип е започнала да работи компанията на Ренборг. Тя изплащала комисионни само за работа с една линия-или тя е била маркетинг на едно ниво.Днешните МЛМ компании дават възможност дистрибуторите им да получават комисионни от много нива или “поколения”. Затова мрежовият маркетинг вече се нарича Мултилевъл маркетинг –МЛМ или маркетинг на много нива.

В МЛМ вашата downline”/долна линия-дословно,но се употребява –даунлайн/ са всички дистрибутори под вас и техният брой расте в геометрична прогресия,което ще рече ,че и комисионните или бонусите ще растат в геометрична прогресия. В това се крие невероятната сила на МЛМ индустрията,като мечтата на всеки мрежовик е да стане бързо милионер или поне да взима голям месечен чек. Във ФЛП –Бг все още няма милионери, но хора с прилични чекове има. Естествено болшинството от колегите ни не преминават четирицифрената граница и именно за тях е тази книга.Защото мрежовият маркетинг е съвсем реален бизнес,който трябва да се познава,а успехът се постига с упорит труд и огромно постоянство и най-вече с отдаденост. Мрежовият маркетинг не изисква никакви специални уменияили знания. Всичко необходимо ще получите прочитайки тази книга. Големият успех със ФЛП може и да закъснее,но той ще дойде. Най –важно е да не се отказвате и да се стремите да се дуплицирате и да развивате мрежите си в дълбочина и естествено в ширина. И тогава месечният ви чек ще се увеличава с пъти повече.

ЗАЩО ИЗБРАХ ФЛП?

Това е един много важен въпрос и отговаряйки си на него ние ще сме твърдо убедени ,че изборът ни е най- добрия. Това ще ни превърне в хардлайнери,какъвто съм и аз. Използвам това клише защото то най-кратко предава моята вяра в продуктите,маркетинговия план и във фирмата. Фирма стъпила законно в над 110 страни в света,с над 2 милиарда долара оборот и над 8 милиона дистрибутори. Фирма основана през 1978 година и с експоненциален тренд на развитие.

Правилният избор на компания , по принцип започва с два въпроса,на които ако отговорът е НЕ , то трябва да си търсите друга фирма.

Първи въпрос-Бихте ли купили тези продукти,ако това не е условие да влезете в бизнеса? До сега не съм виждал човек,не само от моите групи,който да е дошъл заради невероятните бизнес възможности. Всички идват заради продуктите и след като се уверят в качествата им започват да се сещат,че може и да посветят живота си на този бизнес. Аз естествено не правя изключение. Аз заведох моят спонсор да ми направи договор,без той да ме агитира за това,само заради това ,че познавах възможностите на алоето от преди,без да го бях пробвал. И така две години бях може би най-активният АS във фирмата.

Втори въпрос-Бихте ли заплатили продуктите на тези цени? – Ако ви се виждат скъпи по-добре си потърсете друга фирма. Не мислете,че хората ще купуват от вас ако мнението ви е такова ,дори и ако това им носи някакъв бонус. Вашият успех във ФЛП се основава на хитовият продукт АЛОЕ ВЕРА ,така че този продукт трябва да стане консуматив от всички без изключение. Хората трябва да са готови да превърнат нашите продукти в средство и начин за по-качествен живот и дълголетие и да предават своята убеденост на всички около тях.

Нека да разгледаме и другите важни характеристики на продуктите по отношение избора на компания.

1.Явяват ли се те уникални ? Продуктите трябва да се предлагат преди всичко от дистрибуторите ,за да могат клиентите да ги купуват само от тях. Ако продуктите се предлагат в магазинната мрежа то се опорочават всички принципи на МЛМ .

2. Продуктите консумативни ли са? И на този въпрос можем да отговорим с: Да ,всички продукти на ФЛП са консумативи,особено когато хората се уверят във неповторимото им качество.

3. Какъв обем на продажби и лично ползване обезпечават? Моят обем се колебае месечно между 2000лв и 2000евро,а това означава ,че месечно осигурявам за бизнеса си между 6 и 12 точки ,при необходимост от 1 точка. Моят опит говори, че всеки дистрибутор със сериозни намерения може да прави дневно по 0,2т или с други думи да продава по два гела дневно ,а това прави 6т /мес.

Независимо ,че въпросите свързани с продуктите играят основна роля при избора на МЛМ компания,то и факторите като годишен ръст,компенсационен план,лидерство на компанията в световен мащаб,законно пребиваване и офиси в други страни,възможност за международно спонсориране ,брой на хората взимащи пет,шест и седемцифрени бонуси обуславят емоционалната връзка между нас и нашата компания. Затова бих искал вашата емоционална връзка да бъде като моята с ФЛП,която е необходима за нашия дълговременен успех. Аз съм сигурен ,че ще достигна мечтите си в тази компания,но ми се иска да бъдем заедно и тогава.

От необходимите допълнителни фактори /при избор на МЛМ компания/ искам да разгледам на първо място КОМПЕНСАЦИОННИЯ ПЛАН.

Съществуват четири основни типа компенсационни плана,които се използват в наши дни-стъпаловидно-отделящ се,матричен,линеен и бинарен.

 1. Стъпаловидно-отделящ се. Такъв е компенсационният план на ФЛП и аз считам ,че по-добър няма..Той по същество е комбинация от два плана-стъпаловиден който се използва за изчисляване на груповия бонус за обем от вашата немениджърска или лична група и отделящ се, чрез който се изчисляват лидерските или джонатан бонуси на отделилите се мениджърски групи-първо,второ и трето поколение. Освен това ФЛП предлага още седем начина да печелиш най –впечатляващи от който са трите програми за дългосрочно стимулиране и възможността да участваш в преразпределяне на печалбата. Лично аз споделям мнението на много специалисти по МЛМ,че в дългосрочен аспект този план е най-добър ,както за дистрибуторите така и за компанията. Добре балансиран той съдържа всички необходими елементи за ръст и справедливо възнаграждение.

Допълнителни факти: От всички компании,съществуващи през недългата история на МЛМ,задържали се на пазара повече от пет години и достигнали обем на продажби от над 400 000 000 $,повече от 99% са имали стъпаловидно-отделящ се компенсационен план. Това ми дава право да направая следния извод,че всички сериозни и проспериращи MLMфирми имат такъв план и че на българския пазар ФЛП е фирма заслужаващаизключително доверие.

Ще разгледам и другите видове компенсационни планове за сравнение.

 1. Матричен- това е план който е типичен за 80-те години на миналия век. Този план ограничава всяка група до определена конфигурация. Например матричният план 3 по 3 означава,че вие и всеки човек от вашата група можете да спонсорирате само трима човека на първа линия. Втората ви линия ще се състои от 9 човека и 27 на трета линия. Сборът на хората от трите линии са 39 човека и вие взимате бонуси само от техните продажби. Четвъртата ви линия не попада в компенсационния ви план. Могат да съществуват матрици 3 по 5,5 по 7 и др.

Този тип план носи доста недостатъци. Най-голям е този ,че се ограничава първата ви линия,а и по ниските също. Ако вашата първа линия е запълнена то вие сте принудени да разполагате дистрибуторите на по ниските нива. Тук се явява един друг съществен проблем. Ако сте привлекли немотивирани хора с обещанието ,че вие ще им изградите групите то се появява един дистрибутор безделник и вие губите не само една бройка от ограничения план но губите и значителна сума пари. Известни са модифицирани матрици при които се разрешава добавянето на допълнителни бройки ,ако титулярните места са заети от лидери. Доколкото ми е известно подобни планове вече почти не се срещат,но е добре да се знаят.

 1. Линеен – Болшинството компании, използващи линейния план изплащат бонуси от пето до девето ниво.Той напомня матрица с неограничена ширина. Този план не предвижда отделяне. Вие можете да се разширявате колкото искате,но ще получавате бонуси само за определено количество нива. Например:

РАНГ БОНУСИ

1 ниво 2 ниво 3 ниво 4 ниво 5 ниво

ас.супервайзор 5% 10%

супервайзор 5% 10% 10%

ас. Мениджър 5% 10% 10% 10%

мениджър 5% 10% 10% 10% 10%

Тук може да се получи следния проблем. Ако на пето ниво вие имате изявен лидер а на по горните нива има потребители или дребни дистрибутори ,които дори биха се отказали, ако не взимаха от изявения лидер лесни пари . По този начин вие не можете да си повдигнете бонуса приближавайки лидера към себе си и получавайки нормални комисионни. В края на краищата вие няма да издържите и ще си потърсите друга МЛМ компания с по-справедлив компенсационен план по отношение вашите усилия .При този план болшинството лидери обикновено излизат от дълбочина и не се предвижда отделяне.Вие можете да спонсорирате на първата си линия колкото искате хора и ще получавате фиксиран бонус от всяко едно допустимо ниво. . Лично на мен ,този план не ми харесва, заради ограничените възможности и проблема посочен по-горе.Той се нрави преди всичко на начинаещи дистрибутори защото дава възможност бързо да се получават бонуси. Но когато мрежата им започне да нараства значително този план е извор само на разочарование. Неминуемо сериозните “играчи” винаги ще търсят разрастване на мрежата,а това ще рече избягване на фирмите с линейни компенсационни планове.

Последен остана и така наречения-

 1. Бинарен план- той ематрична модификация – двама човека на n-та степен където nможе да клони към безкрайност.Тук свободата е стеснена до спонсорирането на само двама човека на всяка линия, а поне аз съм избрал да работя в МЛМ индустрията ,защото ненавиждам ограничаването на всяка една свобода.

Освен това вие спонсорирате не хора,а позиции. Втората особеност е ,че спонсорът може повторно да влезе в своята мрежа,което за мен не е нормално и може да доведе до злоупотреби. Третата особеност е,че на вас ще ви платят само за обем,който поравно се разпределя между два ваши клона. С други думи ,ако имате даден обем в единия клон,а в другия го нямате ,то вие не получавате нищо.Дали е необходимо да продължавам?..На края на този обзор искам да ви дам един съвет- Изучете основно фирмената политика на ФЛП и ще разберете защо възможностите на компенсационния план на фирмата са невероятни и ще проумеете каква сигурност ще придобиете след това – сигурността ,че вашите мечти ще бъдат осъществени.

При анализа на допълнителните фактори не бива да се изпуска и каква поддръжка оказва компанията на вашия бизнес. Пуска ли ежемесечен бюлетин?Провежда ли компанията ежегодни срещи,специални мероприятия,брифинги и обучения. И тук отговорът е да,поддръжката е перфектна от страна на ФЛП.

Отговорността на компанията е също обект на внимание. Зареден ли е офисът със всички продукти,бонусите получават ли се навреме? За десетте години през които аз съм член на ФЛП не съм забелязал ни най-малка липса на отговорност.

Целта,която преследвах до тук е да можете съзнателно,честно и твърдо да заявите пред себе си и пред всички хора с които контактувате,че имате щастието да сте в световното семейство на ФЛП,че сте в компанията с най-уникалните продукти,с най-добрият маркетингов план създаван до сега и за да постигнете мечтите си се нуждаете единствено от лични качества,които можете да формирате постепенно-да се обучите да бъдете лидери.Надявам се изцяло да ви помогна. Знам,че вие действително можете да направите това,ако имате изгарящото желание,постоянството и отдадеността и ще стигнете върха,а пътя до там ще ви го маркирам колкото се може по-подробно още сега. Аз се надявам да приемете мрежовият маркетинг като единствена професионална кариера и ви моля да се присъедините към мен в мисията ми за повишаване стандартите на тази достойна професия. Построяването на голяма експоненционално растяща мрежа от достойни хора не е никак лека задача. Знаете,че аз работя със всеки и то в най-голяма дълбочина. Всеки от вас го приемам ,като човек от моята първа линия , но за съжаление мрежите се увеличиха много и аз не мога да съм до вас така често както би ми се искало. С тази книга аз постоянно ще бъда с вас. Ще ви предложа система,която ако я следвате и учите хората под вас да я следват ще можете да се дуплицирате бързо и да изграждате мрежите си в дълбочина. Повярвайте ми това са основните принципи на големия успех в МЛМ. Аз съм уверен , вие ще разберете много бързо,че работата във ФЛП е много добре платена но не е лишена и от трудности,като преодоляването на всяка от тях ще увеличава апетита ви и желанието да победите, най вече себе си. Бъдете целеустремени,следвайте системата и бъдете предани на своите мечти. Никога не се предавайте и не се отказвайте,защото това което правите е много важно. Вие ще промените себе си ,а и хората около вас. Не пропускайте тази възможност.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ОТНАЧАЛО

Вече сте избрали най доброто-ФЛП. Приемете моите поздравления за избора Добре дошли в мрежовия маркетинг. Това е новата парадигма,която утвърждава,че за да успееш трябва да помагаш на другите да успеят.По своята същност,това е бизнес,в който всичко което вие знаете и умеете,трябва да служи като образ за подражание. Това се нарича дупликация. Основното нещо е да бъдете копируеми,а за да бъдете готови за това трябва да копирате спонсора независимо колко нива над вас.Тук най-важното е да се научите да предавате сила на другите. Само уверените лидери могат да отдават сила. Затова се научете да бъдете уверени лидери.

Какви качества трябва да развиваме първоначално за да се впишем бързо в бизнеса.

 1. Бъдете готови да забравите за своето самолюбие,не се приемайте на сериозно. Ще срещате много пъти думичката “НЕ”защото повечето хора не желаят да бъдат здрави-така те получават любов,внимание и смисъл в живота,не желаят да бъдат и богати-защото няма да могат да се оплакват-в краен случай биха приели и богатството,ако някой друг се потруди за това или им падне “отгоре”.

 2. Избягвайте негативизма и обиденото съзнание.Не работете с предположения,оставяйте хората да ви кажат какво искат.

 3. Запазвайте винаги спокойствие и самоувереност. Не позволявайте на никой да ви открадне мечтите.

 4. Честност и изпълняване на обещанията. Взаимното доверие е основното нещо в работата.

 5. Вяра- Представи,които не съдържат вяра,не създават никакви форми.

 6. Изграждане на добри преподавателски способности. Всичко трябва да е просто и ясно и да може да се копира от всеки от мрежата ви.

 7. Готовност за постоянно учене. Добрите учители излизат от добри ученици

 8. Желание да се помага на всички от мрежата. Правете другите силни и успешни и вашият успех е гарантиран.

Това са малка част от качествата и навиците на успешните дистрибутори,но като за начало стигат. Преди да започна да ви водя стъпка по стъпка по пътя на успешния дистрибутор искам да ви запозная с капаните ,които можете да срещнете още в началото .

НАЙ-ГОЛЯМАТА ТРУДНОСТ В НАЧАЛОТО Е САМОТО….НАЧАЛО

Общата статистика показва ,че до края на първата година се отказват 90% от всички новозаписали се дистрибутори. Много прекратяват участието си още след първата си поръчка,като намират хиляди извинения за това и винаги причините са извън тях. Моят съвет е ако нямате желание да работите сериозно поне една година по-добре не се захващайте. За тази една година вие ще сте добре обучени ,както по отношение на продуктите така и по отношение на бизнеса. И ако до края на тази година не сте пораснали поне до супервайзер то трябва да се замислите дали не сте попаднали в един от следните седем капана,които ви гарантират успешен край на вашето пребиваване във ФЛП.

1. НЕ СЕ СТРЕМЕТЕ ДА ИЗОБРЕТЯВАТА КОЛЕЛОТО! Всички вие трябва постоянно да правите само три неща! 1.ДА УПОТРЕБЯВАТЕ ПРОДУКТИТЕ и ДА ПРОДАВАТЕ 2.ДА СПОНСОРИРАТЕ 3.ДА ОБУЧАВАТЕ хората,които спонсорирате. Ако не можете да ги правите трябва да се научите.

Човекът ,който най добре ще ви помогне е вашият спонсор. Ако директният спонсор не ви задоволява може да се обръщате към следващия спонсор-и така можете да стигнете чак до мен. Това е основата. Мрежовият маркетинг е прост процес ,не се стремете да го усложнявате. Новите дистрибутори често се разочароват ,когато разберат ,че трябва да се полага много упорит труд. Някои от тях започват да търсят различни подходи и начини да минимализират труда си,но да взимат максимални комисионни. Уверявам ви,подобно нещо може само да ви загуби времето но до успех едва ли ще ви изведе. Точно обратното,може да ви докара до демотивация и разочарование.Единствените безопасни начини да се минимализира нашия труд е да се използват всички достижения на техническата мисъл, като мобилни телефони,органайзери,лаптопи,компютри,мултимедийни проектори и пр. Аз лично имам богат арсенал и го ползвам успешно ,но наличието на различна техника никога не може да замени личното общуване между хората.

Хората винаги ще се стремят да избират пътя с най-малкото съпротивление,така сме устроени. Но това е бизнес лице в лице. Ако искате да успеете ,вие сте длъжни да се срещате с хората и да разговаряте с тях. Не преоткривайте топлата вода или колелото!

№2. ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ БИЗНЕСА.

Много хора търпят провал,защото се отнасят към бизнеса, като към хоби или работят като допълнение към друга работа. При обиколките ми в провинцията съм забелязал ,че много дистрибутори мислят за бизнеса само в деня в който ще бъда при тях. Други губят контрол над бизнеса,когато той започне да се разширява. Ако искате бизнеса ви да нарасне , вие трябва от първия ден да мислите за него и само за него. Да лягате с тази мисъл и да ставате с тази мисъл. Дребните мисли водят до дребен бизнес.Работния ви ден трябва да бъде такъв,че да сте сигурни ,че нищо не сте изпуснали.Аз лично съм организирал работния си ден от 5ч. сутрин до 12ч вечер.За да можете да четете тези редове и не само тях, аз използвам времето от5-8 сутрин и от 21-24 вечер. Времето от 8 сутрин до 18-19 вечер го използвам за срещи,обучения,семинари брифинги и пр. Ако това продължи поне 30 дена ,то се превръща в стереотип , в навик за цял живот.

№3. НЕ СЕ ПРАВЕТЕ НА ВЕЛИК

Започвайки работа във фирмата вие отначало представлявате , бих казал антиреклама на самата фирма. Вашият месечен чек може да бъде обезкуражителен.

Може хората да ви “връзват тенекии” и да не се явяват на срещите. Може да ходите намусени,с лош външен вид , като човек на когото са му потънали гемиите. Вие няма да имате отговори на горещите въпроси на вашите кандидат-дистрибутори. В такова психическо състояние съвсем естествено е да изпуснете вашите възможни клиенти и дистрибутори и естествено няма да потърсите причината в себе си. За вас ще бъдат виновни хората,цената на продуктите,системата,бизнеса и какво ли не още. Моят съвет е –погледнете нагоре към ъплайна/горна линия/ докато погледа ви се спре на успешен /опитен/ дистрибутор и го помолете да ви партнира в срещите ви с кандидатите по схемата 2 срещу един-това е класика. Аз съм сигурен ,че той няма да ви откаже. Обикновено дистрибуторите считат ,че лидерите са много заети и ще им откажат. Ще повторя отново – те имат интерес вие да просперирате и да станете лидер с голям месечен чек.

4 ВАШЕТО ОТНОЩЕНИЕ КЪМ ОТКАЗИТЕ

Няма значение как ще се свързвате с потенциалните си кандидати,в края на краищата ще бъдете принудени да застанете лице в лице,за да чуете тяхното решение относно бъдещото ви сътрудничество. Гарантирам ви ,че много от отговорите ще бъдат “НЕ”. Съветвам ви –НЕ ПРИЕМАЙТЕ НИЩО ЛИЧНО!

Приемете,че проблема обикновено се корени в това че не сте избрали подходящото време. Аз имам примери на хора ,които след първоначалният им отказ са станали добри дистрибутори. Моят първи мениджър,на нашата първа среща ми отказа категорично.След период от два или три месеца аз го записах за дистрибутор и след една година и 4 месеца достигна до ранг МЕНИДЖЪР. Много бързо трябва да изградите позицията си на наблюдател на срещите ви и да не се вълнувате от отказите,а да бързате към следващата среща ,без да си отрязвате възможността от нова среща със вече отказалият ви кандидат.

№5. Пренебрегване на правило №1 на капан №1- ДА ПРОДАВАТЕ.

В своя стремеж да създадете голяма мрежа можете да забравите за продажбите. Не смятайте,че само даунлайна е длъжен да прави обем. Личната точка и трите точки от дистрибутори на първа линия , недостигнали ниво АС са условието за успех във ФЛП. Така,че ако не можете да си позволите на този етап да консумирате продукти за една точка,то трябва да се научите да ги продавате. Разбира се,това не означава че трябва да продавате продукти цял живот. Ще дойде време когато ще ползвате продукти дори за повече от една точка. Има една малка подробност,че първоначално вие трябва да се настроите за продажби на дребно и създавайки по този начин широк кръг от потребители вие никога няма да се откажете от продажбите,защото те няма да секнат. Бъдете сигурни ,че ще има и дистрибутори които ще се превърнат в клиенти с по един два продукта на месец.Груба грешка е и отказът от консумация на продуктите. Нашият бизнес е бизнес на емоцията. Каква емоция ще има у човек не познаваш възможностите на продуктите? Как бихте запалили желанието у другите да опитат продуктите при положение ,че вие нямате такова? Каква реклама ще бъдете ,ако изглеждате зле и не се чувствате добре. Бъдете уверени ,че най-успешните дистрибутори,по цял свят ,ежедневно употребяват всичко необходимо.

№6. НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА “ЛИКВИДАТОРИТЕ НА МЕЧТИ”

Има хора ,които само да видят някой със смели мечти, започват всячески да го приземяват. Може би защото самите те са се отказали от това да имат свои,или им доставя удоволствие да терминират чуждите. Затова,никога не влизайте в дискусия докато не бъдете напълно обучени,уверени в себе си и готови за такъв разговор. Хората,които могат да се опитат да ви наложат негативните си възгледи за МЛМ могат да бъдат дори ваши близки хора. Има примери от много наши колеги ,чиито “половинки не можеш да ги видиш докато те не започнат да взимат прилични чекове или докато не се издигнат в ранг. Така,че трябва да сте неотстъпчиви и непреклонни дори и към негативизма и на най-близките ви хора. Недоверието в МЛМ индустрията е причина номер едно за унинието и стихване на изгарящото желание да успеете. То идва на първо място от нейното непознаване но и “ТЕРМИНАТОРИТЕ НА МЕЧТИ” имат огромна роля за това. Има и хора ,които намират проблем във всяко решение. Те са на принципа “ДА ,АМА…” Не споделяйте с такива хора мечтите си. Те ще направят всичко възможно да ги съкрушат. Четете за бизнеса и продуктите,посещавайте всяка една лекция и тренинг.Това ще ви помогне лесно да давате отпор на негативизма и нихилизма с помощта на неоспорими факти. И трябва да сте уверени,че времето на МЛМ е дошло и никой от нас не може да промени това. Дошло е и времето да обръщаме по-голямо внимание на това с какво се храниме,така че аз лично очаквам бум в нашия бизнес,така както това стана в Турция,Сърбия и Черна гора и Румъния.

7. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОНСОРА

Неведнъж съм подчертавал ,че спонсорът трябва ДА СЛУЖИ,А НЕ СЛУГУВА.

Вашият спонсор е най-близкият ви човек във вашето израстване. Той е длъжен да ви направлява,поощрява,помага в спонсорирането и да бъде най главният ви консултант по пътя към успеха.Той е човека,който ще ви помогне да се изградите като лидер и да осъществите мечтите си. Затова не злоупотребявайте с неговото търпение и доверие. Имал съм случаи с мои дистрибутори,които са ми нареждали какви срещи да провеждам с техни хора,без те да присъстват,или да ми казват ,че аз печеля от тях и съм длъжен да поемам всичките разходи по мероприятията с техните кандидати или сътрудници,или да слушам безконечните им жалби и клюки и други емоционални изпълнения,или да ми се оплакват постоянно ,че нямат пари и бизнесът им не върви без да полагат елементарни усилия да променят нещата. Най фрапиращият случай беше ,когато една моя дистрибуторка от провинциален град ме обвини,че не съм записал под нея една жена ,която аз убедих да се включи в бизнеса. Това нещо стана точно в момента,когато жената показа бърз растеж и успех. Списъкът може да стане много дълъг,но не това ми е целта. Трябва да разберете,че на спонсорът наистина му е скъпо времето и не бива да злоупотребявате да ви чака по 1 час на срещите или да го използвате като психотерапевт и душеприказчик-с други думи като кошче за душевни отпадъци. Ако вие по собствена вина изгубите помощта и поддръжката на своя спонсор-можете да сте уверени,че сами сте ликвидирали собственото си издигане и успех

Искам да ви уверя,че аз искам да помагам на членовете на моите мрежи толкова ,колкото е необходимо но не повече от размера на техните собствени усилия. Защото иначе ще се превърна в човек желаещ да напълни каца без дъно.Или с други думи всеки ще може да получи моята помощ ,независимо на коя линия ми е и тя ще бъде правопропорционална на неговите усилия и точност.

Както виждате тези опасни капани особено в началото на нашия бизнес отразяват същността на човешките сили и слабости така,че тънкото равновесие между тях може да стане причина за това дали ще успеете или ще претърпите провал. Не търсете никакви оправдания. Не отлагайте изпълнението на решенията. Не допускайте нито един ден да премине непродуктивно без някакъв реален резултат. Само тогава синергичността на структурата на вашата мрежа и ФЛП,тяхната емоционална връзка по някакъв “тайнствен” начин ще ви дойде на помощ. И запомнете този бизнес се гради върху ЕМОЦИИТЕ.

 

ПОВЕЧЕТО ХОРА НЕ ОБИЧАТ ДА ПРОДАВАТ!

И това е така защото те са под постоянната угроза на отказа. Усещайки предварително болката от отказа много хора смятат,че не стават за нашия бизнес,дори и да не им се налага да продават. Защото основният смисъл на ФЛП фирмената политика е да купуваш 1 точка за себе си и семейството си и да спонсорираш нови членове които да купуват също за себе си. Но ако ни се наложи да продаваме , обикновено работим с предположения и реагираме на нашите представи,които най-често са неточни. Аз лично не взимам на сериозно отказите и обикновено приобщавам хората не само към обществото употребяващо алое,но и към моята мрежа-независимо колко отказа съм получил. Бъдете сигурни ,че всеки ден дори и най-добрият мрежовик среща по няколко отказа. И ако болезнено реагира на всеки отказ ,ако все по близо приема до сърцето си това,ще са му необходими все по големи усилия да забрави болката и да звънне отново.

Как ли се чувствате ако току що прохождате и сте подложени на непрестанния стрес на отказите ,особено ако нямате опит и знания за това да преодолявате и отказите и себе си. Затова много хора не издържат и се отказват. Но тези които остават са хора ,които са усетили мрежовата мощ,достигат целите си и най-важното – преодоляват естественият процес на израстването. .

ФОРМИРАЙТЕ ПОСТОЯНИ КЛИЕНТИ НА ДРЕБНО

Това са хора ,които употребяват постоянно продуктите и са членове на вашата първа линия но не желаят да развиват мрежи и бизнес. Такива дистрибутори-клиенти могат дори да станат самостоятелно АС и да бъдат само клиенти. Те ще ви правят активността ,като им изплащате на ръка 5% бонус. Постарайте се тези хора да бъдат обслужвани на високо ниво,така че със желание да ви търсят. Не изключвайте възможността някои от тези хора да включат на бизнес-вълна внезапно. Самият аз съм бил такъв клиент-АС и то редовен почти две години.

И така постепенно продажбата става нормално приложение на ежедневния ни диалог. Диалог при който нашето обаяние и нашата харизма са основни средства при продажбата. Първоначално клиента се осланя само на тях. Чак след като закупи продукта и го опита,неговите качества стават водещи. Но и тогава те си остават много важни. Същността на вдъхновението ви се проявява във вашата преданост към целите.Желанието да достигнете до успеха може да ви превърне в огнено кълбо от енергия и активност. Единственият проблем е в това-колко предприемчиви сте.Колко пъти ще падате и ще ставате,докато се закрепите стабилно.Външният мир винаги е отражение на вътрешния свят. Ако нямате вътрешен стабилитет,добра самооценка и порядък не бихте могли да вдъхвате доверие и добро първо впечатление. Затова повечето от хората се нуждаят от професионално ръководство. Ръководство ,което да е лесно и да създава порядък във вътрешният им мир. На първо място идва въпросът: Да продавам ли на дребно или да създавам мрежи. Ще си послужа с един цитат като отговор ,че “умните хора създават мрежи ,а всички останали търсят работа”. Продажбата на дребно може да отклони енергията ви в неудачна посока и няма да усетите как бизнесът ви е умрял. Необходимо е да се намери онзи вододел между тях при който мрежите ви ще нарастват успоредно с увеличаването на продажбите. Уверявам ви ,че това е възможно. Възможно е при вашите първи срещи хората да не се заинтересуват от продуктите но бъдете сигурни ,че нищо не пречи да им позволите да обсъдят с вас вашата мечта-мечтата за финансова независимост.Подходящ пример в такива случаи е вашият месечен чек или чека на вашия спонсор. При такива случаи е добре да обсъдите възможностите на фирмата и маркетинговия план. За тази цел те трябва да се познават добре. Трябва да се познава и обяснява добре и ефекта на умножението. Но най-важното е не толкова продуктите и възможността за работа в този бизнес,колкото заинтересоваността и работата именно във ФЛП.

По време на вашите срещи,потенциално заинтересованият внимателно ще наблюдава всичко и най-вече ще се интересува от времетраенето и интензитета на вашата презентация. И ако тя е дву или тричасова то повечето няма да са вдъхновени, като преценят колко тричасови срещи ще трябва да провеждат за да получат реален резултат.

ПРЕДЛАГАЙТЕ ДО ТОГАВА ДОКАТО НЕ УСЕТИТЕ ,ЧЕ ЩЕ ВИ ОТКАЖАТ

Ако вие сте агресивни и предлагате много настойчиво,то може да се стигне до там да загубите готов клиент. Бъдете внимателни към хората и ги оставете да размислят. Много важно е и да престанете да предлагате при положение ,че има ясни индикации за покупка. В такива случаи много дистрибутори,вдъхновени от проявения интерес започват да издевателстват с клиента и да му губят излишно времето. В такъв случай той може и да се откаже или да потърси друг дистрибутор.

СЪЗДАЙТЕ СИ МРЕЖА НЕ САМО ОТ ДИСТРИБУТОРИ ,НО И ОТ КЛИЕНТИ

На вас ви трябват поне 20-25 клиент-дистрибутори,които не работят ,а само ползват продуктите. Това ще ви осигури четворката всеки месец.

БЪДЕТЕ НАЙ-ДОБРИЯТ

ФЛП предлага уникална продукция,за която клиента малко знае и не винаги може да се ориентира. Задачата ви е да запознаете потребителя с продуктите и да го убедите ,че те са му жизнено необходими. Ако вие сте истински фен на продуктите и ги използвате постоянно,то вие ще направите и най привлекателното предложе-

ние за всички.Вие трябва да станете живата демонстрация на продуктите,а не като някой дистрибуторки рекламирайки програмите за отслабване стигат до там да люшкат месища благоговейно и със страст , разпалвана от мисълта за предстоящата покупка. Едно от най мощните предложения ,които всеки от вас не трябва да пропуска е възможността за промяна на своя живот. Точно ,както интересът на клиента към продуктите може да бъде използван за привличането му в бизнеса,така и интересът на клиента към нашия бизнес може да бъде използван,за да се рекламират и продават продуктите. Отдадеността е много важна за успеха . Това означава всеки да изгори мостовете зад себе си и да се отдаде на 100%.

ВЪТРЕШНИЯТ ДИАЛОГ И ЗАУЧЕНАТА БЕЗПОМОЩНОСТ

Важността на разговора със себе си във формирането на самооценката се разглежда вече векове. Но съвременната психология добави важни щрихи към това.

Тя показа,че плъх може да се застави да страда от депресия. Лесно можем да пренесем това и върху хомо сапиенс. Ако един плъх е подложен на повтарящи се токови удари,той отначало се опитва да излезе от клетката. Естествено ,не намирайки никакъв изход той накрая ляга и приема болката. По такъв начин плъховете придобиват рефлекс на “заучена безпомощност”. Те пасивно реагират на страданието,лежейки,дори и след като вратичката на клетката се отвори. Този потресаващ експеримент, произведе революция в психологията на личността,в подхода към самооценката,а също и в деловия свят. Защото човешката реакция на стрес много напомня на реакцията на плъховете. Хората стават безпомощни след няколко неуспеха. И даже да им предложиш изход,те не могат а и не искат да се възползват. През годините на изследванията се установило,че степента на човешкия оптимизъм или песимизъм напълно се контролира от типа на вътрешния диалог. Идентифицирани са три форми на самоунищожителен вътрешен диалог.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ- когато вие драматизирате един неуспех до такава степен ,че той започва да владее целият ви живот.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ-подразбира се самообвинение.

НЕИЗМЕННОСТ-единичния неуспех се възприема като хроническо състояние на вашия живот.

В същност успешните хора са оптимисти и са структура ,която променя стилът на поведение на обикновените хора,превръщайки ги в личности,които могат да достигнат до невъзможното. В действителност аз мисля ,че успешната работа в мрежовия маркетинг е преди всичко програма за самовъзпитание и замяна на вредните навици с полезни.Благодарение на бизнеса вие се развивате като личност.

В стремежа да си развиете бизнеса вие ще добиете и физическо и духовно здраве.

За постигане отлични резултати в продажбите,най-важно е саморазвитието на личността. Постоянните откази,квалификациите,самодисциплината-всичко това формира и калява човек.

ПОСТАВЯЙТЕ СИ ЦЕЛИ

И нека те постоянно да са ви пред очите. Независимо дали това е фото-колаж или написантекст. Вие трябва да знаете какво искате и в какъв срок го искате. И трябва да го искате със страст,вяра и енергия ,които ще ви донесат не само успех но и самоуважение.

 

 

ПРИВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ДИСТРИБУТОРИ-ИСТИНСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА НАШИЯ БИЗНЕС

 

Спонсорирането на нови дистрибутори винаги е било трудно препятствие за начинаещите мрежовици. Всеки ден те се сблъскват с безразличието или неразбирането на хората ,които те искат да приобщят.

Как вие търсите дистрибутори? Как се стремите да ги приобщите след като ги намерите? Как се стремите да ги заинтересовате и мотивирате след като ги приобщите? Всички тези въпроси не са прости и имат не еднозначен отговор.

Най-добрият подход се състои в това,да се избегнат усложненията,като се доверим на проверена система.Трябва да вярвате в системата-защото ако нямате силна вяра то вие още не сте готов да започнете.

Всеки лидер има своя собствена уникална система за спонсориране. Независимо обаче от различията в стила или подхода към всеки ,фундаменталните принципи на спонсорирането си остават винаги едни и същи.Тези принципи са усъвършенствани през годините и са доказали своята състоятелност. Много аспекти са стари и изпитани,а други са съвременни като електронна поща,гласова поща и др. Интегрирани,те съставят стандартни процедури,които ако ги следваме ще ни гарантират успех. Най –общо системата може да се разглежда съставена от десет стъпки.

ПЪРВА СТЪПКА: Съставете вашият “ТОПЪЛ СПИСЪК”

Този списък се нарича топъл защото всички хора от него са ваши познати и не е необходимо допълнително усилие да затопляте отношенията си с тях. Той се нарича още топъл пазар,център на влияние или зона на комфорт. Той обхваща всички ваши близки-приятели,роднини ,познати, бивши колеги и много други хора,които вие познавате и знаете по имена. Това е вашият първоначален контингент за включване.

Според психолозите ,всеки човек на 25 години познава около 2000 човека и може да се обърне към тях по име.На вас ви трябва само способ за да си ги припомните.

Такъв способ се явява списъка с имена.Не се притеснявайте ако много от тях не сте срещали с години. Моят опит говори ,че можем да достигнем до всеки от нашите познати стига да сме го записали в списъка и го имаме предвид. Аз и сега работя само на “ТОПЪЛ ПАЗАР”.

В своята книга “Да бъдеш най-добрият в МЛМ”/която ви я препоръчвам искрено/

Джон Калинч дава следните прости препоръки за активизиране на паметта ви.

-Препишете всяко име от вашите стари тефтерчета.

-Направете обзор на всички сфери от вашия живот-семейство,училище,работа,хоби и др. Нанесете в списъка всеки човек за когото си спомняте.

- Направете общ сеанс на мозъчна атака с други хора за да можете да си спомните хора, които са ваши общи познати.

Нанесете в списъка всеки с когото живота ви е срещнал без да се вълнувате какво работи и дали вашето предложение ще го заинтригува. С други думи-не решавайте предварително вместо него.

Единствено хората,които нямат приятели или не вярват в приятелството и роднинството,които са уверени ,че другите не ги уважават и ценят-единствено те не биха повярвали в нашия бизнес.

ВТОРА СТЪПКА:Привличайте ежедневно хора

Това нещо е необходимо за да придадете постоянен ръст на вашата мрежа или даунлайн,както я наричаме. Има мрежовици ,които препоръчват да се провеждат по 20-30 срещи всеки ден или с по толкова човека. Това е възможно само ако имате изградена система за работа и със студен пазар. ФЛП предлага помощни материали за тази цел/флаери/ но вие трябва да имате задължително офис с телефон и обучен човек ,който да приема телефонните обаждания. Вие самият трябва да сте много опитен в МЛМ и да имате опитен екип за провеждането на брифингите,семинарите и обученията на новите хора. А докато станете такива ви препоръчвам топлия пазар с няколко срещи дневно –числото 5 е съвсем реално число. За пет работни дни това прави 25 човека и по правилото20/80 от тези 25 човека 5 ще се запишат за дистрибутори. Ако приложим отново правилото 20/80 от тези 5 човека 1 ще започне да работи. Това означава,че месечно вие ще си осигурите 4 работещи дистрибутора,а това е една добра успеваемост. Нека обаче да продължа със статистическите прогнози. За 12 месеца вие ще имате 50 дистрибутора на първа линия и ако отново приложим приложим правилото 20/80 ще получим 1 лидер,които ще се занимава пълноценно с бизнеса. Добре е рано да откриете този лидер и да се занимавате изключително с него,с неговото обучение и израстване.

Един такъв лидер неминуемо ще стане мениджър,а колкото повече мениджъри имате толкова по-голям ще ви е стабилитета на мрежата.

ТРЕТА СТЪПКА-Научете се да продавате и продавайте от сърце –без агресия.

Как да преодолеете нежеланието на хората да ви изслушат?Как да разбиете недоверието? Това са все въпроси на които и традиционните маркетолози се стремят да намерят адекватни отговори. Голяма част от тях се намират в тънкото познаване на продуктите и тяхното въздействие.Разбирането ,че това не са лекарства и за да има ефект са нужни по-голям наборот тях или програма трябва да стане присъщо на всеки. Не правете компромис с това защото това води до ниска ефективност а от там и до недоверие към продуктите. Ако не можете сами ,аз ще ви предоставя такива програми при различните случаи с които се сблъсквате.

Различни сценарии на продажба вие можете да срещнете в литературата за обикновения маркетинг.Така вие ще се чувствате по-сигурни в контактите си,познавайки различни търговски сценарии,които се явяват методика с високо въздействие. Те ефективно подпомагат професионалните търговци. В противен случай вие ще хабите огромно количество енергия и трябва да сте безкрайно общителни. Потенциалният клиент винаги може да усети ако вие предлагате равнодушно и с безразличие. Тук отново ще повторя това е бизнес на емоцията,а за да я има то вие непрекъснато трябва да употребявате продуктите и да споделяте впечатленията си от тях. Само така ще предадете възторга си от продуктите.

Ако търгувате само и само да се избавите от продуктите,то вие ще претърпите крах много рано.Затова се стремете да употребявате всички продукти. Те постепенно ще направят своето. Вашите приятели,познати и сътрудници ще обърнат внимание на промените у вашата фигура,усмивка,настроение-на новия ви автомобил. Те обезателно ще ви попитат на какво се дължи това. Така вие ще запишете нови дистрибутори без да полагате усилия. Затова оставете благополучието ви да проличи, това е залог за увеличаване на мрежата ви.

Ако вие действително вярвате в продуктите и ги използвате постоянно,то най-правилния търговски сценарии го отработвате подсъзнателно. И вашият сценарий ще бъде толкова по- ефективен , колкото са по искрени думите ви ,по–приятен и сърдечен стилът ви.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА-Довеждайте нещата до край.

Когато търсите нови дистрибутори,важно е упорито да преследвате своите цели и да звъните 18 часа в денонощието. Вашите кандидати трябва да знаят ,че вашият бизнес режим е непрекъснат. Никога не си изключвайте телефона. Отговаряйте на всяко едно повикване. Препоръчвам ви преди всичко да звъните на потенциално заинтересованите и след това на вашите дистрибутори.Те вече са се включили в бизнеса,докато кандидатите е необходимо да се подкрепят и вдъхновяват.

ПЕТА СТЪПКА- Използвайте експресни методи.

В своята книга “Секретите на Големия Ал”,Том Шрайтер препоръчва да се задават на всеки кандидат два “вълшебни въпроса”:

1.Нуждаете ли се от допълнителна работа /заплата/?

2. Можете ли да отделите от 6-10 часа седмично затова?

Според Големият Ал,това са единствено важните въпроси,на които трябва да отговори всеки кандидат. Аз бих добавил и въпроса: Желаете ли да се посветите една година на този бизнес? Моята практика е показала ,че без утвърдителен отговор на този въпрос и ангажимент-успех няма. Говоря за успех ,а не за припечелване на някакви си там пари допълнително. Отначало МЛМ е уравниловка за всички. И кандидат у когото не се забелязва сега никакъв интерес,може да се запали и да заработи усилено след някой месец. Дори може да прояви твърдост,упоритост и лидерски качества. Главното и единствено нещо ,което е необходимо да се изясни първоначално е дали имат за дадения момент - време и желание. Ако вашият кандидат отговори на “вълшебните два въпроса” с НЕ , не е необходимо да му задавате третия въпрос и да си губите повече времето с него.

ШЕСТА СТЪПКА- Видео- презентация чрез филми.

След утвърдителния отговор на по-горните въпроси можете да пристъпите към представянето на видео-филмите и най вече “От алоето до продукта –до вас, или да предложите на кандидата сам да изгледа набора от филми.Ако след това кандидата все още има интерес вече може да продължите с представяне на възможностите. Добре е след всеки филм да предоставите време за изясняване на някои евентуално възникнали въпроси. Видеото представлява вторичен или квалифициращ филтър при който може да се определи надеждния кандидат.

СЕДМА СТЪПКА- Представяне на възможностите и внимание към отговорите на заключителните въпроси.

Направете представяне на възможностите в колкото се може по тесен кръг.ФЛПБГ е осигурила няколко варианта за представяне на възможностите,като най –лесния е чрез пирамидата,която е лесно преносима и може да се носи навсякъде.Втория вариант е чрез шрайб-проектора в офиса на фирмата. Фирмата е осигурила и различни презентации чрез лаптоп и мултимедия или телевизор/монитор/.

И какво ако вашият кандидат се окаже заинтересован? Много зависи и от това какво впечатление ще му направите.

Попитайте вашия кандидат,какво му е допаднало преди всичко. След това много внимателно слушайте отговора. Вие трябва да разберете какво той или тя именно биха искали да получат от представените възможности. Възможно е вашият кандидат да е затънал в дългове и търси възможност да ги ликвидира. Възможно е тя да търси някаква работа съвместима с ангажиментите си на домакиня или майка.Възможно е той да иска да се уволни след три години и да се радва на свободата и успеха. Възможни са и други причини но за вас трябва да е ясно ,че трябва да преминете към девета стъпка-към процеса на приобщаване.

Можете да му зададете и въпроса какво най-много ненавижда в сегашната си работа. В този случай,какъвто и да е отговора на кандидата вие ще му предложите подписването на договор /стъпка 9/ като решение на всички негови проблеми и естествено с отдаденост и нагласа. ФЛПБГ е организирала всеки вторник от 18 ч. бизнес-брифинг на който се представят възможностите и го препоръчвам на всички дистрибутори от София.

ОСМА СТЪПКА- Двама плюс един

Видеофилмите и презентациите няма да подпишат кандидатите във вашата мрежа. Това го правите вие. Ако вие получавате положителна реакция на вашите представяния или филми от страна на потенциалните кандидати,то веднага е добре да организирате среща с вашия мениджър или опитен спонсор от ъплайна. Вие трябва да присъствате на срещата и да се обучавате. Запознайте кандидата с това ,че срещата не изисква никакви ангажименти. Това ще смъкне напрежението от него и ще създаде добра атмосфера. При тези срещи вие няма да се страхувате ,че може да сгрешите или да не знаете отговора на някой въпрос. Тези срещи са класика,така че можете дори от тях да започвате всичко. Лично аз ги предпочитам като начало,защото по лесно и бързо се пресяват кандидатите и не се губи излишно време. Много от по-неопитните дистрибутори правят грешката,че убеждават кандидатите да се включат в мрежите им ,а не ги отсяват. Всичко това води до голямо текучество и празни надежди. На тези срещи аз запознавам кандидата със силата на МЛМ и условието за успех във ФЛП – едната бонусна точка/четирите точки/. Обяснявам ,че успехът е в създаването на мрежа ,а не в продажбите –т.е. важен е остатъчния доход. Запознавам кандидатите ,че освен тяхната една точка месечно е необходимо да направят и мрежа от хора,които също да правят по една БТ. Всичко това служи като сито ,така че хората са наясно какво трябва да правят –предварително. Всички които са заинтересовани само от продуктите ги ориентирам на този етап към продуктовите обучения и самообучение.

ДЕВЕТА СТЪПКА – Подписване на договор.

Честито! Вие увеличихте числото на своята мрежа с още един човек. Но това не е всичко. Докато този човек не пусне първата поръчка за мин. 88 лв,той е само един човек от списъка. Забелязвам,че много дистрибутори записвайки новият си кандидат смятат ,че са си свършили работата. Напротив от тук нататък започва истинската работа.

ДЕСЕТА СТЪПКА- Активиране на договора. Активирането на договора става заедно с първата поръчка. Минималната поръчка във ФЛП е за 88 лв. Добре е за вас и за вашия нов човек той да активира договора с 2 точки,като по такъв начин той може да прави мрежи от първия си ден в компанията. Хубаво е да се знае и принципа ,че “Ти не можеш да изгубиш нещо,което никога не си притежавал”. Действително вие нямате никакъв нов човек ,докато той не пристъпи към бизнеса.

Вие трябва да се стремите да правите 4 б.т. и да научите хората си да правят 4 б.т. и бъдете сигурни ,че именно тези хора са вашите истински бизнес сътрудници.

 

ИЗБЯГВАЙТЕ НАЧАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ПРЕТОВАРВАНЕ

Една от най-големите общи грешки е началното информационно претоварване на новия член.Аз обичам да сравнявам информационния капацитет на опитния член с бидон,а на новия с чаша. Представете си ако излеете целия бидон в чашата.Какво ще се получи? Ще се получи информация-една чаша. Новите хора се интересуват преди всичко от това –дали ще могат да си решат проблемите,било здравословни или икономически. Едва ли ще могат да разберат веднага как работи компенсационния план. Те искат да знаят по-скоро,колко пари могат да изкарат с този бизнес или какво да направят за да излизат добавките им без пари.

Избягвайте да натоварвате вашият нов член с множество видеофилми,брошури, различни ръководства и презентации.Бъдете сигурни ,че по този начин си гарантирате това ,той да не види нищо от тях,а вие ще загубите излишно материалите си. Цялата информация е добре да бъде разпределена в процеса на обучение.

 

РАЗЧИТАЙТЕ НА СЕБЕ СИ

Вие не можете постоянно да разчитате на спонсора си. След 3-4 месеца обучение вие би трябвало да можете да правите ваши собствени презентации и обучения. Това означава вие сами да обучавате вашите нови сътрудници.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕКЛАМАТА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Много мрежовици смятат ,че рекламата на продуктите ще отприщи река от продажби и кандидати. Същото е валидно и за продажби по пощата и чрез обяви. Аз съм изпробвал всичко и смея да твърдя ,че това са глупости. Хвърлих на вятъра само доста пари. Това не означава ,че предварително не познавах нещата, просто исках да добия личен опит и впечатления. Възможно е в бъдеще, когато информационните технологии се развият още или се измислят нови начини,подобни методи за привличане да станат достъпни даже за средния мрежовик. Сега за сега обаче, най-добри резултати дава топлия списък и телефона.

Не бива да смятате ,че аз отричам “студения пазар”/чрез обяви/. Но при него се изискват много усилия за да се затопли и той е постижим само за опитни хора.

 

ИДЕАЛНАТА ОБЯВА

Какво да съдържа тя? Някои дистрибутори съветват тя да съдържа текст на който и вие да не можете да устоите. Опитайте се да съставите едно предложение на което вие бихте откликнали. Няма никакви правила за написването на текста на обявата с изключение на това ,че вие не бива да давате лъжлива информация. Това е не само неетично но и вредно.

Да си представим няколко примерни обяви взети назаем от книгата на Големия Ал “Как да създадем голяма мрежа”.

Вариант 1

 

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ

Заработка от 300-500$ на месец при частична заетост.

Безплатно обучение. Неограничени възможности за лидери.

Тел:999 9999 Име:…………………………………

 

Според Големият Ал ,проблема с тази обява е че тя предварително обещава работа на заплата. А ако вие обявявате работа,то хората ще очакват ,че вие я предоставяте. Кандидатите които ще откликнат на вашия призив могат да се почувстват като глупаци,когато вместо работа им предлагат да вложат време и пари в делово предложение.

Големият Ал предлага друг вариант:

Вариант 2

 

ДЕЛОВА ВЪЗМОЖНОСТ

Започнете свой собствен бизнес с частична заетост.

Голяма МЛМ компания набира дистрибутори на работа с частична заетост.

Няма нужда от първоначален капитал.

Тел:999 9999

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЯВИ В ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ –САМО ЗА ЕКСПЕРТИ

Първо правило за използване на пощенските кутии..-не го правете! Както казва Големият Ал-това е скъпа,непроизводителна работа,отнемаща много време. Освен това,няма никаква гаранция,че вие ще получите двупроцентния отклик от вашите пощенски усилия-както подсказват специалистите по пощенски продажби.

Продажбите по пощата са за експерти. Те имат пари,консултанти по списъци,първокласни специалисти по реклами и графични дизайнери,които вършат цялата работа.

Докато не настъпи вашето време е най-добре да провеждате срещите “двама срещу един” или “двама плюс един”,както ви звучи по-добре.

 

НАМЕРЕТЕ ВАШИТЕ ПЕРЛИ

Историята с бисерните миди може да се срещне в много варианти в индустрията Мрежов маркетинг. Аз не знам кой е неин автор,но тя съдържа отлична методология за пресяването на нашите кандидати. Историята накратко е следната . Двама търсачи на бисери имали различен успех по отношение добива на перли. Единия всеки ден се връщал с поне пет а другия и за месец не постигал това. Каква била разликата в техния подход. Първият се гмуркал и излизал с поне 100 бисерни миди и след като ги отворел той установявал ,че поне в 5 от тях имало бисери. Докато другия вадел само по една и ако в нея нямало перла ,той я затварял внимателно,сгрявал я с ръцете си,ухажвал я ,като за благодарност чакал да израсте перла.

 

НЕ Е ВЪПРОС НА КЪСМЕТ

Най-успешните дистрибутори са тези,които от 100 кандидати…намират “пет бисера”!

Много дистрибутори постъпват като втория ловец на бисери. Те продължават да се връщат към всеки кандидат,дори когато той упорито отказва. Разбира се,не е много приятно ,когато ти отказват постоянно. За тях обаче са по-приемливи отказите на вече познати хора,отколкото отказите на множеството непознати. Те оправдават своето бездействие,убеждавайки себе си,че работят с упорити кандидати. Не си губете времето да спорите или убеждавате скептици или твърдоглавци. Ако те случайно се съгласят да подпишат,за да им се махнете от главата,после ще трябва да ги уговаряте да заработят. Следвайте принципа на бисерните миди-хвърляйте празните обратно във водата. Необходимо е старателното пресяване на стотици хора,търсейки хората които желаят да работят. Какво да правим с празните миди? Разбира се в ММ нито една мида не е напълно празна. Тя не е задължително да съдържа и потенциален лидер. Дори и най-упорития кандидат може да стане клиент на отстъпка. Той дори може да ви осигури допълнителни връзки с хора от своето обкръжение,които могат да се окажат перли. Никога не се отказвайте да питате и да търсите. Такъв пазар се нуждае от съвсем леко затопляне и е за предпочитане пред “студения” .

 

ВАШИЯТ ПАЗАР

Правилото “80 към 20”/закон на Парето/ гласи ,че 80% от обема на вашият бизнес може да бъде постигнат от 20% от дистрибуторите ви/даунлайна/. Така,че главната ви задача е да намерите истинските си сътрудници.Препоръчваните способи за развитието на вашият бизнес е запознанството ви с представители на търговците на дребно или други активни професионалисти.

 

ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО

Те се явяват добър източник за привличането на нови дистрибутори във вашата мрежа. От една страна те са опитни и разбират трудностите на бизнеса си,а от друга може би, биха били доволни да поработят и самостоятелно. Между тях по правило има доста лидери,които ще бъдат гръбнака на вашата мрежа. Търговците на дребно изпитват постоянно угрозата от фалит,страдат от растящите данъци,осигуровките и непрекъснато променящите се закони. Много от тях биха се радвали ако им се отдаде възможност да развият бизнес освободен от бюрокрация и корупция.

 

ПРИВЛИЧАЙТЕ НЕДОВОЛНИ МРЕЖОВИЦИ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Някои специалисти твърдят ,че обикновено мрежовиците успяват във втората МЛМ компания. Вероятно защото те познават всички слаби страни на първата по отношение на компенсационния план и на продуктите и проявяват по-голяма избирателност при втората. Или с други думи знаят вече какво търсят. В първата част вие се запознахте с необходимите съпоставки,така че можете да ги използвате при поканата на възможните кандидати от други компании. Подобно вербуване е добро само когато кандидата е недоволен от компанията в която работи и си търси нещо наистина добро. Ако вие вербувате работещ кандидат с обещанието за по-добро заплащане и той дойде ,вие не сте застраховани ,че някой друг от друга компания няма да постигне същото в бъдеще. Във всички случаи е добре да познавате продуктите и маркетинговия план на компанията в която работи вашият кандидат и деликатно да посочвате разликите и преимуществата.Това трябва да става внимателно за да не постигнете обратния ефект. Най –сладко е ако привлечете някой лидер,но при това ви е необходим някой опитен човек от вашия ъплайн.

 

РАБОТЕТЕ В ГОЛЕМИ МАЩАБИ

Работата във ФЛП е изключителна защото вие можете да привлечете много хора от цял свят. Вероятно всички знаете в колко страни се разпростира империята на Ролф Кип. Вероятно всички знаете ,че тя наброява над 600 000 души. Действително вече по- голямата част от времето си той остава в Германия,а независимо от това мрежите и дохода му растат.Фирмената политика и инфраструктурата на ФЛП сама спомага за изграждането на задграничния ви бизнес.Добрата организация на личната ви страница в Интернет ви дава възможност всеки момент да следите ,как се развива вашият бизнес в страната и чужбина.Всеки месец вие получавате разпечатка за дохода ви от страната в която имате работеща мрежа.

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИМИДЖА НА ФЛП

Вие трябва да използвате името и имиджа на компанията при привличането на нови дистрибутори. Трябва да изтъквате че това е богата компания с добри традиции. Можете да показвате тренда на развитието и през годините,а той е впечатляващ.

 

НЕОГРАНИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ

Вероятно нищо понякога не може да ви избави съвсем от страха от телефонните обаждания на непознати хора и от евентуалните им откази. Но по-евтиният подход за привличане на нови дистрибутори ще ви даде сила,която ще ви позволи да съсредоточете вашето време,усилия и изобретателност на единствената цел,целта да се срещате с все повече хора от които ще построите вашата мрежа.

“Сложете всички яйца в една кошница,-казва Ендрю Карнеги,-и след това наблюдавайте кошницата”.

Той е разбирал силата на обединените усилия. Това се отнася и за дистрибуторите,чиято работа се състои в това да мечтаят,да планират и да работят по система. И ако следват системата,ще реализират всички свои цели.

 

МЕТОДИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ДИСТРИБУТОРИ

 

Представете си ,че току що сте убедили един скептично настроен кандидат да погледне вашето представяне на възможностите. След това той иска да знае повече. Той разговаря дори и с вашия спонсор но все още не е уверен. Естествено вие го каните на нова среща ,но той е зает. Какво да правите?

В миналото отговорът е бил…нищо. Нищо,с изключение на това,че му давате различни брошури и материали,които той никога не ще прочете.

Затова, най-добрите методи за работата с начинаещи дистрибутори са методите ,които са проверени от времето и които носят резултати.

 

ШЕСТ СТЪПКИ В ПОДХОДА КЪМ ПРОЦЕСА НА УБЕЖДАВАНЕ

Целта е не да подпишеш дистрибутора на всяка цена,а да му предложиш избор и съответно възможности. Вашата цел е да покажете на кандидатите ,че вашето качество на живот бързо се повишава и вашият бизнес е по-прост и доходен отколкото техния. По-долу ще ви предложа шест стъпки в подхода към новият кандидат,които са заимствани от опита на майсторите в МЛМ.

 

Първа стъпка:ФОРМИРАЙТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Не е задължително да четеш Дейл Карнеги за да можеш да формираш взаимоотношения с хората.. Всичко което трябва да правите е да проявявате искрен интерес към тях и техните проблеми. Джон Каленч препоръчва най-естествения въпрос при среща”Как живеете”? Вероятният отговор ще бъде “Благодаря добре!”

При което вие можете да попитате по-настойчиво “Все пак кажи как живееш?”

Слушайте много внимателно и търпеливо всичко за което говори вашият събеседник. Поддържайте разговора,когато той го прекъсва,стимулирайте го с въпроси. През това време у вашият събеседник ще се породи усещането за симпатия и принадлежност. Неминуемо ще стигнете и до теми като здраве и недостиг на пари. И за всичко това ще са ви необходими само няколко минути.

 

Втора стъпка: ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИКАТА АБВ/АВС/

Леонард Клементс,издател на MarketWaveе разработил “методика АБВ” за да реши една основна проблема на болшинството от дистрибуторите.

Според Клементс, те се опитват да приобщят към ММ,съвсем неподготвени хора за това. “На въпрос:”Вие някога мислили сте да започнете свой бизнес”? около 85% от запитаните отговаряли с “да”,-казва Клементс.-Следващият въпрос е бил:”Защо не го направихте?” Почти във всички случаи отговорите се свеждали до следните четири причини:

 1. Необходими са доста големи инвестиции.

 2. Необходимо е доста време .

 3. Това е съпътствано с голям риск.

 4. Аз не зная как да го направя.

“Очарованието на ММ се състои в това,че той моментално отхвърля и четирите възражения”-продължава Клементс

За да илюстрира това,той предлага да попитате вашия кандидат,би ли се занимавал с бизнес,който:

 • Изисква стартов капитал от 757 лв.и предполага потенциален доход по голям от този на който разчитате в момента./НЕ ТРЯБВАТ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ!/.

 • Изисква максимална седмична заетост от 10-20 часа./НЕ ИЗИСКВА МНОГО ВРЕМЕ!/.

 • Позволява да продължавате да работите на предишната си работа,докато доходът от новия ви бизнес стане равен или по-голям от месечния ви доход./НЯМА НИКАКЪВ РИСК!/

 • НЯМА ИЗИСКВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОЗНАНИЯ

 • ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА НЕОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ.

Вие ще запознаете кандидатите ,че ММ осигурява всичко това на всеки човек. Така вие ще сте завършили СТЪПКА “А” от процеса АБВ,като сте показали ,че ММ е много по достъпен от общоприетия бизнес.

СТЪПКА “Б”-При този етап вие ще запознаете вашия кандидат с това ,че МЛМ е легитимен и съвсем законен вид бизнес. Много дистрибутори ,на това място,правят грешка като започват страстно да защитават своята индустрия или обвиняват средствата за масова информация за невярната информация,която дават относно ММ компании. Това е самоубийство. Вашият кандидат,като всички,няма намерения да влиза в конфликт със закона и ако почувства ,че това е пропаганда,той вероятно ще загуби всякакъв интерес. В болшинството от случаите,когато ви зададат въпроса:”А това не е ли забранена финансова пирамида?”Зад този въпрос се крие само едно-кандидатът иска да се увери,че бизнесът който вие му предлагате е напълно законен.

Най-добре е веднага да разсеете всякакво съмнение.

 1. Когато има предвижване на стоки до краен потребител,както е във ФЛП не може да се поражда никакво съмнение за пирамида.

 2. ФЛП е законно стъпила в България

 3. МЛМ вече над50 години работи ,като много големи и известни компании го използват в своята работа

 4. Два големи и известни университета подготвят кадри по МЛМ

СТЪПКА “В”-Използвайте при всяка една презентация с цел продажба ,методиката препоръчана от вашия спонсор.

 

Трета стъпка: СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯ

Ако вашият кандидат ви задава въпрос или изказва възражения по време на АБВ презентацията,просто го помолете да изчака до края и тогава ще получи отговори на всички интересуващи го въпроси. Методиката АБВ е такава,че автоматически отговаря на много от най-често срещаните възражения. Ако все пак е останало някое,то е време да изпълните обещанието си.Джон Каленч препоръчва шест етапа за отговор на всяко едно възражение.

Съгласно ДК,първият етап е да изслушате цялостно възражението.Не прекъсвайте. Не работете с предположение ,че вие знаете предварително какъв ще е въпросът,дори това да е така.

През втория,трансформирайте възражението във въпрос. Болшинството от възраженията са или тактика да се забави решението или са замаскирани въпроси. В много от случаите,вашият кандидат,може да повдига въпроси,отговорът на които сте дали във вашата презентация АБВ. Не се дразнете! Не повтаряйте:”Както вече ви обясних…” По такъв начин може да засегнете кандидата.

Когато получите възраженията от вашия кандидат,трансформирайте ги във въпроси ,като ДК предлага да добавите в края на всеки въпрос :”Действително?”.

Например,ако вашият кандидат казва: “Това ми напомня едно от многочислените изказвания за пирамиди”,вие тутакси добавяте и вашия въпрос:”Действително?” или “Наистина?” И от това вие започвате да разбирате,че вашият кандидат пита,дали вашият бизнес е легален.

Да предположим,че вашият кандидат казва:”Но аз изобщо нямам време да се занимавам с това”.Като добавите въпроса:”Действително?”вие ще видите ясно ,че вашият кандидат иска да знае,ще може ли и той да се занимава с този бизнес,макар и да е ограничен с времето.

Сега,когато сте разбрали характера на възражението на вашия кандидат,потвърдете му,че той е повдигнал съвсем правилно въпроса. За това подхожда фразата:”Аз ви разбирам” След това замълчете. В никакъв случай не използвайте думичката “но”. Ако вие кажете:”Аз ви разбирам,но…”,това означава:”Аз не ви разбирам”.

Сега вече отговаряйте на възраженията.Джон Каленч предупреждава ,че не бива да обръщате внимание на фактите при възраженията. Вашият събеседник вече е запознат с тях при АБВ презентацията. Това ,което той действително иска е увереност и поддръжка. Най-доброто средство за това,според Каленч е да му разкажете собствената си история или историята на някой от вашите спонсори.

Да речем вашият кандидат спомене:”Струва ми се ,че аз по принцип съм лош търговец”.Разкажете му,че и вие така сте мислили отначало,докато не сте разбрали ,че този бизнес не се основава на продажбите ,а на споделянето-обмяната на информация. След това му разкажете,как с помощта на вашия спонсор , презентациите и системата сте постигнали успех. По този начин ,описвайки вашата първоначална некомпетентност и уязвимост ще формирате близки отношения с вашия кандидат.Той именно от това се нуждае.

За да се уверите,че вашия разказ е произвел необходимото впечатление,попитайте събеседника си:”Вие надявам се разбрахте,че това не е никак сложно? Как мислите?”

Заключителния етап при системата АБВ трябва да предостави на кандидата варианти. Ако той все още се съмнява,вие може да свалите напрежението като му предложите избор.Да предположим ,че той се оплаква от недостиг на време. Тогава му предложете да опита продуктите,обяснете му ползата от редовното пиене на Алое,антиоксидантите и другите добавки. Запознайте го накратко и с другите групи продукти.Направете му едномесечна програма с цел да регистрира резултат.

Независимо от това какви са възраженията му вие винаги можете да предложите компромисен вариант.

 

Четвърта стъпка: ТАКТИКА НА ТОЯГАТА И МОРКОВА

Психолозите са стигнали до извода ,че страхът от болката е по-действен отколкото всяко удоволствие. Но най-мощна мотивация се явява комбинацията от болка и удоволствие.

Един от правилните методи да накарате вашия кандидат да се замисли-е да го убедите ,че ще съжалява цял живот за това че не иска да се включи днес в ММ.

В същото време вие може да му споменете понататъшните изгоди от работата в ММ и по-специално във ФЛП.

Ако кандидатът не се поддаде на въздействието на методиката АБВ,значи е време да пускате в действие “тежката артилерия”.

БИХТЕ ЛИ МОГЛИ ДА СЕ УВОЛНИТЕ ПРЕДИ ДА УМРЕТЕ?

Повечето хора биха се намръщили и ще ви изгледат с недоумение. Това е наистина правилна реакция.Сега вече можете да перифразирате по друг начин въпроса: “Можете ли да натрупате достатъчно средства от вашите днешни доходи,така,че да си позволите да се уволните преди излизане в пенсия?” Аз лично питам: “Искате ли да се пенсионирате млади? Защото остатъчният доход е нещо повече от пенсия-дори много повече!

За болшинството хора днес,единствения реален път да се изправят на крака е ММ.

“СИСТЕМНА” ОБРАБОТКА

Достатъчно с болката. Сега е вече време да разчитаме на удоволствията. Опитът показва ,че единственото нещо ,което вашият кандидат иска да чуе е ,че това един много прост бизнес. Той е прост ,но не е лесен. Никога не занижавайте трудностите и не крийте усилията по изграждането на работещи мрежи. Защото това може да се обърне срещу вас. Вие сте длъжни да ги запознаете с това какво трябва да направят за да получават добри резултати. Естествено в нашия бизнес има такива аспекти,които помагат да се достигне до успеха сравнително бързо. Подчертайте ги

,но ги запознайте и с подробностите. Можете да запознаете накратко вашия кандидат със системата и да подчертаете ,че тя действа и дава много добри резултати.Запознайте го и с всички помощни и обучаващи материали,които са достатъчни дори за самостоятелна работа.

 

Пета стъпка: НАМАЛЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО

 

По време на презентацията сте длъжни да владеете положението. Най-добрият начин да намалите напрежението е да напомняте на вашия кандидат за неговото право на избор.

Помнете винаги ,че това е продажба с ниско въздействие. Употребявайте успокояващите забележки за “30 дневната гаранция за връщане на парите”и за “абсолютно никакви задължения”. Всеки път,когато чувствате ,че вашия кандидат реагира негативно,му напомняйте,че има варианти изискващи по-малки усилия и пари-отколкото работата на пълно време/частична заетост/. Подпишете го дори като клиент на отстъпка или му дайте няколко продукта за персонална употреба. И пак напомнете за 30 дневната гаранция за връщане на парите или за смяната на продукта при някакъв извънреден проблем.

 

Шеста стъпка: ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИНЕРГИЯТА

 

Вероятно най-мощно средство в практиката на убеждението се явява синергията. Това е явление при което много части от едно нещо работят заедно създавайки много голяма сумарна сила,по-голяма отколкото силите на отделните неща взети поотделно. В Мрежовият маркетинг компонентите –това са отделните личности. Те действат заедно и генерират взаимно усилващо въздействие. Затова хората които не са тялом и духом с хората от мрежата не успяват. Всички срещи на фирмата и отделно на мрежата внасят своя дял в синергичността. Нейната убеждаваща сила произлиза от невидимото и видимо присъствие на голямата аудитория. “Денят на успеха” е чудесно средство за привличане на нови кандидати,затова го експлоатирайте до край. Така ,че най-голямата синергия произтича от най-традиционния метод на ММ-живата среща. Дали това ще е “домашно парти” или среща на лидерите с нови кандидати-до националната среща “Ден на успеха”, то живата среща си остава един от най-мощните инструменти за убеждаване в МЛМ. Ако вие имате претенции за лидерство ,то вие сте длъжни да станете специалисти по провеждането на живи срещи.

ДОМАШНИ ПАРТИТА

Класическата МЛМ среща обикновено се провежда в заседателни зали на хотели и се посещава от стотици хора. Такива мероприятия са скъпи и не са по силите на много хора. До този момент,ако вашата мрежа не е достатъчно развита,оставете тези мероприятия на вашите спонсори.Много специалисти по ММ препоръчват начинаещите дистрибутори да започват с домашни партита. Точно както и многолюдните срещи,така и домашните имат за цел да представят продуктите и бизнес възможността,личната история на дистрибутора и естествено да реализира те продажба на продукти,както и да подпишете нови хора. Тези срещи са и чудесна форма за обучение за всичките ви нови хора-как да провеждат и те такива и да общуват с гостите. Тези срещи са по-малко ангажиращи,по-топли,не така официални и създават условия за установяване на добри контакти. Един от главните моменти при продажбата в домашни условия това е дуплицирането. Всеки може да види и усети ,че няма нищо сложно ,а и да се учи естествено. Джон Каленч препоръчва да не се сервира алкохол. Добра идея е да дегустирате някоя напитка с алое или шейк. Преди всичко е добре да създадете добра атмосфера така, че вашите гости да се отпуснат и да се почувстват като у дома си.

ПЪРВА ЧАСТ И ВТОРА ЧАСТ

В течение на първата част направете представяне на възможностите и компанията През втората част е добре да представите компенсационния план,да отговорите на въпросите и проведете мотивационни разговори.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА

Вие трябва да сте готови с цялата информационна поддръжка-литература, дискове, разпечатки,продукти и др.-необходими за успешното провеждане на вечерта.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Начинът за провеждането на вашата презентация зависи от много неща,най-вече от присъстващите гости. Но най-добрият съвет е да се обърнете към спонсора си за правилното и протичане.Вашият спонсор е правил това много пъти и няма съмнение,че и този път ще направи впечатляващо представяне. Той ще прецени най-добре, какъв тип представяне е най-подходящ за аудиторията. Той е опитен и по отношение работата с възражения.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕО ФИЛМИ И ДВД

Всички трябва да имате пълен набор от филми на ФЛП-БГ,независимо дали са на видеокасети или ДВД и да ги използвате за попълването на вашия даунлайн. Това има много ефектно въздействие върху новите хора и ви облекчава много.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ВЕЧЕРТА

След представянето,можете да попълните договорите заедно с новите хора и да им покажете как се попълват поръчките. Това е и подходящото време да ги поканите на следващата среща. На такива срещи можете да каните успешни дистрибутори от линиите на вашите спонсори или хора с положителни резултати от използването на продуктите-например: човек отслабнал с програмата или получил абсолютно решение на здравословен проблем. Добре е да си разказвате историята винаги когато ви се удаде възможност.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

При срещите и домашните партита е добре да имате възможност да излагате по-голяма част от продуктите на ФЛП и дори да осигурите безплатна дегустация. Може да използвате и празни опаковки от продуктите,но всичко трябва да изглежда внушително,професионално и интересно. Не бива да се скъпите,раздайте безплатно материали на фирмата,най-малкото по един каталог и една фирмена политика. Презентацията трябва да представя индустрията на ММ,компанията,продуктите и възможностите.

Дж. Каленч предлага всяка презентация да започва с встъпление от някой успешен дистрибутор,който да може в експозето си да даде отговор на следните пет важни въпроса:

 • Прост ли е този бизнес?

 • Може ли той да доставя удоволствие?

 • Могат ли да се правят пари, занимавайки се с него?

 • Ще получавате ли помощ в работата?

 • Подходящо ли е сега времето, да се включите в този бизнес?

Ако не можете да осигурите такъв дистрибутор,то вие трябва да засегнете тези въпроси и да им отговорите.

СИЛАТА Е В КОЛИЧЕСТВОТО

Авторът на много мотивационни материали,Кл. Стоун,веднъж написа,че най-добрият сорт пари за този,който се опитва да изгради свой бизнес-това са ПДХ-Парите на Другите Хора.

Мрежовиците са с две крачки напред-казва С. Елсберг.-Те използват,освен това,времето,способностите,методиката,енергията,образованието и ентусиазма на другите хора”. Казано накратко,те използват потенциалните възможности на много хора. Другите хора –това е вашият най-голям ресурс в ММ. Количеството хора,включени във вашия бизнес,засилват вашата способност да убеждавате ,показвайки на вашият дистрибутор,че не сте сам. Доверете се на системата, следвайте я и вие никога няма да стоите пред кандидата без огромната армия на вашия даунлайн зад гърба си.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

МЕТОДИ НА СПОНСОРИРАНЕ

 

Дръжте се по-близо до вашия непосредствен лидер и по-далече от лидерите на другите мрежи,-предупреждава М. Ярнел-докато не започнете да печелите по 50 000$ на година.

К.Денисън е била много озадачена от това предупреждение. Защо тя е длъжна да се държи по-далече от другите лидери?Защо това е толкова опасно?

Защото всеки лидер е единствено заинтересован от преуспяването на неговият даунлайн. Защото у всеки има различен начин на правене на бизнес,независимо от това ,че системата е една и съща. Защото у всеки има различен начин на мислене.

 

СЛЕДВАЙТЕ СИСТЕМАТА НА ВАШИЯ СПОНСОР

Спонсорството е изкуство,а не наука. Не съществува никаква единна формула, която да работи винаги и при всеки. Обаче през 50 те години на развитие на ММ е изведен най-важния принцип,от който никой не трябва да се отклонява:най-добре е да работите по системата на своя спонсор,какъвто и да е той.

В самото начало е добре да вървите по пътя на вашия спонсор. Само след завършването на вашето ученичество,ако вие имате опит и реален резултат, можете да се опитате да експериментирате. Но преди това трябва да сте достигнали годишен доход от 50 000$. “При достигането на този резултат,-казва Денисън,-вие можете да правите всичко каквото искате.

Моят опит говори ,че всички ,които ме послушаха и правиха нещата според съветите ми,постигнаха резултатите към които всеки се стреми.Най-важния съвет е да се правят 4 б.т. от самото начало. И ако намерите само15 активни дистрибутора с по 4 б.т то вие сте Мениджър за 2 месеца. Нима това е трудно достижимо?

 

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ НА СИСТЕМАТА

Какъв е критерият за правилност на съветите на вашия спонсор? Отговорът е еднозначен-СИСТЕМАТА. Вие сте длъжни да се доверявате на системата. Ако компетентността на вашия спонсор е подложена на съмнение от вас,то бъдете сигурни, че ако това е така то системата отдавна да го е изхвърлила. Той няма да е активно работещ и успешен. Затова колкото и персонални недостатъци да има вашия спонсор вие трябва да го следвате и няма да губите време за изобретяване на топлата вода. Затова търсете съветите на най-активния и успешен спонсор от вашият ъплайн.

 

СИЛАТА НА СМИРЕНИЕТО

Срещал съм хора ,които искат да успеят ,но не могат да се примирят да проведат среща “двама срещу един” заедно със своя спонсор и новия си кандидат. Пречи им или гордостта или честолюбието. По такъв начин, със сигурност може да изгубите някой надежден квалифициран кандидат дистрибутор.

Бъдете сигурни ,че вашият спонсор знае ММ по-добре от вас и вие трябва да минете през ученичеството. В МЛМ всеки започва отдолу и със смирение. Това не означава ,че не можете да изпреварите своя спонсор-както по звание ,така и по доход. Трябва да се разбере и,че силата на един мрежовик не е в продаването ,а в правенето на мрежи. Хората естествено харесват знаещите и неагресивните и това трябва да се използва от всички.

Това което работи безотказно е вашата вяра в:продуктите,фирмата,възможностите и себе си. Трябва да показвате ,че вие сте като събеседника си,но че имате силното желание да успеете и търсите именно такива хора,които могат да преодоляват съмненията си и да преминават от решение към действие.

 

ПРИНЦИП НА МАЙСТОРСТВОТО

Представете си ,че ваш дистрибутор използва продукти за 110 лв. на месец. И да речем,че продава на двама или трима свои познати продукти за още 230. Това прави 340 лв./месец или 1 б.т. на месец. Ако това нещо се прави 2 месеца, може да се каже ,че този човек е овладял тази степен на бизнеса – да бъде активен всеки месец с една бонус точка и естествено е станал Асистент Супервайзор и вече има право да спонсорира.

Сега преместете вашия човек на следващата степен-обучете го да спонсорира. Той вече знае значението на това да прави по 1 б.т/м и сега може да му позволите да обучава и други да правят това. От този момент той започва да формира своя собствена мрежа. Задачата на този човек е всеки месец да обучава поне по трима човека да правят по 1 б.т..По този начин той започва да изпълнява единственото условие за успех във ФЛП ,а именно да прави 4 б.т./месечно -1 на свой код и 3 от нови дистрибутори. Ако този човек научи още двама човека да правят същото-то той за два месеца достига следващото ниво на МП,а именно Супервайзор.

Да предположим ,че 5 месеца той е правил същото, тогава той има само на първа линия 15 активни дистрибутора. Ами ако ги е обучил и те да правят същото? Виждате ,че не е никак трудно да се достигне до ниво Мениджър във ФЛП.

 

РАЗВИВАЙТЕ МРЕЖАТА НА ШИРИНА

Опитните мрежовици казват ,че първата линия никога не е достатъчно широка и устойчива. Вие сигурно ще си спомните за това доста по-късно,когато ще имате пет стабилни лидери. Работата е в това,че вие действително не знаете,колко дълго ще продължи този процес. Някои могат да изглеждат добре в началото,но да не проявят достатъчна упоритост и настойчивост впоследствие.Други могат да се откажат. Трети могат да се скарат с вас или да тръгнат да си решават личните проблеми. За да намерите един добър лидер,вие трябва да пресеете десетки други дистрибутори. Добре е да се занимавате с този продължителен и изморителен процес постоянно и методично,отколкото да се обръщате към него като в аварийна ситуация,когато получите някаква дупка във вашата фронтлиния.

 

СЪЗДАВАЙТЕ ЛИДЕР НА ВСЕКИ 30 ДНИ

Това съветва и Катрин Байри –най-бързо израсналия Диамантен мениджър в Европа.

Започнете с подбора с най-перспективния дистрибутор от вашата фронтлиния и му предложете:”Ако ти искаш да станеш лидер,аз ще се занимавам с теб индивидуално и цялостно, докато ти не достигнеш до ниво мениджър”.

След това пристъпете към действие.За да можете да получите за 30 дни непосредствени резултати са необходими следните мерки:

-СИСТЕМА “ДВАМА СРЕЩУ ЕДИН”

В продължение на тези 30 дни не позволявайте вашия кандидат да се среща и провежда срещите си сам.Настоявайте,той да провежда срещите си с вас или организирайте триканална връзка по Скайпа. След това представете на кандидата възможностите,така, както това е правил вашия спонсор.

- УВЕЛИЧЕТЕ МРЕЖАТА НА ВАШИЯ ДИСТРИБУТОР

В течение на 30 дни трябва да се постараете да увеличите максимално даунлана на вашия кандидат. Няма нищо по-вдъхновяващо от това да гледаш как расте собствената ти мрежа.

-ОБУЧЕТЕ НОВИТЕ ХОРА НА ВАШИЯ ЛИДЕР

Помогнете му по организирането и провеждането на домашните срещи с използването на системата “двама срещу един”.

-“ДАЙТЕ ПОД АРЕНДА” ВАШИЯ СПОНСОР

Помолете вашия спонсор за съвместна работа с кандидата ,поне два дена в седмицата.

-ЕФЕКТЪТ НА РЕАЛНИТЕ ПАРИ

Тридесет дневният период ще позволи на всеки кандидат да заработи реални пари.По този начин всички останали дистрибутори от първата линия ще очакват с нетърпение своя ред да получат помощ и поддръжка от своя спонсор.

-ОБРАТНА ВРЪЗКА

При поставянето на целите на вашите кандидати ви препоръчвам да работите отзад напред. Какво означава това? Да речем,че вашият кандидат-лидер иска да заработва 20000-30000 лв/год. Това е вашата цел. Сега тръгнете в обратна посока и установете реалните жалони по пътя на реализацията съгласно с компенсационния план на ФЛП.

Тази сметка се получава при мин 2000-3000 лв/мес. Тези пари се взимат при 60-75 точки месечно. Тези точки се получават при15-19 активни дистрибутора месечно. Значи вие трябва да изградите мрежа с около 20 активни дистрибутора.

Друг вариант: при един Мениджър във фронтлинията и 12 точки активност за лидерски бонус се получава: 1500лв –лидерски бонус при 60т. от мениджърската мрежа и 600 лв от немениджърската група.

 

ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ЛИДЕРСТВОТО

Един истински лидер от вашата първа линия,може да прави обем стотици пъти превишаващ този,който ще правят десетки,частично занимаващи се ,нерешителни дистрибутори. Нещо повече, вашата мрежа ще има стабилитет,защото те няма да престанат да работят. Те са вложили много време и средства в създаването на своя бизнес и за нищо на света не биха го захвърлили. По моя преценка един успешен лидер се равнява на 400 дистрибутора.

 

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ВАШАТА МРЕЖА НА АВТОПИЛОТ

Имайки достатъчно количество лидери в мрежата,вие можете да превключите вашия бизнес на автопилот,а бихте си взимали и всичко от мрежата. Такъв случай се получава когато достигнете до ниво Диамантен мениджър. Вашите лидери ще продължават да привличат нови хора в мрежата,дори когато вие си почивате целогодишно на Бахамските острови или в Акапулко. Накратко казано от количеството и качеството на вашите лидери зависи обема на вашето свободно време.

 

ПРИНЦИП “3-30-300”

Възможно най-големият враг, на вашето свободно време, това е явлението наречено “Принцип 3-30-300” от Дейв Ролер в неговата книга “Как да направим много пари в МЛМ”.

Съгласно този универсален закон,вашият даунлайн ще се стреми да монополизира 100% от вашето време и енергия,независимо от това,дали той се състои от 3,30 или 300 човека!

Ако не се съпротивлявате на опитите на вашите дистрибутори да използват цялото ви време за тяхното собствено развитие,вие скоро ще бъдете доведен до изключително критично състояние. Вие сте длъжни да вземете решение къде да инвестирате вашето скъпоструващо време.

 

ПОСТАВЕТЕ ПРИОРИТЕТИ

Най-простият начин да сложите ред в своя живот е да определите приоритетността на вашите кандидат-лидери от даунлайна. Започнете с всички дистрибутори ,които са активни с 4 БТ. След това вижте кои от тях правят най-голям месечен обем и изберете на първо място най-успешния. Работете с него докато се издигне до Мениджър. Бъдете сигурни ,че това ниво му осигурява необходимите знания и опитност така,че той вече може сам да продължи по-нататък. Прави ми впечатление ,че някои мои мениджъри не могат правилно да разберат това.

 

ПРЕДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТЧЕТЛИВО И ЯСНО

Отговорите на въпросите-това е едно от вашите най- важни задължения. Неведнъж ,те не достигат до целта защото са много дълги и сложни.Научете се да отговаряте на въпросите кратко и ясно. Превърнете го в игра. При всяко позвъняване бъдете кратки и делови и приключвайте разговора колкото е възможно по-бързо. Използвайте Интернет, като за целта си създайте два или три адреса. Всеки лидер трябва да има компютър и компютърна грамотност,да не говорим ,че са необходими и лаптоп и мултимедия. И всичко това ще способства за използването на новите технологии в спонсорирането,тренинга и обучението на все по-добри лидери.

 

ЗНАЧЕНИЕ НА МАЙСТОРСТВОТО

Вашият успех или провал във ФЛП в крайна сметка зависи от вашата способност да създавате самодостатъчни лидери. Лидери, следващи системата с пълна вяра и без постоянния ви надзор. Всеки дистрибутор,в самото начало,трябва да подтисне собственото аз и да включи творческия си потенциал към системата,която на пръв поглед е удивително проста. Дистрибуторът ще стане специалист само тогава,когато се научи да цени системата на ФЛП,която е създала не един милионер по света и не се опитва да я изобретява отново.

 

 

 

 

 

 

                                         КЛУБ ЗА МЛМ ОБУЧЕНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Път към свободата.

2. Сравнете МЛМ с всички останали възможности....

3. Нека да поиграем или какво е принципа 80 на 20.

4. Тайната на успеха се крие в съгласието.

5. Съвети към дистрибуторите - Правилно формиране на целите.

6. Подгответе своите гости.

7. 5 правила за изграждане на МЛМ група.

8. Послание – Скъпи лидери.

9. Тестове, въпроси, анкети....

    А) Вашата мотивациа за МЛМ успех.

    Б) Кое е единственото най-важно нещо за МЛМ успех?

10. Съвети и идеи от практиката на МЛМ експерти.

    А) В коя група хора бихте искали да сте?

    Б) Отговаряте ли на тези въпроси?

    В) В хода на беседата ....

11. Хумор

     “Затвор – Работа”

12. Отговори на теста и въпроса.

================================================================

“Има 3 вида хора на този свят....

Хора, които Правят нещата да стават

Хора, които Гледат как нещата стават

Хора, които казват “Ей, Какво става?”

 Вие какъв човек сте?”

Крис Канон

================================================================

1. ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА

Въпреки, че робството е премахнато преди стотици години, болшинството хора
на този свят са роби, в това число и вие. Учудени сте, нали. Или даже
обидени. Ще кажете:

“Това е лъжа! Аз съм свободен човек!”

Не бързайте. Сега ще обясня всичко.

За съжаление, все още сме принудени да изкарваме пари за хляба си насъщен.

Имате два начина за печелене на пари:

- или като наемен работник,

- или като бизнесмен.

Ако сте наемен работник, ви казват кога да идвате на работа и кога да си
отивате, какво да правите, кога да почивате и т.н., което значи, че някакъв
началник управлява живота ви. Но най-неприятното е, че в края на всеки месец
ви казват колко струвате във вид на заплата. Във всеки момент, не дай бог,
може да получите съобщение: “Благодарим, но повече не се нуждаем от услугите
ви”. И вие живеете в постоянен страх за бъдещето си.

Ако сте бизнесмен, положението ви е още по-лошо. Отначало инвестирате доста
пари в своя бизнес и се гордеете с това, че сте стопанин на собствения си
бизнес. Но не след дълго колелото се обръща и вие ставате слуга на бизнеса
си, даже ако бизнеса ви върви и процъфтява. Вие постоянно се безпокоите за
обема на продажбите, за платежоспособността на клиентите си, за плащанията
към доставчиците, за състоянието на банковата си сметка и т.н. През цялото
време се намирате на границата на риска, все повече и по-често се безпокоите
за материалното бъдеще на бизнеса си. За съжаление, статистиката показва, че
от 10 новооткрити фирми 8 фалират в течение на първите 2 години.

Сега разбирате ли защо ви назовах роби.

А бихте ли желали да правите това, което искате, когато искате, да купувате
каквото искате, да пътувате зад граница когато ви хрумне и, най-важното, да
не бъдете зависими нито от бизнеса си, нито от началника си, нито от
местоработата си?

Готови ли сте да се разделите със страха си?

Наистина ли сте решени да станете стопанин на живота си?

Изпълнени ли сте със страстно желание да работите за осъществяване на
мечтите си?

Път към свободата има!

И този път се нарича МЛМ !
================================================================

“Ако искате да привлечете човек на ваша страна, първо го убедете, че сте му
искрен приятел.”

Абрахам Линколн

================================================================

2. СРАВНЕТЕ МЛМ С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА, СОБСТВЕН БИЗНЕС ИЛИ
ИНВЕСТИРАНЕ

МЛМ е голяма световна тенденция - над 100 милиарда долара е оборотът на МЛМ
компаниите по света, броят на дистрибуторите им е над 100 милиона души, а
годишният растеж е от 20 до 150%.

Възможност за всеки независимо от възраст, пол, раса, образование, опит,
социално или семейно положение, бизнес или професия, минали успехи или
провали. Без бързане за работа и блъскане по градския транспорт, без
разправии с работници, без разходи за персонал, наеми и пр, без официално
облекло, без плащане на франчайз, без следене кога сте дошли на работа....

Осигурено качествено обучение, което води до най-високо ниво на личен и
професионален растеж и развитие на делови и лидерски качества. Дори само
заради това обучение си струва за да се захванете с МЛМ, защото гарантирано
ще станете по-добри хора.

Никакъв финансов риск. Започвате без първоначална инвестиция собствен бизнес
и освен това получавате обучение от успяващи колеги, обикновено безплатно и
в удобно за вас време.

Работите в удобно за вас време - работите когато можете, което е особено
важно за млади майки, студенти и много заети хора, на които им е омръзнало
никога за нищо да нямат време. Може да работите от къщи, така че хем да си
гледате децата, хем да печелите поне по 200-300 лв. Ако ходите на работа,
можете да развивате бизнеса си когато искате, без той да застрашава работата
ви. Нещо повече - ако сте се питали какво ще правите, ако някога ви
съкратят, МЛМ е естественото и реалното решение за да не останате без
доходи.

Печелите толкова, колкото заслужавате - ако развивате своя бизнес в
свободното си време, 100 - 1000 лв./месец са реална заработка, а ако му се
посветите изцяло, можете да печелите по 1000, 10000 и повече на месец. Няма
ограничения колко да се издигнете и колко да печелите!

Работите за себе си. Сами сте си шеф. Правите каквото прецените, работите
където искате и с когото искате. Доходите ви са остатъчни - щом изградите
работеща група, получавате процент от оборота й цял живот. Освен това,
бизнесът ви може да се предава по наследство.

Впечатляващи данъчни облекчения - легално си спестявате много данъци, защото
всички ежедневни разходи могат да се осчетоводяват, а също така и пътувания,
ваканции и т.н.

Потенциалният ви пазар е неограничен. Работите с нови, уникални продукти от
най-високо качество, които никой друг не предлага и които не могат да се
купят по магазините - при това без да се грижите за снабдяване,
осчетоводяване, контрол, опаковка и изпращане на стоки до клиенти.

Бизнесът ви е глобален! Само физически сте в къщи. Можете да имате собствена
мрежа от дистрибутори и клиенти във всички страни и континенти, във всички
населени места на нашата страна.

Осъществявате собствените си мечти, а не разменяте живота си за пари,
изграждайки чуждите мечти. Вашето време и вашият живот са на ваше
разположение. Успехът ви идва в резултат на работа в екип, а не чрез
мъчителна борба с конкуренцията. Получавате голямо морално удовлетворение
като помагате на хората да подобрят здравето си и да постигнат финансова
свобода.

Живеете като богат човек, но без натоварването, стреса и отговорностите,
които обикновено са свързани с парите. Можете да си позволите много повече
развлечения, пътешествия, време за семейството и за срещи с приятели.

Свободни сте!

==============================================================

"Много неуспели хора не са разбрали колко близо са били до успеха, когато са
се отказали."

Томас Едисон

===============================================================

3. НЕКА ДА ПОИГРАЕМ

ИЛИ КАКВО Е ПРИНЦИПА 80/20
Искам да ви разкажа за нещо, което често плаши новите ни дистрибутори, а и
не само тях.

Това е процента  на хората, които влизат в нашия бизнес и процента на тези
от тях, които остават в него.

Нека да видим какво става в живота, когато човек търси работа?

Обикновено,като прочете обявата, той звъни по телефона и пита:

“Каква работа предлагате?”

И много често, като чуе за какво става въпрос, казва:

“Това не е за мене”.

Или отива на назначеното му интервю и много често отказва предложението.

Но НИКОГА не съм чувал някой работодател да изпадне в паника или да замръзне
в ужас от това, че никой не проявява интерес към работата, която предлага.

И какво прави работодателят?

Много просто – обръща се към следващия кандидат.

И така, докато ТОЙ хареса някой от кандидатите, на които предлаганата работа
им допада.

Как мислите, какво трябва да правим НИЕ?

Правилно! СЪЩОТО!

Трябва да говорим с много хора.

ЗАЩО?

За да подберем от тях онези, които да включим в екипа си от единомишленици.

Нека сега да видим какво представлява този загадъчен принцип 80/20?

Нека хората, към които се обръщате са 100.

Запомнете!

20 от тези 100 са хора, които никога нищо не купуват.

Остават 80 от 100.

Други 20 от тези 100 винаги купуват продуктите, които им  предлагате, но
никога не ги използват.

Какво означава това?

Това означава, че вие никога вече няма да видите тези клиенти. Защото те
даже не са опитали продуктите ви, забравили са ги и за вас те са просто
“умрели” клиенти.

Остават 60 от 100.

40 от 100 ще станат ваши постоянни клиенти. При това над половината от тях с
течение на времето също ще “умрат”. Значи фактически ще останат 10 от 100.

Какво означава това?

Означава, че трябва постоянно да попълвате базата си от клиенти.

И само 20 души от първоначалните 100 ще се присъединят към вашия екип и ще
се заемат сериозно с този бизнес. Не е изключена възможността след време
половината от тях да се прехвърлят в други МЛМ фирми или да се заемат със
съвсем друг бизнес. Значи реално с вас ще останат едва 10 човека от 100.

А какво става с клиентите?

Става това, че от 10 човека само един ще купи вашия продукт!

Ще кажете:

“Че това е страшно малко!”

Нищо подобно!

Ако обикновените магазини имат такъв процент клиенти,те просто няма да
успяват да зареждат с нова стока щандовете си!  При тях от 30-тина “туристи”
, които се мотаят из магазина, само един действително купува!

А защо?

Защото те не могат да му предложат такова обслужване, каквото вие му
осигурявате! Вие индивидуално работите с всеки клиент, грижовно подбирате
това, което лично му е нужно, отговаряте на всичките му въпроси и затова сте
в постоянен контакт с него.

А обикновения продавач?

Той продава на него / едновременно и на още някакъв клиент / това, което е
налично в магазина, като се стреми бързо да се оттърве от залежалата стока.

И после какво?

Продава си стоката човекът, въздъхва с облекчение, потрива ръце и забравя за
този клиент!

Така че вашият бизнес съвсем не изглежда зле!

А какво да кажем за бъдещите ви партньори по бизнес?

Един от 10!

“Колко малко!” – ще кажете вие.

Нищо подобно!

Това е безумно много!

Та те, може би, са бъдещите лидери!

А лидерите по нашите земи съвсем не са много – обикновено не повече от един
на хиляда!

Тогава защо именно в МЛМ има толкова много лидери, къде е тайната?

Работата е там, че много рядко се раждат готови лидери, но затова пък се
раждат много хора със заложби на лидери.

И ако такъв човек не попадне на добър учител, при това кръвно заинтересован
да развие тези именно заложби, то те така и ще изсъхнат, като дърво без
корен, и човечеството няма да получи като подарък още един лидер.

А вие знаете какво трябва да направите за да постигнете успех в нашия
бизнес, нали?

Трябва да построите голям, стабилен и ефективно работещ екип.

Как да стане това?

Преди всичко вие самият трябва да станете лидер, после учител, който да
възпитава и изгражда силни лидери в своя екип.

Ето защо МЛМ е истинска работилница за изграждане на лидери!

Помислете само, има ли такава сфера на дейност, където на учителя е
по-изгодно ученика да печели повече от учителя си?

В МЛМ това е така!

Ако вашите ученици печелят повече от вас, то вашият бизнес расте и укрепва!

Има древна китайска мъдрост:

“Ако посееш ориз си осигурен за една година....

 Ако посадиш дърво си осигурен за 20 години....

 Ако отгледаш човек си осигурен да цял живот!”

 Запомнете това и отглеждайте хора!

Какво трябва да правите от самото начало?

През първите 6 месеца не очаквайте никакви съществени приходи, това е време
за обучение!

Работете интензивно!

Всеки загубен месец ви отдалечава с 3 месеца от успеха!

Това, което “посадите” през първия си месец в МЛМ, “израства” едва през
третия месец.

Този закон действа винаги!

Какво трябва да правите през първите 3 месеца?

Преди доста време, един от моите спонсори ме научи на следното:

“През първите 3 месеца е необходимо да привлечеш в бизнеса си минимум 18
човека”.

 “Защо?” – попитах аз.

 “Защото 6 от тях ще подпишат договора, но никога нищо няма да купят, 6 ще
станат твои клиенти и само 6 ще станат твои партньори в бизнеса”.

СПОМНЕТЕ СИ ПРИНЦИПА 80/20
Тази прогноза на спонсора ми беше доста оптимистична – все пак това бяха
67%. С времето процентът спада на около 20, но затова пък тези хора останаха
завинаги.Не е лошо, нали?

Не знам дали тези загуби ви плашат и разочароват ....

Тогава нека да изиграем една игра
Първо да пресметнем колко ще спечелите, ако двама човека се присъединят към
вашия екип и купят продукти за по 100 лева всеки.

Знаем, че печалбата от продажба на клиент е 30% от цената на продуктите.

И така: 200 х 30% = 60 лева.

Сега, нека си представим, че сте се срещнали с 10 човека, представили сте
продуктите на фирмата и 2 от тези 10 човека реално са купили от вас продукти
на обща стойност 200 лева, а вие сте спечелили вашите 60 лева.

Нека сега разделим тези 60 лева на 10 човека.

Получава се 6 лева на човек.

Значи всеки човек, с който сте говорили за продуктите, слага в джоба ви по 6
лева, независимо от това дали е купил или не продукти!!!

И така, вие говорите с потенциалния клиент или дистрибутор и той ви отказва,
например с думите:

“Знаете ли, това не ми трябва. Извинявайте, че ви загубих времето”.

А вие, широко усмихвайки се, му отговаряте:

“Няма нужда да ми се извинявате! Аз току що спечелих 6 лева.

Работата ми е такава – поговоря с някого и слагам 6 лева в джоба!”

Често ефектът е поразителен!

“Чакай, чакай, я обясни как става тая работа!”

Представяте му описаната по-горе схема.

И човекът, който току що ви е отказал, може да промени решението си и да се
присъедини към бизнеса ви!

Ако не, то вие сте на един човек по-близко до целта си! При това вече имате
в джоба си 6 лева!

Добра игра, нали?

Не се страхувайте и не се притеснявайте от нищо!

Играйте постоянно тази игра и непременно ще спечелите!

Успехът е поредица от преодолени неуспехи!

================================================================

“Можете да имате всичко, каквото пожелаете, ако просто помогнете на
достатъчно хора да получат това, което те искат.”

Зиг Зиглър

================================================================

4. ТАЙНАТА НА УСПЕХА СЕ КРИЕ В СЪГЛАСИЕТО

Спомням си за едно наше пътуване в провинцията. Дистрибуторът, по молба на
който пристигнахме, беше организирал няколко срещи със свои познати.
Срещнахме се с различни хора, денят беше много наситен. Вечерта, когато
анализирахме проведените срещи, го попитахме дали е доволен от постигнатото.
Той отговори: “Да, разбира се! Но едно не мога да разбера – защо с вас не
спорят? Та нали и аз им говоря същото, но с мене обикновено спорят. А с вас
се съгласяват. Всичко приключи успешно и вече имам трима нови дистрибутори.”
Тогава му разказахме за схемата, която използваме и която ни носи успех.

Тази схема от 7 стъпки се роди в процеса на работата, когато още нямаше
достатъчно литература по МЛМ, и изглежда така:

СЪГЛАСЯВАМЕ СЕ

Цялата работа се състои в това, че преди всичко се съгласяваме ние! Каквото
и да говори събеседника – ние се съгласяваме. Това е първото. Една ОСОБЕНА
форма на съгласие. Например, когато ни казват:”Струва скъпо!”, ние не
казваме:”Да, скъпо е”. Казваме:

- Да, ние също мислехме така....

- Прави сте, на пръв поглед изглежда скъпо....

- Разбира се, може да изглежда скъпо....

УСМИХВАМЕ СЕ

Това може да е просто усмивка или някаква произнесена от вас шега,
поговорка....., например:

- Скъпчията плаща двойно.

- Умният купува скъпи стоки, защото му излиза по-ефтино.

- За здравето ( красотата ) или плащат, или плачат.

Защо са необходими тези две стъпки? Те позволяват да предразположим
събеседника към взаимодействие. Намалява се напрежението. Знаем, че зад
всяко възражение се крие някакъв въпрос. Може би събеседникът ни още не може
да го формулира, но той е напрегнат, за вземане на решение му е нужна
допълнителна информация и той я търси от нас. Ако в този момент започнем да
спорим и да доказваме правотата си, нищо хубаво няма да стане, само ще го
настроим против себе си.

Дейл Карнеги казва:”Най-добрият начин да победиш в спора е да го избегнеш”.
Проявявайки доброжелателно съгласие, ние сякаш вземаме неговата страна,
присъединяваме се към неговото мнение, сваляме напрежението и той е готов да
ни слуша.

УТОЧНЯВАМЕ

Сега вече трябва да изясним какъв въпрос се крие зад възражението му. За
целта задаваме уточняващи въпроси:

- Смяташ ли, че НИКОЙ НЕ МОЖЕ да си позволи да купи това?

- Да разбирам ли, че ТИ НЕ МОЖЕШ да си позволиш да го купиш?

Това уточнение е необходимо за да дадем на събеседника информацията, която
му трябва. Например, предполагаме,че той мисли,че продукта е скъп за
другите, а той ни отговаря:

- Не, може би някой и ще го купи, но аз не мога да си го позволя.

Или обратно: предполагаме, че на него му е скъпо, а той казва:

- Е, аз мога да си го позволя, но кой още ще купи? Хората нямат пари.

По този начин ние можем да разберем КАКВО той иска да знае:”Ще мога ли аз да
купя продукта?” или “Ще купуват ли другите продукта?”

ОТГОВАРЯМЕ

След като уточним какъв въпрос се крие зад възражението, отговаряме именно
на този въпрос. Ако се страхува дали ТОЙ ще може да си купува предлагания
продукт – даваме информация за съществуващите, съгласно маркетинг-плана,
възможности за значително намаляване на цената, ако подпише дистрибуторски
договор, и как тази отстъпка в цената ще нараства все повече и повече в
процеса на изграждането на собствената му МЛМ група.... Ако го вълнува дали
ще купуват другите - разказваме му за обема на продажбите си през последните
месеци....

ПОКАЗВАМЕ

Подкрепяме информацията с картинки, схеми и други нагледни материали.
Предлагаме му да сравним цените на аналогичните продукти на пазара, като
отчитаме и преимуществата на нашия продукт. Показваме на човека изгодата
лично за него. Разказваме истории, свързани с ползата от използването на
продукта.

ПРОВЕРЯВАМЕ

Убеждаваме се,че сме отговорили на въпроса му. Можем и направо да попитаме:”
Отговорих ли на въпроса ви?” Като получим положителен отговор –

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАТАТЪК

Даваме на събеседника нова информация.

Работейки по тази схема, ние по-рядко срещаме откази. Разбира се,
възраженията са неотменима част от работата ни. Всеки има право да се
съмнява и нашата мисия е не да спорим и да доказваме правотата си, а след
като изясним въпроса, скрит зад възражението, доброжелателно да дадем
търсената от събеседника информация. По този начин снемаме напрежението и му
помагаме да вземе решение.

КОГАТО НИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ – И С НАС СЕ СЪГЛАСЯВАТ.

ТОЧНО ТУК Е СКРИТА ТАЙНАТА!

==============================================================

“На пазара е като в училище - веднага си личи кой е без домашно.”

Джим Рон

==============================================================

5. ПРАВИЛНО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

- Още сега вземете решение, че непременно ще постигнете успех.

- Повярвайте в това, че ще постигнете успех.

- Запишете целите си на хартия.

- Определете преимуществата, които ще получите, когато постигнете целите си.

- Определете положението, в което сега се намирате.

- Фиксирайте дата от календара за постигане на всяка една от целите.

- Опитайте се да предвидите всички възможни препядствия, които трябва да
преодолеете.

- Определете знанията и навиците, които трябва да овладеете за да постигнете
поставените си цели.

- Определете как да получите тези знания.

- Дайте си дума никога да не отстъпвате от взетото решение и винаги да
преследвате поставените цели въпреки възникналите трудности и препядствия.

===============================================================

“Ние не сме родени да печелим или да губим,

Ние сме родени да избираме.”

Сам Пит

===============================================================

6. ПОДГОТВЕТЕ СВОИТЕ ГОСТИ!

Поставете се на мястото на човек, който за пръв път попада на ваша
презентация. Предстои му да научи за някаква възможност, която може би му се
е струвала нереална и непостижима. Вероятно в ума му се въртят въпроси като:
"Какво правя тук? Какво ще ми струва това? Какво се очаква от мен? Какво ли
ще се опитат да ми пробутат?…." Може вече да съжалява, че е дошъл. Как вие
като спонсор бихте променили тази ситуация, как бихте събудили неговия
интерес? Като предварително насочите вниманието му към двете най-важни
предимства на мрежовия маркетинг?
1. Много повече пари.
2. Много повече свободно време.
Работата е там, че вашият кандидат не знае за тях. Дори да ги споменете по
време на презентацията, той няма време да ги осмисли. Ето защо, можем да
използваме приложената анкета, която ще помогне на гостите ви да осъзнаят и
формулират своите желания и цели. По този начин те ще насочат вниманието си
и върху това как биха могли да ги осъществят, използвайки предоставената от
вас възможност.
1. Кога възнамерявате да уредите финансите си така, че да не Ви се налага да
ходите на работа, ако не искате? - Отговаряйки на този въпрос, човек веднага
си дава сметка, че всъщност, за да разполага с времето си, му е нужна
финансова стабилност. И логично се изправя пред втория въпрос:
2. Какъв план сте избрали, благодарение на който няма да Ви се налага да
работите и ще разполагате напълно с времето си? - Ако човек няма подобен
план, той веднага разбира това. Може би, точно сега би могъл да научи нещо
конкретно по този въпрос и да се заинтересува от вашата възможност.
3. Какъв месечен доход ви е нужен, за да живеете комфортно без да Ви се
налага да ходите всеки ден на работа? - На този въпрос всеки би отговорил
различно, но независимо от сумата, която би посочил, това предполага, че
иска да направи доста пари.
4. Какъв е вашият план, който ще ви позволи да си осигурите тези пари, за да
не е нужно да ходите на работа? - На всеки ще му хрумнат различни идеи.
Понеже много от тях са неосъществими, човек стига до извода, че не е лошо да
научи още някои начини, което би го накарало да погледне към предлаганата от
вас възможност с повече надежда и ентусиазъм.
5. Знаете ли колко пари трябва да имате в банка при 4% годишна лихва, за да
си осигурите желания от вас месечен доход? - Правилото на Големия Ал:
Сумата, която желаете да получавате на месец, умножавате по 250 и ако
разполагате с получената сума, внесена в банка срещу 4% годишна лихва, то
вие сте готов да се пенсионирате. Например, ако желаете да имате на
разположение 300 лв. всеки месец, то би трябвало да внесете в банка 75 000
лв. Нека всеки да направи своите пресмятания и сам да стигне до извода, че и
тази идея не е лесно осъществима, а за повечето хора е дори нереална.
6. Да бъдеш богат означава да имаш пари и свободно време. Познавате ли
такива хора? Готови ли са те да Ви научат как да станете богати? - 90% от
хората не разполагат с пари и свободно време. Помогнете на гостите да
стигнат до извода, че не бива да слушат бедни хора, ако искат да забогатеят!
7. Интересува ли Ви как да повишите доходите си, без да влагате големи суми
пари и без да трябва да напускате работа си? - Тази анкета дава възможност
на всеки да си даде ясна сметка, че неговите желания са непостижими, ако
разчита на обичайния линеен доход и ходенето на работа до старини. Така той
започва да се пита дали пък наистина вие не може да му предложите нещо,
което му дава алтернатива.
Целта на вашето представяне е да предложите възможност, да накарате хората
да се замислят: "Коя е тази компания, която може да ни даде време и пари
едновременно?" Традиционните компании не им дават този шанс и това, което
поканените трябва да направят, е да осъзнаят тези две невероятни
възможности, които им предоставя МЛМ:  СВОБОДА по отношение на ВРЕМЕ и ПАРИ.
Когато им оставите достатъчно време за това, те ще се отворят към
възможността и ще са готови да ви изслушат. Дори и да допуснете грешки, те
ще чакат да им покажете най-важното - как да изградят свой собствен бизнес и
да си осигурят доходите, които ще им позволят да станат богати и свободни!

Първото изречение – тайната на успешното представяне!

Ако съумеете да грабнете аудиторията със силно и компетентно първо
изречение, то независимо от това как ще протече след това представянето,
успехът ви е почти гарантиран. И обратно - дори и при перфектна презентация,
ако й липсва подходящото силно начало, то тя не би имала този успех. Вашата
цел е да накарате хората да си кажат: "Хей, тук има нещо страхотно и аз го
усещам ! Искам го!" Знаете ли колко пари може да ви носи един сравнително
добър дистрибутор? Поне по 500 лв на месец, което е 6000 лв годишно или 60
000 лв за 10 години! А един наистина добър дистрибутор би могъл да ви носи
повече от 5000 лв всеки месец - за 10 години това прави повече от половин
милион лева! Е, сега давате ли си сметка колко е важно първото впечатление и
първото ви изречение? Можем да направим добро първо впечатление само веднъж!
Според Том Шрайтер много дистрибутори са чисто и просто комарджии - защото
те залагат на случайни фрази и импровизации, опитвайки се да впечатлят
хората. Но те просто не
 знаят това и никой не им обръща внимание. А би трябвало да започват
убедително!
Ето някои от целите, които трябва да постигнете с първото изречение:
1. Да се отървете от възражението, че това е пирамида
2. Да се ентусиазират и развълнуват хората.
3. Да накарате гостите да ви се молят веднага да се включат
4. Да им покажете, че е просто и те вече го могат без да се обучават
специално.
5. Да се почувстват уверени, че могат да започнат веднага.
6. Да си кажат, че това е постижимо и могат и те да се справят.
Обявете темата: "Днес ще ви покажем как можете да печелите допълнителни
доходи, без това да пречи на основната ви работа, като използвате метода на
умножаването, за да си осигурите постоянно повишаващи се доходи с помощта на

мрежовия маркетинг." Поздравете гостите ви и започнете презентацията така:
”Повечето хора се занимават с мрежов маркетинг всеки ден, но просто не
получават пари за това.”
Мрежовият маркетинг се обяснява само с две думи - препоръчване и придвижване
до нашите приятели и познати на продукти, които харесваме и ползваме сами.
Започваме успешно да правим това още на 5 години - например детето, което ви
вика да гледате интересна програма по телевизията. Или последният виц, който
сте чули от сина си и сте разказали на всички около вас. За това не е
необходимо обучение - всеки може да го прави. Дори и да искаш, не можеш да
престанеш. Така че какво ни остава, освен поне да се научим как да печелим
от това.

Даже и да ви се струва банално, такова начало привлича поне 90% от хората на
ваша страна. Вашите гости ще си кажат: “След като аз така и така се
занимавам с мрежов маркетинг, какво да направя, че поне да ми плащат за
това?”
Работете с хора, които ви познават, харесват ви и ви вярват.
Мрежовият маркетинг се прави с отношения. За да успявате, тези три думи са
магически. Ето защо, веднага щом някой се включи в групата ви, започнете да
работите за подобряване и заздравяване на личните приятелски взаимоотношения
с него. Ключовите думи тук са приятелство, общи интереси, лоялност, обща цел
и мисия на цялата група. Не е важен броят дистрибутори, а качеството на
взаимоотношенията - ето защо трябва да се срещаме и да развиваме задружност.
Ако имаме добри отношения с хората от екипа си, те ще вземат решения според
качеството на тези отношения. И тъй като никой друг не е изградил с тях
такива добри отношения, няма да имаме конкуренция! Никой не може да предложи
идеална система с най-добър продукт и най-високо заплащане! Продуктите
трябва да са добри, заплащането трябва да е прилично - но 1-2 ил 5% повече
не решават нещата! Винаги някъде по света може да се намери фирма, която
предлага по-големи количества на по-ниски цени срещу по-добри комисионни.
Тези, които търсят
  други възможности, го правят най-често затова, че не се чувстват добре в
компанията на спонсорите си! Така че, ако искате да имате голяма и печеливша
мрежа, давайте всичко от себе си и работете върху взаимоотношенията си с
нея! Това означава да работите с любов. И тогава резултатите идват сами! Ето
защо - запитайте се колко любов влагате в отношенията си с вашите спонсори,
с фирмата, с вашата мрежа и с вашите клиенти?

 "Който иска много, трябва да жертва много. Който иска всичко, трябва да
жертва всичко!"

================================================================

“Моята тайна за успех е в умението да разбера гледната точка на събеседника
си и да погледна на нещата както от неговата, така и от моята гледна точка.”

Хенри Форд

================================================================

7. ПЕТ ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛМ ГРУПА

Първо правило: Мрежовият маркетинг е БИЗНЕС !

Забрави за “стани богат бързо”! Ако си ориентиран към фразата “стани богат
бързо”, по-добре поеми рискове или бъди голям късметлия, защото Мрежовият
маркетинг, като всеки друг бизнес, изисква време и упорит труд.

Второ правило: Трябва да поемеш едногодишен ангажимент !

Ключът към успеха е търпението. Необходимо е в продължение на поне една
година да работиш системно и упорито всеки ден, преди да започне да действа
“Геометричната прогресия”. Изобщо не е съвпадение, че:

Повечето дистрибутори напускат бизнеса и се отказват през първата година.

Повечето дистрибутори се провалят.

Дистрибуторите, които постоянстват една година или повече, обикновено
завършват ставайки новите “хора на големите удари”.

Трето правило: Изграждай своята група в ширина и колкото е възможно по-бързо
!

Ангажирай се сериозно да привличаш ежеседмично по един нов член в първата си
линия.  Има две главни причини за това:

А. Движещата сила на Мрежовия Маркетинг е ентусиазмът. Той ти помага да
останеш посветен на усилията ти за успех в Мрежовия Маркетинг.

Б. Само 20 % от дистрибуторите от първата ти линия ще допринесат за
изграждане на групата ти в дълбочина. Останалите 80 % ще спечелят само
правото да си купуват нашите чудесни продукти на по-ниски цени.

Четвърто правило: По-голямата част от времето си отделяй да помагаш на тези
20 % от твоите дистрибутори, които искат също да изградят групи. Работи за
тях, но не вместо тях!

Покажи им колко е лесно да повторят (дублират) твоите усилия. Помагай им по
всякакъв начин, но НЕ ги НАСИЛВАЙ и НЕ се ОПИТВАЙ да ги направиш свои
“двойници-роботи”. Насилието отблъсква.

Направи всичко възможно, за да им предоставиш своята помощ, тъй като НИЩО
ДРУГО не обезкуражава толкова бързо новите дистрибутори, както спонсорите,
които ги пренебрегват и игнорират.

Пето правило: Няма истинска тайна за една голяма долна линия.

МЛМ-ЛИДЕРИТЕ не са изградили сами големите си мрежи. Те не са по-различни от
теб или от мен.

Ако те не са изградили сами техните долни линии, тогава кой?

Търпението + Постоянството в усилията + Геометричната прогресия

99 % от една голяма долна линия се изгражда чрез осигуряване на достатъчно
време на “Геометричната прогресия” да си свърши работата !

================================================================

"Не вярвам в обстоятелствата. Хората, които искат да успеят, търсят
подходящи обстоятелства, а ако не ги намерят, сами си ги създават".

Джордж Бърнард Шоу

================================================================

8. СКЪПИ ЛИДЕРИ,

Имахте ли някакви проблеми тази седмица? Аз имах. Обзалагам се, че всички
ние очакваме още проблеми следващата седмица, нали? Все пак, такъв е
животът. В случай, че не сте забелязали проблеми тази седмица, нека да ви
разкажа за няколко, които може би сте пропуснали:

* Сътрудник не е отговорил на обаждането ви.
* Клиент си е помислил, че сте луд.
* Някой е говорил лъжи по ваш адрес.
* Приятел ви е завидял на успеха.
* Новият ви дистрибутор не е поръчал повече продукти.

Всички тези проблеми ще ви се случат отново следващата седмица, плюс някои
нови. А вашите сътрудници просто “не включват”. Те си мислят, че сте станали
Лидер, защото нямате никакви проблеми. Ние си знаем най-добре.

Лидерите имат същите проблеми, които имат и клиентите. Единствената разлика
е в начина, по който реагираме на тези същите проблеми. Как Лидерите
реагират на проблемите? Нека видим един пример.

Когато хората не са съгласни с нас, ние разбираме, че те са свободни да имат
собствено мнение. Това е тежко понякога. Но ако настояваме да имаме правото
да казваме на другите как трябва да мислят, то тогава те нямат ли същото
право да ни казват как ние трябва да мислим?

Ние не си мислим, че ако хората не са съгласни с нас, това е проблем. Ние го
приемаме за нещо естествено. Това е човешко. И просто продължаваме да си
гледаме работата. За нас това е лесно. Ние сме Лидери.

Аз обаче се притеснявам за Не-лидерите. Не-лидерите позволяват на външния
свят и външните събития да им влияят. Те позволяват на всички тези външни
влияния и случайности да определят живота им. Те не знаят, че имат правото
сами да решават какви искат да бъдат.

Аз бих желал да мога да гарантирам на Не-лидерите, че в живота им няма да
има проблеми... но не мога. Иска ми се те никога да не бъдат глобени за
превишена скорост, винаги да успяват да платят сметките си навреме, никой да
не им отказва, никой да не клюкарства по техен адрес и колата им никога да
не се разваля.

Животът е пълен с проблеми. И ако ние успеем да помогнем на Не-лидерите да
се научат да се справят с всекидневните си проблеми, можем да им помогнем да
променят живота си. Като Лидери ние имаме задължението да помагаме на
другите да станат по-добри.

Междувременно, продължавайте да променяте животи! Това прави света по-хубаво
място за живеене.

================================================================

“Ние имаме КЛИЕНТИ! КУПУВАЧИТЕ идват и си отиват. КЛИЕНТИТЕ остават за дълги
периоди от време!

Стройте КЛИЕНТСКА база, а не постоянно въртяща се врата от КУПУВАЧИ!”

Петер Арнолд

================================================================

 9. ТЕСТОВЕ, ВЪПРОСИ, АНКЕТИ....

А. ВАШАТА МОТИВАЦИЯ ЗА МЛМ УСПЕХ

За да можете точно да оцените силата на мотивацията си за достигане на  МЛМ
успех ви предлагаме тест, разработен от Т. Елерсон. Като отговорите на
предложените ви въпроси с “да” или “не”, ще получите точния индекс на вашата
мотивация, който ще ви послужи в бъдещата ви работа по изграждане на
истински лидер

1. Когато има избор между два варианта е по-добре той да се направи веднага,
отколкото да се отлага за неопределено време.

2. Лесно се дразня, когато виждам, че не мога да изпълня задачата 100%.

3. Работя така, като че ли всичко съм заложил на карта.

4. Когато възникне проблемна ситуация, обикновено вземам решение в последния
момент.

5. Когато през два последователни дни не правя нищо, губя спокойствие.

6. Има дни, в които успехите ми са по-лоши от средните.

7. По отношение на себе си съм по-строг, отколкото по отношение на другите.

8. Аз съм по-доброжелателен от другите.

9. Когато се отказвам от трудна задача, след това горчиво съжалявам, защото
знам, че бих я решил успешно.

10. В процеса на работата са ми необходими кратки почивки.

11. Усърдието не е от основните ми качества.

12. Успехите ми в бизнеса не винаги са еднакви.

13. Повече ме привлича друга работа, отколкото тази, която сега върша.

14. Порицанието ме стимулира по-силно, отколкото похвалата.

15. Знам, че колегите ме смятат за делови човек.

16. Препядствията правят решенията ми по-твърди.

17. На околните е лесно да събудят честолюбието ми.

18. Когато работя без вдъхновение, това обикновино личи.

19. Когато си върша работата, не разчитам на другите.

20. Понякога отлагам това, което трябва да свърша сега.

21. Трябва да разчитам само на себе си.

22. В живота има малко неща, които са по-важни от парите.

23. Винаги, когато ми предстои изпълнение на важна задача, не мисля за нищо
друго.

24. Аз съм по-малко честолюбив, отколкото много други.

25. В края на отпуската си обикновено се радвам, че се връщам на работа.

26. Когато ми се работи, върша работата си по-добре и по-квалифицирано,
отколкото другите.

27. По-просто и по-лесно ми е да общувам с хора, които могат да работят
упорито.

28. Когато нямам работа се чувствам не на себе си.

29. Налага ми се да изпълнявам отговорна работа по-често, отколкото на
другите.

30. Когато трябва да вземам решение, старая се да правя това колкото си може
по-добре.

31. Приятелите ми понякога ме смятат за ленив.

32. Успехите ми в някаква степен зависят от колегите ми.

33. Безсмислено е да се противопоставям на волята на шефа си.

34. Понякога не знаеш каква работа ти предстои да вършиш.

35. Когато нещо не върви, ставам нетърпелив.

36. Обикновено обръщам малко внимание на постиженията си.

37. Когато работя в екип с други, моята работа е по-резултатна, отколкото
тази на другите.

38. Често не довеждам до край това, с което се захващам.

39. Завиждам на хората, които се мотат без работа.

40. Не завиждам на тези, които се стремят към власт и високо положение.

41. Когато съм сигурен, че действам правилно, готов съм, за доказване на
правотата си, да стигна до крайни мерки.

===============================================================

“Характерът е по-важен от интелекта. Великият човек се познава по делата, а
не по думите.”

Джим Рон

==============================================================

Б. КОЕ Е ЕДИНСТВЕНОТО НАЙ-ВАЖНО НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ЗА ДА ИМАТЕ
УСПЕШЕН МЛМ БИЗНЕС?

1. Да познавате добре продуктите.

2. Успешно да привличате нови хора във вашия МЛМ екип.

3. Да имате ясно определени цели.

4. Да си докарвате много пари.

5. Да помагате на другите хора да постигнат успех.

6. Да формирате печалба.

7. Да се занимавате само с този бизнес.

8. Да постигнете най-високо дистрибуторско ниво във фирмата.

9. Да изградите огромна организация за продажба на продуктите.

10. Да станете велик майстор по продажбите.

================================================================

“Продаването в МЛМ  е разказване на истории за това как вашият продукт
решава проблемите.”

Джефри Мейер

================================================================

10. СЪВЕТИ И ИДЕИ ОТ ПРАКТИКАТА НА МЛМ ЕКСПЕРТИ

А. В КОЯ ГРУПА ХОРА БИХТЕ ИСКАЛИ ДА БЪДЕТЕ?
Решението за присъединяване към вашия МЛМ бизнес ще бъде достатъчно лесно за
кандидатите ви, ако създадете за това необходимите благоприятни условия.

Лесно можете да затрудните кандидатите си, ако прекалено много им разказвате
за фирмата, с продуктите на която работите, за създателите и, за вашата
Мисия, за Принципите на МЛМ, за продуктите, за фирмената политика и
компенсационния план ....

Може би ще бъде по-просто да подтикнете кандидатите си да вземат решение за
присъединяване към екипа ви като им показвате преимуществата, които те ще
имат, участвайки в МЛМ бизнеса, в сравнение с онези хора, които “наблюдават
от страни”.

Как можете да направите това?

Просто използвайте дадените по-долу лесни за разбиране сравнения за да
покажете на хората защо те би следвало да се включат в бизнеса сега.

На този свят има два типа хора:

- Такива, които получават пари за това, че пият натурален сок от алое, и

- Такива, които не получават пари.

В коя група искате да бъдете?

На този свят има два типа хора:

- Такива, които имат собствен бизнес, от който забогатяват всеки ден, и

- Такива, които помагат на собствениците на бизнес да забогатяват.

В коя група искате да бъдете?

На този свят има два типа хора:

- Такива, които плащат прекалено високи данъци, и

- Такива, които не плащат високи данъци.

В коя група искате да бъдете?

На този свят има два типа хора:

- Такива, които пращят от здраве и енергия, и

- Такива, които нямат нито едното, нито другото.

В коя група искате да бъдете?

На този свят има два типа хора:

- Такива, които печелят от това, че споделят с познатите си неща, които са
им е харесали, и

- Такива, които също споделят за тези неща, но пари не печелят.

В коя група искате да бъдете?

Схващате ли идеята?

================================================================

“Основният акцент на презентацията трябва да бъде не продукта и свойствата
му, а преди всичко ползата от него за клиента.”

М. Оховен

================================================================

Б. ОТГОВАРЯТЕ ЛИ НА ТЕЗИ 3 ВЪПРОСА?
Когато правите бизнес-презентация, потенциалният ви дистрибутор иска само да
знае отговора на 3 прости въпроса. Ако успеете да отговорите на тези
въпроси, той ще разполага с достатъчно информация да вземе решение и да се
присъедини към екипа ви.

При това, най-хубавото е, че вие можете да отговорите на тези 3 въпроса в
рамките на около една минута.

Кои са тези 3 въпроса?

Що за бизнес е това, с което вие се занимавате?

Колко пари мога да спечеля?

Какво трябва да правя за да спечеля тази пари?

Ако вашата бизнес-презентария не даде пълен отговор на тези въпроси, който
да удовлетвори потенциалния ви дистрибутор, то той, по всяка вероятност,
няма да подпише договора.

================================================================

“Хората се отказват да използват шанса си за бизнес заради страха от
критиката, която ще последва в случай на провал. И страхът от критиката,  в
този случай, е по-силен от желанието за успех.”

Наполеон Хил

================================================================

В. В ХОДА НА БЕСЕДАТА С ПОТЕНЦИАЛНИЯ СИ ДИСТРИБУТОР  МУ РАЗКАЖЕТЕ СЛЕДНОТО:

“Мой приятел постъпи в Икономическия Университет. След 5 години се дипломира
и стана професионалист. Дълго време си търси подходяща работа като смени
няколко места. Сега работи за сериозна фирма срещу 350 лева заплата. Не е
особено доволен, но казва, че повечето от състудентите му са в същото
положение.

Друг мой приятел започна да изгражда свой собствен МЛМ бизнес. За същите
тези 5 години той успя да изгради голям екип от бизнес-партньори, с помощта
на които постигна сериозни финансови успехи. Нямаше проблеми с намиране на
подходяща работа за да започне професионалната си кариера. Просто имаше
непрекъснато развиващ се и интересен бизнес и много много приятели. Вече
беше постигнал голяма част от мечтите си. Беше готов за пенсиониране.”

================================================================

“Успехът е способност да се върви от един провал към друг без да се губи
ентусиазма.”

Уинстон Чърчил

===============================================================

11. ХУМОР

ЗАТВОР – РАБОТА
Замисляли ли сте се някога защо толкова хора, имащи работа, мечтаят за
собствен бизнес? Мисля, че след като се запознаете с представения по-долу
сравнителен материал, ще разберете защо МЛМ е ужасно привлекателен за всички
нас.

В ЗАТВОРА .... вие прекарвате огромна част от времето си в килия с размери
8х10 метра.

НА РАБОТАТА .... вие прекарвате по-голяма част от времето си в офис с
размери не повече от 6х8 метра.

В ЗАТВОРА .... вие се храните 3 пъти на ден.

НА РАБОТАТА .... имате време само за едно ядене, при това трябва да плащате
за него.

В ЗАТВОРА .... за добро поведение ви намаляват “срока”.

НА РАБОТАТА .... за добро поведение ви “награждават” с още повече работа.

В ЗАТВОРА .... може да гледате телевизия и да играете на различни игри.

НА РАБОТАТА .... ви уволняват за гледане на телевизия или играене на игри.

В ЗАТВОРА .... е разрешено да ви посещават роднини и приятели.

НА РАБОТАТА .... не може даже да поговорите с роднини и приятели.

В ЗАТВОРА .... всички разходи по вашето пребиваване се плащат от
данъкоплатците.

НА РАБОТАТА .... вие трябва да плащате за транспорта, с който отивате на
работа, след това от заплатата ви удържат данъци, за да платят за издръжката
на затворниците.

В ЗАТВОРА .... мечтаете за това, как след като ви освободят, ще отидете на
нощен бар.

НА РАБОТАТА .... мислите за това, че след работа ще трябва да отидите и на
нощен бар.

В ЗАТВОРА .... надзирателите често приличат на садисти.

НА РАБОТАТА .... тези хора се наричат мениджъри.

================================================================

“Успехът няма да дойде при вас. Вие сами трябва да стигнете до него.”

Марва Колинз

===============================================================

12. ОТГОВОРИ:

НА ТЕСТА – “Вашата мотивация за успех”

Отговори “да” на въпросите 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 ще ви донесат по 1 точка всеки.

С толкова се оценяват  и отрицателните отговори на въпросите 6, 13, 18, 20,
24, 31, 36, 38, 39.

Отговорите на останалите въпроси не се отчитат.

Пресметнете сумата от набраните точки.

До 10 точки – слаба мотивация за успех.

11-16 точки – средно ниво на мотивация.

17-20 точки – умерено висока мотивация.

21 и повече точки – много високо ниво на мотивация за успех.

НА ВЪПРОСА – “Кое е единственото най-важно нещо ...”

6. Да формирате печалба.

Вие може да правите всички други, описани по-горе, неща и въпреки това да не
постигнете успех в МЛМ бизнеса. За да бъде един ( който и да е ) бизнес
успешен, той трябва да формира печалба. Това е правило №1.

За съжаление, има много МЛМ дистрибутори, които получават значителни суми,
но ги харчат ( или са принудени да ги харчат ) за съживяване и подкрепа на
бизнеса си.

================================================================

"Това, което ще отведе кораба ви до целта, не е вятърът. За да стигнете
целта си, важно е как сте опънали платната си!"

Джим Рон

                                       КЛУБ ЗА МЛМ ОБУЧЕНИЕ - ІІ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.СТАТИИ
1.1.ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ В МЛМ?
1.2.САНДЪК СЪС ЗЛАТО
1.3.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ
1.4.ЩЕ СЕ ПОСЪВЕТВАМ
1.5.ЧЕТИРИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪПРОСА НА МЛМ 
МИЛИОНЕРА
1.6.ПОДХОДЯЩИ ХОРА ЛИ ПРИВЛИЧАТЕ ЗА 
ДИСТРИБУТОРИ?
1.7.КАК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ БИЗНЕС В МЛМ
1.8.ТАЙНАТА НА УСПЕХА В МЛМ

2.СЪВЕТИ И ИДЕИ ОТ ПРАКТИКАТА
2.1.ПЪРВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
2.2.ЗАДАВАЙТЕ ИНТРИГУВАЩИ ВЪПРОСИ
2.3.КАК ДА РАЗВИЕТЕ В СЕБЕ СИ СЪЗНАНИЕТО ЗА 
УСПЕХ
2.4.ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА
2.5.ШЕСТ СЪВЕТА КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ
ПИРАМИДАЛНИТЕ СХЕМИ
2.6.ПЕТТЕ НАЙ-ЛОШИ НЕЩА,КОИТО МОЖЕТЕ ДА
КАЖЕТЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ СИ ДИСТРИБУТОР 
2.7.МОТИВАЦИЯТА “ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА”

3.ТЕСТ
3.1.ЗАЩО ХОРАТА СЕ ПРОВАЛЯТ В МЛМ?

4.МЪДРИ МИСЛИ

5.ХУМОР

6.ОТГОВОРИ НА ТЕСТА


1.СТАТИИ

1.1.ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ В МЛМ ?
Тогава ето какво трябва да направите:
1. Изберете подходящата фирма и останете с нея цял живот.
Фирмата е подходящата за вас, ако отговорите с Да на следните два въпроса: 1) Ако не беше възможността да се изкарват пари, щях ли пак да си купувам тези продукти?; и 2) Ако само ползвах продуктите, без да мога да печеля от тях, щях ли да съм толкова развълнуван от ползата им, че да споделям опита си с всички наоколо? Ако не сте влюбени в продуктите, едва ли ще можете успешно да ги разпространявате!
2. Инвестирайте 10-15 часа седмично, една събота месечно и един уикенд на три месеца през следващите 3-5 години, за да развиете бизнеса си. 
Ако следвате доказаната система за успех на вашите добре печелещи спонсори, тогава трябва да печелите толкова добре, че да не се налага да работите нещо друго. След това за вас няма граници! Е, ако вашата фирма не предлага такава система, значи трябва да ви светне червената лампичка…
3. Споделяйте бизнеса с приятели, роднини, съседи, колеги и познати. 
Разказвайте истории, показвайте възможността. Печелете доверие. Разберете какво им липсва, за какво мечтаят. Питайте ги дали са готови да започнат отново да следват мечтите си. В края на краищата един МЛМ лидер продава повече надежди и мечти, отколкото продукти и услуги!
4. Избягвайте всички други предложения и хората, които ви ги предлагат - особено ако ви кажат, че ще забогатеете за един месец. 
Макар и на последно място, това е може би най-важно! Помнете, че ако не ви кажат, че са ви необходими поне 3 - 5 години за изграждане на бизнеса, това вероятно не е бизнес, а (мръсна) игра, на която едва ли бихте желали да се хванете.

1.2.САНДЪК СЪС ЗЛАТО
На нашите тренинги понякога молим присъстващите да отреагират на следната фраза:”Ние утвърждаваме, че в мазето на вашия дом има сандък със злато.”
- Каква е реакцията ви на това утвърждение? – се обръщахме към аудиторията. – Какъв е първият отговор, който ви идва на ум?
- Не вярвам.
- Не може да бъде.
- У нас няма такова нещо.
- Ще отида да видя.
- ....
А, между другото, можем да ви уверим – в мазетата ви действително има сандъци със злато. Вашите мазета – това е вашето подсъзнание, вашата интуиция, а сандъците със злато – това са вашите лидерски качества, скритите ви възможности. И уместната ви реакция на нашия въпрос би следвало да бъде – грабваме лопатите и чувалите, слизаме в мазетата и измъкваме златото.
Често се обръщаме към хората, седящи в залата:”Кой от вас се смята за лидер?”. От огромната зала ръка вдигат, в най-добрия случай, една четвърт. След това питаме:”Кой от вас през живота си е ръководил и вдъхновявал хора, които изграждат нещо?”, “Кой от вас е поемал отговорност не само за себе си, но и за други хора?” – и почти всички в залата вдигат ръка. Но всъщност това и е вашето лидерство, това, което не веднаж сте правили. “А сега, кой се смята за лидер?” – и отново почти всички вдигат ръка.
Вие сте лидери. Лесно е да се повярва в това. Лесно е и да не се повярва. Дали да вярвате или да не вярвате, решавате вие. И ако решите да не вярвате, вероятно се страхувате от нещо. 
“Хората се отказват да използват шанса си в бизнеса заради страх от критиката, която ще последва, ако се провалят. И страхът от критиката, в този случай, е по-силен от желанието за успех.”
Наполеон Хил

1.3.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОБЕДИТЕЛЯ
Победителят поема отговорност. 
Неудачникът търси причина за да не прави това.

Победителят казва: “Трябва да разберем.” 
Неудачникът казва: “Никой не знае.”

Победителят вижда отговора и решението на всеки проблем. 
Неудачникът вижда проблема във всеки отговор, във всяко решение.

Победителят казва: “Аз ще го направя!” И го прави. 
Неудачникът казва: “Ще опитам да го направя...” И нищо не става.

Победителят не се страхува да греши и да признава грешките. 
Неудачникът се страхува да сгреши, той винаги трябва да е прав.

Победителят не се бои от провала. Той знае, че успеха е поредица от преодолени провали. 
Неудачникът дълбоко в сърцето си се бои от успеха.

Победителят вярва, че той е твореца на собствения си успех. 
Неудачникът вярва, че съдбата му е предопределена.

Победителят прави всичко веднага. 
Неудачникът все отлага и търси оправдание.

Победителят знае, че тайната на успеха е в това да бъдеш какъвто си и да станеш какъвто искаш. 
Неудачникът смята, че ще постигне успех като си зарови главата в пясъка.

Победителят казва: “Това е трудно, но може да се направи!”
Неудачникът казва: “Това би могло да се направи, но е трудно.”

Победителят се отдава изцяло на бизнеса си.
Неудачникът дава празни обещания.

Победителят заявява: “Аз съм добър, но мога да бъда по-добър”
Неудачникът заявява: “Аз не съм по-лош от останалите.”

Победителят търси най-добрия път.
Неудачникът избира пътя, който винаги може да бъде извървян.

Победителят се стреми да се учи от лидерите си.
Неудачникът се опитва да ги дискредитира.

1.4.ЩЕ СЕ ПОСЪВЕТВАМ....

“Съветът е най-ефтината стока. Той пари не струва.Да съветваш е лесно.”
Джон Каленч

“Ще се посъветвам....” Често ни се е случвало да чуваме тази фраза от наши познати след като им разкажем за МЛМ и за това, какви перспективи той разкрива пред хората. Каквото и да започнем, винаги ще се намери цяла тълпа, която иска да разруши мечтите ни. Винаги ще се намерят и приятели, и колеги, и роднини, които непременно ще кажат: “Ти си се побъркал” или “Това не е за тебе”. И те искрено вярват, че ви дават добър съвет.

И аз съм имал такива съветници. Но веднаж казах:

“Добре. Ако ви послушам и се откажа от предлагания ми договор с “МЛМ – фирмата”, то вие готови ли сте да ми компенсирате доходите, които планирам да получа, занимавайки се с този бизнес?”

“Ти си луд! Та аз и за 5 години не мога да изработя толкова пари, колкото ти планираш да спечелиш за една!”

Уви, но фразата “Ако си толкова умен, то защо си толкова беден” за съжаление не винаги идва на ум на тези, които искат да ни дадат “добър” съвет. И аз реших:

“По-добре веднаж в живота си да стана богат, отколкото цял живот да се оправдавам защо съм останал беден, слушайки чужди съвети”.

Чувайки фразата “Ще се посъветвам”, попитайте:

“А как ще се съветвате по предложението ми? И с кого? По-добре ще бъде ако поканите тези хора във фирмата, където подробно ще бъдат информирани за същността на бизнеса, който ви предлагам. Именно там ще отговорят на всичките ви въпроси. Би било жалко ако отхвърлите перспективна възможност заради грешен съвет”.

Нека да помислим – кой, как и защо дава съвети. За съжаление, повечето съветници се делят на 3 категории.

Първата – това са всезнайковците, който винаги знаят какво трябва да се прави. Те, обикновено, или нищо не правят, или това, което все пак правят, не дава резултат.

Втората – това са песимистите, които виждат всичко само в два цвята – черен и .... много черен. 

Третата – това са завистниците, живеещи по принципа:

“По-добре аз да съм зле, отколкото съседа да е добре!”

Но към която и категория да се отнасят вашите съветници, те могат да се разделят на две групи.

В първата влизат тези, които не знаят нищо за МЛМ. Влезте в положението на вашия съветник, който не е специалист по Мрежов Маркетинг или даже нищо не знае. Но щом вие се обръщате към него за съвет, той се чувства задължен да ви го даде. И в тази ситуация “добрият” съвет е “не” – не влизай в този бизнес.

Защо? Много просто. Вашият съветник си мисли:

“Ако го посъветвам да влезе в бизнеса и той нищо не постигне? Та аз нищо не разбирам от това и ще излеза виновен, защото съм го посъветвал. Ако, въпреки съвета ми, влезе в бизнеса и се провали, ще му кажа: “Нали те предупреждавах!” А ако все пак успее, въобще няма да си спомни, че съм го отговарял. Така че ще му кажа нищо да не прави. И нищо лошо няма да му се случи.” 

Да, вярно е, но и нищо добро няма да ви се случи!

Във втората група съветници влизат тези, които работят или са работили в МЛМ фирми. И от тях ще чуете “не”. Защото този, който работи в МЛМ фирма, ще каже: “Имам за теб по-интересно предложение. Ако искаш да успееш в МЛМ, ела в моя екип”.

Ако човека е бил в МЛМ и не е постигнал успех, той пак ще каже “не” – “работил съм в подобна фирма, само грижи и почти никаква печалба” ( А на ум – щом аз не успях, ти съвсем няма да успееш ).

Като слушам подобни съвети си спомням думите: “Акъл не ми давай, пари ми дай”. Съвет всеки е готов да даде, а пари едва ли. 

А всичко е много просто – поемете лична отговорност за съдбата си и успеха ще зависи само от вас.

Спомнете си библейската мъдрост – “Който иска грош, получава грош – който иска много, получава много!”

Поискайте много! Въпреки всичко!


1.5.ЧЕТИРИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪПРОСА 
НА МЛМ МИЛИОНЕРА 

Целта на презентацията е да покаже на кандидата как той/тя може да осъществи желанията, целите и мечтите си като използва силата на дублирането чрез мрежа. Ако искаме кандидата да се присъедини, а което е още по-важно, да се задържи и да успее именно в нашата мрежа, ние трябва да му покажем уникалното в нашата възможност, в нашите продукти и най- важното - в самите нас - как ние ще му помогнем и ще го научим да успее в бизнеса. Ако го убедим в това, той ще се включи - понякога просто заради нас. Но дори и да се включи, едва ли ще направи нещо, ако не е убеден, че си заслужава. 

Единственият начин вашият нов дистрибутор да се захване здраво за бизнеса е ако има силна собствена причина за това, ако е убеден, че си струва и ако повярва във вас. С манипулации няма да стигнете далеч - най-много да го накарате да подпише договора....

Въпреки това, добре е да знаем и някои техники. Затова след презентацията задайте въпрос от рода на: "Коя част от презентацията ви направи най-силно впечатление?" Или, "Кое ви хареса най-много?" Или, "Кое ви се стори най-интересно?" Изслушайте отговора и без значение какъв е бил той, кажете "Чудесно! Мога ли да ви задам няколко въпроса?"

Ако отговорът е "Парите", кажете "Чудесно! Мога ли да ви задам няколко въпроса?" Ако отговорът е "Продуктити", кажете "Чудесно! Мога ли да ви задам няколко въпроса?" Дори ако ви отговорят "Нищо не ми хареса", кажете "Чудесно! Мога ли да ви задам няколко въпроса?" Ето и Четирите Заключителни Въпроса: 

#1. Въз основа на всичко, което видяхте днес тук, ако решите да започнете бизнес в удобно за вас време, колко пари очаквате да правите на месец, за да си заслужава усилието? – да кажем, кандидатът отговаря “1000 лв”.

#2. Колко часа на седмица наистина сте готови да отделите, за да получавате 1000 лв./месец? – отговор: “20 часа”.

#3. Колко месеца сте готови да развивате бизнеса си, за да почнете да получавате 1000 лв./месец? – отговор “12 месеца”.

#4. Ако ви покажа как да печелите 1000 лв./месец, като работите по 20 часа на седмица през следващите 12 месеца, има ли нещо друго, което искате да знаете, преди да започнете?

На този етап кандидатът може да отговори "Покажете ми плана" или, "Готов съм да започна". Тогава бъдете и вие готови да му покажете как чрез вашата програма може да постигане тези 1000 лв./месец за 12 месеца, работейки по 20 ч. седмично.

1.6.ПОДХОДЯЩИ ХОРА ЛИ ПРИВЛИЧАТЕ ЗА ДИСТРИБУТОРИ?

Ако новите ви дистрибутури се отказват един след друг, може би сте прекалено либерални в подбора. Тайната на успеха е да подбирате с кого да работите - ако включвате неподходящите хора, бизнесът ви не върви. Трябва да намерим начин да пресеем тези, които са отворени към новите идеи. Набирането на нови дистрибутори всъщност е търсене на хора, които споделят философията ни. Останалите направете клиенти, може и с договор, и вземете от тях препоръки.

А каква е философията в МЛМ? Личен растеж, умножаване, увеличаване, успех, помагане на другите, значими положителни промени, търсене на най-доброто в живота, отваряне към новите идеи, изобилието и напредъка. МЛМ не е нищо друго освен програма за развитие на личността, маскирана като бизнес - при това за нея ни се плаща!

Въпросът е дали набирате хора, които споделят тази философия, или хора, които не знаят за какво става дума? 

Вгледайте се в последните 5 души, които сте включили. Дали изобщо правят нещо? Прилежни ли са в работата? Растат ли? Идват ли на срещи? Полагат ли усилия, или само се извиняват? Някои хора просто са свикнали да се носят по течението. И след като се включат, те продължават по течението на сивия поток на посредствеността в МЛМ.

Търсете хора, гледащи в бъдещето, а не в миналото. Хора, които искат да се разширяват и да растат, не да се свиват. Които търсят промяна, а не застой. Които се стремят да помагат на другите, а не да ги надхитрят; които гледат да спечелят всички, а не само те за сметка на другите. Когато искате да заработите с някого, питайте го каква е неговата философия на успеха. Тези, чиято философия е "да ги включва наред и да ги оставя да се оправят сами" вероятно ще отпаднат. В МЛМ отпадат много хора - просто защото философията им не е подходяща. Затова ако не искате да се мъчите, потърсете подходящите хора.

От друга страна, щом някой диша - включете го! Не е важно кого включвате вие, а той кого ще включи. Открийте хора, които са готови да общуват с вас. Сприятелете се и спечелете доверието им - едва след като узнаете какво им липсва и им го предложите, те ще са готови да ви изслушат. Представете им бизнеса. Някои ще се включат, а други - не. Научете новите си дистрибутори на същото, за да се умножите. Работете повече върху себе си, за да ви върви бизнесът. Най-важното е да се правят много срещи. Онези, които успяват в МЛМ, не винаги са записани от успяващи спонсори - затова не се смущавайте, ако не сте достатъчно сигурни в себе си. Просто разговаряйте с хората - останалото ще се нареди от само себе си!

1.7.КАК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ БИЗНЕС В МЛМ

Едва ли ще постигнат успех хора, които:

- Се отнасят несериозно към МЛМ - не смятат, че това е реален бизнес.
- Не записват целите си. Не знаят какво искат от живота. Нямат ясна представа или осъзнати желания. Постоянно са в състояние на нерешителност.

- Не си записват всички необходими или вече осъществени действия и в резултат на това оценяват ситуацията по настроение.

- Предпочитат да привличат готови дистрибутори от други МЛМ фирми вместо да обучават нови хора.

- Избягват да поемат конкретни задължения и, като следствие, не действат решително.

- Не са организирани. Губят много време в търсене на различни документи. На работното им място цари пълен хаос.

- Без обяснения пропускат срещи или не изпълняват обещанията си. Често закъсняват.

- Проявяват интерес само към нещата, от които имат лична изгода. Равнодушни са към нуждите на клиентите и/или/ дистрибуторите си.

- Губят всякакъв интерес към клиента или новия си дистрибутор след продажба на продукта или след подписване на договора. А и след това не им оказват никакво внимание.

- Оставят без внимание оплакванията на клиентите и дистрибуторите.

- Не са организирали ефективно действаща връзка с клиентите и дистрибуторите си и, като резултат от това, трудно могат да бъдат намерени.

- Не познават начините за постигане на успех в МЛМ. Не проявяват интерес към собственото си обучение, към получаване и усвояване на полезна информация. Не подават необходимата информация на своите структури.

- Прекалено бързо се предават. Обикновено зарязват работата в рамките на първите 3 месеца.

- При най-малката трудност или възникнал проблем спират да работят и изпадат в безтегловност.

- Злословят по отношение на други МЛМ-фирми и с този си негативизъм правят лошо впечатление.

- Не се грижат за изграждането на собствения си професионален имидж. Околните ги възприемат като пълни аматьори.

- Проявяват мързел и искат да печелят само за сметка на работата на групата си, без лично да влагат труд.

- Работят непрофесионално с рекламните материали на фирмата – с цел икономия на средства, използват ксерокскопия вместо качествените оригинални брошури, диплянки, каталози, плакати и т.н.

- Малко или съвсем не обръщат внимание на продажбите на клиенти.

- Не използват редовно продуктите на фирмата за лични нужди, което прави лошо впечатление на околните. Занимават се с тяхното разпространение само заради парите от продажбите.

- Не ценят или не подкрепят постигнатото от групата си. Прекалено са заети със собствените си резултати.

- Завиждат на печалбите на лидерите си. Готови са сами да печелят по-малко, ако това ще доведе до намаляване на бонусите на лидерите им.

- Обвиняват фирмата, продуктите, маркетинг-плана, оплакват се от липса на подкрепа от спонсора си и хората над него. Не разбират, че ако другите са в състояние да постигнат успех, то и те могат. Не умеят да поемат отговорност.

- Говорят тогава, когато трябва да слушат.

- Твърде много се оплакват и се оправдават, вместо да се стремят към лично израстване.

- Очакват прекалено много от своите, повече от скромни, усилия като смятат, че успеха им зависи от фирмата и маркетинг-плана. При това считат, че фирмата е длъжна да се грижи за тяхното усъвършенстване. Нямат необходимото търпение.

- Предпочитат да общуват с негативно настроени хора, вместо с лидерите в МЛМ бизнеса. Занимават се с разпространение на клюки и измислици.

- Постоянно скачат от една МЛМ-фирма в друга и никъде не се задържат достатъчно време за да достигнат високо ниво. Никъде никога не печелят що-годе значими суми.

- Не планират успеха си, планират провалите си.

- Не желаят да рискуват, например, инвестирайки в литература, учебни програми, семинари.... Прекалено внимателни са. Изчакват, оглеждат се. А който не рискува, той не пие шампанско!

- Приемат отказите като насочени лично към тях. Не разбират, че “Не” понякога означава само: “Засега Не.Трябва ми повече информация или време за да кажа Да”. Затварят се в себе си и престават да общуват с хората.

- Трудно приемат промените в дейността на фирмата. Страдат от липса на гъвкаво мислене.

- Лесно се поддават на чуждо влияние. Не са в състояние да мислят самостоятелно. Вярват на слухове. Не умеят да проверяват фактите. Приемат на вяра всяка информация.

- Проявяват прекалено нетърпение. Искат бързо да спечелят големи пари без да влагат много усилия.

- Губят твърде много време за подготовка и твърде малко за провеждане на срещи с потенциалните дистрибутори и клиенти.

- Мислят, че знаят всичко.

- Предпочитат да украсяват нещата така, че те да изглеждат по-добре, отколкото са в действителност.

- Не вярват истински в това, че “ако това е възможно, то всичко останало зависи само от мене”.

1.8.ТАЙНАТА НА УСПЕХА В МЛМ – ОТКРИВАЙТЕ, ПРИСЪЕДИНЯВАЙТЕ И ВЪЗПИТАВАЙТЕ ЛИДЕРИ!

Лидерите ви улесняват живота - те сами организират събирания, осигуряват наема на залата, работят така, че дистрибуторите да си направят заявките до края на месеца без ваша намеса. Лидерите сигурно са най-щастливи ако вие изобщо не идете, защото те лично ще имат възможността да се изявят без ваша помощ!

Мерило зa успеха ви е колко лидери имате в групата си. Дистрибуторите идват и си отиват - те не са достатъчно решени и всеотдайни. Те казват: "Ще опитам с тази компания за известно време, после ще опитам с друга компания за известно време, а после ще опитам да погледам телевизия."

Те не са виновни - на повечето хора животът им преминава в това да се учат как да зарязват - те зарязват училище, една работа, друга работа, един брак, друг брак, диетата, няколко МЛМ и т.н.

Хората са професионалисти в зарязването!

Не можете да изградите голяма организация само от дистрибутори. Трябват ви лидери. Но как да ги намерим? Дали да ги изградим сами, или да търсим готови? По-добре е да ги изградим, защото иначе ето какво може да стане:

Преди време няколко големи МЛМ компании фалираха. "Лидери" с групи от 50000 души потърсиха нови фирми. Новите им спонсори очакваха да станат богати, защото се надяваха всеки да доведе тези 50000 души със себе си. Да, ама не....

Тези лидери не бяха заслужили лоялността на групите си, защото не им бяха помагали, не им бяха правили услуги, нито им се бяха обаждали по телефона за да ги поздравят за нещо. Ето защо от тези 50000 над 40000 напуснаха и не искаха да чуят за нов МЛМ. От останалите 10000 около 9000 дори не знаеха, че този "лидер" съществува, изобщо не бяха чували за него! От останалите 1000 поне 950 мразеха "лидера" и го смятаха за арогантен използвач. От останалите 50 дистрибутора 45 изобщо не бяха сигурни дали искат да се захванат с новата възможност. Това означава, че само петима биха се записали в новия МЛМ под този т.нар. "лидер"!

Това не е лидер. И това илюстрира проблема с откриването на готови лидери.

Ето защо по-добре си отгледайте лидери сами. За целта започнете с някой, който не е лидер и иска да изучи този бизнес. Уверете го, че ще му помогнете да изгради бизнеса си, ако той/тя е готов да направи каквото трябва. След това му посветете 6 месеца, през което време му покажете как да започне да успява. 

И тогава, ако дойде някой да го зарибява, той ще си каже: "Не го познавам тоя. Спонсорът ми ме научи, че не мога да преуспея, ако скачам от фирма на фирма. Зная, че спонсорът ми инвестира в мен 6 месеца, за да започна да успявам, и сега имам напредък. Чувствам му се задължен. Освен това съм сигурен, че той ще продължи да работи с мен. Той вече ми помага ежедневно, а не ми дава само празни обещания - по-добре да си продължа с него!"

Така ще си предпазите дистрибуторите от тези, които само раздуват и дават празни обещания.

Но с кого да работим? Има 3 нива на готовност:

Тези, които казват "Ще опитам" - те всъщност казват, че може и да поработят някоя и друга седмица или месец, и ако не получат голям чек, ще опитат нещо друго. Те казват: "Надявам се да не се налага да работя. И не ми казвай, че трябва да ходя на срещи - вече зная как свършват те. Да не искаш да употребявам лично продуктите?! Аз искам само да ги продавам. А и защо да ходя по обучения - аз просто искам да забогатея!"

Второто ниво е този, който казва "Ще направя най-доброто, което мога". Но какво означава това? Ами ако неговото най-добро не е достатъчно добро?

Затова търсете третото ниво - "Ще направя каквото трябва!" Това са потенциалните лидери. Те не се огъват пред трудностите дори и когато най-близките им се подиграват. Те устояват и се фокусират върху това, което трябва да направят, за да успеят.


2.СЪВЕТИ И ИДЕИ ОТ ПРАКТИКАТА

2.1.ПЪРВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
Най-важното нещо по време на презентацията е първото ви изречение.
Ако не успеете веднага да грабнете интереса на присъстващите,считайте,
че напразно сте си загубили времето.Добре подбраното първо изречение 
може да ви донесе цяло състояние.
Ето няколко подходящи и проверени в практиката първи изречения:

1.ПОВЕЧЕТО ХОРА ПРАВЯТ МЛМ ВСЕКИ ДЕН, САМО ЧЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИ ЗА ТОВА. 
2.ТАЙНАТА, КОЯТО ВСИЧКИ УПОРИТО КРИЯТ ОТ ВАС – КАК ДА ПЕЧЕЛИТЕ ПОНЕ 300 ЛВ./МЕСЕЦ БЕЗ ДА ХОДИТЕ НА РАБОТА. 
3.ИСКАТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧАВАТЕ 13-ТА ЗАПЛАТА /ПЕНСИЯ/ ВСЕКИ МЕСЕЦ? 
4.НЯМАТЕ ЛИ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ БАНКОВАТА ВИ СМЕТКА Е ПРАЗНА? 
5.АКО ВАШАТА БОЛЕСТ СА МИНИМАЛНИТЕ ДОХОДИ – НИЕ ЩЕ ВИ 
ИЗЛЕКУВАМЕ. 

2.2.ЗАДАВАЙТЕ ИНТРИГУВАЩИ ВЪПРОСИ
Задаването на въпроси е добър начин да накарате своя потенциален дистрибутор да мисли. Вие можете да го накарате да спре, да помисли и наистина да оцени предложението ви, ако му задавате интересни и интригуващи въпроси.
Например: Ето два начина да зададете въпросите си.Кой от тях мислите, ще доведе до по-добър резултат?

А. Как виждаш финансовото си бъдеще?
В. Шефът ти ще те повиши ли през следващата година?

А. Колко килограма искаш да бъдеш? Каква е целта ти?
В. Искаш ли да отслабнеш 4- 5 кг за срещата на класа ви?

А. Искаш ли да спестиш 3 долара при следващия ти разговор с чужбина?
В. Ядосан ли си на телефонната компания, която добре те обира?

Нали разбирате - начинът, по който задавате въпросите е различен и това води до различното им възприемане.

2.3.КАК ДА РАЗВИЕТЕ В СЕБЕ СИ СЪЗНАНИЕТО ЗА УСПЕХ

- Научете се да се отнасяте позитивно към събитията, хората и ситуациите; развийте и съхранете в себе си този навик.

- Поемете отговорност за положението, в което се намирате. сега.

- Формирайте в себе си вяра във фирмата, в продуктите и във възможността да постигнете успех.

- Поддържайте собствения си ентусиазъм независимо от това дали слънце грее или дъжд вали, независимо от всички житейски трудности.

- За успеха са необходими упоритост и търпение - развийте тези качества и ги съхранете в себе си.

- Превърнете желанието си да живеете, да работите и да имате всичко на този свят във Ваша Философия.

- Дисциплината е основния ключ за дълготраен успех.

- Развивайте в себе си увереност и готовност за преодоляване на най-невероятни трудности.

- Бъдете мъжествени – “мъжеството е проява на благородство в изпитанията”.

- Изпитвайте страст – страстта е енергията, която ще ви движи към успеха.

2.4.ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА!

Множество потенциални клиенти и дистрибутори се страхуват да пробват продукта ви или да научат повече за вашата бизнес-възможност. Те вежливо ви отговарят:”Не. Нямам време. Това не ме интересува.”

Можете да използвате прост начин за предизвикване у тези хора на чувство за вина, което ще ги накара поне да чуят какво искате да им предложите.

Ето пример от практиката:

Фирма продава филтри за пречистване на вода и препоръчва на дистрибуторите си да оставят продукта за една седмица на потенциалните си клиенти за да могат те да го пробват в действие. След като изтече въпросната седмица, дистрибуторът трябва или да си вземе обратно филтъра, или да получи парите за него.

Но възникнал проблем – потенциалните клиенти не се съгласявали дори временно да им бъде оставен продукта!

Фирмата измислила прост начин как предложението да бъде така направено, че да се използва чувството за вина.

Дистрибуторите и вече говорили следното:

“Моля ви, просто използвайте този филтър в течение на една седмица. Освен ползата от него, вие ще имате шанс да спечелите безплатна екскурзия до Хавайските острови, защото всяка седмица фирмата провежда лотария, в която участват всички временно използващи продукта ни. При това, екскурзия печели не само този, който ползва филтъра, но и дистрибуторът, който му го е дал! Така че, моля ви, вземете за едноседмична проба нашето изделие, дайте и на мене шанс да отида до Хаваите заедно с вас.”

При такава постановка на въпроса, потенциалният клиент е силно мотивиран от факта, че ако ви откаже, ще се окаже виновен за лишаването ви от шанса да спечелите чудесната награда.

2.5.ШЕСТ СЪВЕТА КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПИРАМИДАЛНИТЕ СХЕМИ

1.Избягвайте всеки план, който предлага комисионни за вербуване на нови дистрибутори.

2.Пазете се от онези планове, които изискват от вас да похарчите солидна сума за първоначално закупуване на продукти.

3.Бъдете предпазливи към твърдения, че ще печелите пари от вербовка на нови дистрибутори, вместо от продажби, които вие и вашите дистрибутори ще реализирате.

4.Пазете се от обещания за големи печалби и приказки за “чудодейни” продукти.

5.Бъдете предпазлив когато ви препоръчват да се обърнете към някой, който да разсее съмненията ви – това лице може да е “подставено”.

6.Не плащайте пари и не подписвайте договори в обстановка на силен натиск.

2.6.ПЕТТЕ НАЙ-ЛОШИ НЕЩА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА КАЖЕТЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ СИ ДИСТРИБУТОР

1.“Лесно е. Всеки може да го прави.” 
2.“Ще получаваш много пари; или ще имаш голям успех; или ще получаваш над 10 хил. лева месечно и то веднага щом се включиш в бизнеса.” 
3.“Всеки ще иска да купи продуктите.” 
4.“Нашата фирма / продукти, компенсационен план, фирмена политика / (назовава се фирмата) са най-добри в света в тази област.” 
5.“Всичко, което трябва да правиш, е да разказваш на хората това, което знаеш.” 

2.7.МОТИВАЦИЯТА “ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА”
Представете си, че участвате в дегустация на различни видове бира. В процеса на дегустацията всеки от участниците изпива по 5-6 литра. Не след дълго в главата ви възниква ясно осъзнато желание ( цел, страст, мечта ) да се освободите от изпитото и вие започвате да търсите начин да го осъществите. Ставате от масата и отивате до съответното място. Изведнаж виждате надпис: “Ремонт! Молим за извинение!” И какво? Нима си казвате “Направих всичко възможно за осъществяване на желанието си” и се връщате обратно. Не, разбира се! Излизате навън и започвате да търсите подходящо място докато реализирате желанието си.
Сега вие знаете какво е мотивация “Достигане на целта”.

3.ТЕСТ
3.1.ЗАЩО ХОРАТА СЕ ПРОВАЛЯТ В МЛМ?

А. Отсъствие на навици за придвижване и продажба на продуктите
Б. Липса на система за спонсориране
В. Липса на лидерски навици
Д. Всичко посочено по-горе


4.МЪДРИ МИСЛИ

“Ако знаете “Защо?”, винаги ще намерите “Как?””
Автор Неизвестен

“Ако искаш дъга, ще трябва да приемеш и дъжда”. 
Доли Партън

“Ако направиш една продажба, може да си изкараш прехраната; но ако добре обслужваш клиентите си, може да станеш богат.” 
Джим Рон

“Брилянтните хора, лидерите, говорят за идеи.
Средните хора говорят за неща.
Малките хора просто говорят помежду си.”
Арт Йонак

"Величието не е в това никога да не падаш, а в това да се изправяш след всяко падане"
Конфуций

“Единствената реална причина за неуспеха в МЛМ е неумението да разпознаете лидерите в групата си и да работите с тях.”
Ранди Гейдж

“Лидерите мислят и говорят за решенията. Обикновените хора мислят и говорят за проблемите.”
Автор Неизвестен

“Човек, който иска да ръководи оркестър, трябва да се обърне с гръб към тълпата.”
Автор Неизвестен

“Съществува един единствен начин да накарате някой да направи нещо. Само един. Трябва да накарате човека да иска да направи това. Запомнете, други начини няма.”
Дейл Карнеги

“Този бизнес не е какво аз или вие можем да правим, а доколко успешно новите ни дистрибутори се справят с нещата и остават в МЛМ бизнеса.”
Автор Неизвестен


5.ХУМОР
- Заякът, Лисицата и Лъвът спорили кой ще стане Мениждър най-бързо.
Заякът – аз съм най-бърз, ще надбягам конкурентите и ще стана Мениджър.
Лисицата – аз съм най-хитра, мога да накарам всеки да подпише договор. С много дистрибутори бързо ще стана Мениджър.
Лъвът – аз съм цар на животните, ще заповядам на дистрибуторите си и ще стана Мениджър.
Но Мениджър станал .... Папагала – той просто повтарял всичко, което му казвал спонсора.

- МЛМ дистрибутор попитал туземеца:
Как берете кокосовите орехи?
Ние не ги берем....като духне вятъра, те сами падат.
А когато няма вятър?
Е, няма вятър – няма реколта.

“О, боже, колко познато звучи!” – помислил си МЛМ дистрибутора.


6.ОТГОВОРИ НА ТЕСТА
ЗАЩО ХОРАТА СЕ ПРОВАЛЯТ В МЛМ?
ОТГОВОР:
В. Липса на лидерски навици ( а вие си мислехте, че верния отговор е 
“Всичко посочено по-горе”, нали? )

Сигурно сте чували фразата “Ако ученикът не знае, учителят не го е научил.”
Това е истината. Тези, които печелят много пари в МЛМ са лидерите, можещи да обучават дистрибуторите как те да обучават техните дистрибутори. При това да ги обучават чрез примери и разказване на истории. А вие можете ли да обучавате по този начин?

КЛУБ ЗА МЛМ ОБУЧЕНИЕ - ІІІ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.    СТАТИИ
- ТРИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХ В МЛМ
- ЧОВЕШКИ ФРАНЧАЙЗ
- СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА
- ДЕСЕТТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ПАРАДОКСА НА ЛИДЕРСТВОТО

2. СЪВЕТИ И ИДЕИ ОТ ПРАКТИКАТА
- ПЕТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
- СПОНСОРИРАНЕ БЕЗ ПРОДАВАНЕ
- РАЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
- СЪВЕТИ КЪМ НОВИТЕ ДИСТРИБУТОРИ
- ТРЕВАТА НА КОМШИЯТА Е ВИНАГИ ПО-ЗЕЛЕНА...
- ТРЯБВАТ ЛИ ВИ ЛИДЕРИ
- СЛЕД КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЧОВЕКА...
- 12 НАЧИНА ДА ПРИВЛЕЧЕТЕ ХОРАТА НА ВАША СТРАНА

3. МЛМ ТЕСТ-ВЪПРОС

4. ХУМОР

5. МЪДРИ МИСЛИ

ОТГОВОР НА ТЕСТ-ВЪПРОСА

1. СТАТИИ
1.1. ТРИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХ В МЛМ
- ИЗПОЛЗВАЙ продуктите 
- ПРЕПОРЪЧВАЙ продуктите 
- СПОНСОРИРАЙ бизнес-партньори.
Едно от най-важните неща за успешно изграждане на МЛМ бизнес е умножаването. Основата на вашият бизнес винаги е да обучавате хората как да правят това, което вие вече знаете да правите и правите. Научите ли веднъж как да правите нещо, и то да го правите добре, ще бъде лесно да научите и другите да правят същото, нали? Това е Фундаменталният принцип на успеха, който ще използвате при изграждането на вашия МЛМ бизнес. 
Още от старта ви като независим дистрибутор до достигането на върховете на бизнес плана, единственото, което трябва да правите, е да показвате на своите бизнес-партньори как да правят това, което вие самите правите с успех. 
Ето защо, всичко започва с “ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ”. Именно личният ви опит, свързан с ползата от всеки един продукт, който предлагате, ще възпламени вашата страст и вълнение и ще ви накара да разказвате за тях естествено и непринудено. Запомнете, най-въздействащият начин, по който хората могат да научат за нови продукти, е от устата на някой доволен клиент. 
Втората стъпка е ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ. Успешното препоръчване на продуктите е основата на вашия бизнес. Вашият бизнес план изисква през избран от вас фиксиран период от време да осъществявате определен обем продажби, ако желаете да се квалифицирате за по-голям доход, формиран както от собствените ви продажби, така и от продажбите на вашя екип от бизнес-партньори. 
Един естествен закон на МЛМ, който ще откриете скоро, е че умножаването е основата на успешния бизнес. Вашите бизнес-партньори ще правят това, което правите ВИЕ, по начина, по който ВИЕ го правите. Помислете: Коя МЛМ организация би била по-добра за постигането на вашата цел - тази, в която всеки независим дистрибутор препоръчва по един продукт на месец, или тази, в която вашите бизнес-партньори /и техните бизнес-партньори/ препоръчват по пет продукта? Какво искате: МЛМ доходите ви от да бъдат $$$ или 5 х $$$?
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ Това може би ви се струва нещо очевидно и е много добре ако мислите така. За работещите в системата на Мулти-левъл маркетинга няма нищо по-важно от това да имат личен опит от продуктите, които препоръчват. Известна истина е, че “Фактите може и да разказват, но продава вашата история.” Няма значение колко добре са написани и оформени брошурите на компанията, запознаващи с продуктите. Няма значение колко убедителни са научните изследвания и опити. Вашата лична препоръка, базираща се върху собствения ви опит и опита /историите/ на вашите близки и познати, са същността на майсторството в МЛМ. 
Повечето хора всеки ден правят Мулти-левъл маркетинг. Но на тях никой не им плаща за това! Помислете за момент върху горното твърдение. Използвали сте продуктите и имате резултати. Независимо дали става дума за това, че сте намалили със 7 см обиколката си /след неколкогодишни безуспешни опити и пръскането на стотици левове/, или сте махнали досадните бръчки от лицето си… Ако имате подобни резултати, бихте ли могли да ги пазите в тайна? В никакъв случай! Просто не можете да се удържите. Никой не може. Разказваме на нашите роднини и приятели за страхотната книга, която сме прочели, за прелестния нов ресторант, който сме открили, за хубавите училища, за които сме научили… Маркетолозите смятат, че личните препоръки са причина за повече от 90% от всички първи продажби на продукти и услуги.
Първата стъпка към успеха в Мулти-левъл маркетинга е да се превърнете в “Продукт на продукта”. Тази гигантска стъпка ще направите като опитате всички продукти. Това е най-добрият /и в много случаи – ЕДИНСТВЕНИЯТ/ начин да се научите как да използвате вашите продукти, за да можете да показвате и да разказвате на околните колко са полезни и как те самите да ги използват.
Използвайте лично продуктите. Използвайте всички продукти. Разработете ваша история /полза/. Събирайте историите и на другите. Научете се как да използвате всички продукти, за да можете да учите и другите. 
Втората стъпка е: ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ. От успеха на вашите ПРЕПОРЪКИ зависят доходите ви в МЛМ бизнеса. Това не е най-добрият – това е ЕДИНСТВЕНИЯТ начин! И на колкото повече хора ПРЕПОРЪЧАТЕ с успех вашите продукти, толкова по-големи доходи ще получавате. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ сега начина, по който ПРЕПОРЪЧВАТЕ… Голямата грешка, която допускат много от новите хора в МЛМ е, че след като това стане техен бизнес, те променят начина, по който ПРЕПОРЪЧВАТ на другите нещата, които харесват и обичат. Казано без заобикалки: Това е ПОГРЕШНО! Начинът, по който ПРЕПОРЪЧВАТЕ хубави книги, ТВ-сериали, любими ресторанти, ваканционни места и най-хубавия препарат за премахване на петна, който сте използвали някога… ,е лишен от всякакво усилие и е напълно естествен. Вие го правите всеки ден. Повечето хора го правят всеки ден. Лесно е. Чувствате се комфортно по начина, по който го правите, и го правите добре. Защо тогава да го променяте? Е, просто НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ! 
Причината, поради която вие лесно и естествено ПРЕПОРЪЧВАТЕ нещата, които харесвате и които ви вълнуват, е ВРЪЗКАТА ви с тези хора. Да вземем един прост пример. Гледали сте филм, който ви е харесал много. Разказвате на близките си за него… на много от тях. Не тичате обаче към непознатите на улицата, за да им разказвате и на тях, нали? Нито пък събирате всички на работното си място на голямо събрание, за да обявите кой филм ви е допаднал толкова. Просто подхващате естествено и без усилия темата по време на разговора си с ХОРА, КОИТО ВЕЧЕ ПОЗНАВАТЕ. Да речем, че сте били изключително развълнувани и сте се обадили на неколцина приятели, за да споделите с тях колко ви е допаднал този филм. Но това няма да бъдат непознати, а съседи, приятели или колеги. Защо тогава да ПРЕПОРЪЧВАТЕ по друг начин нещата, които предлагате във вашия МЛМ бизнес? 
На някои от близките си сте се обадили веднага. Точно така е и в Мулти-левъл маркетинга. С други сте се видели още на другия ден и сте им казали веднага за това. Същото е и в Мулти-левъл маркетинга. С трети сте разговаряли през следващите няколко дни и седмици, и когато в разговора ви се е представила възможност, сте им казали за филма. Същото е и в МЛМ. И може би има съвсем нови хора, с които сте се запознали току-що, дори сте чули как, застанали на опашката до вас, непознати са попитали: – Хей, да сте гледали напоследък някой хубав филм? И вие се намесвате: -- Извинете. Случайно ви чух да питате за нещо, на което мога да отговоря. Тези дни гледах един страхотен филм. Искате ли да чуете нещо повече за него? Същото е и в МЛМ.
Как ще засегнете темата за вашия продукт или бизнес възможност в разговора зависи от ОТНОШЕНИЯТА ви с човека, с когото говорите. А хората, с които ни е най–лесно, най–естествено и НАЙ–КОМФОРТНО да говорим, са хората, КОИТО ВЕЧЕ ПОЗНАВАМЕ… Едно от най–хубавите неща, когато използвате подхода да ПРЕПОРЪЧВАТЕ на хора, които вече познавате, е че той е буквално застрахован от откази. 
Когато сте ентусиазирани във връзка с нещо и наистина желаете някой друг да сподели вашето вълнение, а той не го прави, вие го приемате като лична обида. Нима? Погледнете обаче на това по друг начин. Случвало ли ви се е да препоръчате любимия си филм на някой приятел, роднина или колега, който не е отишъл да го види? Каква беше вашата реакция? Приехте ли го като лична обида? Чувствахте ли се зле дни и седмици след това? Или просто поклатихте глава и си помислихте: –Жалко. Той няма представа какво изпуска… Същото се отнася и за МЛМ.
Запомнете “Четирите разговора, изграждащи бизнеса”. Простият, доказан, мощен процес, който ползвате при изграждане на вашия МЛМ бизнес, е да се запознавате с хората, да изграждате приятелски отношения с тях и когато установите, че си пасвате, да им предложите ПАРТНЬОРСТВО /или чрез продуктите, или чрез вашата бизнес-възможност/. 
Когато ПРЕПОРЪЧВАХТЕ любимия си филм, казвахте ли го и на хора, които не ходят никога на кино? Не, казвахте го на онези, които смятахте, че също биха го харесали. А знаехте това, тъй като познавате хората. Знаели сте поне някои от нещата, които харесват и които не харесват. Вече сте имали определени отношения с тях. А ако сте били приятели знаете дори още повече неща за тях. Знаели сте кои са най–важните за тях неща в живота. 
Приятелствата и познанствата са основните градивни блокове на вашия МЛМ бизнес. ПРЕПОРЪЧВАНЕТО на продуктите на хората, които вече познавате, е най-добрият начин да изградите просто, достъпно и с най-голям шанс за успех вашия МЛМ бизнес. 
Може би вече ви минава през главата мисълта: “А какво ще правя, след като говоря с всичките си приятели и познати? Рано или късно всички, които познавате, ще научат от вас за вашите продукти и бизнес-възможност. И какво ще стане тогава? 
Или може би в главата ви се върти друга мисъл, малко по амбициозна: “Познавам наистина добре около 250 човека; в живота си съм имал контакт с около 1000 човека. От тях 284 /или 890, или 201 живеят тук, а 6 /или 166, 617, 359…/ - по други места на света. Как да изградя приятелски отношения с ТЯХ? 
Във вашия МЛМ бизнес хората са вашите активи. Успешно развиващата се мрежа се разширява непрекъснато. Най-добрият начин да изграждате МЛМ бизнеса си е като непрекъснато създавате нови /и подновявате стари/ връзки и развивате обещаващи приятелства с хората, с които си “пасвате”. Така ще си осигурите непресъхващ приток от нови потребители на продуктите и нови бизнес-партньори. 
И така, как да го постигнете? Като разговаряте с хора – Четирите изграждащи бизнеса разговора. Създаване на: 1. ОТНОШЕНИЯ, 2. ПРИЯТЕСТВО, 3. ПАРТНЬОРСТВО и 4. ЛИДЕРСТВО. Нещо изключително мощно, което може да изгради успешно бизнеса ви, е създаването на една нова /или подновяването на стара/ връзка ВСЕКИ ДЕН! И единственият начин да го направите, е като разговаряте – на живо, по телефона или по Интернет. Просто помнете любимия си филм и ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ Мулти-левъл маркетинга на хората, КОИТО ВЕЧЕ ПОЗНАВАТЕ, по съвсем същия начин. Ако говорите с добър приятел или близък роднина, кажете, че сте много развълнувани от вашия продукт и обяснете защо. Споделете за ползите, които вече сте имали. 
Ако разговаряте с човек, с когото се познавате отскоро, най-добре е да изчакате до темата за МЛМ да се стигне по естествен начин. Ще го постигнете като питате и слушате. Създавайте сами възможности да вмъкнете темата за МЛМ, като слушате. Доверете се на този процес. Когато истински слушате хората, когато се интересувате от тях и това, което ги интересува, те ще ви кажат всичко, което ви е нужно и когато ви е нужно. Моля ви, не НАСИЛВАЙТЕ процеса. Бъдете търпеливи. Възможно е да проведете 5-10 разговора с даден човек, преди да дойде “подходящия момент” да ПРЕПОРЪЧАТЕ вашите продукти. Е, разбира се, това може да стане и още при първата ви среща с някого. 
Да речем, че се запознавате с някой във фитнес-клуба. Докато разговаряте, разбирате, че има проблем с коляното. Това е точно момента да му кажете за вашия продукт. Ако го носите със себе си, предложете да му покажете още там как да го използва. “Хей, Боб, това е моят бизнес. Имаме страхотен продукт, който облекчава бързо болките от спортна преумора и ускорява възстановяването. На мен лично той много ми допада!” /Тук го запознайте накратко със страхотните резултати, които имате вече с него./ “Нося в себе си една опаковка и с радост ще ти покажа как се действа с него. Можеш да го използваш дори докато спортуваш. Кажи ми, ако това те интересува…” 
Тази част е изключително важна: “Кажи ми, ако това те интересува.” Ето един факт /проверете дали се отнася и за вас/. Хората МРАЗЯТ да им оказват натиск. Затова ВИНАГИ им давайте възможност да избират. Нека всеки един от потенциалните клиенти, с които се срещате, да се чувства свободен да каже “не” без да изпитва вина или друго неприятно усещане във връзка с вашия разговор. След като се запознаете с даден човек и установите някакви отношения с него, особено ако сте се сприятелили, можете да ПРЕПОРЪЧАТЕ лесно и естествено вашите продукти. Той ще ви каже ако иска или се нуждае от някой от тях. Възможността ще се представи сама в разговора, естествено и без усилия. И още нещо -  човекът ще бъде по-склонен да изслуша това, което имате да кажете, ако не сте го планирали. Просто бъдете търпеливи и СЕ ДОВЕРЕТЕ НА ПРОЦЕСА. 
И моля ви, имайте предвид, че НЕ Е НУЖНО да се превръщате в специалист по продуктите, за да ги ПРЕПОРЪЧВАТЕ с успех. Вие сте Специалист №1 за вас самите: именно Вашият опит, Вашият ентусиазъм, породен от получените от Вас резултати, Вашите плам и вълнение са тези, които ще привлекат и задържат вниманието и интереса на хората към Вашите продукти. 
Нека направим преговор на Стъпка номер две: 
ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ по всяко време продуктите, които харесвате и обичате. 
НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ начина, по който ПРЕПОРЪЧВАТЕ. 
ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ продуктите на хора, които ВЕЧЕ ПОЗНАВАТЕ. 
СПОДЕЛЯЙТЕ вашите резултати, разказвайте ВАШИТЕ ИСТОРИИ. 
За да ПРЕПОРЪЧВАТЕ повече продукти, запознавайте се с повече хора. 
Помнете ЧЕТИРИТЕ ИЗГРАЖДАЩИ БИЗНЕСА РАЗГОВОРА. 
Не забравяйте да дадете на човека отсреща възможност за ИЗБОР. 
Не се опитвайте да бъдете СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДУКТИТЕ. 
А що се отнася до стъпка номер 3 – Спонсориране на бизнес-партньори – 
за това ще си поговорим друг път...

1.2. “ЧОВЕШКИ ФРАНЧАЙЗ”
Франчайзингът, заклеймяван и отричан, в крайна сметка се оказва най-евтиният и безопасен начин да започнеш свой бизнес. Провалите в него са едва 33%, което наистина е много добре, като се има предвид, че при всички останали опити за започване на бизнес само през първата година отпадат 80% от опитващите, а през следващите пет години – още 80% от останалите. Все пак франчайзингът изисква човек да започне с начален капитал минимум 25 000$, който може да достигне и 600 000$, когато става въпрос за фирми като “Макдоналдс” например. Не всеки обаче разполага с такива средства. Какво остава тогава? 
Следващата стъпка в развитието на свободното предприемачество 
Следващото най-добро нещо е… мулти-левъл маркетинга. Той е взел концепцията на франчайзинга – дава на свободните предприемачи бизнес-възможност, отличаваща се с минимален риск, в която всичко е предварително готово – и е внесъл някои забележителни подобрения. 
 Съвсем малки инвестиции – малък или никакъв риск. Какъв капитал ви е нужен, за да станете дистрибутор? Това е първоначалната вноска за записването и регулярните малки суми за обучение.
 Предимството да работиш от дома си. За повечето дистрибутори това е професия, която човек изпълнява от дома си, така че не е нужно да дава пари за високите наеми за склад и/или офис. Необходими са ви само един телефон, бюро и библиотечка. 
 Няма шефове и подчинени. Вие сте независим дистрибутор, главата на собствения си бизнес. Нямате подчинени. Хората, с които работите, също са шефове, които ръководят собствения си бизнес. В мрежовия маркетинг човек не просто “притежава своята работа” - той “притежава своя бизнес”. И контролира както своята работа, така и живота си. 
 По-голям избор – пълно работно време, почасово работно време, пътуване /национално и международно/. Всеки дистрибутор е доброволец. Той не е длъжен да прави каквото и да било. Свободен е да работи през дните и часовете, които сам избере, където пожелае, каквото пожелае… и, може би най-важното от всичко – той е свободен да избира хората, с които работи. Макар мнозинството дистрибутори да работят основно нещо друго, все повече от тях напускат старата си работа и се отдават напълно на този бизнес, като работят предимно от дома си. Други пък предпочитат да пътуват повече до други градове и дори до други страни, като по този начин поставят своя бизнес на международна основа. 
 Пълна професионална подкрепа. Човек е в този бизнес заради себе си, но не е сам. Успехът на фирмата, с продуктите на която работите, зависи от вашия успех, затова тя ви подкрепя по всички възможни начини. Подобно на франчайзинговите фирми, тя ви осигурява продукта или услугата, които препоръчвате, плюс обучение, подходяща учебна литература и др. Вие сте ПАРТНЬОРИ с вашата фирма в тази възможност за победа. 
Звучи невероятно нали? И наистина е така. Но това не е всичко. Съществува още една, много специална причина, поради която МЛМ е следващата стъпка след франчайзинга. Именно поради това го наричат 
“Франчайзинг на квадрат”. 
Когато купува франчайзинг, човек добива правото да продава продукта или услугата, осигурени от “фирмата-майка”. Същото важи и за МЛМ с тази разлика, че не трябва да плащате франчайзингова такса, нито да имате солиден първоначален капитал, да осигурявате склад и/или всевъзможни съоръжения и да наемате хора, с които също ще трябва да се сработвате.... Освен това не трябва да плащате процент от своята печалба на “фирмата-майка”, както е при франчайзинга. Нещо повече, вие сте независима страна и работите за самия себе си, а не за фирмата. 
И сякаш това не е достатъчно, ами МЛМ ни предлага още една, наистина революционна възможност – да предлагате и на други да си изградят успяващ бизнес! 
В МЛМ човек получава доходи не само за продуктите или услугите, които е разпространил /както е при франчайзинга/, но и от продажбите на хората, които е включил в своята собствена МЛМ организация – хора, които, също като вас, притежават свой независим бизнес в рамките на МЛМ. Точно поради това го наричаме “франчайзинг на квадрат”. 
Именно това е една от най-силните и привлекателни черти на нашия бизнес. Той ни позволява да разпределим така енергията, времето и таланта си, че да получаваме комисионни от всички, които сме включили в него. 
Андрю Карнеги е казал някога: “Предпочитам да получавам по 1% от усилията на 100 човека отколкото 100% от собствените си усилия.” Точно такава възможност ни дава мулти-левъл маркетинга. Това обяснява защо толкова много “обикновени” хора постигат невероятни успехи в този бизнес. 
Традиционната продажба и дистрибуция зависят от усилията на малко на брой, избрани “суперзвезди” в продажбите, всяка една от които разпространява огромни количества от дадената стока или услуга. МЛМ е точно обратното: той се опира на множество хора, всеки един от които продава по малко. 
“Човешки франчайз” 
Мулти-левъл маркетинга съчетава всички предимства за добър доход, тъй като е и франчайз, и франчайзингова фирма и в същото време премахва основните “недостатъци” на двете: 
. Няма високи франчайзингови такси, тъй като ние сме независими МЛМ дистрибутори. 
. Не плащаме огромната част от своята печалба на “фирмата-майка”. 
. Не се занимаваме с наемане, уволняване и ръководене на персонал. 
. Не сме изправени пред поглъщащи всяка наша свободна минута изисквания на седемдневната работна седмица и четиринайсетчасовия работен ден.
. Имаме предимството да предлагаме висококачествени и дори уникални продукти и услуги, които задоволяват високите изисквания на клиентите, а контактът и рекламата се осъществяват при лични срещи. 
. Можем да избираме с кого, кога, къде и как да работим.
. Не е за пренебрегване и възможността да работим от дома си и по този начин да не плащаме наеми за помещения, за офис и склад. 
. Работното ни време е изключително гъвкаво. 
. Имаме възможност да разпределяме така своето време и енергия, че да получаваме доход и от усилията на другите. 
. Включването в този бизнес не представлява никакъв или почти никакъв финансов риск за нас. 
. Съществува напълно реална възможност за печелене както от личния, така и от груповия обем продажби, като приходите ни могат да бъдат както 200 или 500 лв, така и 1 000 лв, 5 000 лв или повече. 
. Все още е възможно да сте сред първите, включили се в една професия, която тепърва започва да се разраства драстично… професия, създала истинска революция в начина на продажби! 
Никога не е съществувал по-подходящ от настоящия момент да се вгледаме в Мулти-левъл маркетинга. Това е една изключителна концепция, часът на която настъпва. Сега е моментът да направите най-добрата инвестиция, наречена МЛМ. Все едно, че имате възможност отново да купувате апартамент по 5 000 лв.! 
Още днес отделете време да проучите възможностите, които предлага този бизнес. Това е една леснодостъпна и лишена от риск инвестиция, която обещава да ви се отплати по забележителен начин, надминаващ и най-смелите ви мечти.

1.3. СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА

За много от нас МЛМ е атрактивен именно с възможността за свобода и независимост, които той предлага. Всички ние силно желаем да бъдем свободни, желаем да сме господари на живота си. Затова с цената на повече работа печелим допълнително! 
За много МЛМ дистрибутори проблемът не е в това, че не печелят достатъчно! Нека приемем, че средните доходи на един успешен дистрибутор, който работи и друга работа, са около 3000 лв. годишно. От другата му работа му идват още 2000 лв. За 5 години той печели общо 25 000 лв. Обаче дълговете, които прави го карат да живее в бедност или го принуждават да се преуморява, за да печели все повече и повече пари. 
Когато човек прави дългове, те ограничават независимостта и свободата му. Дълговете са претенция към бъдещите му доходи, което означава, че те ще отнемат от жизнената му енергия и времето му в бъдеще. И така, какво прави човек? Работи повече, за да печели повече пари.
Приятели, не живейте назаем! Ако започнете проект, разчитайки само на бъдещи доходи, може да се пресилите и да не ви остане енергия да изградите правилно бизнеса си! По-добре отложете амбициозните планове, фокусирайте енергията си в целенасочена дейност по изграждане на вашия екип и може да се окаже, че след година или две ще спечелите толкова, че да можете да си позволите много повече и по-добри неща.
Един пример: лекар, който дава повече нощни дежурства, само се преуморява и се състарява излишно! За същото време, ако той, с помощта на спонсорите си, работи в екип, ще постигне много повече. Първо, ще спечели повече пари. Второ, ще има голяма група, която ще му носи все по-голям доход дори и ако той самият не работи чак толкова активно! Трето, ще си съхрани здравето. Четвърто, ще разполага с повече свободно време…
Ако искаме да бъдем наистина свободни, трябва да избираме между това завинаги да работим по 60 часа седмично или само временно да се натоварваме по 16 часа на седмица. Добре би било да обясним това на тези, които се колебаят дали да се включат в бизнеса ни. 
Има три категории хора, които се включват в мулти-левъл маркетинга: 
Тези, които познавате и ви имат доверие.
Хората с отворен ум, настъпателни и готови да рискуват
Тези, на които им е омръзнало от това, с което се занимават.
Умният МЛМ дистрибутор се опитва за възможно най-кратък период от време да открие хората, които попадат в една от тези категории и продължава да търси, докато попадне на тях. Първо, желае да създаде някакви взаимоотношения. Интересува се за семейството на човека, с когото разговаря - прави всичко възможно да го предразположи (да го накара да се чувства като у дома си).
Обикновено чуваме: "Ще повярвам в това, когато го видя." Но аз мисля, че е по-правилно да се каже така: "Ще видя това, когато повярвам в него."
Ефективно използвайте готови средства. Бъдете човекът, който носи съобщението, а не самото съобщение. Хората, печелещи най-много пари, успешно използват готови средства. 
Ето един добър метод на работа:
-  обръщайте се към хора, проявяващи интерес към възможността; 
-  дайте им информация чрез готови средства - аудио или видео  презентация; 
-  запишете ги;
-  повторете процеса.
Осведомете се за интереса на човека, с когото разговаряте като използвате въпроси като: "Отворени ли сте винаги за нови бизнес възможности?" Ако ви кажат "да", предложете вашата възможност. Стоп! Направете представяне с помощта на различни методи. Вашата уста може да убие бизнеса ви. Използвайте я само, за да им предложите да чуят или видят презентацията ви. Нека различните технологии да направят представянето вместо вас. Използвайте аудио, видео или уебсайт - представяне, или използвайте готови записи, или … Вие бихте могли да кажете само нещо като: "Погледнете това, то ще промени представите ви. Ще ви отнеме само около 15 минути." Не се правете на експерт. Ако го направите, вероятно ще изгубите. Бъдете скромни. Покажете им колко лесно може да се започне и колко лесно може да се повтори когато самите те правят презентация.
Ние общуваме с много хора. Те не са длъжни винаги да харесват продуктите, които предлагаме, но обичаме да се забавляваме заедно, да си разказваме забавни истории. Нищо друго не ми доставя по-голямо удоволствие от това да помагам на другите да се чувстват по-добре. 
Никога не съм искал хората да се чувстват принудени да купуват. Винаги съм готов да кажа: "Добре, аз зная с какво се занимаваш, а сега бих искал и ти да разбереш с какво се занимавам аз. Ако някога ти, семейството или приятелите ти се нуждаят от помощ, не се колебай да ми се обадиш." 
Аз редовно използвам продуктите и реализирам продажби, защото лично съм се убедил в ползите от тях и не одобрявам поведението на тези, които се включват единствено заради бизнеса и не използват лично продуктите, които предлагат.

1.4. ДЕСЕТТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ПАРАДОКСА НА ЛИДЕРСТВОТО

- Да правите това, което е правилно, не винаги означава да получите награда. Животът е пълен с компромиси и даже разочарования. Истинските лидери знаят, че правилната постъпка сама по себе си е награда и че в крайна сметка другите награди и признания ще последват един ден...
- Хората понякога са нелогични, неразумни и себични. И все пак, обичайте ги. 
- Ако правите добро, хората могат да ви обвинят в егоизъм и задни мотиви. И все пак, правете добро. 
- Ако успявате, може да си спечелите фалшиви приятели и истински врагове. И все пак, успявайте. 
- Доброто, което сте сторили днес, утре ще бъде забравено. И все пак, правете добро. 
- Честността и откровеността може да направят човек уязвим. И все пак, бъдете честни. 
- Хора с велики идеи понякога биват сразени от дребни душици. И все пак, търсете велики идеи. 
- Хората съчувстват на слабите, но следват силните на деня. И все пак, борете се за онеправданите. 
- Това, което сте градили с години, може да се срути за миг. И все пак, градете постоянно. 
- Хората, които се нуждаят от помощ, може да ви нападнат ако им помогнете. И все пак, помагайте. 
- Даже и да дадете най-доброто, може да получите ритник. И все пак, давайте най-доброто от себе си.

2. СЪВЕТИ И ИДЕИ ОТ ПРАКТИКАТА
2.1. ПЕТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1. Появете се с хъс!
Грабнете веднага вниманието на аудиторията. Кажете нещо поразително и картинно. Не губете времето на слушателите с баналности. Подхванете направо темата, за която са се събрали хората - те очакват това.
2. Фактор "На кой му пука?"
Запишете речта си и я изслушайте, като след всяко свое твърдение се питайте "На кой му пука?". Ако отговорът е "На никой" - не го казвайте, защото няма смисъл. Оставете само онова, от което има полза за слушателите.
3. Хумор... може би
Хуморът може да помогне на речта ви, но само ако е уместен и свързан с темата. Избягвайте изтъркани вицове. Ако не сте забавен тип, по-добре бъдете вдъхновяващ, вместо смешен. По-лесно е да предизвикате ентусиазъм, отколкото да се правите на забавен.
4. Правилото за трите части
Организирайте речта си така:
А) Ето какъв бях и откъде започнах.
Б) Ето какъв съм сега и докъде съм стигнал.
В) Ето как дойдох оттам дотука.
Това правило е много ефикасно и лесно за запомняне както от оратора, така и от слушателите. 
Например, станали сте супервайзор. Ето какво може да кажете във връзка с постиженията си:
А) Ето какъв бях и откъде започнах. Преди 9 месеца моят добър приятел (спонсорът ви) ме покани на среща, за да ми предложи тази възможност. Тогава работех по цял ден за 200 лв на месец и се чудех как да свържа двата края, защото имаме 2 деца и жена ми е в майчинство.
Б) Ето какъв съм сега и докъде съм стигнал. От месец съм супервайзор и чекът ми е 300 лв за миналия месец - това са допълнителни доходи, които са ни добре дошли. Вече можем да си позволим...
В) Ето как дойдох от там до тука. Най-напред реших... После направих...
5. Продължете с изложението си. 
Предлагам да разкажете за следното: Полезни съвети от успешните спонсори; Какво сте научили от колегите си; Кое ви се е удавало естествено; Какво от това, което не сте знаели, ви е удивило като сте го научили; Продажби, които са станали от само себе си; Продажби, които почти сте загубили; Необикновени продажби; Какво бихте направили различно въз основа на сегашния си опит; Наистина забавни и любопитни истории, които ви са се случили.
Предлагам ви също да имате под ръка бележник, в който да записвате всички добри хрумвания. Даже ако добавите още теми, запазете простотата на схемата на изказването си. Така ще запомните какво искате да кажете и слушателите също ще запомнят посланието ви.

2.2. СПОНСОРИРАНЕ БЕЗ ПРОДАВАНЕ

Спонсорирането не е като продаването. При продаването плащаш, получаваш и заминаваш. При спонсорирането някой те кани да започнеш дълготрайно сътрудничество с него. Затова ти се иска да знаеш повече за продуктите, заплащането, хората и пр., за да вземеш решение. Затова "продаването" не върши работа. Вашият човек ще се присъедини ако ви познава, ако му харесвате и ако ви има доверие. Постигнете това, и ще бъдете добър спонсор. Проявете загриженост и внимание към неговите нужди и желания. Така се гради доверие. 
Ако гледате на хората само като на източници на бъдещи доходи, това си личи по поведението ви. Общуването чрез думи е само 20-30%.  70-80% общуваме без думи - хората ви гледат и се питат какво иска тоя и може ли да ми е полезен с нещо. Дори да приказвате добре, ако не се интересувате истински от другия, ако не ви води искрено желание да му помогнете да реши проблемите си и да постигне това, за което мечтае, няма да станете добри спонсори. Забравете за себе си и се посветете на събеседника. Преди всяка среща се питайте "Какво мога да направя, за да помогна на този човек?" После просто му помогнете. Дали това ще ви гарантира, че той ще се включи? Не, но в най-лошия случай ще сте направили нещо хубаво за още един човек. Например, може да дадете добър съвет за здравето му, или да подхвърлите нова идея, която ще му послужи, или да му подарите листовка, или да му препоръчате книги за успеха. Просто правете добро и помагайте с каквото можете - така ще правите другите щастливи. По-добре е те да дойдат при вас доброволно по-късно, отколкото да ги преследвате с договор в ръка. Така че за да спонсорирате по-добре, обръщайте повече внимание на отношенията, вместо да се опитвате да продавате или да затрупвате хората с факти, качества и съставки на продуктите.

2.3. РАЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

- Погледнете крайната си цел и определете какво е необходимо за   постигането и.

- Определете колко време трябва да отделяте за бизнеса си всеки месец, всяка седмица, всеки ден.

- Пресметнете колко пари трябва и можете да инвестирате в бизнеса си за да постигнете успех.

- Определете какви помощни средства са ви необходими за успеха.

- Определете с колко души е необходимо да говорите в рамките на 1 месец.

- Определете колко визитки трябва да раздадете на месец.

- Определете колко презентации следва да проведете в течение на 1 месец.

- Определете колко нови дистрибутори трябва да спонсорирате за 1 месец.

- Определете колко клиенти са ви необходими в течение на 1 месец.

- Определете какво количество дистрибутори трябва да спонсорирате за да намерите лидер.


2.4. СЪВЕТИ КЪМ НОВИТЕ ДИСТРИБУТОРИ

Обяви

     Може да давате обяви в най-различни места, но има няколко общи и проверени на практика правила за писане на успешни обяви.

Вашата обява непременно трябва да съдържа основната причина, заради която хората се присъединяват към МЛМ – възможността да спечелят пари и да променят живота си.
Обявата не трябва да заблуждава. Обещания от типа “ще получавате допълнително по ....... лева” се възприемат като обещание за заплата. По-добре употребявайте думи като “печалба”, “приход”, “допълнителен доход” “заетост”, и т.н.
Обявата, коята съдържа само покана за участие в курс за обучение, прилича на една от многобройните обяви от този род. Но за включване в курсове се плаща, а не се печелят пари.
Обявата трябва да бъде кратка и интригуваща. Целта ви и да предизвикате интерес и да накарате колкото си може повече хора да ви позвънят. Споменаването на Интернет привлича хората.

Как да отговаряме на телефонни обаждания предизвикани от обявата

        Опитът да разкажете подробно за МЛМ бизнеса и да привлечете човек по телефона е най-голямата грешка, която допускат новите дистрибутори. Целта на беседата ви е да поканите потенциалния дистрибутор на лична среща, където подробно всичко ще му разкажат и ще отговорят на всички въпроси. Там той ще се запознае с хора, които вече работят в МЛМ, ще чуе историите на техния успех и ще почувства приятелската атмосфера, в която общува един екип от единомишленици. Минималният резултат от въпросната беседа е получаване на телефонния номер на човека.

Когато отговаряте на предизвиканото от обявата ви телефонно обаждане, първо се представете и след това попитайте човека за името му, къде живее, какво работи, разбира ли от компютри, какви чужди езици владее добре. Запишете тези данни и го помолете да ви даде телефонния си номер като обещаете да му позвъните. След известно време му позвънете и му предложете да дойде на среща за представяне на бизнес-възможностите, която междувременно сте уточнили с вашия спонсор.
Ако потенциалният ви дистрибутор се опита да получи от вас подробности, по всякакъв начин избягвайте продължителна беседа. Невъзможно е пълноценно да се обяснят по телефона основните положения на нашия бизнес. Оправдайте се с многото обаждания, с това, че в момента сте зает и не разполагате с достатъчно за обяснения време и вежливо кажете, че телефона не е за сериозни разговори и че всички подробности ще получи по време на срещата.
Канейки лицето на срещата, договорете време 15 минути преди началото на бизнес-презентацията като го помолете да не закъснява.

При лична среща

       Старайте се да организирате личната си среща така, че да отидете на нея с вашия спонсор (или с друг опитен дистрибутор). Потенциалният ви дистрибутор по-лесно ще разбере същността и преимуществата на МЛМ бизнеса, ако те му бъдат представени от убеден и вече постигнал успех професионалист. На практика вашият спонсор сам представя бизнеса. Вие само присъствате и не се намесвате в беседата. Слушате внимателно и запомняте как се прави презентация, наблюдавате реакцията на потенциалния дистрибутор. И понеже беседата се провежда от друг човек, вие избягвате опасността да получите отказ. След срещата, съвместно със спонсора си, анализирате как тя е преминала, какво ви е направило впечатление и какво е постигнато.

2.5. ТРЕВАТА НА КОМШИЯТА Е ВИНАГИ ПО-ЗЕЛЕНА, ДОКАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ КОСИ!

Един от най-важните елементи на Изкуството да станем богати е постоянството. В един свят, в който човек си сменя работата средно на 3-4 години, очевидно много малко са онези, които успяват да разберат стойността на постоянството. Вярно е, че ливадата на съседа винаги изглежда по-зелена. Но след като веднъж сте се захванали с нещо, което обичате, най-добрият начин да успеете е да си сложите капаци на очите за всичко друго. Ако искате стратегическо преимущество, изберете си една професия и една фирма и останете, докато станете ветеран. В Новия век основополагащи елементи на успеха ще бъдат гъвкавостта и издържливостта, а не опортюнизма (т.е. непрестанното търсене на по-добри възможности). 
Старият начин да се местим от фирма във фирма не е актуален - на мода идва постоянството. Намерете си работа, която обичате, полагайте необходимото старание и започнете съвместно начинание с хора, които ви допадат. След като веднъж сте открили неограничена възможност, нищо не бива да ви спира да разгърнете пълния си потенциал. Така че, игнорирайте всичко и всички, които могат да ви отклонят от желаната цел. Ако искаме да овладеем Изкуството да станем богати, трябва да се захванем само с един МЛМ бизнес!!! Има много самозвани експерти, които ще ви накарат да повярвате, че е по-добре да се заловите с няколко възможности едновременно. Не им обръщайте внимание!!! Никой преуспяващ МЛМ милионер засега не е постигнал просперитет, занимавайки се с разнородни дейности в няколко МЛМ фирми.

2.6. ТРЯБВАТ ЛИ ВИ ЛИДЕРИ?

Мисля, че идеята “Да хвърлим всички във водата и да видим кой ще изплува”, която често се разпространява в МЛМ средите, произтича от грешното впечатление, че ще преуспеете в този бизнес, ако спонсорирате колкото си може повече хора.

Това е МЛМ лотария!

Предлагам противоположния подход – търсете 5 или 6 силни хора ( или толкова, колкото ви трябват според маркетинг-плана на фирмата, с която работите ). Те са вашите лидери.

Това е всичко, от което се нуждаете. Ще достигнете целта си по-бързо и с по-малко усилия ( и разочарования! ) като подбирате само особени, дееспособни хора, с които от самото начало ви се е искало да работите заедно. Естествено, ще ви се наложи да спонсорирате много повече хора за да намерите тези 5-6 лидери. Съветът ми е в следното – фокусирайте се към привличане на скрити лидери, а не към всичко, което се движи.

След като намерите 5 лидера, не спирайте, но намалете темпото. Не се опитвайте да спонсорирате още и още. Отделяйте 15 % от времето си за привличане на нови хора, а 85 % за работа и подкрепа на вашия екип. Не разпилявайте усилията си в опити да разширявате групата си в ширина.

Сега вече е настанало време да тръгнете в дълбочина, да приложите на практика принципа на дублирането.

2.7. СЛЕД КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЧОВЕКА...

След като се свържете с човека, помнете, че целта ви е да се опознаете, да се харесате и да спечелите доверие. Оттам нататък можете да правите бизнес.
За да се опознаете, питайте и слушайте. После питайте още и слушайте внимателно. Говорете малко и не занимавайте хората със себе си и своите проблеми. Интересувайте се от техните проблеми. Оставете събеседника си да разкаже за себе си. Постарайте се да научите повече за следните 5 области от живота му: 1. Здраве; 2. Семейство; 3. Работа; 4. Любими занимания; 5. Доходи
Помнете, че не разговаряте просто с един човек - винаги в негово лице разговаряте с цялата му мрежа от роднини, приятели, колеги, съседи и познати. Или самият ви събеседник, или някой от хората около него имат някакви проблеми или неосъществени мечти в една или повече от тези 5 области. Вашата цел е да откриете това, което би го накарало да се заинтересува от продуктите или възможността, която предлагате. Покажете, че искрено се интересувате от другите, защото за да им помогнете, първо трябва да разберете от какво се нуждаят те.

2.8. 12 НАЧИНА ДА ПРИВЛЕЧЕТЕ ХОРАТА НА ВАША СТРАНА

- единственият начин да побеждавате в спор е да го избягвате
- проявявайте уважение към мнението на другите
- ако не сте прав,признавайте това веднага и чистосърдечно
- още от началото демонстрирайте дружелюбно отношение
- нека събеседникът ви веднага започне да ви отговара с “да”
- давайте на събеседника си възможност да се изказва
- нека събеседникът почувства,че идеята е лично негова
- честно се опитвайте да виждате нещата от гледната точка на другия
- проявявайте съчувствие към мислите и желанията на другите
- призовавайте към благородни подбуди
- придавайте на идеите си нагледност, демонстрирайте ги
- отправяйте предизвикателства


3. МЛМ ТЕСТ-ВЪПРОС

Кое е единственото ной-важно нещо, което трябва да правите всеки ден за да гарантирате успех на вашия МЛМ бизнес?

- Да се обадите по телефона на ваш потенциален дистрибутор.
- Да организирате работата си ( определяне на цел, планиране, подреждане на приоритетите за деня и т.н. ).
- Да мотивирате и обучавате дистрибуторите от екипа си.
- Да се надявате на чудо.


4. ХУМОР

Съобщение на говорителя на МВР
В Главно Следствено Управление започна да действа нова МЛМ програма “Доведи приятел”.
При “довеждане” на 5 души, срокът на наказанието се намалява с 20 %.

След бизнес-презентацията, един от присъстващите раздразнено подхвърлил на дистрибутора, който го бил поканил:
- Слушай! Ако това е бизнес, аз съм идиот!
- Това е бизнес, - сдържано отговорил дистрибутора, - и след кратко замисляне, добавил:
Това е истински бизнес!

5. МЪДРИ МИСЛИ

“Ако не желаете да се промените, значи вече сте постигнали максималния си потенциал”
Джеймс Фурман

“Безумие е да правите едни и същи неща отново и отново и да очаквате различни резултати.”
Алберт Айнщайн

“Бъдете смели и решителни.Когато се оглеждате назад ще съжалявате за нещата, които не сте свършили, а не за тези, които сте свършили”
Неизвестен

Ако възможността не чука на вратата ви, постройте врата.
Милтон Берле

“Някои хора гледат на нещата такива каквито са и питат “Защо?”. Аз мечтая за неща, които никога не са се случвали и питам “Защо не?””
Джордж Бернард Шоу

По важно е да проявяваш интерес отколкото да бъдеш интересен.
Неизвестен

“Позитивното отношение не е съдба, то е начин на живот”
Неизвестен

“Човек често среща съдбата си на пътя, от който вече е решил да се откаже.”
Жан де ла Фонтен

Има само две причини, които могат да ви накарат да действате – 
да спечелите полза или да избегнете загуба.
Пол Мейер

Всяка ситуация, ако правилно се използва, се превръща във възможност.
Уйлям Сетфорд 

ОТГОВОР НА ТЕСТ-ВЪПРОСА

1. Да се обадите по телефона на ваш потенциален дистрибутор.

Почти нищо не може да замени телефонното обаждане, дори ако става въпрос за едно единствено обаждане на ден. Това е навик, който трябва да се усъвършенства и който ще ви осигури успеха в МЛМ. Не вярвайте на никой, който ви казва нещо различно от това.

Намерете ми човек, който да прави по едно единствено телефонно  обаждане на нов потенциален дистрибутор всеки ден и аз ще ви покажа истинското величие на МЛМ.

МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ-НОВАТА РЕАЛНОСТ!

 

МАЛКО ИСТОРИЯ

Концепцията за мрежовия маркетинг се е родила в Америка в края на 40-те години на миналия век. Първооткривател на тази индустрия е компанията “CaliforniaVitamins, която първа е внедрила системата със спонсорирането в бизнеса. На всички представители на компанията било дадено право да канят на работа хора,да ги обучават и управляват процеса на продажбите. Всеки започнал да строи своя собствена организация,а компанията предоставяла продукцията си и заплащала комисионни за разширяване на мрежата/работа по привличане на хора/ на всекиго.

МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ ДНЕС

Днес стратегията на мрежовия маркетинг се използва от такива фирми като:Colgate,Gilette,IBM,GeneralMotors,Visa,Ford,Cannon,Toyota,Sharp,Xerox и много други световно известни корпорации. ФЛП се нарежда достойно в това число със своята 28 годишна история и годишен оборот над 2,2 милиарда долара. Фирмата е официално представена в над 110 страни по света. В настоящия момент мрежовият маркетинг е разпространен в целия свят. Оборотът на мрежовите компании се равнява на стотици милиарди долари,като средният годишен ръст е над 20%.

МИЛИОНИ ДИСТРИБУТОРИ

Милиони хора участват в мрежовия маркетинг. Благодарение на него те започват втори живот. За мнозина животът им се дели на две-животът преди и животът след постъпването им в МЛМ . Назад са останали непосилните години,години на разочарования и нископлатен труд. Сега за много от тях е започнал нов живот-живот в мрежовия маркетинг,където те най-накрая имат и правят това за което преди не са и мечтали.

Така е и с дистрибуторите на ФЛП. По света те са над 8 милиона ,а в България над 14000.

ДАЛИ СЪЩЕСТВУВА НАЧИН?

Дали съществува начин да станете богати и щастливи още в този живот?

Дали все пак може да получавате толкова, колкото искате или колкото струвате?

Дали може да не зависите от други хора и обстоятелства и да си бъдете господар сам на себе си ?

Дали можете да работите през цялата седмица на свободен график и да отделяте повече време на своето семейство?

Дали можете сами да избирате,кога,къде и с кого да работите?

Дали можете да имате постоянно нови приятели и да направите своя живот изключително интересен,като най-голямото забавление е вашата работа?

Дали е възможно да стигнете до всичко това с помощта на проверена система,която лесно се усвоява от всеки средностатистически човек?

И накрая ,дали можете да повярвате ,че всичко това ,колкото и да е хубаво ,все пак е истина?

ПАРИ,ПАРИ,ПАРИ…..

Много малко са истински богатите хора в млада възраст. Малко повече са хората успели в живота, но на преклонна възраст.Болшинство са хората,които през целия си живот са работили за къшей хляб и са достигнали мизерна пенсия. Защо съществува тази несправедливост? Защо едни имат всичко ,а други нямат нищо? В какво се състои разликата между тях?

Вие можете да обичате или да не обичате парите,но без тях не можете. Всички искат да имат повече пари,но не всички знаят как да постигнат това. Тези редове са за тези от вас,за всички вас,които искате да успеете и да изкарвате добри пари.

КАК ИЗКАРВАТЕ ПАРИТЕ СИ?

 1. Вие сте завършили своето образование,постъпвате на работа и правите кариера до към30- 40годишна възраст.

 2. Вие създавате собствен бизнес.

 3. Вие редовно играете/и да речем печелите 6-ца от/ тото.

От тези възможности-най-добрата е последната. Шансът е мизерен но все пак съществува. Докато при първия вариант,дори да направите успешна кариера,вие никога няма да получите всичките пари ,които сте изработили. Вашият доход по принцип е ограничен. Малко повече или малко по-малко, но никога толкова ,колкото ви се иска. Тук вие попадате в прочутия капан-“Време срещу пари”. Ако искате повече пари,вие сте принудени да работите повече и допълнително. Можете да работите на две или три работни места и пак едва да “свързвате двата края”. Вие дори можете да започнете свой бизнес. Това го правят много хора. Напълно е възможно дори да успеете,макар ,че процентът на вероятност е много малък.Но да речем ,че успеете,още повече че имате и способности за това.

Всичко това е много хубаво освен едно-Вие не можете спокойно да се наслаждавате на прелестите на този живот. Защото бизнесът ще ви въвлече в една непрекъсната въртележка и през целия останал живот вие трябва да сте при парите си. Парадоксът на традиционния бизнес е :отначало парите са за вас,а след това вие сте за парите. Както се казва “Богатите също плачат”

И САМО МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ….

Е способен да разкъса порочния кръг и да ви даде пари и свобода едновременно. Само мрежовият маркетинг е способен да ви освободи от усилията за оцеляване. Само в мрежовия маркетинг вие достигате до успеха не за сметка на другите,а заедно с тях. Такава е парадигмата-помагайки на другите ти помагаш и на себе си!

ПРИНЦИПНО НОВ ПОДХОД

Мрежовият маркетинг е честен,прост но много ефективен и реален шанс за всеки човек,без някакъв особен капитал,за две до четири години да стане финансово независим и истински свободен. Най-важното е ,че няма и никакъв риск.

ОСТАТЪЧЕН ДОХОД

Ако напишете книга и тя е добра, при всяко преиздаване вие, ще получавате авторски хонорар.

Ако изобретите и патентовате нещо-то при всяка покупка на патента вие ще получавате проценти.

Накрая,ако имате много пари и ги вложите в акции или на влог-ще получавате доход, пропорционален на вложената сума. Или ако купите недвижим имот и го дадете под наем ще получавате дълговременен доход,но и за това трябват пари-много пари.

С други думи ОСТАТЪЧНИЯТ ДОХОД е следствие на вложените усилия,време или пари и след това получавате този доход без някакви значителни усилия.

ШАНС ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК

Остатъчният доход-това е ключът към истинския успех. Не всеки обаче е способен да напише бестселър или хит,да изобрети вечен двигател или да купи къща или акции със свободни пари. Повечето хора никога не са имали реална възможност да получават остатъчен доход,на който се радват богатите хора. Не са имали до тогава,докато не се е появил мрежовият маркетинг.

А сега най-важното:мрежовият маркетинг дава възможност на всеки човек независимо от възраст,пол,образование,социален статус и опит в обществото да създаде машина за пари,която да произвежда непрекъснато нарастващ остатъчен доход. Благодарение на това –енергичните, трудолюбиви и отдадени хора са обречени на успех ,независимо от това дали имат първоначален капитал,връзки и др.

ЗАЩО МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ?

Представете си компания която произвежда каквато и да е продукция ,но която е забележителна по всички показатели и иска да я наложи на пазара.Това е придружено с много големи,дори астрономически разходи. Милиони за изследвания и разработки се превръщат в десетки дори стотици милиони при внедряването на новия продукт на пазара. Това могат да си го позволят само много богати корпорации. А какво би станало ако имате отличен продукт или услуга,но нямате милионите да ги внедрите на пазара? Първи вариант –отдавате вашия продукт на този, който има пари. Втори вариант- възползвате се от МЛМ.

ДРУГИЯТ ПЪТ

Когато се говори за продажба,то обикновено се имат предвид три основни метода.

1.Това е добре известна стока и вие плащате за много други неща, освен за самия продукт:за реклама,за наем на складове и магазини,за всички нива на посредничество. Този метод е добър за обичайните стоки и услуги.При него не е нужно да се обяснява. Всички знаят какво е това и за какво служи. Има само един основен въпрос-няма ли по добър и по- евтин?

2. Търговски агенти,които не чакат купувача да дойде при тях ,а сами го търсят,като предлагат своите стоки и услуги в учрежденията,по домовете,а дори и на улицата. По този начин често ни предлагат стоки със съмнително качество. Тук всичко е разчетено за еднократна продажба.

3. Търговия по каталог. Вие си поръчвате стоки ,рекламирани в каталози или по телевизията. Поръчвате и ги получавате чрез куриер или по пощата. Дават ви максимални обещания и минимални гаранции. Като правило на картинката всичко изглежда много по-добре и по-привлекателно,отколкото се оказва в действителност

Някои се изхитряват да обявят срок за връщане но не приемат разопакована стока.

И тук много хора мислят ,че друг път няма но…..грешат!

МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ПРЕПОРЪКА/СПОДЕЛЯНЕ/

За щастие има и четвърти метод. Метод ,в основата на който лежи простата но с голям капацитет идея-да направиш клиента разпространител. Работата в рамките на тази система изглежда така. Вие се запознавате с маркетинговия план,компанията и продуктите. Вие изпробвате продуктите и лично се убеждавате в тяхното високо качество и ефективност. И ако всичко това ви е харесало,вие го препоръчвате на всички ваши роднини,приятели,познати и познатите на познатите ви и т.н.

ИНФОРМАЦИЯ +СТОКА=ПОКУПКА

При това вие предлагате не толкова стоки или услуги,колкото информация за тях. Информацията е тази ,която не стига в случая. Стоките може да са забележителни и качествени,но те имат един недостатък-потребителят не ги познава или знае малко за тях. Проблемът е в това да ги купят веднъж. Купят ли ги, те ще се превърнат в консуматив. Но за да ги купи за първи път на купувача му е необходима пълна и достоверна информация.

Благодарение на вас ,вашите познати получават най-главното-увереността,че продуктите са чудесни.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРОДАВА?

Повечето хора обичат да купуват. Малко обичат да продават. Те се боят от отказите и не искат да напускат привичната си зона на комфорт. Това води до бърз отказ от всичко.

За щастие ,в мрежовия маркетинг успехът се изгражда не на основата на продажбите. Освен това хората ,който разчитат предимно на продажби имат много ограничен успех.

Затова добрата новина е ,че не само не трябва да знаете,но и не трябва да се обучавате в изкуството да продавате. Основните методи на работа са съвършено други

ИНФОРМАЦИОНЕН ОБХВАТ НА ПАЗАРА

Ние не ви предлагаме работа за търговец на дребно или за директни продажби. Не ви предлагаме да ходите от врата на врата. Става въпрос за това, да направите информационен обхват на пазара.

Мрежовият маркетинг се изгражда на прякото разпространение на информацията и продуктите от независимите дистрибутори на компанията. Тук ключовата дума е ИНФОРМАЦИЯ.

Всяка МЛМ компания е заинтересована всички да узнаят за нея и нейните продукти. ВИЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ТОВА ВСИЧКИ ДА РАЗБЕРАТ ЗА ТОВА ОТ ВАС.

ТОВА Е БИЗНЕС НА СОРТИРАНЕТО

Мрежовият маркетинг се изгражда върху сортирането,а не върху убеждаването. Това е огромно преимущество. Вие имате право и възможност да избирате. Вие предоставяте информация на всички. Някой това го интересува ,а друг не. Вашата задача не е да убеждавате ,а да намерите този,комуто е нужна тази информация.

Всичко ,което трябва да правите-това е да споделяте с хората своите впечатления от маркетинга,компанията и продуктите.

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА

В процеса на работа вие непрекъснато ще сте в контакт с други хора и ще давате информация за продуктите,фирмата и маркетинговия план.

Привличайки на работа нови хора,вие ще строите собствена организация във вид на стъпаловидна структура/мрежа/.

Вашата мрежа-това са всички хора,привлечени на работа от вас лично/първа генерация,линия/,това са хората, привлечени от вашата първа линия/втора линия/ и така нататък до безкрай.

Много важно е ,че цялата мрежа ,която е създадена от вас и вашите хора във ФЛП е за цял живот и се предава по наследство/т.е. остатъчния доход е за цял живот и се предава по наследство/

КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ?

Вие ще обяснявате маркетинговия план. Ще каните хора в компанията и в екипа си. Отначало ние ще ви обучаваме,а след това вие ще обучавате хората от екипа си как се прави бизнесът. При това не толкова ще разказвате,колкото ще показвате как се прави мрежа.Ще показвате как се прави голям остатъчен доход. Съответно и на вас не толкова ще ви разказваме,колкото ще ви помагаме да изработите първите си чекове.

Вие ще изтъквате качествата на продуктите.Ще давате компетентна информация за тях.. Ще подбирате сами или с нас различните оздравителни или други програми. Ще използвате сами продуктите. Ще се грижите за клиентите си.

КАКВО ВИ ТРЯБВА ОТНАЧАЛО?

Достигат до успех тези ,които действат.За успешно начало в мрежовия маркетинг са необходими две неща –изгарящо желание и време/за действие/. Всеки,който има желание да успее и е готов да отдели необходимото време за това,обезателно ще успее-гарантира го системата.

ЖЕЛАНИЕ

За съжаление много хора,които се нуждаят от пари,нямат желание за работа.Не трябва да концентрирате своето внимание върху тези хора,които не желаят да напуснат зоната си на комфорт и да положат усилия за предвижване напред. Не трябва да губите време и за такива,които постоянно се оплакват и нищо не правят, за да променят живота си. Ние не желаем да променяме такива хора,пък и нямаме време за това. Ние просто търсим и каним подходящи хора. Този бизнес не е за всекиго.

ВРЕМЕ

Ако искате, работете по 10 часа в седмицата или по няколко часа на ден. При свободен график и възможност за работа от дома. Ако това ви се нрави,то след година ще имате приличен доход,а евентуално до три ,четири години ще сте материално независими. Ще можете да измените стила и качеството на живота си и да правите това което искате ,а не това което ви налагат обстоятелствата. И колкото да не ви се вярва ,че това е много хубаво за да е истина,това е самата истина. Повярвайте за да видите.

ВАШЕТО ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ СКЪПО

Сега, когато узнахте за тази възможност,вашето време е много скъпо. Нека другите да казват ,че са страшно заети. Нека другите да не откъсват очи от телевизора или да си бъбрят с приятели. Другите , но не и вие. Вие искате да живеете свободно,спокойно и красиво.Вие искате да осъществите мечтите си.

ТОВА НЕ Е СХЕМА “БЪРЗО СТАНИ БОГАТ”

Лесно е да съблазниш човек с празни обещания. “Попълни договора и след месец ще гребеш парите с лопата! Важното е ,че нищо не правиш или почти нищо!”Ако офертата ви изглежда по този начин,вашата първа линия в скоро време ще изглежда невероятно. По този начин вашата мрежа ще расте с невероятни темпове. Всички просто ще умрат от завист! Вие ще записвате по 50 човека на ден,а може и по 100. Вие ще записвате всичко ,що се движи! След месец обаче, балонът ще се спука и няма да има мрежа,няма да има и пари.Защото….

ТРЯБВА СИ РАБОТА

Разбира се ,че трябва,колкото и малка по обем да е тя. Месечният обем на работата във ФЛП е 1 бонус точка/ бт/или с други думи реализация на продукти за 340 лв. с ДДС. Това обаче е чирашката работа. Майсторската работа се състои в това да увеличаваш всеки месец мрежите си поне с двама или трима работещи дистрибутори/работещ значи да прави 1бт/мес./-или майсторската работа е = 1бт+3бт По този начин ще изградите чудесен екип и ще взимате впечатляващ чек.

РАВНИ ШАНСОВЕ ЗА ВСИЧКИ

През цялата история на човечеството са познати три велики уравнители-револверът,персоналният компютър и мрежовият маркетинг. Първият ликвидира физическото неравенство,вторият-интелектуалното,а третият е подарил на света свободно и честно предприемачество. Няма друг бизнес в който без начален капитал доходите да са многообещаващи и то за кратко време и така зависими от усилията и качествата на самата личност. В мрежовия маркетинг е важно не какъв сте били вчера,а какъв сте днес. В мрежовия маркетинг е важно какъв искате да станете утре, и колко сили ще вложите в това свое утре.

БЕЗ РИСК

Вие нищо не рискувате и нищо не можете да загубите. За да започнете този бизнес не са ви необходими много пари. Някои започват с много скромни вложения,а други без стотинка.

Изключително важно е ,че вие не трябва да горите мостовете след себе си и да се хвърляте през глава в бизнеса. Вие можете да съвместявате мрежовия маркетинг с друга работа или учене и да отделяте за това време колкото ви е удобно.

Когато доходите ви станат по-големи вие можете да се отдадете тотално на новия бизнес. Обикновено хората взимат решение да направят мрежовият маркетинг свое основно занятие тогава,когато остатъчниятим доход 2-3 пъти надхвърли всички останали източници на доходи. Други убедени в силата на индустрията едва дочакват дохода им от МЛМ да се изравни с моментния им доход и се отдават на бизнеса изцяло. Има и хора ,които отначало започват само с бизнеса и нищо не е в състояние да ги отклони.

ВИЕ САМ СТЕ СИ ГОСПОДАР

В мрежовия маркетинг вие и само вие решавате,кога,с кого и колко ще работите. Не ви се налага да правите всичко,което ви е омръзнало неимоверно:да ставате сутрин,да ходите с нежелание на работа,да се срещате с началника си и хората ,които не понасяте,да се молите за отпуск или увеличаване на заплатата,да се подлагате на унижения и др.

Тук вие работите за себе си и всичко ,което получавате,зависи само от вас. Вие сам сте си началник.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ БИЗНЕСА СЪС СЕБЕ СИ

Който и да е от вашата мрежа,а и вие самите можете да се преместите в друг град, дори в друга страна и там да продължите своята работа. Независимо от местожителството, вашите хора остават във вашата мрежа и вие получавате бонуси за организацията на тяхната работа. Всеки може да вземе бизнеса със себе си навсякъде по света.

ВСЯКО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА Е ДОБРО

Успешните мрежови компании,каквато е ФЛП,не зависят от временното състояние на икономиката. Проследете 28 годишният тренд на фирмата. По време на икономически подем нараства числото на хората ,които могат да си позволят да си купят нашите продукти. По време на спад нараства числото на хората на които е необходима допълнителна работа-и те стават наши партньори. Характерно е ,че обемът на продажбите расте. Компаниите, използващи мрежов маркетинг процъфтяват и в трудни времена.

ЛИДЕРИТЕ ПРАВЯТ БИЗНЕСА

За да постигнете успех в ММ не са ви нужни тълпи от хора. На вас ви трябват няколко сериозни партньори,които като вас да строят своя стабилна структура. За да ги откриете-вашите сегашни и бъдещи лидери- трябва да проведете много срещи с много хора. Но повярвайте тази работа си струва усилията. Ако всяка година във вашата мрежа израства дори само по един лидер,то вие неизбежно ще построите надежден и процъфтяващ бизнес.

БИЗНЕСЪТ ПРАВИ ЛИДЕРИТЕ

Ако вие се отдадете на бизнеса, дори само за една година има вероятност да се изградите като лидер,да станете лидер.Вие ще се научите да поемате отговорност за себе си и за другите,да вземате решения. Вие ще придобиете професионални знания и навици за ефективно общуване. Ви ще станете харизматична личност.

Няма друга система,която така бързо да променя хората в положителна посока и да открива за нея много скрити таланти и способности.

ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ БИЗНЕС

Мрежовият маркетинг е особен вид дейност. При вашата работа вие не се нуждаете от офис,оборудване,персонал и всичко останало от което се нуждае един бизнес. Вместо това, вие просто си провеждате срещите където искате,срещате се с много хора,привличате нови приятели от цялата страна,а защо не и от целия свят.Вие свободно се разпореждате със своето време. Пътешествате, обогатявате се с нови впечатления и знания ,а същевременно правите пари. Това ще бъде за вас не толкова работа,колкото стил на живот,основан на финансова независимост,лична свобода и приятелско общуване с интересни и преуспяващи хора.

КАК ДА ЗАПОЧНА ТОЗИ БИЗНЕС?

 1. Особеността на мрежовия маркетинг се състои в това,че в него може да се влезе само чрез някой. Вие попълвате формуляр в който нанасяте своите данни и данните на вашия информационен спонсор-човека който ви е поканил в нашата компания. Регистрирате се чрез него,а вашите хора се регистрират чрез вас. По такъв начин се фиксира вашата позиция и позицията на вашите хора в стъпаловидната структура-мрежата на фирмата.

  1. КОГО ДА ИЗБЕРА ЗА СПОНСОР?

 2. Успешното начало за новия сътрудник зависи до 90% от спонсора,който трябва не само да разказва за бизнеса но и да дава пример как всичко става практически. Във ФЛП на първо време е необходимо всеки да прави една бонусна точка на месец. В началния етап,който е и най-труден ,от спонсора зависи почти всичко.Зависи и това, дали кандидатът ще се откаже или ще заработи с огромно желание и мотивация.Затова предварително трябва да сте сигурни ,че спонсорът има желание да е до вас и да ви помага. Запознайте се и със спонсорите на вашите спонсори –те също ще ви помагат. Ако станете член на силна организация-това е преимущество и дава изключителни шансове за успех.

  1. КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ КОМПАНИЯТА

 3. Проверете има ли нормални условия за работа,каква е компенсационната програма,можете ли да загубите ниво или човек от мрежата си,каква е сигурността на доходите и нивата,има ли хитови продукти и те консумативи ли са. Вие трябва да се чувствате удобно и комфортно. В края на краищата,мрежовата компания-това е просто компания от свободни хора,обединени от общи идеи и принципи.

  1. ТАЗИ СЛАДКА ДУМА СВОБОДА!

 4. Без физическо здраве ние не можем да бъдем пълноценни членове на обществото. Ако не реализираме своите таланти и способности,ние ще изпитваме неудовлетвореност от себе си. Без душевен покой ние не се чувстваме щастливи .А истинско щастие е немислимо без свобода. Свободата ,от която ни отделя...

  1. САМО ЕДНА КРАЧКА

 5. В заключение искам да ви разкажа една поучителна история. История за това –как се укротяват слонове. Отначало малкият слон се връзва с дебело въже за стълб. Слончето се дърпа, но въжето здраво го държи.Въжето е яко и дори голям слон не би го скъсал,но слончето не знае това и се опитва да си върне свободата. И така ден след ден,месец след месец. То търпи неуспех след неуспех и започва да изпитва горещо разочарование и губи вяра в своите сили. С времето,опитите му да си възвърне свободата,стават все по-редки и по-редки. Минава време,слончето става слон,примирява се и изживява останалия си живот привързан на въже.Дори сега въжето не е необходимо да е дебело и яко като преди. Достатъчна е и една тънка връвчица,която да му напомня за миналите неуспехи.Той вече не се и опитва да се освободи макар,че до свободата му има само една крачка.

 6. Така че, ако ви се струва, че имате проблем с свободата, направете тази една стъпка сега. Във вашите ръце е възможността да промените живота си още днес.

 7. Обадете се на човека, който ви покани и се запишете сега!