Feb. 2, 2016

Poem

Духовни водачи на Човечеството настоящи и в най-дълбока древност са заявявали, че основна причина за страданието на индивида е незнанието, непознаването истинската природа на нещата. За наша радост в последните години се появиха чудесни ръководства както от западни така и от източни автори в областта на храненето и природосъобразния начин на живот.
Ние сме това което ядем. Нашите мисли и действия са породени от естеството на всекидневно приеманата храна. Връзката вид храна-съзнание е доказана чрез научни изследвания. Природно чистата храна (лишена от месо) поражда по-фино съзнание, както и правилно морално-етично поведение на индивида към себе си и околните .