Sep. 27, 2015

Poem

Естествените Закони на Вселената


Законът на Безкрайното Превръщане
- Енергията влиза във физическа форма.
- Образите, които държите в съзнанието си,
най-често се материализират като          
  резултати в живота ви.

Законът на Относителността
- Нищо не е добро или лошо, голямо или малко...
докато не се ОТНАСЯ за нещо.
- Практикувайте да свързвате ситуация си 
с нещо много по-лошо 
и тогава вашата ситуация 
винаги ще изглежда добра.

Законът на Вибрацията и Привличането
- Всичко вибрира, нищо не почива.
- Съзнателното познанство с вибрацията се нарича - чувство. 
Вашите чувства, контролират вашите 
парадигми и вашата вибрация
(което диктува какво ще привлечете).
- Когато не се чувствате добре, 
разберете за какво мислите,
и тогава помислете за нещо приятно.

Законът на Полярността
- Всичко има своята противоположност:
Горещо - Студено...
Горе - Долу...
Добро-Лошо.
- Постоянно търсете доброто в хората и ситуациите.
Когато го откриете - кажи на дадения човек.
Хората обичат комплименти, а позитивната идея в ума ви,
ви кара да се чувствате добре. 
Помнете, Добра Идея - Добра Вибрация.

Законът на Ритъма
-Прилив и Отлив..
Нощта следва Деня..
Добри времена - Лоши времена.
-Когато сте по надолнището,
не се чувствайте зле.
Знайте,че надолнището ще се промени 
и нещата ще станат по-добри.
Идват добри времена - мислете за тях.

Законът на Причината И Ефекта
- Каквото и да изпратите към Вселената, то се връща.
Действието и Противодействието 
 са както равни, така и противоположни.
- Казвайте добри неща на всеки; 
Отнасяйте се към всеки с абсолютно уважение 
и всичко ще се върне.
Никога не се тревожете какво ще получите,
просто се концентрирайте върху това, 
което вие можете да дадете.

Законът на Сорта
- Всяко семе има период на износване или инкубационен период.
Идеите са духовните семена и ще преминат 
в дадена форма или физически резултати.
- Твоите цели ще се проявят,когато е правилния момент.
Знай,че ще се проявят.

Уолъс Д. Уотълс
"Науката на Забогатяването",1910 г.
БОГАТСТВОТО Е ТОЧНА НАУКА
    Уолъс Д. Уотълс
  (из "Науката на Забогатяването",
Втора Глава,1910 г.)


Съществува наука да бъдеш богат и тя е точна наука,както алгебрата 
и аритметиката.Има точно определени правила,които направляват
процеса на придобиване на богатство.Щом веднъж човек изучи
и се подчини на тези закони,той ще забогатее с математическа точност.

  Притежаването на пари и имущество е резултат от правенето на неща
по точно определен начин.Тези които правят нещата по този Точно 
Определен Начин,било то целенасочено или инцидентно-забогатяват.
Докато тези,които не правят нещата по този Точен Начин,без значение
какво работят или колко са способни-остават бедни.

Естествен закон е това,че сходните причини,винаги дават сходни резултати.
Затова,всеки мъж или жена,който се научи да прави нещата по точния начин,
неизбежно ще забогатее.

Това че горното твърдение е вярно е показано от следните факти:

Забогатяването не е въпрос на среда,защото ако беше,всички хора
в определени квартали щяха да забогатеят.Хората от един град щяха
да са богати,докато тези в други градчета щяха да бъдат бедни.Или пък
жителите на даден щат щяха да се къпят в богатство,докато тези от съседния
щат щяха да тънат в нищета.

Но навсякъде виждаме богати и бедни живеещи един до друг,в същото
обкръжение,дори често занимаващи се и със същата професия.
Когато двама души са в същия район и в същия бизнес,единия забогатява,
а другия остава беден,това показва,че забогатяването не е преди всичко
въпрос на среда.Някои среди може да бъдат по-благоприятни от други,
но когато двама души в еднакъв бизнес са в същия квартал,единия забогатява,
докато другия се проваля,следователно забогатяването е резултат от
това нещата да се правят по Точно Определен Начин.

А по-нататък,способността да правим неща по точно определен начин не е 
само благодарение на притежанието на талант,защото много хора,които
имат велик талант,остават бедни,докато други,които имат много малко
талант,забогатяват.

Изучавайки хората,които са забогатели,откриваме,че те са средна работа
във всички отношения,нямайки никакви по-велики таланти и способности
от другите хора.Ясно е,че те не забогатяват,защото притежават таланти
и способности,които другите не притежават,а защото правят неща по
Точно Определен Начин.

 Забогатяването не е резултат от пестеливост или "стиснатост".Много
изключително стиснати хора са бедни,докато хора,харчещи с лека ръка,
често забогатяват.

Нито пък забогатяването се дължи на това да правиш нещата,които други
са се провалили да направят.Защото двама души в същия бизнес,често
прявят почти същите неща,но единия забогатява,докато другия остава 
беден или банкрутира.

От всички тези неща,трябва да стигнем до извода,че забогатяването
е резултат от правенето на неща по Определен Начин.

Ако забогатяването е резултат от правенето на неща по Точно
Определен Начин,и ако сходните причини винаги дават сходни резултати,
то всеки мъж или жена,които правят нещата по този начин-ще забогатеят,
а целия материал е извлечен от владенията на точна наука.

Въпросът се надига тук,дали пък този Определен Начин не е толкова труден,
че само малцина могат да го следват.Както видяхме,това не може да бъде 
истина,що се отнася до естествените способности.Талантливите хора
забогатяват,конете с капаци също забогатяват.Интелектуално брилянтни
хора забогатяват,но и много глупави хора също забогатяват.Физически
силните забогатяват,така както и слабите,и болнавите забогатяват.

Известно ниво на способност да мислиш и да разбираш е,разбира се,
съществена,но що се отнася до естествените способности,всеки мъж
или жена,който има достатъчната способност да чете и да разбира тези
думи,може със сигурност да забогатее.

Също видяхме,че не е въпрос на среда.Локацията се брои за нещо.
Човек не би отишъл в сърцето на Сахара,очаквайки да върти успешен 
бизнес.

Забогатяването включва необходимостта от отношения с хора,също
и това да бъдеш там,където има хора,с които да имаш отношения.
А ако тези хора са предразположени да бъдете в отношенията,които
ти искаш,толкова по-добре.Но това е,що се отнася до средата.

Ако който и да е друг в твоя град може да забогатее,значи можеш и ти.
Ако който и да е друг в твоя щат може да забогатее,значи можеш и ти.

И отново,не е въпрос да избереш някой определен бизнес или професия.
Хората забогатяват във всеки бизнес и всяка професия,докато техните
съседи в същия занаят,остават бедни.

Вярно е,че ще направиш най-доброто,в бизнес който ти харесва и който
ти е по сърце.А ако имаш определени таланти,които са добре развити,
ще се справиш най-добре в бизнес,който изисква упражняването на 
тези таланти.

Също така,ще постигнеш най-доброто в бизнес,който си пасва с твоя район.
Количка за сладолед ще свърши по-добра работа в топъл климат,отколкото
в Гренландия,а риболовът на сьомга би бил по-успешен на Северозапад,
отколкото във Флорида,където няма сьомга.

Но,освен тез общи ограничения,забогатяването не зависи от ангажирането
с определен бизнес,а от това да се научиш да правиш нещата по Определен 
Начин.Ако сега си в бизнес и всеки в твоя район забогатява от същия бизнес,
докато ти-не,това е защото не правиш нещата по същия Начин,по който
другия човек ги прави.

Никой не е блокиран да забогатее,поради липсата на капитал.Вярно,като
трупаш капитал,нарастването става по-лесно и бързо.Но човек,който има
капитал,вече е богат,така че не му се налага да се чуди как да стане такъв.
Без значение колко беден може да си,ако започнеш да правиш нещата по
Определен Начин,ще започнеш да забогатяваш и ще започнеш да имаш
капитал.Получаването на капитал е част от процеса на забогатяване и е
част от резултата,който неизменно следва правенето на нещата по
Определен Начин.Може да си най-бедният човек на континента и да бъдеш
дълбоко затънал в дългове.Може да нямаш нито приятели,влияние,нито
ресурси,но ако започнеш да правиш нещата по този начин,трябва да 
започнеш непоколебимо да забогатяваш,защото сходните причини,
трябва да дадат сходни резултати.Ако нямаш капитал,можеш да получиш
капитал,ако си в грешния бизнес,можеш да влезеш в правилния бинес.
Ако си в грешната локация,можеш да отидеш в правилната локация.
А можеш да постигнеш това,като започнеш,в своя настоящ бизнес и
в своята настояща локация,да правиш неща по Точно Определен Начин,
който предизвиква успех.
ПРАВОТО ДА БЪДЕШ БОГАТ

(из "Науката на Забогатяването",
Първа Глава,1910 г.)

КАКВОТО и да се говори в похвала на бедността,
остава факта,че не е възможно да се живее наистина
пълен или успешен живот,докато човек не стане богат.
Никой човек не може да достигне до най-висшите 
измерения на таланта или душата,освен ако няма 
много пари.Защото за да разгърне душата и за да 
развие таланта,той трябва да има много неща,които
да употребява,а не може да има тези неща,освен ако 
няма пари,с които да си ги купи.

Човек развива съзнанието,душата и тялото,като 
намира приложение на нещата,а обществото е
организирано по такъв начин,че този човек трябва
да има пари,за да стане притежател на тези неща.
Затова,основата на целия напредък за човека,трябва
да бъде науката на забогатяването.
  
Целта на целия живот е развитието и всичко,което 
живее,притежава неотменно право върху цялото 
развитие,което е способен да достигне.

Правото на човек да живее,означава че той има право
на свободно и неограничено потребление на всички 
неща,които могат да бъдат необходими за неговото
пълно ментално,духовно и физическо разгърване,
или с други думи,неговото право да бъде богат.

В тази книга няма да говоря за богатството в преносен
смисъл.Да бъдеш истински богат,не означава да се 
задоволяваш или примиряваш с малко.Никой човек не трябва
да се задоволява с малко,ако е способен да използва
и да се наслаждава на повече.Целта на природата е напредъка
и разгърването на живота.Всеки човек трябва да има всичко
което ще допринесе на силата;елегантност,красота
и богатство на живот;да се примиряваш с по-малко е греховно.

Човекът,който притежава всичко,което иска за да изживее
всичкия живот,който е способен да изживее,е богат.И никой,който
няма много пари,не може да има всичко което иска.Животът
се е развиил до тук,станал е толкова комплексен,че дори и
най-обикновения мъж или жена,изисква огромна сума богатство,
за да живее по начин,който доближава завършеност.Всеки човек
естествено иска да стане всичко,което е способен да стане.
Това желание за осъществяване на вътрешните възможности
е неделимо от човешката природа.Не можем да спрем да искаме
да бъдем всичко,което можем да бъдем.Успехът в живота
е да станеш това,което искаш да бъдеш.Ставаш това което искаш
да бъдеш само,когато употребяваш неща,а имаш свободен достъп
до нещата,само когато забогатееш достатъчно за да си ги купиш.
За да се разбере науката на забогатяването,ето го най-същественото
от всички знания.

Няма нищо грешно в искането да се забогатее.Желанието за богатство
в действителност е желание за по-богат,по-пълен и по-изобилствен живот.
Това желание е похвално.Човек,който не желае да живее по-изобилно
е анормален,затова човекът,който не желае да има достатъчно пари да
купи всичко,което иска е анормален.

Съществуват три мотива,за които живеем.Ние живеем за тялото,живеем
за съзнанието,живеем за душата.Никой от тези мотиви не е по-добър или
по-свят от останалите.Всички са еднакво желани и никой от трите -
тяло,съзнание,душа - не може да живее пълноценно,ако един от другите
е лишен от пълноценен живот и проявление.Не е правилно или 
признак на благородство да се живее само за душата и да се отрича
съзнанието или тялото.Също е грешно да се живее за интелекта,а да 
се отрича тялото или душата.

Всички сме запознати с ужасните последствия,когато човек живее за 
тялото и отрича и съзнанието,и душата.А виждаме,че истински живот,
означава пълно осъществяване на всичко,което човек може да даде
чрез тяло,съзнание и душа.Каквото и да говори,човек никога не може 
да бъде истински щастлив или задоволен,докато тялото му не живее
пълноценно във всяка своя функция,и докато същото не стане истина
за неговото съзнание и душа.Където и да има неосъществена възмож-
ност или неизпълнена функция,има и незодоволено желание.Желанието
е възможност,търсеща израз,то е функция,търсеща изпълнение.
 
Човек не може да живее пълноценно в тяло,без добра храна,
удобни дрехи и топъл подслон,и без свобода от прекомерен 
труд.Почивката и отдихът също са необходими за неговия физически
живот.Не може да живее пълноценно в съзнанието си,без книги и време
да ги изучава,без възможност за пътуване и наблюдения,или без 
интелектуална компания.

За да живее пълноценно в съзнанието си,човек трябва да има интелектуални
забавления и трябва да се заобикаля с всички предмети на изкуството,които
е способен да използва и на които да се наслади.


За да живее пълноценно в душата,човек трябва да притежава любов,а 
бедността отрича проявата на любовта.

Най-великото щастие на човек се открива в раздаването на блага на
тези,които обича.Любовта открива най-естествения си и спонтанен
израз в даването.Човек,който няма какво да даде не може да запълни
мястото си на съпруг или баща,на гражданин или човек.В употребата
на материалните неща,човек открива пълноценен живот за тялото си,
развива съзнанието или разгръща душата.Затова е от върховна
важност за него да забогатее.

Абсолютно правилно е да желаеш да си богат.Ако си нормален мъж или
жена,не можеш да се спреш да не го искаш.Абсолютно правилно е да 
отдадеш най-голямо внимание на Науката на Забогатяването,защото
това е най-благородното и най-необходимо от всички учения.
Ако пренебрегнеш това учение,изменяш на дълга към самия себе си,към
Бог и човешката природа.Защото не можеш да отдадеш по-велика
служба на Бог и човечеството,от това да постигнеш най-доброто 
от себе си.

Уолъс Д. Уотълс
   (из "Науката на Забогатяването")  МОНОПОЛИЗИРАНИ ЛИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ? 
Уолъс Д. Уотълс
      ("Науката на Забогатяването",
Трета Глава,1910 г.)
 
 
Никой човек не е държан беден,защото му е била отнета възможността,
 
или защото други хора са монополизирали богатството и са вдигнали ограда
 
около него.Може да си изключен от ангажиране с бизнес в определени
 
сфери,но има други канали,отворени за теб.Вероятно би ти било трудно  
да поемеш контрола над някоя от великите железопътни системи.Това 
поле е доста добре монополизирано.Но електрическият железопътен 
бизнес е още в зародиш и предлага голяма свобода за нови начинания.
 
А няма и няколко години,когато движението и превозът по въздуха ще 
стане велика индустрия,и във всичките си клонове ще дава работа на 
стотици хиляди,а може би и милиони,хора.Защо не насочим вниманието 
си към развитието на въздушното придвижване,вместо да се състезаваме
с Дж. Дж. Хил и други,за шанс в света на парния железопът?
 
 
Доста вярно е,че ако си работник в служителството на стоманения 
тръст,имаш много малък шанс да станеш собственикът на завода, 
в който работиш.Но също така е вярно,че ако предприемеш действие
 по Определения Начин,можеш скоро да напуснеш служителството на 
стоманения тръст,да си купиш ферма от десет до четиредесет акра, 
и да се захванеш с бизнес,като производител на хранителни продукти.
 
В този момент има невероятни възможности за хора,които ще живеят
 върху малки пространства от земя,която ще култивират интензивно.
 Такива хора със сигурност ще забогатеят.Може да кажете,че за вас 
 ще е невъзможно да се сдобиете с тази земя,но аз ще ви докажа,че
не е невъзможно,и че вие със сигурност можете да се сдобиете с ферма,
ако започнете да работите по Определен Начин.
 
 
В различните периоди,течението на възможностите се насочва в различни
 посоки,според нуждите на цялото и определеното ниво на социална еволюция,
което е достигнато.
 
 
Има изобилие от възможноси за тези,които ще плуват по течението,вместо
да се опитват да плуват срещу него.
 
 Така че работниците от завода,както като индивиди,така като класа,
не са лишени от възможност.Не шефовете "държат долу" работниците си, нито работниците са там,заради задължения и комбинации от капитал.Като класа,те са там където са,защото не правят нещата по Определен Начин.
 Ако работниците на Америка изберат да го правят,биха могли да последват
 примера на братята си от Белгия и други страни,и да създадат велики
 универсални магазини и кооперативни индустрии.Могат да изберат
 длъжностите в офисите да са заети от хората от тяхната класа и да 
 направят закони,защитаващи развитието на тези кооперативни
 индустрии.А до няколко години могат да получат мирно притежание на
 индустриалната сфера.
 
 
Работническата класа,може да стане управляващата класа,когато започнат
да правя неща по Определен Начин.Законът на богатството за тях е същия както и за всички останали.Трябва да научат това,иначе ще останат там където са,докато продължават да правят така.Отделният работник,обаче,
не е държан долу,поради невежество или умственото лентяйство на класата
 си.Той може да последва течението на възможностите за богатства,а тази
 книга ще му каже как.
 
 
Никой не е държан в нищета,заради недостиг на запасите на богатството.
Има повече от достатъчно за всеки.Само от строителният материал
на Съединените Щати,за всяко семейство на земята,може да бъде построен
дворец голям колкото зданието на Конгреса във Вашингтон.А при
интензивна култивация,тази страна би произвеждала вълна,памук,лен
и коприна,достатъчни всеки човек по света да бъде облечен дори по-добре
отколкото Соломон е бил облечен през цялото си великолепие.
Това върви заедно и с храната,достатъчна да нахрани всички разточително.


 
Видимите запаси са практически неизчерпаеми,а невидимите наистина
 
СА неизчерпаеми.
 

 
Всичко,което виждате на земята,е направено от една първична субстанция,
 
от която всички неща произлизат.
 

 
Непрекъснато се създават Нови Форми,а старите се топят.Но всички 
 
те са форми приети от Едно Нещо.
 

 
Няма ограничение на запасите на Безформения материал,или на
 
Произходната Субстанция.Вселената е направена от това,но не всичко
 
е използвано за направата на вселената.Пространствата във,през,и
 
между формите на видимата вселена,са проникнати и изпълнени с 
 
Произходната Субстанция,с безформения Материал,с суровия материал
 
на всички неща.Може да се създаде десет хиляди пъти повече,отколкото
 
е създадено досега,и дори тогава не би трябвало да сме изчерпали запасите
 
на вселенския суров материал.
 

 
Затова никой човек не е беден,защото природата е бедна,или защото няма
 
достатъчно за да стигне навсякъде.
 

 
Природата е неизчерпаем склад за богаства.Запасите никога няма да свършат.
 
Произходната Субстанция е жива с творческа енергия и постоянно създава
 
нови форми.Когато запасът от строителен материал е изчерпан,ще бъде 
 
произведен повече материал.Когато почвата е изчерпана,така че хранителни
 
продукти и материали за дрехи да не растат повече върху нея,ще бъде обновена
 
или ще бъде създадена повече почва.Когато всичкото злато и сребро бъдат
 
изкопани от земята,и ако човек все още е на такова ниво на развитие,че да
 
се нуждае от злато и сребро,Безформеното ще произведе повече.Безформеният
 
Материал отговаря на нуждите на човека.Няма да го остави без никакви блага.
 

 
Вярно е за човек колективно,че расата като цяло винаги е изобилно богата.
 
Ако индивидите са бедни,това е защото не следват Определения Начин на 
 
правене на неща,което прави индивида богат.
 

 
Безформеният Материал е интелигентен,това е Материал,който мисли.Той
 
е жив,и винаги е подтикнат към повече живот.
 

 
Естествен и присъщ импулс на живота,е да търси да живее повече.
 
В природата на ума е да се уголемява.А в природата на съзнанието-
 
да търси разширение на границите си и да открие пълно проявление.
 
Вселената от форми е направена от Безформена Живееща Субстанция,
 
която изхвърля себе си във форми,за да открие по-пълноценен израз. 
 

 
Вселената е великото живо Присъствие,винаги движещо се напред към
 
повече живот и по-пълно функциониране.
 

 
Природата е формирана за напредъка на живота.Нейният движещ мотив
 
е увеличаване на живота.За тази цел,всичко което е възможно да съдейства
 
на живота,е щедро осигурено.Не може да има липса,освен ако Бог не си
 
противоречи и не анулира своите собствени творби.
 

 
Не си държан беден,заради липса на запас от богатства.Това е факт,който
 
ще демонстрирам малко по-напред,че ресурсите на Безформения Материал
 
са под командването на мъжа или жената,които ще действат и мислят
 
по Определения Начин.