Nov. 19, 2017

Poem

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
Метаболитният синдром е най-честото заболяване сред съвременния цивилизован свят и най-големият здравен проблем. Една четвърт от възрастното население страда от него, без дори да подозира за това.Съвременната медицина го определя като симптомен комплекс, включващ:- Коремно затлъстяване- Преддиабет или диабет 2-ри тип- Нарушен мастен профил в кръвта- Повишено кръвно налягане. У нас почти всеки втори българин има поне един от тези симптоми. Според Натуралната медицина, метаболитният синдром е врата за развитието на всички други забо­лявания. Когато замърсим организма с отпадъчни вещества от обмяната, те запушват съдовете (преди всичко най-малките от тях – капилярите), като резултатът е недохранване и вторично задръстване на клетките с отпадъци. Чуждите вещества се натрупват в различни части на организма: отлагат се по съдовете и формират склеротични плаки, седиментират в ставите и ги правят трудноподвижни и болезнени, натрупват се в отходни пространства под формата на камъни в бъбреците, жлъчния мехур и др., образуват патологични наслоявания като шипове по опорно-двигателния апарат и т.н. Тези замърсявания от своя страна предизвикват ответната реакция на организма и той се бори с тях, като развива различни възпалителни реакции – бронхити, артрити, гастрити и т.н.; както и елиминативни (отделителни) симптоми – повръщане, диария, язви с изтичане на киселинни отпадъци от тях и т.н. Когато тази борба с отпадъчните вещества трае дълго, започват да се разрастват патологични бучки (тумори), най-тежката форма на които е ракът. Така организмът боледува от една основна болест, която ние, ако желаем, можем да направим излишна! КАК? Най-напред се нуждаем от малко информация: Според съвременните критерии на IDF (International Diabetes Federation) метаболитен синдром имаме, когато е налице:- Централно затлъстяване – обиколка на талия над 94 см. за мъже и над 80 см. за жени + две от следните характеристики:- Повишени триглицериди в кръвта над 1,7 mmol/l- Снижен HDL (добър холестерол) под 1,04 за мъже и под 1,29 за жени- Повишено кръвно налягане над 130/85 mmHg- Повишена кръвна захар на гладно над 5,6 mmol/l или нарушен глюкозен толеранс.Според Натуралната медицина обаче всеки един симптом вече е сигнал, “червена лампичка върху таблото “, която не трябва да изключваме, взимайки поредното хапче, а мъдро да отстраним “повредата”, стояща зад нейното включване. А онова, което стои в основата на здравето, е добрата хранителна хигиена. Храната формира тялото като материя и енергия, следователно от нея преди всичко зависи и нашето здраве! В този смисъл, всяко заболяване е метаболитен синдром.