Nov. 28, 2015

Poem

Видове приходи
Приходите са вашите входящи парични потоци.
Има три вида източници на приходи:
● Работа за друг (имате работодател);
● Работа за себе си (имате клиенти);
● Пасивен доход (не е обвързан с работа).
Всеки тип доход има някои положителни и някои отрицателни страни. Не съществува доход, който да има само положителни страни. Например при работата за друг имате сигурност и спокойствие, но минусът е да се съобразявате с наложените от него правила. При работата за себе си имате свобода на решенията, но и много несигурност — кога ще Ви плати клиентът, дали изобщо ще плати, дали ще имате следващ клиент.
Затова най-добре е да помислите какво точно искате от вашия доход:
● Ако искате сигурност и спокойствие — работете за друг. Осигурете си работодател.
● Ако искате свобода на решенията — работете за себе си. Осигурете си клиенти.
● Ако искате свободно време — осигурете си пасивен доход.
Типичният път към финансовата свобода започва с работа на заплата, преминава през собствения бизнес и стига до пасивния доход.