Dec. 29, 2015

Poem

МЛМ компаниите – бизнесът на XXI век?
Последиците на тежката икономическа криза, започнала през 2008 година, доведоха до мащабните обществени протести. Търсенето на изход е от на пръв поглед безизходната ситуация, отчаянието и бедността достигнаха колосални размери, целенасоченото смачкване на малкия и среден бизнес, което отне надеждите на много хора за истинско свободно и достойно съществуване.
Как при такива тежки условия на трудовия пазар бихме могли да подобрим стандарта си на живот и да станем господари на своя ден?
Възможността сами да определят графика си, да избират колегите и партньорите, с които да работят, да управляват свой собствен бизнес, да пътуват по света, да имат активни и пасивни доходи, да развиват личността си, е нещо, за което мечтаят все повече хора. МЛМ компаниите ( Multi-level-marketing) дават шанс на своите членове да изградят свой собствен бизнес. Робърт Кийосаки, един от най-влиятелните инвеститори и предприемачи на нашето съвремие, споделя идеите си за предприемачеството, бизнес образованието, финансовата и инвестиционна култура в книгата си „Бизнесът на 21-ви век.“ Съвместно с Доналд Тръмп, той разглежда идеята за уникалните предимства на мрежовия маркетинг.
На първо място, мрежовият маркетинг е за хората, решени да променят живота си, хората, които искат да излязат от квадранта на наемния работник, или на дребния бизнес. МЛМ компаниите предлагат опитни лидери, изградена система, безкрайна възможност за растеж и шанс да си част от една общност със сходни интереси и цели. Същността на мрежовия маркетинг е парите, които големите компании отделят за реклама по медиите, за продуктова такса в големите вериги, за няколко нива посредници да преминат в ръцете на високо мотивираните директни консултанти. Новорегистрираните могат да извършват директни продажби и да печелят отстъпка и едновременно с това, да преминат в бизнес сектора и да изграждат лидерски групи, като вземат процент от обема на всички продажби, реализирани от техните екипи.
На второ място, мрежовият маркетинг изисква много малка първоначална инвестиция и малък или никакъв риск. Обикновено тази инвестиция се състои от такса за регистрация към съответната компания и средства за каталози и мостри. При дисциплинирано и отговорно отношение към бизнеса тези пари се възстановяват много бързо. При всеки друг предприемачески проект няма да имате такава гаранция за възвръщаемост и размерът на изискуемия първоначален капитал ще е значителен. Има голям набор от МЛМ компании, между които човек може да избира. Всяка от тях следва свой бизнес план, предлага свои продукти и услуги, разполага с обучени лидери, готови да ви предадат своите знания и умения, защото успешният лидер в МЛМ е този, който може да бъде повторен(копиран) от своя екип. Това, което се изисква е вашата лична мотивация, желанието да отделите време, да положите усилия, да научите това, което ще Ви помогне да израствате.
Голямо предимство на МЛМ компаниите е, че всеки може да се включи. Няма значение какво образование, възраст, пол или финансов ресурс има стартиращият в мрежовия маркетинг. Ключово е умението да се общува(споделя), да се усъвършенстват бизнес познанията и доброто познаване на продуктовата гама. Освен това, всеки нов регистриран и кандидат за такъв, трябва да е наясно, че се изисква търпение и последователност. Обикновено директните продажби започват като допълнителен доход и при успешните лидери се превръщат в основно занимание.
В България горенаписаното важи с още по-голяма сила, защото чрез включването си в МЛМ структура, Вие заобикаляте чудовищната вътрешнофирмена задлъжнялост, избягвате сблъсъка с тромавата държавна администрация, не се налага да се вторачвате в произволно тълкуваното ни законодателство. МЛМ компанията отговаря за доставчиците, продуктите, опаковките, сертификацията, администрацията, дистрибуцията, данъчната система, рекламните материали, а Вие просто изграждате своя екип в рамките на голяма международна структура.
Както самият Кийосаки пише в книгата си за МЛМ: “Чарът на бизнеса на 21-ви век се състои в това, че всички основи на бизнеса вече са положени за теб, и ти имаш на разположение опитни лидери, посветени на задачата да те водят към успеха.“