Nov. 28, 2015

Poem

Видове разходи
Разходите са вашите изходящи парични потоци.
Разходите биват три вида:
1. Неизбежни — разходи, които са абсолютно необходими и без които не можете да функционирате. Основните неизбежни разходи са тези за храна, сметки, транспорт и др.
2. Инвестиционни — разходи, които след време ще Ви носят приходи или ще Ви спестят пари. Такива са например парите за образование, парите за икономичност (напр. топлоизолация на жилище), както и парите, вложени в изграждането на фриланс практика / бизнес / пасивен доход.
3. Избираеми — всички останали. Минаваме директно на тях.
Неслучайно се спрях на името „избираеми“ за тази категория, която впрочем е и най-голяма.
Ако един разход не е неизбежен (като разхода за храна) или инвестиционен (който ще Ви носи пари след време), то той попада в категория „избираеми“. И вие можете да изберете дали да направите този разход или не.
Ако сте в лошо финансово положение, задължително трябва да ограничите тези разходи. Например интернетът у дома е голямо удобство, но ако го използвате главно за забавление и той не Ви носи пари, то не може да се оправдаете, че интернетът е „неизбежен“ разход.
Също така една обикновена кола може да е необходим разход — ако няма друг начин да се придвижвате до работа. Скъпата кола обаче е избираем разход, тъй като луксът е въпрос на избор, а не на необходимост.