Jan. 11, 2016

Poem

ЧЕСЪН
Има повече написани материали за превъзходните качества на чесъна, отколкото за всеки друг източник на храна. Историята им датира от преди 3500 години. Хипократ, бащата на медицината, е бил първият, който е отбелязъл, че чесънът е отлично лекарство срещу тумори. Скорошни проучвания на чесъна показват, че той убива несекоми, паразити, патогенни бактерии и гъбички. Той също елиминира различни тумори, намалява нивата на кръвната захар, намалява вредните мазнини в кръвта и предотвратява запушването на артериите. Изследователи са доказали, че алицинът действа като много ефикасен антиосидант.
Било е открито, че диалил дисулфидът в чесъна намалява образуването на карциногени в черния дроб. (Проучване на Рака, 1988 г., 23-48) Д-р Суджата Сундарам, изследовател в щатския университет в Пенсилвания, открил, че диалил дисулфидът кара човешките туморни клетки на рака на червата да се смалят и да умрат.
Интересно е да се отбележи сходството между диалил сулфида и диметил сулфида. Според д-р Дейвид Грег: “И двете съдържат една молекула сяра с прикрепени две органични молекули. В случая на диметилсулфида са прикрепени две метилни групи (СН3), а в случая на на диалил сулфида са прикрепени две алилни групи (С3Н5)... Има установено равновесие между диметилсулфида (без прикрепен кислород), ДМСО (един кислород, прикрепен към сярата) и МСМ (два кислородни атома, прикрепени към сярата). Заради това равновесие, този набор от молекули може да действа като ефективна транспортираща кислород система. Тъй като диалил сулфидът е много сходна молекула и същите връзки ги има и със сярата, би се очаквало да се държи по подобен начин и изглежда е така. Това би предположило, че един от главните антиракови приноси да диалил сулфида (и съответно на чесъна) е да засили транспортирането на кислород към раковите клетки. А те е известно, се развиват само в анаеробна и кисела среда.
Първият научен доклад, който разглежда чесъна и рака, бил направен през 50-те години на 20 век. Учени инжектирали “алицин” (активна съставка на чесъна) в мишки, страдащи от рак. Мишките получили инжекцията, оцелявали три пъти по-дълго, отколкото останалите мишки. Много проучвания показали, че “алил сярата” (друга активна съставка на чесъна) е ефективна при предотвратяване развитието на рак и тумори. В допълнение, ажоенът, друга главна съставка на чесъна, е показал, че предизвиква апоптоза в човешките клетки на левкемия. (Дирш ВМ/ Dirsch VM и пр., Молекулярна Фармакология, март 1998 г.)
Чесънът съдържа и германий, който е мощен съдържащ сяра антиоксидант.
Показал е, че възстановява нормалната функция на лимфоцитите (Т-лимфоцити, В-лимфоцити и NK клетки) и стимулира производството на антитела. Ядем чесън в почти всичко, но готвенето убива свойствата му за борба с рака. Има записани случаи, когато ракът е бил преборен само с добра детоксикираща програма и чесън.
Чесънът има и някои много полезни свойства по отношение на понижаването на холестеролните нива, макар учените все още да не знаят как става това.