Oct. 7, 2015

Poem

ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ЖИВОТ
Човекът като биологичен вид се подчинява на редица закономерности – самосъхранение, адаптация, самообновяване, биоритми и т.н. От друга страна, на човека е присъщо съзнание, мисловна и емоционална дейност. Индивидът влиза във взаимоотношения и с външната природна среда и ако спазва законите й се вгражда хармонично в нея. Но доколкото той е социално същество, подчинява се и на закономерностите на обществото. Природосъобразният живот води до вътрешна и външна хармония на човека и по този начин – до здраве, жизненост и дълголетие.
Природосъобразният живот се състои в правилно дишане, разумно хранене, достатъчно пиене на вода, спазване на биоритмиката: сън-бодърстване, работа-почивка и пр., самоконтрол и умереност във всичко, недопускане на вредни навици, хармоничен сексуален живот, духовна еволюция, култивиране на добри мисли и на хуманизъм, съзнателен оптимизъм, по-тесен контакт с природата, профилактика и лечение с природни фактори и природосъобразни методи.
“Ако човек живее разумно, придържайки се към правилата предписани му от природата, той би бил напълно здрав и би живял дълго при тези предимства, които му носи цивилизацията.”
С известни усилия на волята може да се излезе от стереотипа на живот, който водим и да се създадат природосъобразни навици. За тази цел обаче, трябва да има познания, желание и убеденост за ползата от природосъобразният начин на живот. Може да се започне с отказване от вредните навици. Необходимо е човек да разбере истината за себе си и оттам да се стреми към самопознание и самовъзпитание. Да се укрепят тялото, психиката и духът с природни средства и тогава природосъобразният живот ще донесе на съвременния човек уравновесеност, здраве, жизнерадост, удължена младост и творческо дълголетие.