Oct. 3, 2015

Poem

Робърт Кийосаки – “Бизнес-школа за хора
които обичат да помагат на другите”
НОВО ВТОРО ИЗДАНИЕ!
В това второ издание Кийосаки осъвременява и разширява своите първоначални осем скрити ценности на мрежовия маркетинг като бизнес, освен явната – правене на пари. Специален бонус - три допълнително ”скрити ценности” от Ким Кийосаки, Шарън Лехтър и Даян Кенеди.
... КОЕ ПРАВИ БОГАТИТЕ БОГАТИ
Един ден след училище работех в офиса на богатия татко. Бях петнайсетина годишен и не се чувствах добре в училище. Исках да уча как да стана богат, а вместо да изучавам предмети като "Пари 101" и "Как да станем милионери 202", трябваше да правя дисекция на жаби в кабинета по биология и да се питам как тази мъртва жаба щеше да ме направи богат. Всички тези неприятни чувства ме накараха да попитам богатия татко:
- Защо в училище не ни учат нищо за парите?
Той се усмихна, вдигна глава от документацията си и отвърна:
- Не знам. И аз съм се питал същото неведнъж. - Помълча и след това додаде: - Защо питаш?
- Ами - не бързах да отговоря аз, - в училище ми е скучно. Не виждам никаква връзка между онова, което искат да учим, и реалния свят. Искам да изучавам предмети, които ще ми помогнат да забогатея. Как една мъртва жаба например ще ми помогне да си купя нова кола? Ако учителят успее да ми отговори на този въпрос, готов съм да направя дисекция на хиляди жаби.
Богатият татко се засмя на глас и рече:
- Какво ти отговарят, когато ги попиташ за връзката между мъртвите жаби и парите?
- Всички учители казват едно и също, колкото пъти и да ги питам как училището е свързано с реалния свят.
- И какво е то?
- "Трябва да получаваш високи оценки, за да си намериш хубава и сигурна работа" - отвърнах аз.
- Е, повечето хора точно това и искат. Те учат, за да могат след това да си намерят някаква работа и някаква финансова сигурност.
- Но аз не искам да правя това. Не искам да бъда наемен работник, не искам да работя за някой друг. Не искам цял живот някой друг да ми казва колко пари да получавам, кога да ходя на работа и кога да излизам в отпуск. Искам да бъда свободен. Искам да бъда богат. Затова не искам да търся работно място.
За онези от вас, които не са чели "Богат татко, беден татко" ще обясня, че богатият татко беше баща на най-добрия ми приятел. Макар да бе започнал от нулата и да нямаше завършено до-ри средно образование, той в крайна сметка стана един от найбогатите хора на Хаваи. Бедният татко, родният ми баща, беше високообразован човек, високоплатен държавен служител, но колкото и пари да изкарваше, в края на месеца не успяваше да си плати сметките и умря разорен, без да може да покаже почти нищо след един прекаран в къртовски труд живот.
Една от причините да започна да уча с богатия татко след училище и през уикендите беше осъзнаването на факта, че в училище не ми дават образованието, което искам. Знаех, че там нямаше да намеря търсените от мен отговори, защото бедният ми татко отговаряше за образованието на Хаваи. Бях наясно, че той не знаеше почти нищо за парите. Следователно училището нямаше как да ми даде нищо по въпроса, от съществуващата образователна система нямаше да науча нищо за това, което ме интересуваше. На 15-годишна възраст исках да разбера как да стана богат, вместо как да стана служител, работещ за богатите.
Започнах да търся човек, който би могъл да ме научи на това, след като се нагледах как родителите ми водят непрестанна борба за финансово оцеляване. Ето така станах ученик на богатия татко. Учих при него от деветата до трийсет и осмата си година. За мен това бе моята "Бизнес школа", училището за реалния живот. Благодарение на обучението, което ми даде богатият татко, аз можах да се пенсионирам на четирийсет и седемгодишна възраст, финансово свободен до края на живота си. Ако бях последвал съвета на бедния си татко, съвета, според който трябваше да бъда добър служител до шейсет и петата си година, днес все още щях да работя, притеснен за сигурността на работното си място и за пенсионния си план, включващ кооперативни фондове, чиято стойност намалява непрекъснато. Разликата между съвета на богатия и на бедния татко беше проста. Бедният татко повтаряше:
- Учи и получавай високи оценки, за да можеш да си намериш сигурна работа с осигуровки.
А съветът на богатия татко беше:
- Ако искаш да бъдеш богат, трябва да станеш собственик на бизнес и да инвестираш.
Проблемът ми бе, че в училище не ни учеха нито как да ставаме собственици на бизнес, нито как да инвестираме.
ЗАЩО ТОМАС ЕДИСОН Е БИЛ БОГАТ И ИЗВЕСТЕН
- Та какво учихте днес в училище? - попита богатият татко.
След като поразмислих за изминалия ден, отвърнах:
- Изучавахме живота на Томас Едисон.
- О, наистина от живота му има какво да се научи. Е, и обсъдихте ли как е станал богат и известен?
- Не - отговорих аз. - Обсъждахме само изобретенията му, например електрическата крушка.
Богатият татко се усмихна и рече:
- Е, не ми е приятно да противореча на учителя ти, но Томас Едисон не е изобретил електрическата крушка... а я е усъвършенствал.
След това той обясни, че Томас Едисон е един от неговите герои и затова е изучил подробно живота му.
- Защо тогава приписват на него това откритие? - поинтересувах се аз.
- Преди неговата електрическа крушка били изобретени и други, но всички имали един и същ проблем - не били практични. Първите крушки не горели достатъчно дълго. Освен това другите изобретатели не можели да обяснят каква е търговската им стойност.
- Търговската им стойност ли? - повторих озадачено аз.
- С други думи, другите изобретатели не знаели как да изкарат пари от своето изобретение... за разлика от Томас Едисон.
- Значи той е изобретил първата използваема електрическа крушка и освен това е знаел как да превърне откритието си в бизнес.
Богатият татко кимна.
- И именно неговото бизнес чувство прави полезни и достъпни за милиони хора изобретенията му. Томас Едисон е бил нещо повече от откривател. Той е основал "Дженерал илектрик" и много други компании. Вашите учители обясниха ли ви това?
- Не - отвърнах аз. - Иска ми се да го бяха направили; тогава нямаше да ми бъде толкова отегчително. А аз едва не умрях от скука и се питах каква е връзката между Томас Едисон и реалния живот. Ако ни бяха обяснили как е станал толкова богат, щях да бъда много по-заинтригуван и да слушам по-внимателно.
Богатият татко се засмя и започна да ми разказва как изобретателят Едисон бе станал мултимилионер и основател на корпорация за един милиард долара. Така научих как бе напуснал училище, защото преподавателите му смятали, че не е достатъчно умен, за да има успех. След това, все още момче, започнал работа като продавач на бонбони и списания по железопътните линии. Там развил уменията си на продавач. Скоро започнал да печата свой вестник в задната част на влака, а после наел група момчета, за да продават и бонбоните, и вестника му. Така, само за около година, все още момче, от наемен работник той се превръща в собственик на бизнес, наел на работа десетина други момчета.
- Значи така започва бизнес кариерата си Томас Едисон? - попитах аз.
Богатият татко кимна и се усмихна.
- Защо учителите не ми казаха това? Щеше да ми бъде много интересно да чуя тази история.
- Това не е всичко - заяви богатият татко и продължи да ми разказва за изобретателя.
Така разбрах, че работата по железопътните линии скоро му омръзнала и започнал да изучава морзовата азбука, за да започне работа като телеграфист.
- Това, което научил като млад предприемач и телеграфист, създава у него вкуса към бизнеса и изобретателството.
- И как работата като телеграфист му е помогнала да стане по-добър бизнесмен? - възкликнах объркано аз. - Какво общо има тази история с моето забогатяване?
- Дай ми възможност да обясня. Както виждаш, Томас Едисон не е бил само изобретател. Още като момче създава свой бизнес. И затова става много богат и известен. Вместо да ходи на училище, той придобива бизнес умения, необходими за успех в реалния свят. Ти ме попита защо богатите стават богати, нали?
- Да - промълвих аз, леко смутен, задето го бях прекъснал.
- Онова, което го прави известен с електрическата крушка, е миналият му опит като бизнесмен и телеграфист. Като телеграфист научава, че създателят на телеграфа успява, защото създава бизнес система, система от жици, стълбове, обучени хора и препредавателни станции. Още съвсем млад Томас Едисон разбира каква сила е системата.
- Искаш да кажеш, че защото е бил бизнесмен, е осъзнал колко е важна системата - възкликнах аз. - Системата е по-важна от изобретението.
Богатият татко кимна.
- Както виждаш, повечето хора отиват на училище, за да се учат да бъдат служители в система, затова така и не успяват да видят голямата картина. Мнозинството вижда единствено ценността на своята работа, защото е обучено да вижда само това. Т.е, вижда дърветата, но не и гората.
- Следователно повечето хора работят за системата, вместо да я притежават - допълних аз.
Като кимна в знак на съгласие, богатият татко уточни:
- Те виждат само изобретението или продукта, но не и системата. Повечето хора не успяват да видят онова, което всъщност прави богатите богати.
- И как се свързва всичко това с Томас Едисон и електрическата крушка?
- Това, което дава на електрическата крушка мощ, не е самата електрическа крушка, а системата от електрически жици и електростанции, захранващи крушката. Това, което направи Томас Едисон богат и известен, бе умението му да вижда голямата картина, докато другите виждаха само електрическата крушка.
- А е успял да види голямата картина благодарение на бизнес опита си във влака и работата си като телеграфист - додадох аз.
- Друга дума за системата е "мрежа". Ако наистина искаш да разбереш как да забогатееш, трябва да започнеш да опознаваш и проумяваш силата, която се крие в мрежата. Най-богатите хора на земята изграждат мрежи. Всички останали се обучават да търсят работа.
- Без електрическата мрежа електрическите крушки не биха имали особена стойност за хората - рекох аз.
- Започваш да схващаш. Може да се забогатее не само по един начин, но ултра богатите винаги са изграждали мрежи. Виж само как Джон Д. Рокфелер е станал един от най-богатите хора на света. Той не се е занимавал само с добив на нефт. Джон Рокфелер стана един от най-богатите хора на земята, защото изгради мрежа от бензиностанции, цистерни за доставка, кораби и нефтопроводи. И става толкова богат и силен благодарение на тази мрежа, че американското правителство го принуждава да разбие мрежата си, като я нарича "монопол".
- А Александър Греъм Бел изобретява телефона, който в крайна сметка се превръща в телефонната мрежа, наречена "Ей-Ти енд Ти" - добавих аз.
Богатият татко кимна.
- А после идва редът на радиомрежите и след тях - на телевизионните мрежи. При всяка поява на някакво изобретение, забогатяват хората, изградили и притежаващи мрежата, поддържаща новото изобретение. Много високоплатени звезди са богати, само защото радиотелевизионната мрежа ги прави богати и известни.
- Защо тогава учебната ни система не ни учи да изграждаме мрежи? - попитах аз.
Богатият татко сви рамене.
- Не знам. Сигурно защото повечето хора са щастливи да си намерят работа като служители в голяма мрежа... мрежа, която прави богатите по-богати. Аз не исках да работя за богатите. Затова си изградих собствена мрежа. В началото на живота си не печелех кой знае колко, защото за изграждането на мрежа се иска време. В продължение на пет години изкарвах много по-малко от моите връстници. Десет години по-късно обаче бях далеч по-богат от повечето си съученици, дори от тези, които станаха лекари и адвокати. А днес печеля много повече, отколкото са в състояние даже да мечтаят да спечелят някога. Печалбата на добре организираната и ръководената бизнес мрежа с времето нараства експоненциално, нещо, което не може да се случи никога със здраво работещия отделен човек.
По-нататък богатият татко обясни, че има безброй истории за богати и известни хора, изградили мрежи. Мнозина забогатяват при създаването на влака. Същото става и при появата на самолетите, корабите и автомобилите. В съвременния свят мощта на суперкомпютрите и на PC-тата дава на мнозина възможността да забогатеят много, ако изградят своя мрежа. Тази книга и моята компания, richdad.com, са посветени на хората, желаещи да изградят своя бизнес мрежа.
Днес имаме Бил Гейтс, станал най-богатия човек на света, защото създава оперативна система в мрежата на Ай Би Ем. Бийтълсите се прочуват по цял свят, благодарение на силата на радио- и телевизионните мрежи и мрежата от звукозаписни магазини. Спортните звезди печелят милиони долари, благодарение на силата на телевизионната и радиомрежата. Интернет, най-новата от световните мрежи, направи доста хора милионери и дори някои - милиардери. Писателските умения ми донесоха милиони долари не защото съм голям писател, а поради бизнес партньорството ми с мрежата Ей Оу Ел Тайм Уорнър. Ние в richdad.com работим в сътрудничество с Тайм Уорнър Букс и Ей Оу Ел по Интернет. Това са страхотни компании и невероятни хора. Richdad.com мрежува също така и с други компании по света в страни като Япония, Китай, Австралия, Обединеното кралство, Европа, Африка, Южна Америка, Канада, Индия, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Мексико, Филипините и Тайван. Както казваше богатият татко:
- Богатите изграждат мрежи, всички останали търсят работа...