Jan. 12, 2017

Poem

Четирите елемента на живота са: физически, емоционален, умствен и духовен.
Физически елемент – нашето здраве и това как се грижим за тялото си; как се отнасяме към физическия свят около нас; финансовата сигурност на нашия дом;
Емоционален елемент – взаимоотношнията, които създаваме и как реагираме емоционално на хора и събития.
Умствен елемент – как приемаме и разбираме нещата; как използваме разума си да ни помага или да ни спъва; как създаваме отрицателни или положителни мисловни модели;
Духовен елемент – вярата ни или липсата на такава; чувството ни за благополучие; интуицията ни; вярата ни в съществуването на енергия извън това, което можем да видим, докоснем, чуем, опитаме или помиришем; двигателната сила на шестото ни чувство.
Като се замислим, ако не сме емоционално удовлетворени, тогава се чувстваме и физически съсипани, потиснати и склонни да се поддадем на отчаяние. За да се чувстваме във възможно най-добра форма и в съгласие със самите себе си, е необходимо да можем да лавираме между четирите си елемента, съставляващи едно цяло. Използването на четирите елемента води до разностранно отношение към живота.
Грижите ли се добре за тялото си? С какво го подхранвате? Как се справяте със стреса? Бихте ли казали, че сте емоционално уравновесени? Когато се разстроите, това засяга ли ви физически и възпрепятства ли ясната ви мисъл? Имате ли духовна страна в живота си и тя слива ли се с другите области от вашето съществуване? В отделни кутии ли държите четирите елемента на живота?
Когато човек разделя живота си на различни отделения, обикновено възникват проблеми. Важно е не само да се въздейства на четирите елемента от живота ви, но и да се преминава без никакво усилие от единия в другия.
Спомнете си за ситуация в живота си, когато сте били наистина щастливи. Ще откриете, че инстинктивно сте обединявали четирите елемента, че сте били едно цяло със самите себе си. Пример за това е щастливата любов: тя разтваря сърцето, прави ни енергични и самоуверени! Нямаме нужда да се успокояваме с ядене, имунната ни система е силна, тъй като енергията ни тече плавно и здравословно. Емоционално излъчваме щастие, което привлича другите; самоуверено се изправяме пред предизвикателствата в кариерата ни и се доверяваме на инстинктите си. Всяка частица от нас трябва да работи за цялото и за използване на максималния ви потенциал.
Очевидно не можем да бъдем винаги в това приповдигнато състояние, но съществуват техники, с които можем поне да се опитаме да поддържаме равновесие между четирите елемента. Ако не можем или не го правим, ни е по-трудно да се наслаждаваме на живота, а в някои случаи дори не успяваме изобщо.