Feb. 2, 2016

Poem

Съдържанието на стомашния сок е:
Солна киселина - около 0,5%. Създава оптималната реакция за действието на ензимите.
Неорганични соли - в малки количества има натриев хлорид, калиев хлорид, магнезиев и калциев фосфат, сулфати и др.
Органични съединения - това са ензимите: пепсин, химозин и липаза, някои белтъчни съединения, малки количества млечна киселина, аденозинфосфорна и креатинфосфорна киселина, пикочина, пикочна киселина и др.
Пепсин - отделя се в неактивна форма и се превръща в активен ензим под въздействие на солната киселина. Под негово влияние белтъчините се разпадат до албумози и пептони.
Химозин - под негово влияние белтъкът на млякото се съсирва, поради което той се задържа в стомаха и неговите съставни части се подлагат по-дълго време на действието на ензимите.
Липаза - отделя се в малко количество, има слаба активност и разцепва само тези мазнини, които се намират в емулгирано състояние, като например мазнините в млякото.