Jan. 21, 2016

Poem

Аргинин
Аргининът забавя растежа на туморите и рака чрез засилване на функциите на имунна­та система. Повишава размера и актив­ността на тимусната жлеза, в която се про­извеждат Т-лимфоцити (Т-клетки), важни елементи на имунната защита. Аргининът подобрява състоянието на болни от СПИН и от малигнени заболявания, при които е по­тисната имунната система. Тази аминоки селина също е добра при заболявания на чер­ния дроб като чернодробна цироза и мастна дистрофия на черния дроб; тя подпомага де-токсикацията чрез неутрализиране на амо­няка. В семенната течност се съдържа арги­нин. Някои изследвания показват, че при не­достиг на аргинин половото съзряване се за­бавя; и обратно - аргининът е полезен при лечение на стерилитет при мъжете. Нами­ра се във високи концентрации в кожата и съединителната тъкан, подпомагайки озд­равяването и зарастването на увредените тъкани.
Аргининът е важен за метаболизма на мус­кулите. Спомага за поддържането на необхо­димия азотен баланс, действайки като носи­тел при транспортирането и складирането на азота и подпомагайки екскрецията на из­лишния азот. Изследванията показват, че той също намалява загубата на азот след операции и подобрява функционирането на лимфните клетки. Спомага за регулирането на теглото като улеснява повишаването на мускулната маса и намаляването на подкож­ната мастна тъкан. Участва в регулацията на различни ензими и хормони. Подпомага стимулирането на панкреаса при производс­твото на инсулин, съставна част е на хипо-физния хормон вазопресин и спомага за про­изводството на растежните хормони. Арги­нинът е съставна част на колагена и подпо­мага изграждането на нови костни сухожил-ни клетки, затова той действа благотвор­но при артрити и заболявания на съедини­телната тъкан. Ръбцовата съединителна тъкан, която се образува при заздравяване на рани, се състои от колаген, богат на арги­нин. При недостиг на аргинин в тялото, много функции на организма се потискат, например производството на инсулин, глю-козния толеранс и метаболизма на мазнини­те в черния дроб.
Аргининът се произвежда в организма. Понякога при новородени не се възобновява достатъчно бързо, съобразно изискванията на тялото. Затова за бебето се смята за есенциален. Храни, богати на аргинин, са рожкови, шоколад, кокосови орехи, млечни продукти, желатин, месо, овес, фъстъци, соя, орехи, бяло брашно, пшеница и пшенич­ни зародиши.
Страдащите от вирусни инфекции, като херпес, не трябва да вземат допълнително аргинин и храни, богати на аргинин, тъй като той стимулира растежа на някои виру­си. Добавките с L-аргинин трябва да се избяг­ват от бременни жени и кърмачки. Болни от шизофрения трябва да избягват количества над 30 милиграма дневно. Продължителното прилагане на аргинин, особено в големи дози, ае се препоръчва. При едно от изследвания­та е установено, че след няколкоседмично използване на големи дози аргинин се получа­ва удебеляване и загрубяване на кожата на тялото.