Oct. 3, 2015

Poem

Още нещо за Алоето

“Вещества с неизвестна природа” нарича проф. Вл. Филатов, съдържащите с в Алое Вера вещества с неочакван лечебен ефект. Те се наричат биогенни стимулатори и по своя сложен състав наподобяват биохимичната структура на организма. Така те съответстват на финомеханичния състав на мозъчните ензимни системи, които влияят върху обмяната на сигналите между централната нервна система и органите. Под обмяна на сигнали се разбира информацията, която отделните органи изпращат до централната нервна система за дефекти или недостиг, както и предаването на заповедите от централната нервна система до органите за защита и отстраняване на уврежданията чрез мобилизация на имунните и лекуващи механизми.
Биогенните стимулатори на Алоето въздействат върху ензимната система на мозъка и най-вече върху онези рецептори, които са свързани с осигуряването на жизнените функции на организма и защитата му срещу заболяване.
Много специалисти разглеждат биостимулирането като излагане на определена биосистема на неблагоприятни условия (студ, тъмнина и др.). Не бива да се остава с погрешното схващане, че и при алоето това е начинът на развитие на биогенните стимулатори. Методът, при който в тъканта на отделените от стъблото листа се организират лечебни вещества, е абсолютно нов и следва чудните закони на органичния живот.