ХРАНЕНЕТО И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕКА
Така се нарича първата глава на книгата, съвместен труд на колектив от автори, “Биологически активни добавки в храненето на човека”
В икономически развитите страни, сред населението преобладава потреблението на промишлено произведени храни. 
Храненето се отнася към тези най-важни фактори на околната среда, които от момента на раждане и до най-последните мигове от живота въздействат на организма на човека. Хранителните вещества, които се преобразуват в процеса на метаболизма в структурни елементи на клетките на нашия организъм, всецяло осигуряват физическата и умствената работоспособност, определят здравето и продължителността на живота на човека. Нарушенията в храненето винаги водят до едни или други отрицателни последствия.
Затова рационалното, адекватно на възрастта, на професионалната дейност, на здравното състояние хранене, се разглежда като най-важен фактор за профилактиката на повечето заболявания на човека.
Проблемът за запазване на здравето и увеличаване продължителността на живота на човека винаги е бил и продължава да бъде един от най-важните и актуални проблеми в биологията и медицината. Резултатите от епидемиологичните наблюдения и статистическите изследвания от последните едно – две десетилетия свидетелства за рязко забавяне на прогреса в увеличаването на продължителността на живота на населението в индустриално развитите страни на Европа и за значително увеличаване на случаите на такива заболявания, които преди 30 – 40 години са се срещали значително по-рядко, отколкото сега.
Една от важните етиологически причини за възникването на много видове патологии е същественото изменение в структурата и качеството на хранене на населението. E.Wynder например счита, че не по-малко от 50% от случаите на рак при жените и 33% - при мъжете са непосредствено обусловени от фактора хранене.
Населението на страните с най-голямо разпространение на този вид патологии употребяват средно 29% повече мазнини, 320% повече белтъчини и поне два пъти по-малко целулоза (диетични влакна), отколкото на страните, където заболяването от рак е най-малко. Изразеният дефицит на целулоза в рациона е, както предполагат много изследователи, една от най-важните причини за възникване на много заболявания.
За важната роля на целулозата в храненето на човека са казвали класиците на медицината Хипократ, Авицена, персийският лекар от ІХ век Хаким. Например Хипократ отбелязвал, че за организма на човека е много важно от какво брашно – грубо - или фино смляно – е приготвен хлябът, съдържа ли пшеничното брашно, трици или не.
Открит е дефицит на минерални вещества в храната на населението, в частност – калций и желязо. В последните години ред крупни учени считат, че тези дефицити в храненето рязко повишават риска от развитие на атеросклероза, хипертонична болест, много видове патологии на костно – мускулния апарат, анемии.
Наличните в литературата данни позволяват по нов начин да се погледне и на ролята на съединителната тъкан в храненето на човека.
Съществено място сред факторите на риска от възникване на болестите на цивилизацията заема проблемът за хранителните белтъчини. Както недостигът, така и излишъкът му действа отрицателно върху здравното състояние на човека. При което трябва да се има предвид, че белтъчините от невисоко качество, като се утилизират само частично, могат да доведат до повишаване натоварването на метаболитната система на организма за сметка на необходимостта да се утилизират (преработят до крайни разпадни продукти) “излишните” белтъчини. Това от своя страна създава в кръвта повишен пул от белтъчни тела, който вероятно може да оказва отрицателно влияние на стените на кръвоносните съдове, а това в частност е един от пусковите механизми в патогенезиса на тяхното атеросклеротично поражение.
Уместно е да се отбележи, че обмяната на веществата в човека е продукт на значително по-дълга историческа еволюция, отколкото е еволюцията на самия човек. Метаболитните възможности на организма, определени от генетическия код, не са безпределни. Техните адаптационни възможности са ограничени. Наднорменото, небалансирано и некачествено хранене води до извънредно натоварване на тези системи и в крайна сметка изтощава ендокринно – метаболитния апарат на организма, което и намира клиничен израз в болестите на цивилизацията.
Разглеждайки обаче храната като източник на хранителни вещества, не бива да не отчитаме и този най-важен факт, че тя е в същото време източник и на вещества, оказващи активно регулиращо влияние на функциите на отделните органи и системи. В научната литература те получиха названието биологически активни вещества.
Най-голямо количество биологически активни вещества се съдържат в пресните хранителни и лечебни растения. Хранителните растения – зеленчуци, плодове, листа, подправки и други – ги съдържат в по-малко количество, отколкото лекарствените растения. Макар че самото делене на растенията на хранителни и лекарствени в много случаи е съвсем условно. Както е известно много лекарствени растения се използват в храната: за приготвяне на първи блюда, салати, чай, кисел (валериана, мента, шипка, малина и пр.).
В доисторически времена порциона на първобитния човек се е състоял главно от растения, които му доставяли всички необходими за съществуването му вещества.Този тип хранене се е отличавал с присъствие в порциона на древния човек на достатъчно голямо количество разнообразни биологически активни вещества. Растенията в това далечно време са служили на човека и за храна, и за лекарство. Тази взаимовръзка в продължение на повече от 16 хиляди поколения се закрепила генетически. И здравето на съвременния човек много зависи от качеството и количеството на постъпващите с храната биологически активни вещества.
Достатъчно е да приведем примери за употребата от съвременния човек на чай, кафе, чесън, лук, чайове на основата на жен-шена, мента и други растения, които, както е известно, веднага след приемането проявяват тонизиращо, възбуждащо, противовъзпалително, успокояващо действие и много други положителни ефекти.
И колкото по-богат е порциона на човека на естествена, необработена растителна храна, колкото по-често той използва в храната си чайове и настойки от различни треви, листа от градината и полето, толкова по-добри условия се създават за нормалната му жизнена дейност, висока умствена и физическа работоспособност, бодрост и устойчивост към всякакви неблагоприятни въздействия.
Обаче движението на човека по пътя на цивилизацията и научно – техническия прогрес с времето довело до рязко изменение на набора употребявани хранителни продукти, химическия състав на храната и в края на краищата на хранителния порциона. Използването на огъня е направило възможно да се запазват продуктите по-дълго време, повишило усвояемостта и вкусовите им качества, обаче довело до унищожение в продуктите на по-голямата част от биологически активните вещества и способствало за замърсяването на продуктите с токсични за човека вещества. Интензификацията на селското стопанското производство усилила тази тенденция и привнесла в растителните продукти остатъчни количества пестициди, торове и други чужди за продукта и човека вещества. Развитието на хранителната промишленост и технологии внесло своя не по-малко значима в своето отрицателно значение лепта в отстраняването от продуктите на най-важните за човека хранителни и регулаторни вещества.
От плодовете и зеленчуците започнали да изработват концентрирани сокове, сладка, джем и други продукти, които по своя химичен състав значително отстъпват на това, от което са приготвени. Интензификацията на птице- и животновъдството изменила порционът на храненето на животните, което не могло да не се отрази на финия химичен състав на техните тъкани, в т.ч. и по съдържание на биологически активни компоненти. Месните продукти във вид на колбаси, кренвирши, наденици и други продукти от белтъчини, каквито те би трябвало да бъдат поначало, се превърнали по същество в източници на животински мазнини.
Другите способи за преработка на продуктите – солене, мариноване, сушене, приготвяне на консерви – също допринесли за за отрицателното изменение на химическия състав на продуктите. Растителните масла започнали да рафинират, дезодорират, млякото и млечните продукти често изработват на основата на мляко на прах и пр.
Така в резултат на научно – техническия прогрес в средствата за приготвяне и запазване на храната и продоволствените суровини те в значителна степен загубили много биологически активни вещества и получили несвойствени им характеристики. В резултат човекът е пострадал два пъти: понижиха се неговите адаптационни, защитни възможности, заедно с което несъизмеримо се повиши екологичното натоварване върху метаболитната му система.
И така в днешно време храненето на съвременния човек се характеризира повече с обилие, отколкото с разнообразие. По литературни сведения в края на ХVІІІ век в някои райони на Франция населението постоянно използвало в храната си над сто разновидности растителна храна. След сто години тяхното количество се съкратило три пъти. Сега асортиментът на растенията, използвани за храна, още повече се е съкратил. За населението на повечето райони на Русия и България днес този асортимент е недопустимо малък.
Недостатъчността на храненето се обуславя не само от ниската хранителна стойност на хранителните продукти, но и от незначителната покупателна способност на населението, от ниското ниво на знания и от неправилните, вредни привички при храненето.
Така краят на ХХ век постави пред човечеството проблема за търсене на алтернативни пътища за повишаване на здравното равнище, продължителността на живота, понижаване на заболеваемостта на населението на икономически развитите страни и осигуряване здравето на следващите поколения. Без съмнение биологически активните вещества от животински и растителен произход, съдържащи се и в лекарствените растения, в различните продукти на морето, след като се включат в порциона на съвременния човек или се употребяват в чист вид, могат да съставят един от най-важните варианти на такава алтернатива.

КАКВО ОЗНАЧАВА “БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ” И РОЛЯТА ИМ В НАШИЯ ЖИВОТ

Кои са факторите,които влияят върху здравето ни? Това е въпрос,който трябва да ни занимава ежедневно.
Факторите са три и са: Екология, Хранене и Стрес.
Значението на околната среда за нашето здраве е огромно,към това трябва да добавим и качеството на нашето хранене. Колкото по-чиста е околната среда и колкото по-пълноценно се храним,толкова и по-хармонично функционират органите и системите на нашето тяло. Но за съжаление качеството на живот се измени коренно: околната среда е все по-замърсена/доказано е ,че 80% от онкологичните заболявания се дължат на екологичен рак/,почвата е все по-бедна,храната е все по-непълноценна, а науката предлага все повече генно-модифицирани храни. Това за някои е прогрес, но ежедневното ни меню се обогати с много вкусови усещания и обедня от към хранителни елементи. Балансът е загубен. Появиха се такива хронични болестни състояния като:клетъчен глад и жажда. С други думи човек удовлетворява своите енергетични потребности,даже ги презадоволява, но не обезпечава необходимите витамини, антиоксиданти,микро-и макроелементи,вода и др. В резултат на това се получава понижаване на имунитета и какви ли не неподозирани заболявания.Липсата на някое хранително вещество води до появата на различни нарушения в човешкия организъм:от леко неразположение до летален изход.
За съжаление през последните 60-70 години силно се е променил и начинът ни на живот. Ритъмът му е станал по-интензивен,напрегнат и в същото време по -монотонен. Стресът се е превърнал в наш неизменен спътник. В резултат на това започват да се появяват сърдечно-съдови заболявания,различни разстройства на храносмилателната система,диабет и много други болести. Стресът поразява клетките на главния мозък,като предизвиква понижаване и дори загуба на паметта. Учените вече са доказали,че през 21 век, хората ще умират на първо място от стрес.
Един от най-бързите и ефективни пътища за излизане от все по-усложняващата се ситуация,наред с промяната на образа на живот,наред със спортуването, се нарича употреба на биологично-активни добавки или БАД.Те са известни и като биоактивни добавки или органично усвоими добавки. 
БАД-това са биохимически формули,в чиито състав влизат незаменими компоненти на храненето-биологично активни вещества от растителен и животински произход. Приемането на качествени БА добавки е най- ефективната и безопасна форма на профилактика,лечение и рехабилитация при различни заболявания.
Биологично-активните добавки се разработват вече повече от 50 години. В Япония,например,в 1950 година бе приета държавна програма за възстановяването здравето на нацията,основана на такива добавки. Не случайно Япония е на първо място и по консумация на БАД и по дълголетие. В САЩ и Канада приемането на БА добавки нараства с 30-40% всяка година. Това може да се обясни и с това, че законодателството в тези страни благоприятства развитието на индустрията. В Австрия ,биологично активните добавки,даже се считат за отделна категория продукти-нещо средно между хранителни продукти и медицински препарати.
В Белгия, Холандия и Гърция под БАД се разбират само витамините и минералите и тях ги отнасят към хранителните продукти.
Хранителните добавки се делят на три основни групи:
1.Нутрицевтици
2.Парафармацевтици
3.Пробиотици

Първите съдържат незаменими хранителни компоненти:минерали,витамини или техните предшественици,аминокиселини,фосфолипиди,антиоксиданти,хранителни влакна,есенциални мастни киселини,ензими и други съставки коригиращи ежедневната диета. Те ликвидират клетъчния глад,повишават устойчивостта на организма на стрес и на болести и служат за профилактика при нарушена обмяна на веществата. Като правило ,те са природни компоненти на храната,не могат да се акумулират в организма и трябва постоянно да се приемат.

Парафармацевтиците включват в себе си биологично-активни вещества,имащи фармакологично действие. Те се използват като допълнение към лекарствените препарати, при различни случаи от хирургическата и стоматологичната практика,след лъче- и химиотерапия и много други. Такива хранителни добавки са предназначени за повишаване на адаптационните възможности на организма/адаптогени/,нормализация на нарушените функции и за повишаване на имунитета, било цялостно или локално. И всичко това при отсъствието на каквато и да било токсичност. 
Здравите хора трябва да отдават предпочитание на нутрицевтиците. При болните хора, трябва да се търси правилното съчетание на лекарствата и биологично-активните добавки,така че да се намери удачната комбинация за да се повиши ефективността на лечението.
Пробиотиците-това са биологично-активни добавки към храната, в чиито състав има живи микроорганизми и/или техни метаболити,оказващи нормализация на биологическата активност на микрофлората на храносмилателния тракт. Те са създадени на основата на естествени микроорганизми като бифидобактерии,лактобактерии и др. за да ограничават размножаването на патогенните микроорганизми. Огромно значение имат за профилактика и терапията на широкоразпространената дисбактериоза.

По преценка на експертите на Световната здравна организация, здравето на хората зависи от: нивото на здравеопазването-12%,от генетични предразположения-18%,а 70 процента се падат на качеството на живот,където най-важно значение има храненето.
Научните изследвания и статистика потвърждават масовия и постоянен дефицит на аминокиселини,полиненаситени мастни киселини,хранителни влакна и други при болшинството от населението в т.ч. и при децата. Отбелязва се и дефицит на множество витамини,особено на антиоксидантите/А,Е,С/,а така също и макро- и микроелементи/калий,йод,желязо,селен и др/ Нарушеното и неправилно хранене води към ръст на заболеваемостта и смъртността на населението и застрашава физическото и интелектуално здраве на нацията ни.
Науката за храненето/нутриентология/ говори за това че всички необходими компоненти на храната ръководят процесите в организма на човека на клетъчно ниво/ликвидират клетъчния глад,повишават клетъчния метаболизъм-в т.ч. и детоксикацията на клетъчно ниво/ и гарантират дългогодишно здраве без болести и немощ.
В последните години здравето на населението постепенно но упорито бележи влошаване. Може да се каже ,че проблемът е вече национален. Дори лекарите да станат по един на всеки човек, пак няма да има напредък докато не разберем ,че проблема с нашето здраве си е наш проблем и ние трябва да взимаме активно участие в решаването му. Тоест, проблемът не е статичен ,а е динамичен и ние сме активното действащо лице. На всички е известно ,че е по- лесно да проведем превенция отколкото да лекуваме. Все повече хора трябва да проумеят простата истина:за да си здрав,трябва да водиш здравословен живот и най-вече да се храниш правилно. Основен път за оцеляването на човека стават разширяването и възстановяването на собствените му защитни сили и адаптативни възможности.
За съжаление не всеки може да поддържа едно балансирано хранене,да не говорим ,че това вероятно е и невъзможно. И тук на помощ идват биологично-активните добавки,които с пълно право можем да ги наречем храната на 21 век.
Прилагането на биоактивни добавки е най-ефективната,безопасна,физиологична форма на профилактика,лечение /в качеството им на комплементарни/допълнителни/ средства/ и рехабилитация при затлъстяване,атеросклероза,сърдечносъдови,онкологични и други сериозни заболявания. 
И така,имайки пред вид казаното по-горе,ето и трите основни направления на въздействие на БАД върху човешкия организъм.
1. Пречистване-детоксикация,отделяне от организма на свободните радикали,токсините,солите на тежките метали,радионуклеидите,прочистване от предизвикващите стареене при човека отпадъци,слуз,екскрементни камъни и т.н.
2. Компенсиране- премахване на дефицита от микро- и макроелементи,витамини,аминокиселини,полиненаситени мастни киселини и други важни хранителни вещества/нутриенти/,като се взимат предвид физиологичните потребности,възстановяването на нормалния метаболизъм/обмяната на веществата/ и функциите на всеки орган и система.
3. Възстановяване-саморегулиране и стабилизиране на функциите на всички органи и системи,възстановяване на здравето с помощта на активизиране резервните сили на самия организъм.
Всяка БА добавка практически притежава и трите свойства. Но при едни преобладават едни свойства,при други- други. Използвайте следната логическа последователност при приема на БАД:първо детоксикация/прочистване/,после удовлетворяване на потребностите от липсващото/нахранване/ и накрая възстановяване на нормалната жизненост. Всичко това е и в унисон с древната китайска максима: Изчисти организма след това го нахрани и чакай 90 дни за да видиш резултата. И когато всяка клетка стане чиста ,нахранена и защитена,организмът ни като удивително творение на Природата не само че сам ще се пребори с всички болести,не само ще възстанови загубеното здраве,но и ще може да създаде такова здраве,каквото никога не сме имали.

СПРАВКА: КАКВО Е ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА?
Съгласно определението на експертите на СЗО,хранителна добавка-това е вещество,което не се използва при хранене в чист вид и не се явява съставна част на хранителните продукти,а се добавя към храната за да и придаде определени свойства/емулгатори,стабилизатори,ароматизатори,консерванти,оцветители,подсладители и др./ Затова не бива да наричаме биологично-активните добавки-хранителни добавки, или ако ги наричаме така, поне да знаем за какво става въпрос.

Здраво ли е Вашето дете?

 

Сю Макгаригъл, Здравен консултант на FLP

 

Хранителните изисквания на организма варират с възрастта. С израстването на детето нуждите на тялото му се променят, дори само като функция от увеличаването на размерите му и на изразходваната енергия. Съвременните родители мислят все повече за здравето на децата си и често задачата да им осигуряват истински пълноценно хранене ги затруднява. Мръсната околна среда, лесният достъп до различни видове непълноценна храна и забързаният ни начин на живот са фактори, които допълнително затрудняват грижовния родител.

 

Множество изследвания и наблюдения през последните 50 години доказват драматичния спад в качеството на храната, приемана от нашите деца. Според проучване на Медицинския Изследователски Институт, проведено през декември 1999г., днес децата ни приемат до два пъти повече захар от преди, в диетата им има далеч по-малко хранителни влакна, витамини и минерали. Национално изследване върху качеството на приеманата храна от деца между 4 и 18 години, публикувано през юни 2000 г. показва, че тази възрастова група изяжда по-малко от половината от препоръчителните пет порции плодове и зеленчуци дневно. Всяко пето от изследваните деца не яде никакви плодове. Най-широко разпространени са храни като бял хляб, снакс, чипс, бисквити, картофи и шоколадови изделия. Най-консумираните напитки са газираните безалкохолни, чието количество при по-малките деца достига до 1.5 литра седмично.

Над 70% от диетата на децата ни се състои от подобни храни, което означава, че те се хранят изключително непълноценно. Диетата им съдържа твърде високи нива на наситени мазнини, захар, сол, кофеин (от безалкохолните напитки) и консерванти. Неизбежно е това да има последствия. Според изследване на Британския Статистически Институт от юни 2000 г.:

q       Всеки пети млад човек между 10 и 24 години страда от хронично заболяване (през 1975 г. всеки осми е имал подобни оплаквания).

q       Всеки четвърти страда от алергии и половината от тези хора са деца.

q       През последните десет години се е удвоил броя на шестгодишните деца с наднормено тегло. Само в Англия през 1998 г. около 4.5 милиона рецепти за антибиотици са изписани на деца под 16 години. Тези лекарства, съчетани със замърсената околна среда и непълноценното хранене, атакуват имунната система на нашите деца.

q       Прохождащите деца, които за първи влизат в контакт с външния свят неизбежно се разболяват от едно или друго, тъй като имунните им системи не се справят с новите предизвикателства. При учениците ежедневният стрес също намалява защитните сили на организма.

 

Ако добавите десетте основни витамина и минерала, укрепващи имунната система към възможно най-пълноценна диета, ще дадете на децата си нова, по-добра устойчивост. Можете да постигнете това с Aloe Vera Gel, Berry Nectar или Bits n’Peaches, съчетани с FOREVER KIDS. За разлика от мултивитамините, които можете да купите във всяка аптека, FOREVER KIDS съдържа растителни хранителни вещества директно извлечени от изсушени сурови плодове и зеленчуци. Тези полезни вещества могат да бъдат открити в храни, богати на естествени витамини и минерали – домати, цитрусови плодове, моркови, броколи, спанак и зеле. Всички те притежават мощни имунно-укрепващи свойства.

За щастие повечето често срещани детски болести – стомашни болки, настинки, упорити бактериални инфекции, алергии и дори поведенчески проблеми се поддават на хранителни терапии. Един от най-честите проблеми при децата е липса на енергия, съчетана с упорита кашлица, настинки, запушвания на носа, а понякога и ушни възпаления, проблеми със сливиците и синузити. Прополисът и чесънът са два природни антибиотика, които могат да бъдат открити във FOREVER BEE PROPOLIS и FOREVER GARLIC-THYME. Това е полезен дует с антивирусно, антибактериално, антигъбично и антипаразитно действие, изключително ефикасен при борба с различни инфекции и за облекчаване на проблеми на дихателните пътища.

FOREVER BEE HONEY, съчетан с ROYAL JELLY и FOREVER BEE POLLEN също притежава антибактериални свойства и е наситен с витамини, минерали и ензими – чудесна храна за организма. FOREVER BEE HONEY  е страхотен на вкус, лесно замества захарта, а е и толкова полезен.

Укрепването на имунната система е много важно и при други оплаквания като астма, екзема и различни алергии. Слабата имунна функция често се дължи на алегрии от храни като млечни продукти, пшеница, яйца, ядки, соя и консерванти. Според изследвания от май 2000 г. всяко пето дете във Великобритания страда от екзема. Проучвания на Националната кампания срещу астма за 1999 г. и 2000 г. пък показват, че всяко седмо дете страда от астма, а 8% отсъстват по един месец от училище.

Несъмнено отчасти за това е виновен допълнителния химичен товар върху имунната ни система, натрупван от лекарствата и най-вече антибиотиците. Ежедневно сме изложени на контакт с над 7000 химикала – от приеманата храната до въздухът, който дишаме. Дори детето ви да има генетично предразположение към алергии, правилното хранене, съчетано с Алое Вера и FOREVER KIDS може да намали симптомите. При деца над шест годиниможете да прилагате и FOREVER GINKGO PLUS за облекчаване на симптомите на астмата, бронхиалните спазми и хипер-чувствителността.

За по-големи деца и най-вече тинейджъри, борещи се с пубертета, антиоксидантите FOREVER A-BETA-CARE, ABSORBENT-C, NATURE-MIN и GARLIC-THYME предлагат широк спектър от имунно-укрепващи вещества. Същото важи и за пчелния прашец във FOREVER BEE POLLEN. Известен като една от най-пълноценните природни храни, той предлага богат коктейл от полезни съставки, увеличаващи издръжливостта и енергията на детския организъм. Подходящи са при изпити и спортни занимания. Пчелният прашец също е известен със свойството си да снижава чувствителността на тялото и така да облекчава оплаквания като сенна хрема и други алергии. FIELDS OF GREENS е естествен източник на много от хранителните вещества и влакна от пресни зеленчуци, които толкова липсват в детския хранителен режим. Богат на млади кълнове от ечемик, пшеница и люцерна, той е специално създаден за борба с ежедневното непълноценно хранене.

Според изследванията, количеството и вида мазнини, които човешкият организъм приема по време на своето развитие (от утробата, през детските години до съзряването) оказват голямо влияние върху здравето ни. Британските деца приемат прекалено много наситени и недостатъчно полиненаситени мазнини, съдържащи необходимите на организма мастни киселини. Една от най-важните е Омега-3, която може да се набави с FOREVER ARCTIC-SEA SUPER OMEGA-3. Тази мастна киселина е жизненоважна за детската имунна система, липсата й се свързва със суха, напукана или груба кожа, екземи, чести простуди и инфекции, хипер активност, проблеми със съсредоточаването, алергии, дислексия, диспраксия, прекомерна жажда и умора.

Според изследвания, проведени в Полша, при деца с нарушения, свързани с трудно съсредоточаване и хипер активност, освен липса на Омега-3 се наблюдават и ниски нива на цинк, магнезий, калций, желязо и мед. При подобни оплаквания може да бъде ефикасно преминаването към хранителен режим с ниско съдържание на захар, богат на естествени, пресни, необработени храни без консерванти, както и намиране на заместители на глутена и млечните продукти. Както FOREVER KIDS (който не съдържа никакви консерванти), така и NATURE-MIN могат да бъдат от голяма полза на хипер-активните деца и особено на тези, развили хипогликемия от приемането на нездравословна храна.

 

Забележка: Ако детето има трудности при гълтането на капсулите ARCTIC-SEA, можете да ги пробивате и да ги смесвате с храна (за предпочитане рибна, заради вкуса) ИЛИ да ги продупчвате и да ги втривате в кожата (около китките или глезените)

Причини за липса на колаген в човешкото тяло

Колагенът е главният белтък в съединителната тъкан при животните, съставлявайки от 25% до 35% от всички белтъци при бозайниците. Той е главен компонент на хрущялите, сухожилията и ставните връзки и основен белтъчен компонент на костите и зъбите. Той осигурява здравина и еластичност на кожата и при деградацията му с възрастта се получават бръчки.

Колагенът укрепва кръвоносните съдове и има роля в развитието на тъканите. Той се съдържа в кристална форма в роговицата и лещата на окото. За да може организмът да произвежда колаген, той се нуждае от суровини, приети с подходяща диета, изключително богата на храни с растителни протеини, сяра, и витамин С.

Основни причини за намаляване или липса на колаген в тялото са слънчевата светлина и стресът, както и липсата на сяра.

Известно е, че продължителното излагане на силните ултравиолетови лъчи от слънчевата светлина причинява непоправими щети на влакната колаген в кожата, което води до преждевременно стареене и бръчки. Пигментация в кафяво и рак на кожата са пряк резултат от уврежданията, причинени от слънцето. За да се преодолее това, е задължително да се използват слънцезащитни препарати с висок фактор, добри овлажнители, витамини B, както и диета, богата на антиоксиданти и растителни протеини. Освен това непрекъснато овлажнавяйте кожата с вода и за хидлатация консумирайте повече вода и храни, богати на вода, когато сте за дълго на слънце.

По-продължителна и тежка болест или травма причинява на организма свръхпроизводство на хормони от хипофизата и надбъбречните жлези. Това води до огромно и бързо разрушение на протеините, ако хранителният режим не се коригира. Клетките в долните слоеве на кожата се унищожават и се образуват бръчки. Това може се регулира с диета, богата на протеини, витамини B2, B5, B6 и витамин С, който е необходим за образуването на съединителната тъкан, както и витамин Е, който е от основно значение за предотвратяването на бръчките преди да станат непоправими.

Липсата на сяра означава също липса на колаген. Наред с калция и фосфора, сярата е най-обилният минерал в човешкото тяло и от съществено значение за производството на колаген и кератин, които съставляват косата и ноктите. Голям процент от тези два белтъка се състои именно от сяра. Сярата попада в организма чрез естествен цикъл. Тя събира в стратосферата и пада на Земята, разтворена в дъждовната вода и затова изобилства в растенията, вкл. пресни плодове и зеленчуци, които се отглеждат навън, както и сурово мляко от животни, хранени на пасища. Органична сяра може да си набавите именно от биологично чисти продукти – плодове, зеленчуци, мляко и месо.

КОЛАГЕН

Колагенът е главният белтък в съединителната тъкан на човека. Концентрацията му варира от 23% в черепните кости, 50% в хрущялите, 64% в роговицата на окото, до 74% в кожата.
Здрав и неразтеглив, с голяма издръжливост на опън, той е основен компонент на хрущялите, сухожилията и ставните връзки, на костите и зъбите. Заедно с мекия кератин осигурява здравина и еластичност на кожата. Колагенът укрепва кръвоносните съдове и има важна роля в развитието на тъканите. Без него няма живот.
Колагенът постоянно се възпроизвежда. След 25-годишна възраст обаче този процес се затруднява и постепенно отслабва с възрастта. Липсата или много забавената биосинтеза на колагена предизвиква стареене на меките тъкани и костите (остеопороза). Нарастващият с възрастта дефицит на колаген води до изсъхване и набръчкване на кожата и намаляване на нейната еластичност.

Kola – лепило, genno – раждам, или лепилороден. Тази дума говори за функцията на колагена като белтък, който слепва клетъчните елементи. При този процес от отделните клетки се образуват тъкани и органи. През целия живот колагенът в човешкия организъм постоянно се обновява. Най-стабилен е в костите, където обмяната настъпва всяка година, а най-нестабилен в черния дроб, където се обновява всеки месец.

Колагенът е прост белтък, съставен изключително от аминокиселини, принадлежащи към влакнестите белтъци, или казано по-точно от фибрилерни склеропротеини. Изграден е от дълги спираловидни пептидни вериги, които съдържат от 19 до 105 аминокиселини. Най-важните от тях са пролин, глицин, хидроксипролин и хидроксилизин като последните два на практика липсват в другите белтъци.

От своя страна аминокиселините се състоят от химични елементи на въглерода, кислорода и водорода, влизащи в реакции с азота. Съединение от най-малко 100 аминокиселини води до образуване на полипептидна верига. Така се ражда белтък, така се ражда и колаген.

При колагена синтезът на аминокиселините в полипептиднити вериги води до образуване на спирала с пространствен характер, която се казва суперхелиса. Спиралата на белтъчната верига се поддържа чрез леки водородни връзки. При живия организъм тези връзки в колагена могат да бъдат скъсани по време на болест (напр. остри възпалителни процеси). Това е една от причините, поради която човек умира, когато неговата температура се повиши над 42 градуса. По същата причина колаген, произведен от сладководни риби се деспирализира при температура по-висока от тяхната естествена среда.

За да се разбере точно в какво се състои революцията в козметологията, трябва да се знае, че:

* Колагенът и еластинът са опорни белтъци на кожата, осигуряващи й съответния тонус, необходимата влажност, еластичност, плътност и здрав вид.
* От около 25-годишна възраст човешката кожа започва бавно да губи тези свойства също както мускулите губят силите, а костите – калция. Всички симптоми на остаряване се появяват като резултат от дефицита на разтворимия колаген, чиято биосинтеза с годините намалява.
* След 30-ата година при всеки човек започва атрофия на мастните и потните жлези, а също и намаляване на влагата и отпускане на кожата. Появяват се бръчки. Това е резултат от намаленото действие на колагена и еластина, които са фундаментът на съединително-тъканната мрежа. Свободните радикали, токсините и ензимът колагеназа унищожават белтъчните влакна, а в организма намаляват микроелементите и витамините, стимулиращи продукцията на колаген от фибробластите.
* Обмяната на колаген в организма продължава като с напредване на възрастта процесите на разпад започват да надделяват над процесите на синтез, особено на синтез на колаген, който осигурява на кожата еластичност и влажност, благодарение на способността си да свързва водата.

Продуктите, които спомагат за изработването на колаген, са езикът и черният дроб. Освен това - продукти, които съдържат полезни белтъчини – пилешко, свинско, телешко, риба.

За изработката на колаген спомага консумацията на бобови култури, грах, овесени ядки и елда. Препоръчителни са пшеничените кълнове и бирената мая.

Пресните плодове като ананас, портокал, киви и лимон също спомагат за изработката на колаген. Това се дължи на факта, че съдържат много витамин С, а той спомага за образуването на млада съединителна тъкан. Витамин С е най-мощният антиоксидант.

Това негово свойство е обусловено от способността му лесно да отдава електрони и да образува йон-радикали. Тези заредени частици с нечифтосани електрони влизат в ролята на мишени за свободните радикали, виновни за повреждането на клетъчната мембрана и за последващи мутации на клетката.

Във вътрешността на мембраната, която се състои от мастни молекули (липиди), роля на ловец на свободните радикали играе мастноразтворимият витамин Е. А в междуклетъчното пространство, във водна среда, тази роля се отрежда на витамин С, който е водноразтворим.

Забавя стареенето
Витамин С участва в синтеза на колагена и затова е една от любимите съставки в козметичните лаборатории, в които се произвеждат средства за поддържане еластичността на кожата и за борба с бръчките.

Колагенът е необходим не само за красотата на кожата. Намаленото количество на колагеновите влакна в стените на съдовете води до кръвоизливи, а недостигът му в тъканта на скелета води до разрушаване на костите.

Засиленото образуване на колагена води до бързото зарастване на рани, а при дефицит на витамин С този процес протича много бавно.

Революцията на хормоните.
ДХЕА – дехидроепиандростерон - хормонът на енергията, противникът на стареенето

ДХЕА/дехидроепиандростерон/ - хормонът на мъжката сила
Тази субстанция с почти нечетаемо име вероятно е хормонът на мъжката сила. Той се отделя от надбъбречните жлези в количества (25-30 мг дневно), които и относително, и абсолютно са многократно по-големи, отколкото на другите хормони. ДХЕА е типичен представител на стероидните хормони, с основен градивен елемент холестерол. Количеството на отделяния ДХЕА зависи до известна степен от обема на мозъка. В кръвта на плъховете, например, този хормон на практика липсва, при човекоподобните маймуни количеството му е малко по-малко, отколкото при човека. В мъжкия организъм ДХЕА има няколко типични качества. Той намалява образуването на кортизол в организма - стресовият хормон, който също се произвежда във високи количества (10-20 мг дневно). Като естествен антагонист на кортизола, ДХЕА предпазва от загуба на енергия. Успоредно с това, блокирайки стимулиращия потенциал на кортизола по отношение секрецията на инсулин, ДХЕА навярно играе роля и при стареенето, по-точно забавя скоростта на този процес. Кортизолът, който се блокира ефективно от ДХЕА, има деструктивен ефект и по отношение на костите, мускулите и кожата,. Ако в организма на един мъж секрецията на ДХЕА е недостатъчна, кортизолът не може да бъде блокиран ефективно и се стига нежелани ефекти. Може би по тази причина един от факторите за стареене е нарушеното равновесие кортизол - ДХЕА. Съвременни клинични разработки показват също, че ниските стойности на ДХЕА в кръвта са свързани с недостатъчната продукция на добри айказаноиди, което зависи от количеството на Омега-3 МК.
Ето няколко допълнителни клинични данни за хормона на мъжката сила:
мъже с високи стойности на ДХЕА притежават не само повече физическа сила и енергия, но имат и по-добри умствени възможности – те могат едновременно да възприемат информация от няколко източника, отличават се с трайност на запаметяването. Вероятно хормонът директно стимулира мозъка; 
нормалните серумни нива на ДХЕА са свързани с понижен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система, както и с по-малка вероятност от фатални инциденти, свързани със сърцето и мозъка; 
ДХЕА подпомага разграждането на мастните депа; 
стимулира имунната система на мъжа; 
блокира стреса и неговите последици. 
Как се образува ДХЕА в организма
ДХЕА и неговият основен “противник” - кортизолът се синтезират в кората на надбъбречните жлези. Отделянето му се направлява от хипофизен хормон, който контролира и секрецията на кортизола. Ефектът на хипофизарния хормон, наречен АКТХ (адрено-кортикотропен хормон) зависи на клетъчно ниво от втори посредник.
Синтезът и секрецията на ДХЕА са по-големи, когато нивото на втория посредник е нормално. Първата стъпка в този “производствен” процес е натрупването на холестерол в синтезиращите клетки на надбъбреците. После холестеролът навлиза в митохондриите (“работилниците” на клетката), където след поредица от ензимни реакции се образува прегненолон - междинно звено в хормоналния синтез. По-късно този продукт лесно може да бъде превърнат в прогестерон (женски полов хормон, пазител на бременността), кортизол и ДХЕА.
Една от възможните причини за редуциране на производството на ДХЕА с остаряването е намаляването на концентрацията на втория посредник за ефекта на АКТХ. Експерименти с маймуни показват, че когато биват хранени с по-ниско калорична храна, секрецията на ДХЕА се увеличава. Важното тук обаче е достатъчният прием на субстанции, които нормализират нивата на айказаноидите - рибено масло и зехтин. Ето защо, преди да посегнете към заместително лечение с ДХЕА, се опитайте да нормализирате нивата му с диета и с обилен прием на зехтин и Омега-3.
Какви са ефектите на ДХЕА при мъжете
Този хормон се метаболизира (преработва) различно от двата пола. Високите му концентрации в човека вероятно са еволюционно наложени – в тъканите на жената той най-често се преобразува в тестостерон, а в тъканите на мъжа - в естрадиол. В най-голяма степен ДХЕА отговаря за енергията при мъжете. Изследвания, направени в Сан Диего (Калифорния) доказват, че при мъже с ниски стойности на ДХЕА, заместителното лечение с този продукт подобрява самочувствието. Той обаче не влияе на либидото, защото не се превръща в тестостерон. Едно изследване, направено във Виена през 1999 г., обаче показва, че лекуваните с ДХЕА импотентни мъже подобряват еректилната си функция.
Данни от френски автори говорят, че рискът възрастни мъже с нормални или високи нива на серумния ДХЕА да бъдат покосени от сърдечно-съдови заболявания е по-малък. При жените, обаче, този позитивен ефект не се установява. Но както казахме по-горе, това се дължи на различния начин, по който мъжкият и женският организъм преработват ДХЕА.
Може ли ДХЕА да помогне в борбата със СПИН
Проучването на ДХЕА е в началния си етап. Медицината почти всекидневно открива нови доказателства за позитивното действие на хормона върху човешкия организъм. Според последни лабораторни проучвания лимфоцитите имат собствени рецептори за ДХЕА - навярно по този начин хормонът упражнява стимулиращо въздействие по отношение на естествените “стражи” на организма. Затова днес ДХЕА се използва като преносител на медикаменти за лечение на СПИН - транспортира лекарствата директно до поразените от болестта клетки.
Лечението с ДХЕА: невинаги много значи “много добре”!
Лечението с ДХЕА в Европа се подчинява на принципи, различни от принципите в Америка. В САЩ оборотът на лекарства, съдържащи ДХЕА е голям и се подчинява на философията “колкото повече, толкова по-добре”. ДХЕА там се е превърнал в мода и се продава свободно (без рецепта) в супермаркетите и по Интернет. Въпреки множеството му положителни качества, с него не бива да се злоупотребява. Затова в Европа принципът е ”приемай само толкова, колкото е необходимо”!
ДХЕА може да се взима под различни форми - най-често това са таблетки в дозировка 20-100 мг. Повечето пациенти приемат по 50 мг днeвно. Хормонът се прилага и във вид на крем. Според европейските критерии лечението трябва да протича под лекарски контрол, като се следят серумните нива на ДХЕА - желателно е дозировката да е такава, че да се постигнат стойностите на 20-годишния мъж. Тъй като стойностите на хормона при 50-годишните мъже са едва 25 процента от стойностите при един младеж, точното заместване налага периодичен контрол на серумните нива. Какъв е ефектът от по-високите дози ДХЕА днес не е напълно известно. Ясно е едно: и тук е нужно да се регламентира древното правило във фармакологията - dosis facit venenam (дозата прави отровата).
Причината за толкова много неизвестни, свързани с ДХЕА се дължи на факта, че хормонът не може да се патентова. По тази причина големите фармацевтични концерни не отделят средства за проучването му. Ето защо задълбочени научни студии, които да докажат ефектите и страничните му действия все още не са направени.
Какви са в заключение качествата на ДХЕА:
той е антистресов хормон - намалява нивата на кортизола; 
дава сила на мъжа -стимулира не само физическата, но и интелектуалната му енергия; 
подпомага разграждането на мастната тъкан; 
стимулира имунната система; 
намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

БОЛЕСТИТЕ И ДЕЦАТА
Защо кабинетите на педиатрите са пълни с уморени, алергични, анемични, рахитични, прекалено слаби или затлъстели деца? Отговорът е съвсем прост:
1. Тялото на майката не е било подходяща среда за детето, защото нейният организъм е бил претоварен с отпадъци от неправилно хранене, вторични продукти от лекарства, киселини, кафе, отрови, тютюн и алкохол.
2. Детето е било хранено неправилно, прекарвало е много време пред телевизора или компютъра и не е играло достатъчно на чист въздух.
Здравото и щастливо бебе е зрелище, способно да възрадва очите и сърцето. Колко радостна е гледката на млада майка, изпълнена със здраве и щастие. Колко са родилките, които излизат свежи и розови от родилния дом, без проблеми и усложнения.
За съжаление нивото на детското здраве е ниско. И това е не защото родителите са бедни, а защото най-често става дума за презадоволени деца, глезени с лакомства с изкуствен произход, с пасти, сладоледи, сиропирани сладкиши, мляко с шоколад и пр., вместо да бъдат хранени разумно с прости, естествени и клетъчни-живи храни.
Крехките години на детството са най-важни за здравето. По това време именно ендокринните жлези и черният дроб имат най-висок функционален капацитет, като осигуряват на здравото дете пълноценно развитие, неизтощима енергия и безотказни елиминационни възможностти.
Вместо това средностатистическото бебе идва на белия свят с тяло пълно с токсини. Всъщност то е толкова интоксикирано, че и при най-добри грижи са му нужни поне три години, за да елиминира токсините, които е наследило по рождение.
Природата се опитва да прочисти кръвта на майката, като отправя токсините и нечистотиите към тялото на детето. Затова не препоръчвам на бременни да пият алое/да се детоксикират/ по време на бременност. Първородното дете е по-токсично и обикновено е по-трудно за хранене и гледане. Често първото дете поставя проблеми пред майката и лекаря. Например токсичен излиък на киселини може да бъде причина за леки, тежки или хронични прояви/според концентрацията/ на токсемия. Резултатът може да бъде ранен рак, левкемия или други злокачествени заболявания. По-ниска концентрация може да предизвика ревматизъм, полиомиелит, дифтерия и различни заболявания на кожата. Тази теория за първородните деца се базира на различни изследвания и се потвърждава от някои авторитетни учени по диетология.
Най-често симптоми на детските болести са умората, респираторните неразположения, повръщанията и температурните състояния. Те индикират, че:
1. Кръвта е отровена
2. Черният дроб не е в състояние да я окислява и неутрализира напълно
3. Вредната киселина се отделя през кожата или през лигавиците
Микробите, вирусите и другите микроорганизми съществуват постоянно, но само като паразити, хранещи се с токсични отпадъци. 
Като говорим за микроби и болести, не трябва да забравяме, че хранителната среда на микроорганизмите има същата важност като самите бактерии и вируси. Без нужната храна те не могат да живеят… и да унищожават. Това обяснение е илюстрация на значимостта на токсичните отпадъци наследени или придобити, при развитието на детските болести.
РУБЕОЛА
Причинителят на рубеолата, за който се мисли, че е вирус, се развива в слузта, отделяна в горните дихателни пътища. Сериозността на тази болест зависи от концентрацията на токсични отпадъци, които се елиминират през лигавиците. Симптомите се появяват в следния порядък: най-напред – неразположение и умора като признак на чернодробна токсемия, след това – треска като резултат от усилието на черния дроб да неутрализира отровата, следват характерните прояви на сериозна настинка с хрема и кашлица, най-накрая се появява обрив по кожата. Когато черният дроб не е успял да окисли всичките токсини, щитовидната жлеза се намесва като трето защитно ниво и елиминира отровите през лигавиците и кожата. Ако се засегне лигавицата на окото, се развива конюнктивит.
Болните деца ядат рядко/болните животни също отказват храната/, ако не ги принуждават. Болното дете не бива да се насилва да яде! Как да се грижим за болен от рубеола? Най-добре е грижите да бъдат като при болен от тежък грип. Къпане или влажни обтривания благоприятстват спадането на температурата и т.н. Когато температурата спадне, може да се добавят варени зеленчуци/без бобови/ и плодове – сурови или обработени. След изчезване на обрива се връща нормалният хранителен режим.
Опасно е да се дава аспирин или друго стимулиращо лекарство, защото то само парализира краищата на нервите, провокира фалшиво чувство на благополучие и увеличава токсемията на черния дроб. Други лекарства пък рискуват да отблъснат токсините към вътрешността на тялото и така да увредят някои вътрешни органи. Тъй като детето има физическа нужда от почивка на легло, лигавиците, кожата, черният дроб и бъбреците имат нужда от химическа почивка, която могат да получат само чрез гладуването и детоксикационното действие на алоето.
Рубеолата вероятно е начело на листата на детските болести, които се причиняват от токсемия, дължаща се на прекомерна употреба на брашна и захари. Коклюш, круп, пневмония, менингит, грип, синузит, бронхит и астма са все имена на болести от същата група. Природната противоотрова я знаете коя е. Освен това може да се дават сокове от плодове като: ябълка, портокал, грейпфрут, ананас, папая и т.н.
Една значителна група от детските болести се причинява от излишък на протеинови киселини, наследствен или придобит. Тези киселини се елиминират през лимфната система на лигавиците на носа и устата. Болестите на фаринкса, сливиците и ушите, дифтерията, полиомиелитът и ревматизмът се причиняват от киселинно-протеинова интоксикация. Млякото е най-добрата белтъчна храна за детето, но трябва да знаете, че ако млякото освен пастьоризирано е и сварено, лиофилизирано/сухо мляко/, замразено под формата на сладолед, подправено със синтетични витамини или шоколадови сиропи, то вече е загубило качеството на храна. Всички тези млечни продукти се разлагат в червата на детето и дават началото на протеинови киселини, които са изключително вредни.
Ангина
Един от главните центрове за елиминиране на токсини са сливиците – лимфни жлези, които се намират на повърхността на лигавицата на гърлото. Те завършват една верига от подобни жлези, чиято начална точка се намира се намира в коремната област. Когато протеиновите киселини се отделят по този път, дразненето на сливиците е толкова голямо, че то може да предизвика истинско възпаление на тъканите, наречено ангина /тонзилит/. Понякога отровата не стига до сливиците, а се блокира от междинните жлези, които се подуват и предизвикват болезнено чувство в гърлото.
Повърхностното разположение и лесната достъпност на сливиците ги прави благодатна цел за хирурзите и милиони сливици са били оперирани. Подобрението, което следва след операцията, се дължи на доброволния глад след подобна интервенция. Гърлото е прекалено възпалено и болезнено, за да може да преглътне каквато и да е храна. По-късно тялото, лишено от тези две важни изходни врати, търси други контактни точки между лимфните тъкани и лигавиците. Лимфните островчета в носа, гърлото, синусите, стомаха, червата и апендикса се опитват да заместят пожертваните сливици и резултатът може да бъде куп нови заболявания, като например апендицита.
Ревматизъм
За съжаление тази болест все още се среща, макар че може да бъде избягната. Тя се причинява най-вече от консумацията на месо и месни бульони. Месото е една от най-опасните храни за детето. То е кисела храна и неговите киселини се акумулират в кръвта и ако тяхната концентрация се повиши прекалено, сърдечните клапи, които са много чувствителни към киселините, могат да бъдат повредени. Сърдечният ревматизъм /или ревматичният ендокардит/ често се причинява от прекомерната употреба на месо. Природните противоотрови за болестите, причинени от протеиновите киселини, са алоето, зеленчуковите сокове, сурови или варени, за предпочитане е да се избягват бобовите култури и консервираните продукти. Нито сол, нито месо не бива да се добавят към храната на деца, страдащи от ревматизъм. В случай на хронична интоксикация е подходящо да се отстранят всякакви протеини от храната на детето и то да консумира изключително плодове и зеленчуци. Някои протеини имат жизнено значение за детското развитие, но те често се предлагат в прекомерно количество или в девитализирано състояние. Тук е важно да познавате източниците на свободни аминокиселини.
Прекалената употреба на мазнини също е вредна за детския организъм. Това, което се нарича патогенност на мастните вещества спрямо черния дроб, може да бъде наследствено или да се придобие след раждането. Разстройвайки функциите на чернодробните клетки, мастните хранителни вещества, най-често сметаната, не се окисляват напълно и циркулират в кръвта като токсични мастни материи. Те се елиминират чрез мастните жлези, които омазняват кожата. Себореята е един първите примери: акне, пъпки, малки циреи, ечемик, абцеси също могат да бъдат конкретно проявление. Ако мастните материали атакуват костния мозък, може да се развие остеомиелит /възпаление на костите и костния мозък/. Лечението се осъществява чрез отстраняване на всякакви мастни вещества от хранителния режим/омега6/.
Варицела
Най-често срещаната детска болест, резултат от мастна токсемия, е варицелата. Тя е много заразна болест и малко деца й убягват. Тя вероятно се дължи на отделяне на токсична мазнина или мастни киселини в капилярите, като се създава естествена хранителна среда за вируса. Комбинацията от отделените продукти и вирусите предизвиква характерните за тази болест гнойни пъпки.
Медицинското третиране на детските болести се изразява най-често с употребата на антипиретици и стимулиращи вещества. Например ефектът на аспирина е в премахването на чувствителността на краищата на нервите, т.е. в отстраняването на усещането за болка. Умората и главоболието се притъпяват, а температурата се понижава. Но аспиринът затруднява дейността на черния дроб, като разрушава част от клетките му.
Треската, или повишената температура на детето е обезпокояващ симптом за майката. А всъщност какво е значението на повишената температура? Дали това е нещо лошо, което трябва да се отстрани, или е усилие на тялото да изгори някоя отрова и по този начин да се освободи по-бързо от нея.
При децата треската започва от черния дроб. При силно и здраво дете токсините изгарят напълно, най-често в черния дроб. Детето не чувства нито болка, нито неразположение. То има съвсем леко повишена температура в областта на черния дроб, която може да се констатира при локален преглед. Но ако черния дроб не е в състояние да окисли напълно отровите, тогава под въздействие на ендокринните жлези те се отправят към резервен изход – лигавиците. Най-често това е лигавицата на дихателните пътища и процесът се изявява под формата на грип, синузит, фарингит, ангина, бронхит и дори пневмония. 
Черният дроб е прекалено ангажиран, за да може да се натоварва и със смилането на храната. Този орган може да се освободи от голяма част от оказвания върху него натиск, като не се приема никаква храна. Гладът не само сваля температурата, намалява налягането и улеснява елиминирането, но също и благоприятства работата на черния дроб и отклонява някои сериозни усложнения като отит, менингит и др.
Добре е да се помни, че червата могат да се прочистят от токсини за 24 часа, кръвта – за три дни, черният дроб – за пет дни, при условие, че не се приема никаква храна, освен алое и разредени с вода плодови и зеленчукови сокове.
Излиза, че повишената температура, от която се страхуваме, защото не я познаваме, всъщност е усилието на природата /системите ни за самолечение и саморегулация/ да подпомогне оздравяването. Тя не причинява вреда, няма вредни последици – напротив ускорява оздравяването.
Другият начин за лекуване на детските болести е от стимулиращ тип – по химически път да се нанасят камшични удари на щитовидната и надбъбречните жлези. В наше време сулфонамидите и антибиотиците са най-широко ползваните стимуланти. Да се стимулира едно изтощено тяло с помощта на лекарства е също толкова лишено от смисъл, колкото с камшик да се кара уморен кон да работи.
В медицината няма нито чудеса, нито вълшебни лекарства. Природата върши работата си бавно. Човешките усилия да се засили ритъмът често приключват с нещастие.

НЯМА ЛЕКАРСТВА

Откъс от книгата на д-р Джон Тилдън - "Токсемия"
Природата се възвръща към нормалното си състояние, след като енервиращите навици бъдат изкоренени. Няма лекарства в най-общия смисъл на думата. Ако човек има сърце, разрушено от тютюна, какво би могло да бъде лекарството? Разбира се, да се спре пушенето. Ако сърцето е износено от шок, както го виждаме например при комарджиите или при хора, впуснали се в борсови игри, какво би могло да го излекува? Лекарства? Не! Премахването на причината. Всяка т. н. болест е изградена в разума и тялото от енервиращи навици. Храната и диетичната лудост, които сега са основната тема на медицинската сцена, внушават на хората мисълта за необходимостта от диета, за да се излекуват от своите специфични болести. Все по-често се налага идеята, че особено силна диета може да излекува ревматизъм или някаква друга болест. Напълно погрешно. Диета или храна не е в състояние да изцери която и да е болест.
Гладуване, почивка в леглото или изкореняване на енервиращите навици - умствени и физически, ще даде възможност на природата да елиминира натрупаните токсини. Ако с тези навици е свършено веднъж завинаги и на тяхно място бъде възприет рационален начин на живот, към който излекуваният да се придържа неотклонно, здравето му ще бъде трайно възвърнато. Това се отнася за всяка т. н. болест. Да, включително и твоята болест. Не можеш ли да разбереш, че законът и редът обхващат цялата вселена? Че те са еднакво валидни от мъглявината до камъка, от камъка до растението, от растението до животното, от животното до човека, от човека до разума и от разума до супер-разума. Токсемията обяснява как законът на вселената действа при здраве и болест. По своята същност заболяванията си приличат; както и хората, ако те се възприемат като биологичен вид, както цветята, ако те се разглеждат като част от флората. Въглеродът, като химичен елемент, е един и същ както в хляба, така и в захарта, въглищата и диамантите. Да, една болест може да бъде излекувана точно като друга, освен ако органът, върху който е действала токсемичната криза, не е разрушен.
Например: ако се продължава с погрешното хранене, киселинната ферментация като начало дразни лигавицата на стомаха, постепенно дразненето се превръща във възпаление, след това - в язва, удебеление, втвърдяване и всичко това в крайна сметка завършва с рак. Медицинският свят се опитва да открие причината за рака. Тя е проста - той е крайната фаза на един възпалителен процес, който може да бъде причинен от някакво дразнене. Тази фаза представлява дегенерация вследствие липса на кислород и хранителни вещества. При този процес септичният материал навлиза в кръвообращението и слага началото на едно септично хронично отравяне, което се нарича ракова кахексия.
Със "болест" най-често се назовава всеобщото нервно изтощение. Разбирането на физиологията и патологията на явленията се нуждае от правилно схващане за еволюцията, така както е кодирано в биологията. В противен случай мисълта ще се отклони в погрешна посока.
Съвременните "лекарства" и "имунизации" са суета и досада; те са резултат от глупав начин на мислене, който се основава на проявата (болестта), а не на причината. Когато органът страда често от токсемични кризи - например язва на стомаха, я изрязват, или камък в жлъчката, го отстраняват, или е миома на матката - фиброиден тумор, също го изрязват. Казаното по-горе се отнася и за други симптоми. Усилията на медиците са насочени към проявите и това е прието от общественото съзнание като ефикасно средство за лечение. В същност то е просто туширане на симптомите. И не в това се изразява най-лошото на едно такова търсене слепешката. Хирурзите нямат и най-бегла представа в какво се изразява причината, довела до дадено отклонение, което те така умело премахват.
Същата липса на знания за същината преобладава и при други заболявания. Ако болестта е причинена от недостиг на някакво вещество, лечението се състои в доставяне на липсващия елемент от лаборатория. Но нищо не се прави, за да се възстанови органът до нормалното му състояние. Защо? Защото медицината още не е открила онова, което кара органите да не функционират правилно. Докато това откритие не бъде направено, научното объркване ще продължи.

Пробиотиците лекуват и кожни заболявания

Известно е, че поддържането на баланса между "добрите" и "лошите" бактерии в организма оказва преди всичко благотворно влияние върху храносмилателната система. Специалисти от Медицинския център Mount Sinai в Ню Йорк обаче са стигнали до извода, че този баланс има съществена роля и в борбата с кожните заболявания. Според учените приемът на пробиотици или т.нар. "добри" бактерии може да предотврати и излекува някои кожни проблеми. Специалистите са проучили влиянието на пробиотиците върху пациенти с акне и розацея. В резултат са получили убедителни доказателства, че приемът на "добри" бактерии помага при лечението на кожните заболявания. Причината според тях е, че пробиотиците внасят в стомашно-чревния тракт полезни бактерии, които създават бариера за възпалителни процеси, което се отразява благотворно и върху кожата.
Експертите планират да продължат с изучаването на влиянието на пробиотиците и върху други кожни заболявания.

БОЛЕСТИ В ПРЯКА ВРЪЗКА С ТОКСЕМИЯТА – ВТОРА ЧАСТ
ДИАБЕТ
Диабетът е хронично състояние, при което организмът не може да асимилира част от поетата храна, в частност захарта и брашното. В западните страни той е на седмо място сред болестите, които могат да предизвикат смърт. Инсулинът и антидиабетните таблетки се приемат с възторг като спасители на диабетиците.
Наистина ли е така?
Инсулинът е субстанция, която има токсично въздействие върху кръвоносните съдове. Продължителната му употреба причинява различни артериални заболявания. При внимателно наблюдение може да се отбележи, че човешкото тяло понася инжектирането на инсулин в продължение на двадесет и пет години или повече и след това артериите се разрушават. Това е краят. При диабетиците винаги е налице някаква токсемия и обикновено щитовидната жлеза е превъзбудена. Инсулинът задържа активността на щитовидната жлеза. Ефикастността на антидиабетните таблетки е по-малка, а токсичността – по-висока, така че те са още по-опасни от инсулина. Последствията от тези хапчета са такива, че не си заслужава рискът да се вземат.
При лечение на възрастни диабетици /втори тип/ може да се осигури контролиране на захарта в урината само чрез диета. При децата /първи тип/ в най-добрия случай се намаляват дозите инсулин без да се премахне напълно.
Най-добрата диета за диабетиците е зеленчуковата – варени зеленчуци, без бобовите, зеленчуковите супи, алое и хром-пикулинат. Основната цел е да се облекчи изтощения панкреас, чийто основен химически елемент е калиево съединение. Така че богатите на калий зеленчуци и 18 от природата са изключително препоръчителни. Ако нивото на калия може да бъде възстановено, не само панкреасът укрепва, но също и голяма част от киселинността, която винаги е налице при диабета, се неутрализира.
Може би най-добрият начин за лечение на диабетно болния е да се прекрати инжектирането на инсулина и болният да се остави на легло, като започне диета. Диетичното хранене се състои от леко сварени зеленчуци – целина, магданоз, тиквички и зелен боб се разбиват с миксер и се поднасят заедно с бульона като супа. Приема се гарсиния+ преди и алое след хранене. И това продължава докато урината се изчисти от захарта. Той трябва да е на легло, за да се дадат най-добри шансове на черния дроб и панкреаса да извършват работата си без притеснение от киселините, които се получават при усилие и физическа умора. Това може да продължи от един до три дни, понякога повече, докато кръвта се освободи от захарта.
След това болният може да се върне към обичайните си дейности, като спазва внимателно определен режим. Той остава под наблюдение, за да се определи след колко време захарта ще се появи пак. Когато това стане, процедурата се повтаря – гладуване на легло със своите добавки и зеленчукови супи. Този път е необходимо не повече от половината време от предишното, за да се освободи захарта.
Тежкия диабет е сериозно заболяване, независимо дали има или не захар в урината. Той причинява разстройства във функциите на панкреаса и в голяма степен на черния дроб. Човек не може да очаква, че ще води нормален живот. При доброкачествените случаи обаче болният ще реагира благоприятно на диета без захар и брашна, което ще доведе до намаляване на телесното тегло и ще осигури задоволително ниво на активност.
СЕННА ХРЕМА
Сенната хрема се появява, когато има атрофия на лигавицата на носа и синусите. Те стават много чувствителни към полени, прах, животински миризми, мъгла, които предизвикват силно кихане и кашляне, когато посочените дразнители контактуват с възбудената лигавица. Обаче възпалението предхожда дразненето.
Тук отново проличава вредната роля на солта. Тези, които страдат от сенна хрема, с редки изключения, са злоупотребявали с готварска сол. Между елиминираните субстанции могат да се открият токсични продукти, дължащи се на лошо смилане на протеини и брашна. 
През пролетта дразнещите субстанции, които се абсорбират в този момент, не причиняват сенна хрема, ако лигавицата не е била вече възбудена. Намалената употреба на сол, въздържането от протеини и варива, източници на токсини, контролирането на вида и количеството на пресните плодове /имат стимулиращ ефект върху ендокринните жлези/ са първите мерки, за да се овладее токсемията, която е причина за тази болест. Тук не бива да се забравят жлезите с вътрешна секреция, защото горещината стимулира надбъбреците, които на свой ред възбуждат щитовидната жлеза. Тогава тя предизвиква отделяне на токсини през лигавиците и засилва симптомите на сенната хрема. По тази причина страдащите от сенна хрема се чувстват по-добре на места с по-хладен климат. Но ако надбъбреците са слаби, а щитовидната жлеза достатъчно силна, за да провокира елиминирането чрез лигавиците при токсемия, жертвата не ще може да се възползва от промяната на климата.
ЖЕНСКИ БОЛЕСТИ
Много жени имат анормални менструални болки. Заблудени от идеята, че това, което се среща често е нормално, те вярват, че някои патологични състояния са нормални, защото се повтарят. Аз мисля, че жена, която постоянно взима медикаменти за своето неразположение, всъщност страда от токсемично състояние. Когато черният дроб не изпълнява функциите си на филтър, в кръвния ток се натрупват неусвоени продукти, които, ако не се елиминират чрез вторичните пътища, могат да предизвикат тежко заболяване като рак или туберкулоза. Менструалният цикъл вместо да изпълнява своята естествена задача се превръща в нещо като филтър за отпадъци, като предизвиква хронични възпаления в матката. След дълги усилия да се подпомага прочистването на кръвта от дразнещите токсини, матката се уврежда така, че за много жени отстраняването й става единственото възможно разрешение, особено ако са се появили миоми и миомни възли.
Болката, спазмите, обилното кървене при менструация се срещат често и за тяхното облекчаване се използват много средства от народната медицина. Когато токсичната кръв търси изход от тялото през матката по време на цикъла, причиненото от нея възпаление на деликатната лигавица провокира спазми, които се изразяват с болки и присвивания. Ако токсичността е по-малка, жената изпитва само тежест и прилив на кръв в областа на таза. Когато започне изтичането, природата излива колкото е възможно повече токсична материя, която дразни по-дълбоките слоеве на матката. Това, което би трябвало да бъде обикновено течение, се превръща в кръвоизлив, продължаващ понякога много дни, като довежда жената до състояние на постоянна анемия, която предизвиква нервност, безсъние, мигрена и умора. Може да се случи бъбреците да не са в състояние да филтрират някои отрови и да се появи оток. 
Качествата на менструалната кръв варират според химическия състав на токсичните вещества. Червената и обилна кръв без мирис и силните спазми на матката показват, че основното дразнещо вещество произхожда от лошо храносмилане на захар и брашно. Токсините са киселинни, които не са били напълно окислени. Обратно, ако менструалната кръв е тъмна, лепкава и има мирис, може да се предположи наличие на токсини от лошо усвояване на протеини или от разлагане. Яицата, сиренето и препеченото месо може да са причината за миризмата на менструалната кръв. Така става ясно, че в случай на нужда матката, която е избрана от природата за орган на възпроизводството, може да послужи и за елиминиране на разложените отпадъчни вещества.
С това страданията не свършват, а се очакват още по-тежки изпитания през менопаузата. Нормално менопаузата при здравата жена протича без усложнения. Месечните течения приключват и това е всичко.
А интоксикираната жена, която се е разтоварвала от отровите чрез менструалния цикъл, през менопаузата трябва да преживее един от най-критичните периоди в живота си. Все едно, че внезапно е преграден буен поток. Появява се цяла серия от нови неразположения, топли вълни, депресия, мигрена, артрит, стомашни и чревни разстройства, умора и изтощение, вагинални възпаления, сърцебиене, задъхване. При менопаузата изходната врата е затворена, но въпреки това токсините продължават да прииждат към матката и да се инфилтрират в нея. Възпалението се разраства прогресивно и през лимфните съдове на коремната кухина се процежда воднист секрет със специфична миризма. Това е едно от първите предупреждения за рак.
Можем да се надяваме, че ще дойде време, когато след задълбочено анализиране на химията на тялото, химията на храненето, на наследствеността, на функциите на черния дроб и бъбреците предразположеният към рак човек ще може да се предпази, като внесе необходимите корекции в химията на своето хранене.
За щастие е възможно да се облекчат мъките на всяка жена, която не е тежко засегната от смущение на менструацията и менопаузата. Периодичните болки могат да се смекчат, като се намали концентрацията на токсини в кръвта. Най-добрият начин е да се остави на диета ден или два преди началото на цикъла. Препоръчват се алое, разредени плодови сокове, сурови плодове и зеленчукови бульони. През тези два дни трябва да се избягва всяка друга храна. Щом токсемията намалее, урината става по светла и по-малко киселинна. А щом кръвта се прочисти, ендокринните жлези функционират по-нормално.
Жените, които страдат от неразположение през менопаузата, трябва да ограничават хранителния си режим, вълненията и физическите усилия, за да смекчат най-неприятните симптоми.
От този кратък преглед на заболяванията става ясно, че отделянето през резервните пътища играе роля при всяка болест. Името на заболяването се определя от засегнатия орган. При всички случаи се открива нарушение на равновесието или неправилно функциониране на някои жлези. Рационалната терапия се състои в дезинтоксикация и след това възстановяване на вредите. Успехът зависи от волята на болния да промени диетата и начина си на живот и от навика му да пие алое и вода.

Главните противоракови фактори

Храната е носител на паметта на всички времена, тя е изключително мощен посредник, чрез който можем да балансираме тялото, чувствата и ума си!
Храната е памет, паметта е съществуване, храненето е припомняне!

Рак = възраст + предразположение + слаба съпротива + въздействие на канцерогени
Тази формула е изведена от проф. Шмеел от Немския център за изследване на рака.
Тук основното звено върху което може да се въздейства е третото от формулата, а то е свързано със слабостта на имунната система – имунният отговор и психологическото състояние на човека. Избягването на канцерогените също е възможно и е нужно, докато на възрастта и предразположението не можем да въздействаме.
По отношение имунната система има достатъчно средства-алое, витамините А,Е и С, селенът, лициум,зелени поля, прополис, ехинацея, гарлик, поместийн и др. – но по отношение ликвидирането на психосоматоза човек е длъжен коренно да измени начина си на живот и мислите си. Вероятно трябва да промени: работата си, семейството, града в който живее, приятелите си и т.н. И най-вече да се пребори със страха от промяната. Естествено трябва да се отдалечи от конфронтационната психология и да промени своята скала на ценностти и опасности, да разбере и прости всички натрупани обиди, а това ще доведе до промяна и на мирогледа. Като резултат се получава нов живот.
Много често хората се комплексират/страх/ и изпадат в депресия за глупости. Те не могат да си простят на себе си, а и на другите каквото и да било. И естествено това поражда тежко заболяване, много често рак. И ако човек действително може да измени отношението към обидата или се примири със загубата, той ще може рязко да се подобри и оздравее.
Удовлетворете тези желания, които отдавна сте отлагали. Почувствайте се свободни и обичани и това ще е огромна крачка към здравето.
Съвременната психотерапия смята, че за да се победи рака и не само него, важна е преоценката на събитията, които имат определена роля във възникването на болестта. Трябва да се преодолее всяка затаена обида – от живота, родителите, децата, партньора и др. И най – важното – да се поставят нови жизнени цели. Защото на всички, на които не им се живее и им се струва, че животът им не струва пукната пара, трябва да им е ясно, че само от тях зависи промяната.
Друг фактор в психическото здраве е умението да се казва “Не”. Особено в случаите, когато не ще можем да изпълним някакво задължение. Тук е момента да отбележа, че саможертвата не е любов.
Добре е да се помисли и над следните въпроси:
1. Какво искам? Кои са най-важните желания и цели и от кои мога дa се откажа?
2. Какво мога? Може би нямаш доверие на себе си? Или точно обратното – надценяваш своите възможностти? Нужни ли са ти тези цели, които са уж най-важни или трябва да обърнеш внимание на други сфери на живота си?
3. Какво съм длъжен да правя? Кои задачи трябва да реша непременно и кои мога да отложа? Какво трябва да променя в живота си и с какво трябва да се примиря?
След това трябва да се намери свой собствен път за психологическа настройка за оздравяване.
В тази връзка Дитрих Байерсдорф съветва:
1. Събери информация за болестта, за нейните механизми и за най-добрите начини за преодоляването й. Този, който знае всичко, което е възможно за болестта, който пита какво става с него и получава приемливи отговори, не се чувства безпомощен пред болестта – защото само непознатото всява страх. Знанието намалява страха!
2. Изрази своите страхове. Само този, който крие своите страхове и тревоги, който скрива чувството си за вина пред себе си, който мислено се упреква, той безпорно влошава ситуацията. Трябва да се намерят приятели, готови да проявят съчувствие или да се работи с психотерапевт/астролог/. Този, който говори за душата си всъщност отхвърля душевното си бреме.
3. Намерете си развлечение, което да ви избави от черните мисли. Ако не можете да медитирате, а е добре да можете, то прочетете интересна книга, погледайте интересен филм, послушайте хубава музика, намерете си хоби или пътешествайте… 
4. Намерете си работа по сърце. Чувството, че си нужен държи духът и душата бодри. Научете се вие да сте си началник. Този, който може да си поставя задачи, не може да се признае за победен.
5. Повече мислете за себе си. Изследванията показват, че отстъпчивите хора, които са винаги съгласни с мнението на другите и които жертват своите желания са по податливи на заболявания и рецидиви.
6. Преборете се с черните мисли. За това трябва да се дебнете и да ги отхвърляте, но за това трябва осъзнаване. Може да използвате самовнушение или работа с управляващото подсъзнание.

БОЛЕСТИ В ПРЯКА ВРЪЗКА С ТОКСЕМИЯТА – ПЪРВА ЧАСТ
В крайна сметка стигнахме до заключението, че здравето зависи от чистотата на кръвта, която участва в кръвообращението. Съставът на кръвта зависи от състава на консумираната храна. Ако се приема подходяща храна, резултатът е нормална кръв. А ако кръвта е нормална, черният дроб, бъбреците, сърцето и всички останали органи функционират задоволително. При тези идеални условия заболяването става практически невъзможно. Ще разгледам някои заболявания, които са пряко свързани с интоксикацията на организма.
АСТМА
Астмата е заболяване, което засяга бронхите, включително и най малките, наречени бронхиоли. Те също се намират под контрола на щитовидната жлеза. Надбъбречната дейност на страдащите от астма определено е под нормалната и по тази причина бъбречната функция е нарушена. По принуда белите дробове се опитват да помогнат на отслабените бъбреци, като елиминират част от токсините. Но белите дробове не се приспособяват добре към тази дейност на помощник-бъбреци. Дразнещите токсини предизвикват възпаление, което има за последствие увреждания и атрофия на бронхите. От всички органи белите дробове са най-деликатните. Те се засягат сериозно от всяко дразнене, било то пушекът от цигарите, мъглата или катаралното възпаление. Основните токсини, които са отговорни за астмата, са натриевият хлорид и токсичните производни при лошо смилане на брашната.
Чрез много проби е доказано, че лечението с адреналин и кортизон не е ефикасно при астмата. Но отстраняването на всяка храна, която съдържа зърнени продукти, мляко, яйца, шоколад и риба, ще донесе голямо облекчение на астматиците. Някои токсични субстанции произхождат от варивата. Плодовете и киселите сокове дразнят бъбреците и трябва да се избягват от астматиците по време на криза, защото в този случай те не се окисляват напълно от черния дроб.
Медицината приема, че не съществува лекарство, което да излекува астмата, и поради този факт много лекари я считат за неизлечима болест. Рационалното лечение, което най-често е и ефикасно, зависи най-напред от дезинтоксикацията на организма. След това е нужно да се засилят надбъбреците, за да се облекчи колкото е възможно възпаленият черен дроб. Най-добрият метод за дезинтоксикация е въпросните органи да се оставят да починат. Това става като се дават природни противоотрови: алкални съединения в органична форма/напр.-алое, тикви, краставици, пъпеши, ямс, зелените зеленчуци, стеблата на някои растения, соковете от някои сурови зеленчуци. Супа приготвена от най-лесно усвоимите зеленчуци, има незаменима диетична стойност. Така се набавят необходимите витамини и минерали. Не бива да се забравя, че черният дроб никога не асимилира неорганичните вещества.
Солта /натриевият хлорид/ се употребява в излишък с храната, защото стимулира надбъбречните жлези, но всъщност това е много корозиращ продукт. Обаче органичната сол, такава, каквато се намира в зеленчуците, е полезна и не е токсична. Това е онази форма на натриев хлорид, която е жизнено необходима за тялото.
Ако астматикът спазва специфичен режим, скоро ще може да се констатира, че урината му постепенно изсветлява и съдържа по-малко токсични вещества, отколкото средно има в урината на другите астматици. Като общо правило трябва да се избягват варивата, млечните продукти и яйцата. Накрая сам човек може да определи правилната комбинация от храни, които опитът го научи какво усвоява, лесно и от какво се чувства добре. 
ХРЕМА
Хремата се среща по-често, отколкото всички други болести, взети заедно.
За да се разбере тази болест, трябва да се знае, че лигавицата на дихателния апарат се контролира от щитовидната жлеза, както и другите лигавици. Хремата е възпаление, предизвикано от елиминирането на токсини, което се командва от щитовидната жлеза.
Четирите възможни степени на възпаление зависят преди всичко от природата на отделните токсини. Най-напред ще спомена обикновеното възпаление със зачервяване и изтичане на светла солена течност. При първия стадий на хремата се засягат само повърхностните слоеве на лигавицата. Ако основният причинител е натриевият хлорид, този тип хрема трае само ден или два и оздравяването е бързо. Изпаренията от разреден разтвор на сребърен нитрат неутрализират дразненето на натриевия хлорид, като го превръщат в сребърен хлорид, който е неразтворим. Всички катарни течности съдържат висока концентрация на натриев хлорид /готварска сол/. Солта е една от подправките, с които повсеместно се злоупотребява.
Втората степен на възпаление се характеризира с по-дълбоко засягане на лигавицата, включително и на лигавичните жлези. Секрециите съдържат едновременно серозна течност и светла слуз. Средно тежкия катар предизвиква неразположение, което трае 3-4 дни.
При третата степен се засяга вътрешният слой на лигавичните жлези с частично разрушаване на лигавични клетки. Микробите нахлуват, за да се хранят с продуктите на възпалителния процес, а белите кръвни телца се стремят да разрушат микробите. Секрецията е слузно-гнойна. Такъв тип хрема продължава десет дни или повече и е сериозно заболяване.
Четвъртата степен засяга всички казани дотук части и още най-дълбокия слой, който е много богат на кръвоносни съдове. В този стадий може да има примеси на кръв и гнойно-слузния секрет. Ако токсините са засегнали важни кръвоносни съдове, може да се предизвикат сериозни кръвоизливи. Такъв тип хрема е много тежко заболяване, което може да продължи седмици. И дори когато се сметне, че е настъпило оздравяване, е необходимо доста време, за да се възстановят увредените тъкани.
Наистина няма нищо мистериозно в причините за хремата, въпреки че са обект на многобройни дискусии. Ринитите се появяват най-често през зимните месеци. Когато индивидът е по-малко активен, той е склонен да се храни повече и отделителната дейност на бъбреците и черния дроб се затруднява, особено през празниците, а те не са малко. Като че ли хремата ни сполетява в чест на тези празници.
Фактът, че винаги има предшестващо токсично състояние преди хремата, е само един друг начин да се каже, че концентрацията на отровите е прекалено висока за възможностите на черния дроб и бъбреците. В този момент щитовидната жлеза се намесва като трето защитно ниво и за да изпълни мисията си, предизвиква катарално възпаление, което се нарича хрема.
Микробите не са причинители на хремата. Те са само “лешояди”, които се хранят с токсични отпадъци и разрушени от възпалението клетки. Съществува опасност микробните отпадъци да преминат чрез абсорбция в кръвта на жертвата на хремата.
Лекарствата, които ни се предлагат против хрема, са много на брой. Действието на повечето от тях е в премахване на симптомите и снижаване на температурата. Но тези лекарства са повече вредни, отколкото полезни, защото дразнят вече затормозеният черен дроб. Антибиотиците въздействат най-вече чрез силна стимулация на надбъбречните жлези. 
Ако може да се отстрани токсемията, и ако надбъбреците са слаби или изтощени, заболяването става хронично и прогресивно се задълбочава.
Въпреки положените усилия науката още не е успяла да открие спешно лечение на хремата. Тъй като целият организъм е засегнат от токсините, препоръчително е да бъде облекчен от всяко излишно усилие до частичната неутрализация на токсичното състояние. Мускулната почивка е задължителна. Още по-важно е да се осигури отдих на жлезите, тъй като кръвта е претоварена и изтощена.
Има два начина за облекчаване на натиска върху черния дроб. Първият е да се прекрати приемане на протеини, брашна, захари и мазнини. Вторият е да се дават чести дози противотрови. Това може да бъде алое, вода, разредени плодови сокове, зеленчукови супи или пък пресни зеленчукови сокове. Това се нарича лечение чрез гладуване. Ако се прилага правилно и се придружава с почивка, това е най-добрата терапия, която предпазва и от усложнения.
Афоризмът на Хипократ: “Ако храните хремата, трябва да оставите треската да умре от глад” и днес е актуален, както и на времето. Докато човек се заблуждава поради страх и суеверие, че е невинна жертва на външна атака, той ще продължава да търси някаква форма на лечение, за да прогони хремата и да убие микробите.