Feb. 2, 2016

Poem

Още преди хиляди години, йога мъдреците са осъзнали огромното влияние, което оказва храната, която ядем върху състоянието на тялото и съзнанието. Прониквайки дълбоко и самовглъбено в природата на нещата, те са разбрали онова, което съвременните учени, от Айнщайн насам, едва започват да откриват: че цялата проявяваща се природа е композирана от вибрации от енергия или в края на краищата вибрации от съзнание. Това многообразие от вълни, което ние наричаме материя (твърди вещества, течности и газове), звук, светлина, мисъл са просто вълни, вибриращи на различни честоти от най-дълги до неуловими. Всички храни също са пропити от техни собствени фини вибрации с различни честоти - които от своя страна влияят върху тялото и съзнанието на човека, който ги яде. След като изпитали различни храни върху собствените си организми и съзнание (защото йогите са били практици, изследователи-емпирици, не само теоретици), тези древни пророци разпределят храните в три категории, съответстващи на трите сили, които действат едновременно в цялата природа. Когато който и да е от тези вибрационни потоци или енергийни сили преобладава в даден обект или същество, то приема качеството на тази сила.