Oct. 3, 2015

Poem

Майкъл Лехтър – “Парите на другите хора”
Как да привлечете парите на другите хора за вашите
собствени инвестиции – абсолютно лостово усилване
Финансови стратегии
Изгодите от използването на ПДХ (парите на другите хора)
ПДХ ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА ВЪРШИТЕ НЕЩА, КОИТО ИНАЧЕ НЕ БИХТЕ МОГЛИ ДА ВЪРШИТЕ
Използването на ПДХ отваря вратата за шансове за вас. То ви дава възможност да участвате в “сделки”, за които иначе ресурсите ви не биха били достатъчни. То ви позволява да започнете бизнеса на вашите мечти, дори и да нямате необходимите средства. То ви дава право да направите избор, който иначе не бихте могли да направите. То ви позволява да се възползвате от шансовете вместо да казвате “Не мога да си го позволя”. С други думи то ви дава възможност да влезете в играта.
ПДХ ВИ КУПУВА ВРЕМЕ – ТО ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА ВЪРШИТЕ НЕЩА ПРЕДИ ДА МОЖЕТЕ ДРУГОЯЧЕ ДА ГИ ВЪРШИТЕ
Чували ли сте някога израза “прозорец на шанса”? Много пъти се възползвате от шанс, само ако можете да действате достатъчно бързо. Използването на ПДХ може понякога да ви позволи да действате достатъчно бързо, за да се възползвате от шансове, които иначе бихте пропуснали. Например, да кажем, че намерите скрит имот за отдаване под наем на стойност 2 милиона долара, но продавачът му иска само 1 милион долара. Знаете, че “прозорецът на шанса” е малък – само дума да каже и някой ще налапа имота.
Да приемем, че нямате 1 милион долара в разплащателната си сметка. Наистина, с какъв избор разполагате? Помислете за това. Колко време ще ви трябва, за да спестите 1 милион долара? Дори и да имахте 1 милион долара в някакви недвижими активи, колко време би ви отнело да продадете тези активи, за да имате парите? Ако сте като повечето хора, за това ще ви трябва време – и вероятно повече време, отколкото ще е нужно на някой друг да дойде насам и да купи имот. Сега си задайте тези въпроси: Колко ще ви трябва да заемете 1 милион долара? Колко ще ви трябва да намерите някой да го вкарате в сделката за имота (като съучастник)? Използването на ПДХ ви дава реалистичен опит да можете да купите имота преди прозорецът на шанса да се затвори.
Същият тип ситуация се случва всеки път в други типове бизнес. Може би имате шанс за огромен договор да доставяте стоки за трета страна. Проблемът е, че не можете да си позволите да произвеждате стоките, защото нямате на практика никакви ликвидни активи. Бизнесът ви може да пропусне прозореца на шанса, ако трябва да разчитате само на собствените ви ресурси.
ПДХ ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА РАЗШИРЯВАТЕ БИЗНЕСА СИ – И ДА ПРАВИТЕ ПОВЕЧЕ С КАКВОТО ИМАТЕ
Когато придобивате или изграждате актив, използвайки форми на ПДХ, можете да получите цялата печалба от повишаването стойността на актива независимо от това, че е бил придобит или изграден, използвайки ПДХ. Всъщност ПДХ и РДХ могат да ускорят повишаването стойността на актива. От друга страна класически пример за това е, когато вземате заем, за да купите имот за отдаване под наем. Да речем, че плащате 25% от покупната цена и вземате на заем от банката. Ако цената на този имот за отдаване под наем се повиши, получавате 100% от увеличението, въпреки че изразходваната от вас сума е само 25% от покупната цена.
Същото е вярно и когато вземате заем да изградите бизнес. Ако стойността на бизнеса нараства, въпреки че е бил изграден с ПДХ, получавате цялата печалба от повишаването на стойността.
Друг пример е, когато използвате РДХ да изграждате бизнес. Ако стойността на бизнеса (тоест репутацията, свързвана с бизнеса и неговите търговски марки), се повишава, то, независимо че повишената стойност се дължи изцяло на използването на РДХ, можете да получите цялата печалба от повишаването на стойността. Ще обсъдим как това е направено в Глава 3.
Цената на ПДХ
ПДХ е извънредно мощно средство за изграждане на вашата фирма. Големи печалби могат да бъдат постигнати. Но като всяко друго средство има цена за използването му. Специфичните изгоди и разходи се различават в зависимост от конкретния тип и източник на ПДХ, който използвате. Например може да се наложи да плащате лихва или да отстъпите или частично участие във вашата фирма или някои от печалбите, които другояче бихте направили. Ако използвате свои средства, не бихте имали тези разходи (но и не бихте получили изгодите от използването парите на другите хора.
Има много аспекти на цената, която плащате за използване на ПДХ. Има краткосрочни разходи и дългосрочни разходи. Цената може да бъде парична или непарична – като допълнителни задължения и отговорности или отстъпване на малко независимост или контрол върху бизнеса. Изобщо колкото повече риск се долавя от инвеститора, толкова повече награди и повече право на решителна дума ще очаква той. Рискът е да изберете правилната форма(и) на ПДХ за конкретните ви обстоятелства и да се убедите, че разходите са приемливи.
Вие също така трябва да планирате предварително и да приемете, че ранното набиране на средства може да засегне вашата способност да набирате допълнителни средства, когато в бъдеще имате нужда от тях, за да разраснете вашата фирма. Да определите стратегически кога да използвате ПДХ е толкова важно, колкото и съображенията за изгодите и разходите в използването на ПДХ. Ако не планирате правилно, може да свършите с подаряване на бизнеса.
Изгодите от използване на ПДХ много често заслужават да се плати цената. В някои случаи можете да мислите за разходите като за входна такса, за да участвате в играта. Въпреки че може би ще трябва да отстъпите част от вашата фирма или печалба, дори малък процент от голямо число може да бъде много по-голям от 100% от малко число. Заради силата на лоста това е особено вярно, ако единствената причина да можете да се възползвате от шанса е използването на ПДХ. Запомнете – 100% от бизнес, който не върви, е нула.
Алтернативни подходи към потребността от капитал
Какви са вашите възможности за избор, когато откриете, че разходите по възползването от шанса са свръх ресурсите ви?
Една възможност е да пропуснете шанса.
Друга възможност е да се опитате самички да наберете необходимите ресурси (например да продадете или отдадете под наем активи и да спестите парите) и да се надявате, че има още шанс, ако и когато най-после наберете средствата.
Третата възможност – и темата на тази книга – е да използвате парите на другите хора и ресурсите на другите хора.
С тази трета възможност вие търсите “оживяване на ресурсите” от външен източник. Това оживяване може да бъде по много различни начини. То може да бъде пряка помощ с пари или непряка помощ с пари (РДХ). ПДХ може да бъде във формата на кредит или заем (дълг) или чрез плащане на дял от печалбата (ценни книжа) от бизнеса. Или, когато ползвате РДХ, получавате достъп до определените ресурси, от които се нуждаете, за да вървите напред (чрез стратегически съвместен бизнес) в замяна на някаква друга отплата като дял от печалбата или услуги на бартер.
Както по-горе отбелязахме, всяка форма на ПДХ има свои отличителни предимства и недостатъци. По същество въпросите са свързани с а) наличността – критерия, който трябва да удовлетворите, за да привлечете ПДХ, и б) цената на ПДХ. Различните форми на ПДХ и РДХ не се изключват взаимно. Можете да избирате различни комбинации (едновременно или последователно) от форми на ПДХ в зависимост от обстоятелствата.
Има стратегия за определяне дали да използвате ваши собствени пари или ПДХ и за определяне колко и най-подходящата форма или комбинация от форма на ПДХ да се търси (дълг, продажба на дял от капитала и/или съвместен бизнес). Доводите за и против различните форми на ПДХ и стратегиите за избор между тях ще бъдат обсъдени подробно в следващи части на книгата.
Капани, които трябва да се избягват
Има също и скрити опасности за прибързаните (или повърхностни или мързеливи) в процеса на набиране на капитала. Най-показателно е, че хора често си създават неприятности заради несправяне със строгите документни сделки и/или нехайно нарушаване на федерални и/или щатските закони, регулиращи ценните книжа.
ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Винаги е важно да имате ясни писмени споразумения, за да предотвратите погрешно разбиране в бъдеще. Това е особено вярно, когато работите с роднини или приятели. Ако инвестицията не е надлежно документирана – ако няма изчерпателно писмено споразумение – тогава е много лесно да възникне основателно недоразумение. Нещо повече, това е злополучен факт от живота, а паметта е склонна да бъде избирателна – някои хора запомнят това, което искат да запомнят.
Хора, които не си правят труд за писмени споразумения, са склонни много добре да познават съдебни адвокати и в резултат се губят парите, спестени да бъдат нехайни.
ЗАКОНИТЕ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА МОГАТ ДА ВИ УЖИЛЯТ
Широк брой федерални и щатски нормативни актове се занимават с продажбата на ценни книжа. Тези закони далеч не са интуитивни. Прекалено лесно е от незнание да се нарушат тези закони, особено когато работите с приятели или роднини. Какво е ценна книга? Често хората дори не осъзнават, че те имат работа с “ценна книга”. Малко хора го разбират, но повечето пасивни инвестиции във фирми (за разлика от тези, които включват активни роли в управлението на бизнеса) се считат за ценни книги. Например няма да дойде на ум на повечето хора, че когато изпращат имейл с молба до братовчед им Джордж за пари в помощ на бизнеса им, то те вероятно го молят да инвестира в ценна книга.
Последствията от неспазването на законите за ценните книги могат да бъдат тежки – и дори повече. Санкциите могат да включват плащане на значителни глоби. Това в “повече” може дори да включва присъди за затвор. Като минимум сте изложени на потенциален риск от значителни искове от “ощетени” инвеститори. Биха могли също така да поискат да платите дял от печалбата на инвеститорите заради инвестицията им, както и за вреди, които може да са понесли. И освен това, ако има нарушение на законите за ценните книжа, притежанието на бизнес с ограничена отговорност може да не защити вашите лични активи, а отговорностите за нарушения на законите за ценните книжа не се опрощават при несъстоятелност.
Кога трябва да се безпокоите за законите за ценните книжа? Какви типове сделки попадат под законите за ценните книжа? И ако вашата сделка попада под тези закони, какво се изисква от вас? Ще обсъдим по-подробно тези въпроси по-късно в тази книга и ще се опитаме да поставим използването на ПДХ и РДХ в перспектива чрез разглеждане на няколко алтернативни сценария в следващите няколко глави.