Sep. 27, 2015

Poem

Да Се Печелят Пари Е Лесно
Bob Proctor
Има много голяма вероятност, че всичко на което вие и аз сме били научени, за това как да печелим пари, е толкова далеч от истината, че е почти комично.Печеленето на пари няма нищо общо с възраст, минало обучение, пол или география.Няма нищо общо с получения опит или миналите ви години на обучение, или нивото ви на интелект.Има хора, които са функционално неграмотни, а са станали мултимилионери, докато има и други, които са абсолютно брилянтни, но са фалирали.В действителност всеки може да бъде научен как да печели милиони долари, и въпреки всичко, тъжната истина е, че 97 на всеки 100 човека се раждат, изживяват целия си живот и умират без никога да се научат как да печелят пари.За да увековечат този нелеп проблем, тяхното невежество се предава от едно поколение на следващото.

Нашата училищна система е била замислена като среда за просветляването на млади умове, за да заменят невежеството с разбиране и накрая да подобрят качеството на живот.И въпреки че образователната ни система, очевидно е имала успех в много области, за жалост е пренебрегнала една важна тема,"Как да печелим пари."Липсата на разбиране в тази област е причината за множество нежелани и ненужни проблеми, тъй като парите са средството за размяна, което се използва по цял свят, за продуктите и услугите на другите хора. 

Винаги е имало една малка подбрана група хора, приблизително 3% от нашето население, които ясно разбират, че проспериращото съзнание е главната причина за богатството, а техния проспериращ ум, също като невежеството, се предава от едно поколение на следващото.

Да погледнем към "парите." Какво са те? Парите са възнаграждение, което получавате за услугата, която извършвате.Колкото по-ценна е услугата, толкова по-голямо е възнаграждението.Да помислим за начини, по които да извършваме по-добра услуга, ще ни помогне не само да печелим повече пари, но и ще ни позволи да израстнем интелектуално и духовно.


ПАРИТЕ СА ИДЕЯ
Хартията, която сгъвате и прибирате в портмонето или джоба си, не е пари.Това е хартия, с мастило върху нея.
Играе ролята на пари, но не е пари.Парите са идея.Печеленето на пари няма нищо общо с хартийките, има общо с ума.

За да натрупа богатство, човек трябва да се почувства комфортно от идеята за парите.Това може и да звучи странно, обаче повечето хора не се чувстват комфортно от идеята за пари, което е и причината да нямат никакви пари.Причината за бедността е бедностното съзнание.Бедностното съзнание ще накара човек да вижда, чува и чувства ... липса и ограничение.

В късните си години Майк Тодд каза, "Да си фалирал е временна ситуация.Да бъдеш беден е умствено състояние."
Той беше прав.Има богати хора, които губят всяка стотинка, която имат в серия от грешки в отсъждането, но това не ги прави бедни.Те ще си върнат скоро всичко, заради проспериращото си съзнание.
Преди много години, Джордж Бърнард Шоу изрази мислите си за парите.Хората имат толкова силни гледища и за двете твърдения, затова умишлено ги използвам в семинарите си за да накарам присъстващите да помислят.
    1. Задължение на всеки човек е да бъде богат.
    2. Грях е да бъдеш беден.

Преди да отречете тези мисли, като нелепи, нека ги анализираме.За да разберете напълно какво казва Шоу, трябва да имате отворено съзнание.Има закон, който заявява, че всичко се движи, абсолютно нищо не е в покой.Вие или вървите напред в живота, или вървите наобратно ... разстете или умирате ... създавате или разрушавате, ставате по-богат или по-беден.

Има и друг закон, към който хората често се причисляват по различни начини ... Кармичния Закон ... Сеитбата и Жътвата ... Причината и Ефекта ... Действие, Противо-Действие.Как се причислявате е от малко значение в сравнение с вашето разбиране, за това как работи този закон.

Мислите, чувствата и действията, които изразявате в живота, са семената, които засявате.Условията, обстоятелствата и нещата, които влизат в живота ви, са реколтата, която жънете, като РЕЗУЛТАТ от семената, които засявате.За момент складирайте тази информация в съзнанието си, докато разследваме по-дълбокото разбиране на думите ГРЯХ и ПАРИ.

Грехът е ... престъпване на закона.Нарушаването на закона е грях и, всъщност, цената на греха е смърт.Което не значи, че сърцето ви ще спре да бие, но означава че ще вървите назад.По-рано споменах, че има закон, който гласи че или ще създавате, или ще разрушавате, ще разстете или ще умирате.Когато се опитате да "вземете" без да дадете, вие се опитвате да пожънете реколтата без да посеете семената,а това няма да проработи.

Сега нека да разгледаме "парите."Какво са те? Парите са възнаграждение, което получавате за услугата, която извършвате; колкото по-ценна е услугата, толкова по-голямо е възнаграждението.
Да се опитвате да "вземете" пари без да извършите услуга, също е нарушение на закона.

Шоу вярваше, че вие и аз сме тук за да си служим един на друг.Да помислим за начини, при които да бъдем в по-добра служба, ще ни позволи да израстнем интелектуално и духовно.Наше задължение е да бъдем в услуга, а парите са награда, която получаваме за тази услуга.Ако човек получи парите си по незаконен начин - по закон, той трябва да плати цената; жънеш каквото посееш.В светлината на законите, които управляват нашата вселена, това което Шоу каза, е правилно.Обаче, ако човек не мисли съзнателно, твърденията на Шоу ще изглеждат много коравосърдечни, дори нелепи.Аз лично вярвам, че Шоу изказа тези становища, по начина по който той го направи, за да провокира хората да помислят.

Съвсем просто, това на което Шоу наблягаше бе важността от нашата собствена отговорност в похода към изобилието.Изобилието е нещо към което се магнитизираме ... придърпваме го към живота си ... към всеки аспект от живота си.Бизнес партньори, приятели, всичко което искаме ще дойде в живота ни по закон, не от късмет.Вие или привличате или отблъсквате доброто.В крайна сметка вашето собствено съзнание предрешава вашите резултати.

''Парите са в съзнанието и трябва да се спечелят.'' Ако искате да подобрите финансовата си позиция в живота, фокусирайте вниманието си върху създаването на по-високо ниво на проспериращо съзнание.Започнете като приготвите силни, позитивни твърдения и ги заредете с емоция.Когато го направите, вие депозирате тази креативна енергия в съкровищницата на своя подсъзнателен ум.И, като повтаряте този процес отново и отново и отново всеки ден, това ще започне да издига вашата настройка и ще ви измести психически в посоката, в която искате да вървите.Напишете го, прочетете го, почувствайте го и го оставете да се задържи в ума ви.

Колко пари искате?Да кажете, че искате повече, не е достатъчно добро.Пет долара са повече.Колко повече?Решете каква е цифрата.Бъдете специфични.Вие не бихте искали сериозно повече пари, отколкото сте способни да спечелите ... обаче, ще бъдете достатъчно мъдри да запомните, че трябва да ги спечелите.

СЪЩЕСТВУВАТ ТРИ СТРАТЕГИИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ДОХОД.


Търговия на пари за време – Засега най-лошата от трите стратегии за печелене на доход е в служба на приблизително 96% от нашето население - доктори, адвокати, работници и т.н.Съществува един присъщ на тази стратегия проблем - пренаситеност.Свършва ви времето.Ако човек натрупа каквато и да е степен на богатство, служейки си с тази стратегия, това би било за сметка на живота.Те правят компромис с колата, която карат, къщата в която живеят, дрехите които избират и почивките, които си вземат.Рядко, ако изобщо някога, получават това, което искат.


Инвестиция на пари за печелене на пари - Тази стратегия се използва от приблизително 3% от населението.Цифрата е малка, поради очевидната причина - много малко хора имат каквито и да било пари да инвестират.Много хора, които ефективно си служат с тази стратегия, следват съвета на доверен, добре осведомен съветник.

Финансирате себе си за печелене на пари - Тук умножавате времето си, чрез усилията на други, установявайки Множество Източници на Доходи (МИД-ове).Без съмнение това е най-добрия начин да увеличите доходите си.Вземете решение да имате много източници на доход; това е стратегията, която богатите хора използват още от времето на античните Вавилонци.За съжаление, тази стратегия се използва само от приблизително 1% от нашето население, и въпреки всичко, този 1% печели 96% от всичките пари, които се печелят!На една стъпка сте от членството!
Щом веднъж решите колко пари искате да печелите, напишете го на хартия с големи цифри.Погледнете цифрата с доларовия знак до нея и си кажете отново и отново:

 ТАЗИ СУМА ПАРИ Е ЕФЕКТ.ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА, КОЯТО ИСКАМ ДА ПОЛУЧА.
 КАКВА СЛУЖБА МОГА ДА ИЗВЪРША, ЗА ДА ЗАСЛУЖА ТАЗИ НАГРАДА?


Вземете общата сума и я разделете на множество части.Нека всяка част представлява един източник на доход.Всеки източник на доход представлява отделна награда, която ще получите за службата, която ще извършите.Работете по един източник на доход наведнъж; всеки един от тях може да стане вълнуваща част от живота ви.

Помислете как можете да подобрите количеството и качеството на службата, която извършвате.
Помислете как можете да помогнете на хората по по-добър начин.
Парите са слуга; колкото повече печелиш, толкова повече помагаш на другите.