Jan. 12, 2016

Poem

ЦИНК
Ролята на цинка в широкия набор от клетъчни процеси, включително клетъчно делене и размножаване, имунна функция и защита от свободни радикали е добре установена. Цинкът е най-изобилстващият трейс елемент в клетките, а увеличаващите се доказателства наблягат на важната му роля в генетичната стабилност и функция.
Цинкът може да се открие в над 300 ензима, включително мед/цинк супероксид дисмутаза, който е важен ензим – антиоксидант и в няколко протеини, свързани с поправката на ДНК. Цинкът също помага за предпазване на клетъчните компоненти от окисляване и вреди. Цинковият дефицит може да доведе до имунна дисфункция и разстройства в растежа, когнитивната функция и хормоналната функция. Витамин В17 (лаетрил/амигдалин), заедно с цинк, магнезий, селен и витамини А и В, подтикват да се изгради телесният защитен механизъм срещу рак, като така предотвратяват растежът на рак в тялото. В допълнение , цинкът е транспортната система за изразходваният лаетрил в тялото, като така укрепва имунната система срещу рака.
Има реципрочна връзка между цинк и мед. Ако кръвните цинкови нива са твърде високи, медните нива ще бъдат твърде ниски и обратното. Това трябва да се има предвид при приемането на цинка, така че да се предвиди и прием на мед.